Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Надульний газовий пристрій, що містить надульний конус-дифузор, жорстко закріплений на кінці ствола, виконаний у вигляді соплового насадка з дифузором, що розширюється, який відрізняється тим, що надульний конус-дифузор додатково оснащений оболонкою, що виконана у вигляді труби з одним відкритим і другим закритим торцями, розміщеною осесимметрично щодо конуса-дифузора з зазором між внутрішньою стінкою труби і згаданим конусом-дифузором в районі вихідного отвору останнього, кільцем, жорстко закріпленим на внутрішній поверхні згаданої оболонки на відстані від обрізу оболонки не менше 1/2 її довжини, упором, жорстко закріпленим в районі кріплення конуса-дифузора до ствола зброї і стопором, закріпленим жорстко на стволі зброї поза направляючої оболонки, при цьому кільце виконано з внутрішньою поверхнею, паралельною нахилу конуса-дифузора, на оболонці в районі закритого торця виконані отвори для проходу повітря з зовнішньої сторони оболонки в її внутрішню порожнину, зазначена оболонка виконана з можливістю подовжнього переміщення по стволу зброї, подовжні розміри труби і конуса-дифузора виконані в співвідношенні не менше, ніж 2:1, відстань від обріза насадка до переднього торця труби виконана величиною не менше 1/3 довжини згаданого конуса-дифузора, між упором та закритим торцем оболонки розміщена пружина, а стінки оболонки, на відкритому торці-виконай і з нахиленням усередину порожнини зазначеної труби під кутом не менше 10 градусів.

Текст

Надульний газовий пристрій, що містить надульний конус-дифузор, жорстко закріплений на КІНЦІ ствола, виконаний у вигляді соплового насадка з дифузором, що розширюється, який відрізняється тим, що надульний конус-дифузор додатково оснащений оболонкою, що виконана у вигляді труби з одним відкритим і другим закритим торцями, розміщеною осесимметрично щодо конуса-дифузора з зазором між внутрішньою стінкою труби і згаданим конусом-дифузором в районі вихідного отвору останнього, кільцем, жорстко закріпленим на внутрішній поверхні згаданої оболонки на відстані від обрізу оболонки не менше 1/2 и довжини, упором, жорстко закріпленим в районі кріплення конуса-дифузора до ствола зброї і стопором, закріпленим жорстко на стволі зброї поза направляючої оболонки, при цьому кільце виконано з внутрішньою поверхнею, паралельною нахилу конуса-дифузора, на оболонці в районі закритого торця виконані отвори для проходу повітря з зовнішньої сторони оболонки в и внутрішню порожнину, зазначена оболонка виконана з можливістю подовжнього переміщення по стволу зброї, подовжні розміри труби і конуса-дифузора виконані в співвідношенні не менше, ніж 2 1, відстань від обріза насадка до переднього торця труби виконана величиною не менше 1/3 довжини згаданого конуса-дифузора, між упором та закритим торцем оболонки розміщена пружина, а стінки оболонки на відкритому торці виконані з нахиленням усередину порожнини зазначеної труби під кутом не менше 10 градусів (О Винахід відноситься до галузі озброєння, зокрема, до надульних газових пристроїв, застосовуваним в автоматичній зброї, наприклад, до дульних підсилювачів віддачі і полум'ягасіння Відомий надульний газовий пристрій, що містить поршень, закріплений на КІНЦІ ствола зброї, і напівзамкнутий циліндр, закріплений на нерухомих частинах зброї, при цьому в циліндрі виконаний отвір для проходу бойового вражаючого елемента (кулі/снаряда) при пострілі [1] Недоліками відомого надульного газового пристрою є те, що виконання пострілу супроводжується звуком, полум'ям і димом, що демаскує зброю і стрільця Відомий надульний газовий пристрій, що містить надульний конус-дифузор, жорстко закріплений на КІНЦІ ствола, виконаний у вигляді соплового насадка з дифузором, що розширюється [2] ю Недоліками відомого надульного газового пристрою є те, що при його використанні тактикотехнічні характеристики зброї залишаються на розрахункових значеннях, а виконання пострілу супроводжується звуком, полум'ям і димом, що демаскує зброю і стрільця Відомий надульний газовий пристрій, що містить надульний конус-дифузор, жорстко закріплений на КІНЦІ ствола, виконаний у вигляді соплового насадка з дифузором, що розширюється [3] Недоліками відомого надульного газового пристрою є те, що при його використанні тактикотехнічні характеристики зброї залишаються на розрахункових значеннях, а виконання пострілу супроводжується звуком, полум'ям і димом, що демаскує зброю і стрільця Найбільш близьким технічним рішенням, обраним за прототип, є надульний газовий пристрій, що містить надульний конус-дифузор, жорстко 43679 закріплений на КІНЦІ ствола, виконаний у вигляді соплового насадка з дифузором, що розширюється [4] Недоліками відомого надульного газового пристрою, який обрано прототип, є те, що виконання пострілу супроводжується звуком, полум'ям і димом, що демаскує зброю і стрільця В основу винаходу поставлено задачу шляхом зниження рівня звуку і яскравості полум'я при пострілі забезпечити підвищення тактикотехнічних характеристик зброї Суть винаходу в надульному газовому пристрої, що містить надульний конус-дифузор, жорстко закріплений на КІНЦІ ствола, виконаний у вигляді соплового насадка з дифузором, що розширюється, полягає у додатковому постачені надульного конуса-дифузора оболонкою, виконаною у вигляді труби з одним відкритим і другим закритим торцями, розміщеною осесимметрично щодо конусадифузора з зазором між внутрішньою стінкою труби і згаданим конусом-дифузором в районі вихідного отвору останнього, кільцем, жорстко закріпленим на внутрішній поверхні згаданої оболонки на відстані від обрізу оболонки не менше 1/2 її довжини, упором, жорстко закріпленим в районі кріплення конуса-дифузора до ствола зброї і стопором, закріпленим жорстко на стволі зброї поза направляючої оболонки Суть винаходу полягає також у виконанні кільця з внутрішньою поверхнею, паралельною нахилу конуса-дифузора, виконанні на оболонці в районі закритого торця отворів для проходу повітря з зовнішньої сторони оболонки в її внутрішню порожнину, виконанні зазначеної оболонки з можливістю подовжнього переміщення по стволу зброї, виконанні подовжніх розмірів труби і конуса-дифузора у співвідношенні не менше, ніж 2 1, виконанні відстані від обріза насадка до переднього торця труби величиною не менше 1/3 довжини згаданого конуса-дифузора, розміщенні між упором та закритим торцем оболонки пружини, виконанні стінки оболонки на відкритому торці з нахиленням усередину порожнини зазначеної труби під кутом не менше 10 градусів Порівнянний аналіз технічного рішення, що заявляється, із прототипом дозволяє зробити висновок, що надульний газовий пристрій, що заявляється, відрізняється тим, що надульний конусдифузор додатково постачений оболонкою, що виконана у вигляді труби з одним відкритим і другим закритим торцями, розміщеною осесимметрично щодо конуса-дифузора з зазором між внутрішньою стінкою труби і згаданим конусомдифузором в районі вихідного отвору останнього, кільцем, жорстко закріпленим на внутрішній поверхні згаданої оболонки на відстані від обрізу оболонки не менше 1/2 и довжини, упором, жорстко закріпленим в районі кріплення конусадифузора до ствола зброї, і стопором, закріпленим жорстко на стволі зброї поза направляючої оболонки, при цьому кільце виконано з внутрішньою поверхнею, паралельною нахилу конусадифузора, на оболонці в районі закритого торця виконані отвори для проходу повітря з зовнішньої сторони оболонки в її внутрішню порожнину, зазначена оболонка виконана з можливістю подовжнього переміщення по стволу зброї, подовжні розміри труби і конуса-дифузора виконані в співвідношенні не менше, ніж 2 1 , відстань від обріза насадка до переднього торця труби виконана величиною не менше 1/3 довжини згаданого конуса-дифузора, між упором та закритим торцем оболонки розміщена пружина, а стінка оболонки на відкритому торці виконана з нахиленням усередину порожнини зазначеної труби під кутом не менше 10 градусів Таким чином, надульний газовий пристрій, що заявляється, відповідає критерію винаходу «новизна» Суть винаходу пояснюється за допомогою креслень, де на фіг 1 наведена конструктивнокомпонувальна схема надульного газового пристрою, на фіг 2 наведена схема розташування конструктивних елементів надульного газового пристрою, на фіг 3 поданий надульний газовий пристрій у поперечному перетині А-А, на фіг 4 поданий надульний газовий пристрій у поперечному перетині Б-Б, на фіг 5 поданий надульний газовий пристрій у поперечному перетині В-В, на фіг 6 поданий надульний газовий пристрій у поперечному перетині Г-Г, на фіг 7-10 наведені схеми спільної роботи конструктивних елементів надульного газового пристрою при стрілянині Надульний газовий пристрій містить конусдифузор 1, жорстко закріплений на КІНЦІ ствола 2 зброї Конус-дифузор 1 виконаний у вигляді соплового насадка з дифузором, що розширюється Надульний конус-дифузор 1 додатково постачений оболонкою 3, що виконана у вигляді труби з одним відкритим і другим закритим торцями, розміщеною осесимметрично щодо конуса-дифузора 1 з зазором між внутрішньою стінкою 4 труби 3 (оболонки) і згаданим конусом-дифузором 1 в районі вихідного отвору 5 останнього (див фіг 1) Оболонка постачена направляючою 6, яка є конструктивним елементом зазначеної оболонки 3 і виконана у вигляді труби з внутрішнім діаметром, який дорівнює зовнішньому діаметру ствола 2 зброї Зазначена оболонка 3 виконана з можливістю подовжнього переміщення по стволу 2 зброї На внутрішній поверхні стінки 4 труби 3 жорстко закріплено кільце 7 Кільце 7 виконано закріпленим на внутрішній поверхні згаданої оболонки 3 на відстані від обрізу оболонки не менше 1/2 її довжини, при цьому кільце 7 виконано з внутрішньою поверхнею, паралельною нахилу конуса-дифузора 1 Кільце 7 виконано товщиною X, яка за своєю величиною повинна бути не менше товщини оболонки 3 На конусі-дифузорі виконано упор 8, який розміщено в районі кріплення конусадифузора 1 до ствола 2 зброї Поза направляючої 6 оболонки 3 на стволі 2 зброї встановлено стопор 9, який фіксує подовжнє переміщення оболонки З в сторону від обріза 5 конуса-дифузора 1 Стопор 9 виконано закріпленим жорстко на стволі 2 зброї На оболонці 3 в районі закритого торця виконані отвори 10 для проходу повітря з зовнішньої сторони оболонки в її внутрішню порожнину 11 Подовжні розміри труби 3 і конуса-дифузора 1 виконані в співвідношенні не менше, ніж 2 1, при цьому відстань від обріза насадка 5 конуса-дифузора 1 до переднього торця труби 3 виконана величиною не менше 1/3 довжини згаданого конуса-дифузора 1 Між упором 8 та закритим торцем оболонки З розміщена пружина 12 Стінки 4 оболонки 3 на 43679 відкритому торці виконані нахиленими усередину порожнини 11 зазначеної труби 3 під кутом не менше 10 градусів На стволі 2 зброї встановлено прицільне пристосування 13 (див фіг 2) Ствол 2 зброї містить канал 14 із нарізами 15 для надання обертання бойовому вражаючому елементу 16, наприклад, кулі або снаряду, при пострілі На упорі 8 виконані отвори 17 для проходу повітря з задньої частини порожнини 11 оболонки 3 у передню частину порожнини 11 зазначеної оболонки 3 На кінцевій частині ствола 2 виконана різьба 18 (як варіант конструктивного виконання) для закріплення конуса-дифузора 1 Надульний газовий пристрій працює таким чином При пострілі утворяться порохові гази, що будуть впливати на бойовий вражаючий елемент 16 і проштовхувати його по каналу 14 ствола 2 (див фіг 7) Рухаючись по каналу 14 ствола 2 під тиском Р порохових газів, бойовий вражаючий елемент 16 буде врізатися в нарізи 15, що додають бойовому вражаючому елементу 16 обертання відносно його подовжньої осі При вильоті зі ствола 2 зброї бойовий вражаючий елемент 16 із швидкістю V почне рух до ЦІЛІ (див фіг 8) При цьому порохові гази, що вилітають з каналу 14 ствола 2, будуть у першу мить інтенсивно ежектувати зовнішнє повітря, як би миттєво відсмоктувати його з внутрішнього об'єму оболонки 3 (труби), а потім засмоктувати більш холодне повітря через отвори 10 оболонки 3 (труби) із боку задньої (стосовно напрямку польоту бойового вражаючого елемента 16) частини згаданої труби (позиція 3) (див фіг 9 та фіг 10) При ежектуванні повітря з внутрішнього об'єму оболонки 3 (труби) буде різко падати тиск Р порохових газів, що випливають з каналу 14 ствола 2, та їхня температура Т Ежектуючи крізь отвори 10 оболонки 3 (труби) більш холодне повітря, порохові гази, що випливають із каналу 14 ствола 2, будуть у ще більшому ступені охолоджуватися При цьому також у ще більшому ступені буде падати тиск Р (Рі

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Muzzle gas attachment

Автори англійською

Solodkovskyi Valerii Stanislavocych, Sobkov Anatolii Vasyliovych, Koshelev Volodymyr Ivanovych, Mankevych Valerii Bronislavovych, Mytko Vitalii Ivanovych, Velychko Yurii Ivanovych, Lukhanin Mykhalo Ivanovych, Chernykh Volodymyr Mytrofanovych, Hrek Volodymyr Hryhorovych, Zhukovskyi Serhii Mykhailovych, Komarov Volodymyr Oleksandrovych, Kazakov Volodymyr Yevhenovych, Anatoliev Anatolii Anatoliiovych, Sheiko Volodymyr Oleksandrovych

Назва патенту російською

Надульное газовое устройство

Автори російською

Солодковский Валерий Станиславович, Собков Анатолий Васильевич, Кошелев Владимир Иванович, Манькевич Валерий Брониславович, Митко Виталий Иванович, Величко Юрий Иванович, Луханин Михаил Иванович, Черных Владимир Митрофанович, Грек Владимир Григорьевич, Жуковский Сергей Михайлович, Комаров Владимир Александрович, Казаков Владимир Евгеньевич, Анатольев Анатолий Анатольевич, Шейко Владимир Александрович

МПК / Мітки

МПК: F41C 23/00

Мітки: надульний, пристрій, газовий

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-43679-nadulnijj-gazovijj-pristrijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Надульний газовий пристрій</a>

Подібні патенти