Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб одержання ксенонового концентрату на повітророздільних установках, який включає розділення основного потоку повітря і детандованого потоку повітря у нижній і верхній колонах на потоки, подавання потоку газоподібного азоту з нижньої колони в блок основних конденсаторів, конденсацію потоку газоподібного азоту і подавання потоку рідкого азоту з блока основних конденсаторів у нижню колону,. виведення основного потоку рідкого кисню, з верхньої колони, який відрізняється тим, що виведення основного потоку рідкого кисню з верхньої колони здійснюють з подальшим подаванням його в блок основних конденсаторів, де здійснюють часткове випаровування основного потоку рідкого кисню, при цьому частину основного потоку рідкого кисню виводять з блока основних конденсаторів у вигляді циркуляційного потоку рідкого кисню, далі частину циркуляційного потоку рідкого кисню подають у випарник-конденсатор, де здійснюють часткове випаровування останнього потоку з утворенням потоку очищеного газоподібного кисню і потоку кисню, який виводить вибухонебезпечні домішки з повітророздільної установки, при цьому з потоку кисню, який виводить вибухонебезпечні домішки з повітророздільної установки, здійснюють добування ксенонового концентрату.

2. Спосіб відповідно до п. 1, який відрізняється, тим, що добування ксенонового концентрату з потоку кисню, який виводить вибухонебезпечні домішки з повітророздільної установки, здійснюють адсорбційним методом.

Текст

1 Спосіб одержання ксенонового концентрату на повітророздільних установках, який включає розділення основного потоку повітря і детандованого потоку повітря у нижній і верхній колонах на потоки, подавання потоку газоподібного азоту з нижньої колони в блок основних конденсаторів, конденсацію потоку газоподібного азоту і подавання потоку рідкого азоту з блока основних конден Винахід належить до кріогенної техніки і, конкретніше, до технології низькотемпературної ректифікації повітря, яка дає можливість концентрувати й виділяти інертні гази, зокрема ксенон Найближчим за технічною суттю до заявленого винаходу є спосіб одержання ксенонового концентрату, що включає розділення основного потоку повітря та детандованого потоку повітря в нижній і верхній колонах, подавання потоку газоподібного азоту з нижньої колони в блок основних конденсаторів, конденсацію потоку газоподібного азоту і подавання потоку рідкого азоту з блока основних конденсаторів у нижню колону, виведення основного потоку рідкого кисню з верхньої колони, змішування вищезазначеного потоку з потоком рідкого кисню з відмивальної колони і однією частиною циркуляційного потоку рідкого кисню з утворенням сумарного основного потоку рідкого кисню, розділення сумарного основного потоку рідкого кисню на частини, одну з яких подають у відмивальну колону, другу частину подають в блок ос Tanya саторів у нижню колону, виведення основного потоку рідкого кисню з верхньої колони, який відрізняється тим, що виведення основного потоку рідкого кисню з верхньої колони здійснюють з подальшим подаванням його в блок основних конденсаторів, де здійснюють часткове випаровування основного потоку рідкого кисню, при цьому частину основного потоку рідкого кисню виводять з блока основних конденсаторів у вигляді циркуляційного потоку рідкого кисню, далі частину циркуляційного потоку рідкого кисню подають у випарник-конденсатор, де здійснюють часткове випаровування останнього потоку з утворенням потоку очищеного газоподібного кисню і потоку кисню, який виводить вибухонебезпечні домішки з повітророздільної установки, при цьому з потоку кисню, який виводить вибухонебезпечні домішки з повітророздільної установки, здійснюють добування ксенонового концентрату 2 Спосіб ВІДПОВІДНО до п 1, який відрізняється, тим, що добування ксенонового концентрату з потоку кисню, який виводить вибухонебезпечні домішки з повітророздільної установки, здійснюють адсорбційним методом новних конденсаторів і третю частину подають в криптонову колону, часткове випаровування другої частини сумарного основного потоку рідкого кисню в блоці основних конденсаторів з утворенням потоку газоподібного кисню, що випаровується, і циркуляційного потоку рідкого кисню, подавання однієї частини потоку газоподібного кисню, що випаровується, у верхню колону і подавання другої частини потоку газоподібного кисню, що випаровується, у відмивальну колону, виведення з відмивальної колони потоку продукційного газоподібного кисню, виведення циркуляційного потоку рідкого кисню з блока основних конденсаторів, змішування однієї частини циркуляційного потоку рідкого кисню з потоком рідкого кисню з відмивальної колони і основним потоком рідкого кисню з верхньої колони, подавання другої частини циркуляційного потоку рідкого кисню в криптонову колону, подавання потоку збагаченого рідкого кисню з криптонової колони в конденсатор криптонової колони, подавання сумарного потоку збагаченого рідкого кисню у випар о (О (О ^ со 43466 ник-конденсатор, часткове випаровування останнього потоку в випарнику-конденсаторі, виведення потоку криптонового концентрату з випарника-конденсатора, виведення потоку кисню/ що випаровується, з випарника-конденсатора, подавання однієї частини потоку кисню, що випаровується, у криптонову колону, подавання другої частини потоку кисню, що випаровується, в конденсатор криптонової колони, конденсацію останнього потоку в конденсаторі криптонової колони і змішування з потоком збагаченого рідкого кисню з утворенням сумарного потоку збагаченого рідкого кисню (Каталог "Криогенное оборудование", издание 4-е, Цинтихимнефтемаш, М , 1988, стр 7) Недоліком аналога є технологічна складність і, як наслідок, висока вартість способу Завданням запропонованого способу є підвищення економічності Вказаний результат досягається завдяки тому, що в способі одержання ксенонового концентрату на повітророздільних установках, який включає розділення основного потоку повітря і детандованого потоку повітря у нижній і верхній колонах на потоки, подавання потоку газоподібного азоту з нижньої колони в блок основних конденсаторів, конденсацію потоку газоподібного азоту і подавання потоку рідкого азоту з блока основних конденсаторів у нижню колону, виведення основного потоку рідкого кисню з верхньої колони, характерною особливістю є те, що виведення основного потоку рідкого кисню з верхньої колони здійснюють з подальшим подаванням його в блок основних конденсаторів, де здійснюють часткове випаровування основного потоку рідкого кисню, при цьому частину основного потоку рідкого кисню виводять з блока основних конденсаторів у вигляді циркуляційного потоку рідкого кисню, далі частину циркуляційного потоку рідкого кисню подають у випарник-конденсатор, де здійснюють часткове випаровування останнього потоку з утворенням двох потоків — потоку очищеного газоподібного кисню і потоку кисню, який виводить вибухонебезпечні домішки з повітророздільної установки, при цьому з потоку кисню, який виводить вибухонебезпечні домішки з повітророздільної установки, здійснюють видобування ксенонового концентрату, при цьому видобування ксенонового концентрату з потоку кисню, який виводить вибухонебезпечні домішки з повітророздільної установки, здійснюють, наприклад, адсорбційним методом Заявлений спосіб одержання ксенонового концентрату на повітророздільних установках може бути реалізований на повітророздільній установці, схематично показаній на Фіг 1, яка містить ЛІНІЮ 1 подачі основного потоку повітря (потік А) в нижню колону 2, ЛІНІЮ 3 подачі кубової рідини (потік В) з нижньої колони 2 через переохолодник 4 кубової рідини і брудної азотної флегми і адсорбер 5 кубової рідини у верхню колону 6, ЛІНІЮ 7 подачі брудної азотної флегми (потік Г) через переохолодник 4 у верхню колону 6, ЛІНІЮ 8 подачі чистої азотної флегми (потік Д) з нижньої колони 2 через переохолодник 9 чистої азотної флегми у верхню колону 6, ЛІНІЮ 10 подачі детандованого повітря (потік Е) у верхню колону 6, ЛІНІЮ 11 виведення чистого азоту (потік Ч) з верхньої колони 6 через переохолодник 9, ЛІНІЮ 12 виведення від кидного азоту (потік ОТ) через переохолодник 4, ЛІНІЮ 13 подачі основного потоку рідкого кисню (потік Ж) з верхньої колони 6 у блок 14 основних конденсаторів, ЛІНІЮ 15 подачі газоподібного азоту (потік Б) з нижньої колони 2 у блок 14 основних конденсаторів, ЛІНІЮ 16 подачі рідкого азоту (потік Л) з блока 14 основних конденсаторів у нижню колону 2, ЛІНІЮ 17 подачі однієї частини газоподібного кисню, що випаровується, (потік И) з блока 14 основних конденсаторів у верхню колону 6, ЛІНІЮ 18 виведення другої частини газоподібного кисню, що випаровується, (потік К) з блока 14 основних конденсаторів через підігрівник 19 кисню у вигляді продукційного газоподібного кисню (потік Кпр), ЛІНІЮ 20 виведення циркуляційного потоку рідкого кисню (потік М) З блока 14 основних конденсаторів, ЛІНІЮ 21 подачі частини циркуляційного потоку рідкого кисню (потік Н) у випарник-конденсатор 22, ЛІНІЮ 23 подачі адсорбційної частини циркуляційного потоку рідкого кисню (потік М') через адсорбер 24 рідкого кисню в блок 14 основних конденсаторів, ЛІНІЮ 25 виведення очищеного газоподібного кисню (потік О) з випарника-конденсатора 22, ЛІНІЮ 26 виведення з випарника-конденсатора 22 кисню, який виводить вибухонебезпечні домішки з повітророздільної установки (потік П), ЛІНІЮ 27 подачі однієї частини потоку П (потоку С) через випарник 28 рідкого кисню і вентиль 29 у блок ЗО видобування ксенонового концентрату, ЛІНІЮ 31 подачі другої частини потоку П (потоку Р) через вентиль 32 у блок ЗО видобування ксенонового концентрату На Фіг 2 схематично показано блок ЗО видобування ксенонового концентрату, що містить два паралельно встановлених адсорбера 33 і 34, з'єднаних з одного боку з допомогою вентилів 35, 36, лінії 37, змішувача 38, лінії 39, теплообмінника 40 і лінії 41 з ЛІНІЯМИ 27 і 31 подачі обох частин (потоків С І Р) потоку кисню, що виводить вибухонебезпечні домішки з повітророздільної установки (потоку П), і з'єднаних з другого боку з допомогою вентилів 42 і 43 з ЛІНІЄЮ 44 виведення кінцевого кисню (потоку П'), при цьому адсорбери 33 і 34 додатково з'єднані через вентилі 45, 46, 47 і 48 з контуром регенерації, що включає послідовно встановлені на лінії всмоктування 49 вентиль 50, вхідний нагрівник 51, вхідний холодильник 52, компресор 53, ЛІНІЮ 54 нагнггання з установленими на ній вентилем 55 і кінцевим нагрівником 56, причому ЛІНІЯ 49 всмоктування перед вентилем 50 теж з'єднана з ЛІНІЄЮ 57 подачі потоку заміщення (потоку 3) через вентиль 58, а ЛІНІЯ 54 нагнггання теж з'єднана після компресора 53 з ЛІНІЄЮ 59 подачі ксенонового концентрату в рампу 60 через вентиль 61 і холодильник 62 і, після вентиля 55, з ЛІНІЄЮ 64 виведення відкидного потоку (потік К') через вентиль 63 Попередньо стиснутий, очищений і охолоджений основний потік повітря (потік А) подають по лінії 1 у нижню колону 2 (Фіг 1), де здійснюють ректифікаційне розділення основного потоку повітря з утворенням таких потоків потоку кубової рідини (потік В), потоку брудної азотної флегми (потік Г), потоку чистої азотної флегми (потік Д), потоку газоподібного азоту (потік Б) Потік В по лінії З подачі потоку кубової рідини виводять з нижньої колони 2, охолоджують у переохолоднику 4 кубової рідини і брудної азотної флегми, очищають у 43466 адсорбері 5 кубової рідини і подають у верхню колону 6 Потік Г ПО ЛІНІЇ 7 подачі брудної азотної флегми виводять з нижньої колони 2, охолоджують у переохолоднику 4 і подають у верхню колону 6 Потік Д ПО ЛІНІЇ 8 подачі чистої азотної флегми виводять з нижньої колони 2, охолоджують у переохолоднику 9 чистої азотної флегми і подають у верхню колону 6 Також у колону 6 по лінії 10 подають детандоване повітря (потік Е) і по лінії 17 подають частину газоподібного кисню, що випаровується, (потік И) з блока 14 основних конденсаторів У верхній колоні 6 здійснюють ректифікаційне розділення потоків, що подаються в колону 6, з утворенням потоку чистого азоту (потік Ч), потоку відкидного азоту (потік От), основного потоку рідкого кисню (потік Ж) Потік Ч ВИВОДЯТЬ З колони 6 по лінії 11 виведення потоку чистого азоту через переохолодник 9 Потік ОТ ВИВОДЯТЬ З КОЛОНИ 6 по лінії 12 виведення відкидного азоту через переохолодник 4 Потік Ж по лінії 13 подають з верхньої колони 6 у блок 14 основних конденсаторів При цьому з нижньої колони 2 по лінії 15 в блок 14 основних конденсаторів подають газоподібний азот (потік Б), де здійснюють його зрідження, а сконденсований рідкий азот (потік Л) по лінії 16 подають з блока 14 основних конденсаторів у нижню колону 2 для ректифікації в ній рідинною фазою За рахунок теплоти конденсації потоку Б у блоці 14 основних конденсаторів здійснюють часткове випаровування основного потоку рідкого кисню Одну частину потоку газоподібного кисню, що випаровується, (потік И) по лінії 17 подають з блока 14 основних конденсаторів у верхню колону 6 для ректифікації паровою фазою Другу частину потоку газоподібного кисню, що випаровується, (потік К) ПО ЛІНІЇ 18 виводять з блока 14 основних конденсаторів через підігрівник 19 кисню у вигляді продукційного газоподібного кисню (потік Кпр) У процесі кипіння кисню в конденсаторах блока 14 накопичуються вибухонебезпечні домішки (метану і важких вуглеводів) і вуглекислий газ у рідкому кисні Для вибухобезпечності повітророздільної установки з блока 14 основних конденсаторів по лінії 20 виводять циркуляційний потік рідкого кисню (потік М), яким забезпечують так звану "проточність конденсаторів" Одну частину потоку М у вигляді адсорбційної частини циркуляційного потоку рідкого кисню (потоку М') очищають у адсорбері 24 рідкого кисню від важких вуглеводів і вуглекислого газу і по лінії 23 подають назад у блок 14 основних конденсаторів Другу частину циркуляційного потоку рідкого кисню (потік Н) ПО ЛІНІЇ 21 подають у випарник-конденсатор 22, у якому здійснюють часткове випаровування потоку Н з утворенням, як мінімум, двох потоків — потоку очищеного газоподібного кисню (потоку О) і потоку кисню, що виводить вибухонебезпечні домішки з повітророздільної установки (потоку П) В процесі кипіння кисню у випарнику-конденсаторі 22 здійснюють концентрування вибухонебезпечних домішок у рідкому кисні, який виводять з випарника-конденсатора 22 по лінії 26 у вигляді потоку П При цьому, ВІДПОВІДНО, частину потоку Н, яка випаровується, очищають від вибухонебезпечних домішок і виводять з випарника-конденсатора 22 по лінії 25 у вигляді потоку О, який подають у ЛІНІЮ 18 і змішують з потоком К Сума потоків К і О утворює по тік продукційного газоподібного кисню Кпр, який виводять по лінії 18 через підігрівник 19 кисню Потік П, в свою чергу, ділять на дві частини, одну з яких - потік С подають по лінії 27 через випарник 28 рідкого кисню і вентиль 29 у блок ЗО видобування ксенонового концентрату, і другу частину потоку П — потік Р подають по лінії 31 через вентиль 32 теж у блок ЗО видобування ксенонового концентрату Автори заявленого винаходу провели експериментальне дослідження термодинамічних процесів, які здійснюються в описаній схемі При цьому, зокрема, проводилися вимірювання витрат і концентрацій у таких точках А1 — вимірювання витрати і концентрацій основного потоку повітря (потік А) на вході в нижню колону 2, А1' — вимірювання витрати і концентрацій детандованого потоку повітря (потік Е) на вході в верхню колону 6, А2 — вимірювання витрати і концентрацій основного потоку рідкого кисню (потік Ж) на вході в блок 14 основних конденсаторів, A3 — вимірювання витрати і концентрацій циркуляційного потоку рідкого кисню (потоку М) на виході з блока 14 основних конденсаторів, А4 — вимірювання витрати і концентрацій адсорбційної частини циркуляційного потоку рідкого кисню (потоку М) на виході з адсорбера 24 рідкого кисню, А5 — вимірювання витрати і концентрацій потоку очищеного газоподібного кисню (потоку О) на виході з випарника-конденсатора 22, А6 — вимірювання витрати і концентрацій потоку кисню, що виводить вибухонебезпечні домішки з повітророздільної установки (потоку П) на виході з випарника-конденсатора 22 У зазначених точках проводилися вимірювання концентрацій таких компонентів метану, ксенону, вуглекислого газу Результати досліджень наведено в таблиці З таблиці видно, зокрема, що в потоці кисню, що виводить вибухонебезпечні домішки з повітророздільної установки (потік П), концентрують близько 76% ксенону, що міститься в основному потоці повітря (потік А) і детандованому потоці повітря (потік Е), ЯКІ подаються на розділення 0,004374/(0,00453+0,0012)х100%=76,07% При цьому, разом з ксеноном у потоці П концентрують близько 4,6 відсотка криптону, що міститься в потоках А і Е, які подаються на розділення 0,00337/(0,05823+0,01526)х100%=4,58% Видобування ксенонового концентрату з потоку П здійснюють у блоці ЗО видобування ксенонового концентрату Для цього обидві частини потоку П - потоки С і Р подають, ВІДПОВІДНО, ПО ЛІНІЯХ 27 і 31 через вентилі 29 і 32 в блок ЗО видобування ксенонового концентрату (Фіг 2) Потік С після вентиля 29 по лінії 41 подають у теплообмінник 40, де охолоджують, після чого змішують у змішувачі 38 з потоком Р, який подають після вентиля 32 по лінії 39 Сумарний потік по лінії 37 подають у один з адсорберів 33 або 34, що встановлені па 43466 ралельно Процеси адсорбції за своею природою ЦИКЛІЧНІ, в зв'язку з чим видобування ксенонового концентрату здійснюють у два етапи перший етап — нанесення ксенону і другий етап — регенерація та закачування ксенонового концентрату в балони рампи 60 Нехай, наприклад, вищезазначений сумарний потік подають в адсорбер 33 У цьому разі вентилі 35, 42 відкриті, а вентилі 36, 43, 45, 47 закриті В адсорбері 33 здійснюють перший етап видобування ксенонового концентрату — нанесення ксенону При проходженні сумарного потоку через адсорбер 33 здійснюють поглинання сорбентом ксенону, що міститься в потоці При цьому в міру насичення певного шару сорбенту ксенон поглинається наступним по ходу потоку шаром сорбенту Таким чином, в часі по довжині сорбенту рухається фронт насичення, ксеноном Очищений кисень виводять із адсорбера 33 через вентиль 42 по лінії 44 виведення кінцевого кисню (потік П), КІЛЬКІСНО рівного сумі потоків С і Р без врахування КІЛЬКОСТІ газу, який адсорбують в адсорбері При цьому здійснюють контроль концентрації ксенону в потоці П' (точка А7) Поява ксенону в точці А7 сигналізує про те, що фронт насичення ксеноном пройшов увесь шар сорбенту адсорбера 33, тобто весь сорбент насичений ксеноном, час захисної дії по ксенону адсорбера 33 закінчився і етап нанесення ксенону в адсорбер 33 завершено В цей момент здійснюють переключення адсорберів, для чого закривають вентилі 35, 42, 46, 48, відкривають вентилі 36, 43 і потік кисню направляють в адсорбер 34, де здійснюють процес нанесення ксенону аналогічно описаному вище Одночасно з нанесенням ксенону в адсорбері 34 здійснюють етап регенерації адсорбера 33 та закачування ксенонового концентрату в балони рампи 60 Опишемо цей етап дещо детальніше Після завершення етапу нанесення ксенону в адсорбері 33 у просторі, не зайнятому сорбентом, (між зернами) залишається вихідне середовище — кисень Водночас разом з ксеноном сорбується деяка КІЛЬКІСТЬ КИСНЮ, метану, вуглекислого газу і важких вуглеводів Тому перед регенерацією сорбенту здійснюють заміщення кисню азотом Для цього при закритих вентилях 35, 46, 48, 42, 50, 55 по лінії 57 подачі потоку заміщення через відкритий вентиль 58 подають холодний азот (потік 3), яким продувають адсорбер 33 і через відкриті вентилі 45 і 63 виводять відкидний потік (потік К') у ЛІНІЮ 64 виведення відкидного потоку Потім закривають вентилі 58, 63, 61 і адсорбер 33 відкриттям вентилів 50 і 55 приєднують до контуру регенерації, що включає послідовно встановлені на лінії 49 всмоктування вентиль 50, вхідний нагрівник 51, вхідний холодильник 52, компресор 53, ЛІНІЮ 54 нагнггання з встановленими на ній вентилем 55 і кінцевим нагрівником 56 Таким чином адсорбер 33 через відкриті вентилі 45 і 47 утворює з вищезазначеним контуром регенерації замкнуту систему, по якій компресором 53 здійснюють циркуляцію газу й розігрів сорбенту за рахунок внесеної роботи стискання та зовнішнього тепла, що вноситься в контур кінцевим нагрівником 56 Шлях циркулюючого газу газ виводять із адсорбера 33, через відкритий вентиль 47 (при закритому вентилі 48) подають у ЛІНІЮ всмоктування 49, потім через відкритий вентиль 50 (при закритому вентилі 58) подають у вхідний нагрівник 51 і вхідний холодильник 52 (де газ або нагрівають у нагрівнику 51 або охолоджують у холодильнику 52 в залежності від температури виходу з адсорбера 33 для забезпечення необхідної робочої температури на вході в компресор 53), стискають у компресорі 53, подають через відкритий вентиль 55 (яким регулюють тиск нагнггання компресора 53) при закритому вентилі 61 у кінцевий нагрівник 56, нагрівають газ у нагрівнику 56 до температури близько 300°С і по лінії 54 нагнггання нагрітий газ подають через відкритий вентиль 45 (при закритому вентилі 46) в адсорбер 33 В процесі циркуляції здійснюється неперервний контроль концентрації ксенону в точці А8 В міру розігрівання сорбенту здійснюють десорбцію адсорбованих газів, причому спочатку десорбується азот, метан, а далі ксенон, криптон і вуглекислий газ Десорбований газ збільшує тиск на всмоктування компресора 53 (і ВІДПОВІДНО КІЛЬКІСТЬ циркулюючого газу) До поя ви в точці А8 ксенону здійснюється викид надлишків десорбованого газу (переважно азоту) через трохи відкритий вентиль 63 у ЛІНІЮ 64 виведення відкидного потоку При появі в точці А8 ксенону закривають вентиль 63, трохи відкривають вентиль 61 і надлишки десорбованого газу у вигляді продукційного ксенонового концентрату через холодильник 62 (у якому здійснюють знімання теплоти стиснення компресора) і ЛІНІЮ 59 подачі ксенонового концентрату направляють у рампу 60, де здійснюють наповнення балонів ксеноновим концентратом КІЛЬКІСТЬ відібраного продукційного ксенонового концентрату визначається умовою підтримання постійного тиску на всмоктуванні компресора 53 і регулюється вентилями 55 і 61 По завершенні процесу десорбції в адсорбері 33 вентиль 55 закривають повністю і адсорбер 33 відкачують компресором 53 до мінімально можливого тиску, аж до вакууму порядку 0,03 МПа для збільшення коефіцієнта видобування ксенону Після ЦЬОГО закривають вентилі 61, 50 (вентилі 55, 63, 58, 48, 46 закриті), відкривають вентилі 58 і 63 і по ЛІНІЯХ 57, 49 через відкритий вентиль 47 у адсорбер 33 подають холодний азот, яким охолоджують адсорбер 33 до температури, необхідної для наступного етапу нанесення ксенону (порядку 90—130°К) При цьому азот після адсорбера 33 виводять через відкритий вентиль 45, ЛІНІЮ 54 і відкритий вентиль 63 у ЛІНІЮ 64 виведення відкидного потоку Конструктивно адсорбери 33 і 34, а також контур регенерації виконують, виходячи з умови, що сума часу регенерації і закачування ксенонового концентрату і часу охолодження адсорбера має бути меншою, ніж час нанесення ксенону (або час захисної дії адсорбера по ксенону) Виконання цієї умови забезпечує неперервність видобування ксенону в блоці ЗО видобування ксенонового концентрату і, ВІДПОВІДНО, максимальний коефіцієнт видобування продукту Після завершення етапу нанесення ксенону в адсорбері 34 (тобто при появі аналізу ксенону в точці А7) закривають вентилі 36, 43, 45, 47, відкривають вентилі 35, 42, сумарний потік кисню направляють у адсорбер 33 і водночас здійснюють етап регенерації і закачування ксенонового концентрату 43466 з адсорбера 34 за описаною вище технологією Заявлений спосіб дозволяє одержувати ксеноновий концентрат такого складу (в об'ємних відсотках) ксенон — 20—25%, азот — 70—75%, вуглекислий газ — 1—3%, вуглеводи — 0,1—0,5%, при коефіцієнті видобування не менше 70% по ксенону За рахунок того, що в способі одержання ксенонового концентрату на повітророздільних установках, що включає розділення повітря в нижній і верхній колонах на потоки, подавання газоподібного азоту (потік Б) з нижньої колони в блок основних конденсаторів, конденсацію газоподібного азоту і подавання рідкого азоту (потік Л) з блока основних конденсаторів у нижню колону, здійснюють подавання основного потоку рідкого кисню (потоку Ж) з верхньої колони в блок основних конденсаторів, часткове випаровування основного потоку рідкого кисню в блоці основних конденсаторів, подавання частини газоподібного кисню, що випаровується, (потік И) З блока основних конденсаторів у верхню колону і виведення другої частини га Точка вимірювання Параметр зоподібного кисню, що випаровується, (потік К) у вигляді продукційного газоподібного кисню (потік Кпр), виведення циркуляційного потоку рідкого кисню (потік М) З блока основних конденсаторів, подавання частини циркуляційного потоку рідкого кисню (потоку Н) у випарник-конденсатор, часткове випаровування останнього потоку в випарникуконденсаторі з утворенням, як мінімум, двох потоків — потоку очищеного газоподібного кисню (потоку О) і потоку кисню, що виводить вибухонебезпечні домішки з повітророздільної установки (потоку П), — з потоку кисню, що виводить вибухонебезпечні домішки з повітророздільної установки (потоку П) видобувають ксеноновий концентрат, при цьому видобування ксенонового концентрату з потоку кисню, що виводить вибухонебезпечні домішки з повітророздільної установки (потоку П) здійснюють, наприклад, адсорбційним методом, завдяки чому підвищують економічність при технологічній простоті процесів розділення основного і детандованого потоків повітря і забезпечення вибухобезпечності повітророздільних установок А1 АГ А2 A3 А4 А5 А6 Витрата, нм^/год 64700 15260 49800 10590 10300 246 45 Тиск, МПа 0,623 0,147 0,167 — — 0,11 0,15 Концентрація СЬЦ, ррт 2,0 2,0 4,0 27,4 27,4 3,0 160 Концентрація Хе, ррт 0, 07 0, 08 0,12 18,8 18,8 4,0 97,2 Концентрація Кг, ррт 0,9 1,0 1,9 12,6 12, 5 1,4 75,0 Концентрація СОг, ррт 0,5 0,1 0,6 3,0

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Savinov Mikhail Yurievich, Kolpakov Mikhail Yurievich

Автори російською

САВИНОВ Михаил Юрьевич, Бондаренко Виталий Леонидович, Колпаков Михаил Юрьевич

МПК / Мітки

МПК: F25J 3/04, B01D 53/00

Мітки: концентрату, спосіб, ксенонового, одержання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-43466-sposib-oderzhannya-ksenonovogo-koncentratu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб одержання ксенонового концентрату</a>

Подібні патенти