Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для простановки печаток, що включає в себе стіл для розміщення в ньому документа, притискного механізму для створення підвищеного притискного зусилля і обмежувача для обмеження вертикального переміщення документа, який відрізняється тим, що стіл, притискний механізм і обмежувач об'єднані в одному пристрої.

2.  Пристрій по п. 1, який   відрізняється    тим,  що притискний механізм змонтований в корпусі під столом.

3.  Пристрій по пп. 1 і 2, який   відрізняється   тим, що притискний механізм   складається  з  важелів  та плунжера, в верхній частині якого виконано кругле заглиблення для печатки.

4.  Пристрій по пп. 1-3, який   відрізняється   тим, що притискний механізм виконаний з можливістю притискання печатки до документа знизу.

5.  Пристрій по п. 1, який   відрізняється   тим, що обмежувач виконано З МОЖЛИВІСТЮ регулювання по висоті.

Текст

1. Пристрій для простановки печаток, що включає в себе стіл для розміщення в ньому документа, притискного механізму для створення підвищеного притискного зусилля і обмежувача для обмеження вертикального переміщення документа, який в і д р і з н я є т ь с я тим, що стіл, притискний механізм і обмежувач об'єднані в одному пристрої. 2. Пристрій по п. 1, який в і д р і з н я є т ь с я тим, що притискний механізм змонтований в корпусі під столом. 3. Пристрій по пп. 1 і 2, який в і др і з н я є т ь с я тим, що притискний механізм складається з важелів та плунжера, в верхній частині якого виконано кругле заглиблення для печатки. 4. Пристрій по пп. 1 - 3, який в і др і з н я є т ь с я тим, що притискний механізм виконаний з можливістю притискання печатки до документа знизу. 5. ПрисчрН-. по п. 1, який в і д р і з н я є т ь с я тим, що обмежувач виконано з можливістю регулювання по висо* ті. Корисна модель відноситься до пристроїв простановки печаток, а саме до пристроїв простановки печаток на документах {застосовується в паспортних відділах, відділах віз та реєстрацій). Широко відомо в побуті застосування пристроїв для простановки печаток в різних документах. [Головка для штемпелевания изделий (Авт. св. СССР № 1766710, кл. В 41 К 1/38, 1992)]. Відома конструкція складається з плити, в якій закріплена печатна пластина, стаканоподїбної втулки, в якій змонтований шариковий механізм, за допомогою якого печатна пластина може змінювати кут нахилу, що при простановці печатки дає змогу щільно прилягати до листа навіть якщо він має незначні випуклості або вм'ятини, тим самим забезпечуючи якісну простановку печатки. Стаканоподібна втулка кріпиться за допомогою хвостовика до штоку. Основними недоліками такого приладу є: - немеханізований спосіб простановки печаток; - необхідність застосування додаткових пристроїв для утримання документа у певному положенні; - складність при виробництві, так як шариковий механізм потребує високої точності при виготовленні та збиранні; - із-за складності механізму можливі поломки та відмови при роботі. Найбільш близьким по технічній суті до заявляемо! корисної моделі і прийня 422 пристрою, робить його компактним та і за прототип є "Стол устройства для зручним у користуванні. • эмпелевания изделий" (Авт. св. СССР 1750973 А1, кл. В 41 К V 4 1392; Те, що притискний механізм складаєтьВиріб використовується для нанесенся з важелів та плунжера, в верхній часпечаток на документи. 5 тині якого виконано кругле заглиблення Суть винаходу: в пластині є вікно для для печатки - дозволяє створювати підвиіходжєння печатки, а під плитою в щене прижимне зусилля, що забезпечує тформі розміщено ємкість з просочепроставлення більш чітких відбитків, а ви) фарбою губкою. На плиті розміщують конане кругле заглиблення в плунжері умент, суміщуючи його кромку в за- 10 дозволяє без зайвих зусиль та фіксовано іності від габаритних розмірів з відповстановлювати печатку в плунжер. юю йому східцею наскрізного вирізу, Те, що притискний механізм виконаім на документ, повертаючи, кладуть ний з можливістю притискання печатки до документу знизу - дозволяє встановлюваСТИНУ І, переМІШуЮЧИ ДОКумеНТ ПО ДОБі східця вирізу, добиваються розташу- 15 ти печатку в плунжер без додаткового кріплення, а також швидко без зайвих зусиль -ІЯ у еікні потрібної ділянки. Після ЧОГО змінювати печатки з процесі роботи. єно на пластині проставляють печатку. Але і іалагодження цього приладу перед Те, що обмежувач виконано з можлиотановкою печатки потребує значного вістю регулювання по висоті - дозволяє /, робота виконується не механізовано 20 регулювати силу прижимання печатки до іатка проставляється вручну), а також документу та глибину відбитку. гь відбитку печатки залежить лише від На фіг. 1 показано фронтальний вигл, з якою печатку притискають до доляд з розрізом; на фіг. 2 ~ вигляд зверху; энта рукою. на фіг. З - розріз А-А; на фіг. 4 - розріз Запропоноване технічне рішення усу- 25 Б~Б; на фіг. 5 - розріз В-В; на фіг. 6 вигляд знизу. ці недоліки і вирішує задачу створеиПристрій для простановки печаток іеханізованого пристрою для проставскладається з корпусу 1, в якому змонтоечаток шляхом об'єднання відомих мевано притискний механізм і до якого змів в одному пристрої. З ішення цієї задачі досягається тим, ЗО приєднані стіл та обмежувач. Притискний механізм складається з пристрій для простановки печаток вісі 2 з фіксатором 3 та трьох важелів 4, эчае в себе стіл для розміщення в 5 і 6, важелі між собою з'єднані штифтаіу документа, притискного механізму ми (для спрощення креслень штифти не створення підвищеного притискного лля і обмежувача для обмеження 35 номерован!). До важеля 6 за допомогою икального переміщення документа, штифта приєднано плунжер 7 з круглим заглибленням для встановлення в нього ю корисної моделі, стіл, притискний печатки (печатка на кресленні не познаінізм і обмежувач об'єднані в одному чена) (фіг. 1). трої. Іри цьому притискний механізм змон- 40 Стіл, на який кладуть документ для ний в корпусі під столом. простановки печатки, складається з V також притискний механізм склатрафарету 8, двох планок 9 МО та пласься з важелів та плунжера, в верхній тини 1 1 , які скріплені між собою АНІ якого виконано кругле заглибленстандартними гвинтами (фіг. 1, 2). ня печатки. 45 Обмежувач складається із траверси 12 Іри цьому притискний механізм вико(яка за допомогою двох гвинтів приєднана й з можливістю притискання печатки до корпусу 1), на якій встановлена опора окументу знизу. 13, до нижнього кінця якої прикріплено гумовий диск 14. Висоту піднімання та :рім того обмежувач виконано з мозк:тю регулювання по висоті, 50 опускання опори 13 можна регулювати за ,аме ці ознаки необхідні і достатні рахунок нарізки та фіксувати за допомозішення поставленої задачі, гою гайки 15. є, що стіл, притискний механізм і В нижні."; частині корпусу 1 приєднано •жувач об'єднані в одному пристрої основу 16 з чотирма гумовими прокладказпечує механізацію процесу проста- 55 ми для кращої фіксації преса на поверхні, л печаток на документи, та підвищує де він встановлюється. сть. Пристрій приводиться в дію за допоє, що притискний механізм змонтомогою рукоятки 17, яка приєднана до вісі л в корпусі під столом - забезпечує 2 за допомогою важеля 18, що має різьбу шення лінійних розмірів самого у верхній та нижній частині (фіг. 3). 422 Пристрій може встановлюватися на поверхню (стіл і т. і.) тимчасово за допомогою двох прижимних пристроїв, що складаються з гвинта 19, прижиму 20 та гайки 21 (фіг. 4), або може встановлюватись стаціонарно за допомогою чотирьох болтів, які вгвинчуються в різьбові отвори в основі 16 (фіг. 6). Робота з пристроєм для простановки печаток проводиться таким чином. В стіл (трафарет 8, дві планки 9 і 10 та пластина 11) пристрою вкладають документ (наприклад, паспорт з наклеєною фотокарткою) і натискають на важіль (рукоятку 17 з важелем 18) приводу пристрою, до упору затискають документ між печаткою, встановленою в плунжер 7 та обмежувачем (траверса 12, опора 13, гумовий диск 14 та гайка 15). Повернувши важіль (рукоятка 17 з важелем 18) пристрою в початкове становище, виймають документ з столу (трафарет 8, дві планки 9 і 10 та пластина 11). Пристрій для простановки печаток, як він описаний вище, дозволяє: - проставляти на різноманітних паперових аркушах (документах) печатки; - при проставлені печаток не докладати надмірні зусилля (прижимний механізм, як він описаний вище, дозволяє збільшувати передаваєме зусилля притиску); 5 10 15 20 25 ЗО 6 - регулювати силу притискання печатки до документа за допомогою рєгулюємого по висоті обмежувача (траверса 12, опора 13, гумовий диск 14 та гайка 15); - проставляти печатку в завчасно визначене місце завдяки тому, що стіл складається з трафарету 8, двох планок 9 І 10 та пластини 11. Таким чином, можна ефективно, без зайвих зусиль проставляти печатки в паспортах громадян України та в інших різноманітних документах. Пристрій для простановки печаток простий і ефективний у застосуванні, має можливість відокремлення складових частин, для більш компактного транспортування, а також можливість оперативного регулювання сили тиску при простановці печаток, що впливає на якість проставленого відбитку печатки. Він значно прискорює процедуру простановлення печаток на документах, підвищує якість проставлених печаток. Пристрій для простановки печаток можна рекомендувати для самостійного використання в паспортних відділах та відділах віз та реєстрацій міністерства внутрішніх сгшав для забезпечення простановки nesw'o-ir при оформленні паспортів громадянам, а також іншим відомствам для простановки печаток у різноманітних документах для засвідчення їх дійсності. 422 ft Viz. з Фіг А

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Velychko Serhii Mykolaiovych, Shkurenko Volodymyr Andriiovych

Автори російською

Величко Сергей Николаевич, Шкуренко Владимир Андреевич

МПК / Мітки

МПК: B41K 3/00

Мітки: печаток, пристрій, простановки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-422-pristrijj-dlya-prostanovki-pechatok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для простановки печаток</a>

Подібні патенти