Спосіб формування електронного документа касовим реєстратором

Номер патенту: 41669

Опубліковано: 25.05.2009

Автор: Волинський Георгій Пилипович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб формування електронного документа касовим реєстратором, що включає занесення до фіскальної пам'яті касового реєстратора сертифікату відкритого ключа, що містить відомості про касовий реєстратор, його власника, параметри алгоритму електронного цифрового підпису і відкритий ключ, внесення даних до оперативної і фіскальної пам'яті касового реєстратора, друкування касових чеків та звітів, заповнення електронного документа реквізитами касової операції та звітів, накладення електронного цифрового підпису на сформований документ і його зберігання, забезпечення можливості друкування документа, його візуалізації і перевірки його третіми особами за допомогою відкритого ключа, який відрізняється тим, що у постійно запам'ятовуючий пристрій електронного реєстратора заносять кодифіковані шаблони електронних документів, які містять кодифіковані інформаційні поля, призначені для розміщення реквізитів касової операції або звітів, а при формуванні електронного документа про реєстрацію певного типу касової операції або виконання певного звіту, в оперативній пам'яті касового реєстратора відтворюють відповідний кодифікований шаблон електронного документа з кодифікованими інформаційними полями, які заповнюють реквізитами касової операції або звіту, при цьому в інформаційні поля вносять ідентифікатор касової операції або звіту, який генерують, поєднуючи ідентифікатор касового реєстратора, що є ідентифікатором сертифікату відкритого ключа, з кодом шаблона електронного документа та порядковим номером електронного документа за лічильником касового реєстратора, а також до інформаційних полів вносять інформацію із сертифікату відкритого ключа, що ідентифікує реєстратор і його власника, після цього у призначене для електронного цифрового підпису поле електронного документа заносять електронний цифровий підпис даних, що занесені в інформаційні поля, і зберігають сформований документ у пам'яті реєстратора у вигляді файла, з можливістю його перенесення на зовнішній носій, привласнюють файлу ім'я, що містить ідентифікатор касової операції або звіту, а при друкуванні касового чека або звіту на друк виводять значення тільки тих інформаційних полів електронного документа, які були заповнені при формуванні електронного документа та підписані електронним цифровим підписом, при цьому при здійсненні візуалізації електронного документа третіми особами використовують кодифікований шаблон електронного документа, ідентичний кодифікованому шаблону електронного документа, який було відтворено в оперативній пам'яті касового реєстратора при формуванні електронного документа.

Текст

Спосіб формування електронного документа касовим реєстратором, що включає занесення до фіскальної пам'яті касового реєстратора сертифікату відкритого ключа, що містить відомості про касовий реєстратор, його власника, параметри алгоритму електронного цифрового підпису і відкритий ключ, внесення даних до оперативної і фіскальної пам'яті касового реєстратора, друкування касових чеків та звітів, заповнення електронного документа реквізитами касової операції та звітів, накладення електронного цифрового підпису на сформований документ і його зберігання, забезпечення можливості друкування документа, його візуалізації і перевірки його третіми особами за допомогою відкритого ключа, який відрізняється тим, що у постійно запам'ятовуючий пристрій електронного реєстратора заносять кодифіковані шаблони електронних документів, які містять кодифіковані інформаційні поля, призначені для розміщення реквізитів касової операції або звітів, а при формуванні електронного документа про реєстрацію певного типу касової операції або виконання певного звіту, в оперативній пам'яті касового реєстратора відтворюють відповідний кодифікований шаблон електронного документа з кодифікованими інформаційними полями, які за U 2 (19) 1 3 створення типових (шаблонних) електронних документів, які мають високий ступінь вірогідності і захищеності, і можуть служити незаперечним документом для фіскальних органів при виконанні перевірок фінансової і господарської діяльності. Відомий спосіб реєстрації касової операції включає: одночасне друкування касового чеку та контрольної стрічки, занесення даних про трансакцію до оперативної та фіскальної пам'яті електронного реєстратора для формування звітів цього реєстратора. Відповідно до відомого способу, факт трансакції підтверджується двома документами на паперовому носії - касовий чек та контрольна стрічка, в яких у відповідності із установленою формою відображено реквізити касових чеків: дата виконання касової операції; об'єкт купівліпродажу товару або послуги; ідентифікуючі дані реєстратора (наприклад фіскальний номер) та його власника (наприклад ідентифікаційний номер платника податку); назва, місце розташування реєстратора або юридична адреса його власника. Крім того електронний касовий реєстратор друкує звітні документи (звіти) реєстратора на підставі даних, накопичених в оперативній та фіскальній пам'яті. Під час перевірки достовірності занесення даних до пам'яті реєстратора та формування звітів реєстратора, здійснюють підрахунок підсумків касових операцій, що надруковані в контрольній стрічці за певний період часу і порівнюють зі звітами реєстратора за той же період [А.С СРСР №900303, опубл. 23.01.1982р.]. Недоліком відомого способу є те, що основним джерелом інформації про діяльність суб'єкта підприємницької діяльності є документи, надруковані реєстратором на паперовому носії. Обробка таких документів практично не підлягає автоматизації і не дозволяє швидко та ефективно зробити всебічний аналіз діяльності суб'єкта господарювання. Найбільш близьким рішенням, обраним, як прототип, є спосіб верифікації трансакцій грошових коштів і матеріальних засобів, який забезпечує формування електронного документа касовим реєстратором за рахунок того, що включає занесення до фіскальної пам'яті касового реєстратора сертифікату відкритого ключа, що містить відомості про касовий реєстратор, його власника, параметри алгоритму електронного цифрового підпису і відкритий ключ, внесення даних до оперативної і фіскальної пам'яті касового реєстратора, друкування касових чеків та звітів, заповнення електронного документа реквізитами касової операції та звітів, накладення електронного цифрового підпису на сформований документ і його зберігання, забезпечення можливості друкування документа, його візуалізації, і перевірки його третіми особами за допомогою відкритого ключа [Патент України №39570, МПК G07G1/12, бюл. №4, 2009]. На відміну від аналогу, в якому копія касового чеку друкується на паперовому носії, в прототипі, копії даних, що надруковані в чеках, зберігаються у вигляді електронних даних. На данні трансакції накладається електронний цифровий підпис закритим ключем. Недоліком відомого способу є те, що він не забезпечує ідентифікацію реєстратора по елект 41669 4 ронним документам. В ньому не передбачено внесення до електронного документу даних, що ідентифікують реєстратор та його власника. Таким чином існує можливість модифікації цих даних в електронному журналі при довготерміновому зберіганні. При цьому неможливо достовірно перевірити була зроблена модифікація чи ні, бо ідентифікатор реєстратора не захищено електронним цифровим підписом. Таким чином не існує повної гарантії того, що вдасться ідентифікувати реєстратор по даним електронного журналу. Перевірка достовірності електронних документів фіскальними органами здійснюється шляхом порівняння касових чеків, які надруковані електронним реєстратором, з електронним журналом, який зберігається в базі електронних журналів за межами реєстратора. В великих торгових підприємствах, наприклад супермаркетах, за один день може бути надрукована значна кількість чеків і відповідно до них створено електронний журнал, в якому містяться дані про велику кількість трансакцій. Пошук необхідної трансакції в електронному журналі, для порівняння її з чеком викликає значні складнощі тому, що в прототипі не передбачено механізму ідентифікації певної касової операції в електронному журналі. Крім того, в прототипі не передбачено створення електронного журналу у відповідності із загально прийнятими формами документів. Відомий спосіб не передбачає можливості аналізу господарської діяльності за різними критеріями. Відомий спосіб також не передбачає створення електронних звітів реєстратора. Завданням корисної моделі є удосконалення способу формування електронних документів касовим реєстратором. Поставлене завдання вирішується за рахунок формування електронного документа, з використанням занесених до постійно запам'ятовуючого пристрою електронного реєстратора кодифікованих шаблонів електронних документів, що містять кодифіковані інформаційні поля, які заповнюють реквізитами касової операції або звіту, даними, що ідентифікують касову операцію або звіт, електронний реєстратор та його власника, та даними електронного цифрового підпису, зберігають сформований електронний документ у вигляді файлу, а при друкуванні касового чеку або звіту використовують дані, що були підписані електронним цифровим підписом. Технічна ефективність від реалізації корисної моделі полягає в тому, що стає можливим створювати електронні документи і друкувати відповідні їм касові чеки та звіти, які засновані на шаблонах, що є загальноприйнятими по галузевій або будьякій іншій ознаці. Ці створені документи дозволяють виконувати об'єктивну перевірку суб'єктів підприємницької діяльності фіскальними органами, та зробити практично неможливим перекручування фінансової звітності, як самим суб'єктом підприємницької діяльності, так і несанкціоновано третіми особами. Поставлене завдання вирішується за рахунок того, що спосіб формування електронного документа касовим реєстратором включає занесення до 5 фіскальної пам'яті касового реєстратора сертифікату відкритого ключа, що містить відомості про касовий реєстратор, його власника, параметри алгоритму електронного цифрового підпису і відкритий ключ, внесення даних до оперативної і фіскальної пам'яті касового реєстратора, друкування касових чеків та звітів, заповнення електронного документа реквізитами касової операції та звітів, накладення електронного цифрового підпису на сформований документ і його зберігання, забезпечення можливості друкування документа, його візуалізації, і перевірки його третіми особами за допомогою відкритого ключа. Відповідно до корисної моделі, у постійно запам'ятовуючий пристрій електронного реєстратора заносять кодифіковані шаблони електронних документів, які містять кодифіковані інформаційні поля, призначені для розміщення реквізитів касової операції або звітів. При формуванні електронного документа про реєстрацію певного типу касової операції або виконання певного звіту, в оперативній пам'яті касового реєстратора відтворюють відповідний кодифікований шаблон електронного документу з кодифікованими інформаційними полями, які заповнюють реквізитами касової операції або звіту. В інформаційні поля вносять ідентифікатор касової операції або звіту, який генерують поєднуючи ідентифікатор касового реєстратора, що є ідентифікатором сертифікату відкритого ключа, з кодом шаблона електронного документу та порядковим номером електронного документу за лічильником касового реєстратора, а також до інформаційних полів вносять інформацію із сертифікату відкритого ключа, що ідентифікує реєстратор і його власника. Після виконання цієї операції у призначене для електронного цифрового підпису поле електронного документу заносять електронний цифровий підпис даних, що занесені в інформаційні поля, і зберігають сформований документ у пам'яті реєстратора у вигляді файлу, з можливістю його перенесення на зовнішній носій. Файлу привласнюють ім'я, що містить ідентифікатор касової операції або звіту. При друкуванні касового чеку або звіту на друк виводять значення тільки тих інформаційних полів електронного документу, які були заповнені при формуванні електронного документу та підписані електронним цифровим підписом. При здійснені візуалізації електронного документу третіми особами використовують кодифікований шаблон електронного документу ідентичний кодифікованому шаблону електронного документу, який було відтворено в оперативній пам'яті касового реєстратора при формуванні електронного документу. Заявлений спосіб реалізується таким чином. Реалізація способу розглядається на прикладі роботи електронного касового реєстратора (далі за текстом «реєстратор»), що виконує реєстрацію касових операцій з продажу товарів та послуг. Реєстрація касових операцій здійснюється реєстратором, що являє собою електронний пристрій, який має в своєму складі процесор, енергонезалежну пам'ять для зберігання сертифікату відкритого ключа та кодифікованих шаблонів електронних документів, фіскальну пам'ять, пристрій 41669 6 друкування чеків, засіб електронного цифрового підпису та постійно запам'ятовуючий пристрій для зберігання електронних документів. Реєстратор також має інтерфейси зв'язку з зовнішніми пристроями, в тому числі зовнішніми комп'ютерними засобами, які дозволяють тривалий час зберігати бази електронних документів, їх візуалізацію на екрані монітора та їх верифікацію. До постійно запам'ятовуючого пристрою реєстратора внесено сертифікат відкритого ключа. В якості постійно запам'ятовуючого пристрою може використовуватися фіскальна пам'ять касового реєстратора. Засіб електронного цифрового підпису забезпечує можливість генерації електронного цифрового підпису за допомогою закритого ключа. Ключова пара - закритий та відкритий ключі - генерується відомими методами. Закритий ключ зберігається в засобі електронного цифрового підпису, при цьому закритий ключ неможливо зчитати або змінити зовнішнім програмно-апаратним оточенням. Відкритий ключ застосовується для верифікації підписаних електронним цифровим підписом документів. Чинність відкритого ключа та його належність певному реєстратору засвідчується сертифікатом відкритого ключа. Сертифікат відкритого ключа містить відомості про власника електронного реєстратора, індивідуальні дані самого електронного реєстратора, параметри алгоритму електронного цифрового підпису, відкритий ключ, а також дату, що обмежує термін дії сертифіката. Сертифікат відкритого ключа засвідчується уповноваженим органом і доступний необмеженому колу осіб, при цьому пошук сертифікату відкритого ключа в загальнодоступних пошукових системах може здійснюватися по ідентифікатору сертифіката, що може бути одночасно ідентифікатором реєстратора. Перед початком формування електронних документів до постійно запам'ятовуючого пристрою реєстратора заносять кодифіковані шаблони електронних документів. В якості постійно запам'ятовуючого пристрою може використовуватися фіскальна пам'ять. Для кожного типу касової операції існує загальноприйнята форма касового чеку, відповідно до якої в касовому чеку друкується інформація, що містить реквізити касової операції. Теж саме стосується звітів реєстратора. Для кожного типу касової операції або звіту в постійно запам'ятовуючий пристрій реєстратора заносять окремий шаблон електронного документу, який має унікальний код. В наведеному прикладі використання корисної моделі шаблон електронного документу виконано у вигляді електронного набору даних, або файлу, в якому містяться інструкції по розмішеній інформації в касовому чеку або звіті, а саме: кількість полів, їх взаємне розташування в надрукованому касовому чеку або звіті, формат даних, зміст полів та відповідні їм коди (наприклад: A1, A2...Z9). Допускається будь який інший спосіб представлення шаблону електронного документа. Формат шаблону електронного документу може встановлюватися державним регулюючим органом для всіх типів касових реєстраторів, які застосовуються для реєстрації касових операцій в певній сфері. Кожному реквізиту касового чеку або звіту 7 відповідає окреме поле. При формуванні електронного документу поля шаблону заповнюють реквізитами касової операції або звіту. Реєстрацію касової операції починають з відтворення в оперативній пам'яті касового реєстратора шаблону електронного документу. Код необхідного шаблону вводять в касовий реєстратор, наприклад за допомогою клавіатури, якщо операції виконуються на касовому апараті, або за командою ПОС комп'ютера, якщо операції виконуються на фіскальному принтері, або в будь який інший спосіб. Далі заповнюють інформаційні поля шаблону документу реквізитами касової операції або звіту. До інформаційних полів заносять всю інформацію, яку потрібно надрукувати в касовому чеку або звіті, відповідно до національного податкового законодавства. Поля, що призначені для найменування, ціни та кількості товарів або послуг, суми нарахованих податків, загальної суми розрахунків, форм оплати (готівка, картка, тощо), заповнюють відповідною інформацією з оперативної пам'яті. Занесення вказаної інформації до оперативної пам'яті здійснюється відомими способами. При формуванні електронних звітів реєстратора (наприклад: X звіту, Ζ - звіту, періодичного звіту фіскальної пам'яті, тощо) використовують накопичені в оперативній або фіскальній пам'яті дані, перелік яких передбачено національним податковим законодавством. Поля, що призначені для ідентифікації касового реєстратора та його власника, заповнюють відповідною інформацією з сертифікату відкритого ключа, що міститься в постійно запам'ятовуючому пристрої. Перелік даних, що заносять до вказаних інформаційних полів з сертифікату відкритого ключа, регламентується національним податковим законодавством. В наведеному прикладі використання корисної моделі до інформаційних полів заносять серійний (заводський) номер реєстратора, фіскальний номер реєстратора, назву, адресу, код державної реєстрації, та податковий номер власника реєстратора. Далі генерують ідентифікатор касової операції або звіту. До ідентифікатора касової операції або звіту включають ідентифікатор сертифікату відкритого ключа реєстратора, код шаблону електронного документу та порядковий номер електронного документа в касовому реєстраторі. В наведеному прикладі в якості ідентифікатора сертифікату відкритого ключа використовують фіскальний номер реєстратора, що ідентифікує реєстратор в системі обліку державного податкового органу. Можливо використовувати серійний номер сертифікату, що ідентифікує реєстратор в центрі сертифікації ключів або будь яку іншу ознаку, що ідентифікує сертифікат відкритого ключа в пошукових системах. В якості порядкового номеру електронного документу використовують значення лічильника надрукованих реєстратором документів, який зберігається в енергонезалежній оперативній пам'яті реєстратора, і значення якого збільшується на одиницю при друкуванні кожного наступного касового чеку або звіту. Можливо в якості порядкового номеру 41669 8 документа використовувати значення лічильника електронного цифрового підпису, який зберігається в засобі електронного цифрового підпису, і значення якого збільшують на одиницю при кожному накладанні електронного цифрового підпису. Також можливо в якості порядкового номера документа використовувати комбінацію значень інших лічильників реєстратора. Створений ідентифікатор касової операції заносять до відповідного поля шаблону електронного документу. Крім того, при створенні електронного документу, до відповідних полів заносять додаткові відомості про товар (наприклад: термін використання або гарантійні зобов'язання, тощо), та довідкову інформацію для покупців (наприклад: дисконтні програми, режим роботи, вітання, тощо), які регламентуються або дозволені податковим законодавством і друкуються в касовому чеку або звіті. Після заповнення полів шаблону електронного документу інформацією, яка буде надрукована в касовому чеку або звіті, генерують електронний цифровий підпис даних електронного документу і записують значення електронного цифрового підпису у відповідне поле шаблону електронного документу. Можлива реалізація способу, при якій перед розрахунком електронного цифрового підпису відповідне поле шаблону заповнюють заздалегідь відомими даними (константою), наприклад 000000...0 або FFFFFF...F. При цьому розмір (довжина) цієї константи повинна дорівнювати розміру (довжині) електронного цифрового підпису. Після розрахунку електронного цифрового підпису, константу в електронному документі замінюють електронним цифровим підписом. Завершують створення електронного документу записом цього документу в постійно запам'ятовуючий пристрій, призначений для зберігання електронних документів, у вигляді файлу якому присвоюють ім'я, яке включає ідентифікатор касової операції або звіту. Реєстрація касової операції завершується друкуванням касового чеку, а операція формування електронного звіту - друкуванням звітного чеку. При друкуванні касового чеку або звіту на друк виводять всі дані електронного документу, які були занесені до інформаційних полів та були використані при розрахунку електронного цифрового підпису. Касовий чек надають покупцю, а файл з електронним документом розвантажують з постійно запам'ятовуючого пристрою реєстратора на зовнішній носій пам'яті для довготермінового зберігання в базах даних. Ефективність корисної моделі забезпечується за рахунок наступного: - шаблони електронних документів заносять до постійно запам'ятовуючого пристрою касового реєстратора, а при реєстрації касової операції або виконання звіту, в залежності від типу операції, обирають певний шаблон, відтворюють його в оперативній пам'яті, заповнюють інформаційні поля шаблону реквізитами касової операції або звіту. - при формуванні електронного документу, поля шаблону електронного документу, що призна 9 чені для даних, які ідентифікують електронний реєстратор та його власника заповнюють даними з сертифікату відкритого ключа, який зберігається в постійно запам'ятовуючому пристрою. - при формуванні електронного документу формується унікальний ідентифікатор касової операції або звіту, який заноситься до відповідного поля електронного документу. Ідентифікатор касової операції складають з ідентифікатора касового реєстратора, коду шаблона електронного документу та порядкового номера електронного документа за лічильником касового реєстратора. - електронний цифровий підпис розраховують з використанням даних, що занесені в інформаційні поля шаблону, а отриманий електронний цифровий підпис заносять до відповідного поля шаблону електронного документу. - створений електронний документ, який включає всі реквізити касової операції або звіту, унікальні ідентифікатори електронного реєстратора та його власника, ідентифікатор касової операції або звіту та електронний цифровий підпис даних, що включені в цей електронний документ, зберігають в пам'яті електронного реєстратора у вигляді файлу, якому присвоюють ім'я, яке включає унікальний ідентифікатор касової операції. - файл з електронним документом заносять в пам'ять реєстратора з можливістю його розвантаження на зовнішній носій пам'яті. Верифікацію електронного документу здійснюють зовнішніми програмними засобами. При перевірці наявності та змісту електронного документу, що зберігається в базі даних електронних документів, шляхом його порівняння з надрукованим касовим чеком або звітом, перевірку здійснюють в послідовності: по ідентифікатору касової операції або звіту, що надрукований в чеку, відомими способами знаходять в базі даних файл, ім'я якого включає цей ідентифікатор касової операції або звіту; по коду шаблону документу, що входить в ідентифікатор касової операції або звіту, відтворюють шаблон документу, який використовувався при формуванні електронного документа в реєстраторі; заповнюють поля шаблону даними електронного документу; відтворюють електронний документ на екрані монітора або роздруковують в формі, придатній для сприйняття людиною, та порівнюють за змістом з надрукованим касовим чеком або звітом. При перевірці достовірності даних, що містяться в електронному документі, без процедури візуального порівняння з касовим чеком або звітом, перевірку здійснюють в послідовності: по ідентифікатору сертифіката відкритого ключа, що входить до імені файлу електронного документу, в загально доступних джерелах здійснюють пошук сертифіката відкритого ключа, в якому міститься відкритий ключ реєстратора; за допомогою відкритого ключа здійснюють перевірку електронного цифрового підпису даних електронного документу. У разі, коли, при формуванні електронного цифрового підпису, поле призначене для розміщення електронного цифрового підпису заповнювали константою, перед перевіркою електронного цифрового підпису значення електронного цифрового 41669 10 підпису в електронному документі замінюють цією ж константою, а потім здійснюють перевірку електронного цифрового підпису. Сертифікат відкритого ключа використовують також для перевірки даних про реєстратор та його власника, які надруковані в касовому чеку або звіті а також в електронних документах що зберігаються у вигляді файлів в базах даних. При перевірці повноти зберігання файлів електронних документів в базах даних, здійснюють автоматичний аналіз порядкових номерів електронних документів, сформованих певним реєстратором, по імені файлу, до складу якого входить порядковий номер електронного документу. Якщо в базі даних зберігаються файли, імена яких створюють безперервний ряд, від першої зареєстрованої реєстратором касової операції до останньої, то база даних має всі без винятку електронні документи. При проведенні аналізу господарської діяльності власника реєстратора проводять обробку та сортування даних електронних документів по одному або декільком полям. Наприклад, при необхідності розрахунку загального виторгу, сумують значення полів, що призначені для інформації про виторг по касовій операції, по всіх електронних документах або по електронних документах створених за певний період. Таку обробку можливо виконати по будь якому реквізиту касової операції. Електронні звіти реєстратора також використовують для надання податкової звітності в електронному вигляді. В наданому прикладі використання корисної моделі формують електронний документ - періодичний звіт фіскальної пам'яті. Цей звіт містить загальні реквізити (ідентифікаційні дані про реєстратор та його власника), дату початку та закінчення звітного періоду та підсумкові дані за цей період (наприклад: підсумок виторгу, підсумок нарахованих податків, тощо). Після формування електронного документу у відповідності з корисною моделлю, електронний документ розвантажують з реєстратора та надсилають до податкового органу. Податковий орган, з використанням сертифікату відкритого ключа, що міститься в загально доступних джерелах, здійснює верифікацію документу, перевіряє електронний цифровий підпис та ідентифікує дані про реєстратор та його власника. Після отримання позитивного результату верифікації електронного звіту, податковий орган приймає цей звіт. В цілому, заявлений спосіб дозволяє отримати електронний документ, якщо при його формуванні касовим реєстратором будуть виконані такі наступні дії: - всі реквізити касової операції або звіту заносять до електронного документу у відповідності з шаблоном електронного документа, який записують до постійно запам'ятовуючого пристрою касового реєстратора і відтворюють в оперативній пам'яті реєстратора для створення електронного документу; - шаблон електронного документу має код, по якому його можливо ідентифікувати серед інших шаблонів; 11 41669 - шаблон електронного документу має поля, призначені для занесення реквізитів касових чеків або звітів, кожне поле має свій код, по якому ідентифікують інформацію, що заносять до цього поля; - поля електронного документу, які призначені для даних, що ідентифікують реєстратор та його власника, заповнюють даними, які містяться у сертифікаті відкритого ключа, що забезпечує ідентифікацію реєстратора та його власника по електронному документу та по надрукованих касових чеках та звітах; - електронному документу присвоюють ідентифікатор, який ідентифікує електронний документ серед інших електронних документів, створених цим або будь-яким іншим касовим реєстратором, завдяки тому, що ідентифікатор електронного документу генерують шляхом поєднання ідентифікатора касового реєстратора, що є одночасно ідентифікатором сертифікату відкритого ключа, з кодом шаблону документу та порядковим номером електронного документу за лічильником касового реєстратора; - електронний цифровий підпис касового реєстратора накладають на інформацію, що занесена до інформаційних полів електронного документу, в тому числі дані що ідентифікують касовий реєстратор, його власника та ідентифікатор електронного документу, який вміщує ідентифікатор сертифікату відкритого ключа, що дає можливість провести верифікацію цих даних за допомогою відкритого ключа, чинність якого підтверджується сертифікатом відкритого ключа; - електронний цифровий підпис заносять до призначеного інформаційного поля електронного документу, тим самим поєднують електронний Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко 12 цифровий підпис з електронним документом, який підписано цим електронним цифровим підписом; - створений електронний документ зберігають у постійно запам'ятовуючому пристрої реєстратора у вигляді файлу, завдяки чому електронному документу надають закінчену електронну структуру, придатну для запису на зовнішні носії пам'яті, довготермінового зберігання та пересилання електронними засобами зв'язку, файлу присвоюють ім'я, що містить ідентифікатор електронного документу, по якому цей файл ідентифікують серед інших файлів, створених цим чи іншим касовим реєстратором; - при друкуванні касового чеку або звіту, на друк виводять значення тільки тих полів електронного документу, які підписані електронним цифровим підписом, що забезпечує повну автентичність інформації, що занесена до електронного документу з інформацією, що надрукована в касових чеках та звітах реєстратора; - при здійсненні верифікації електронного документу третіми особами використовують шаблон електронного документу ідентичний шаблону електронного документу (з тим же кодом), який було відтворено в оперативній пам'яті касового реєстратора при формуванні електронного документу, і код якого міститься в ідентифікаторі електронного документу та імені файлу. Використання способу формування електронного документа за допомогою касового реєстратора, дозволяє скоротити час та витрати на здійснення дистанційного контролю за діяльністю суб'єкта господарювання з боку державних органів та забезпечити ведення фінансової документації і звітності, яку неможна буде навмисно перекрутити. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for generation electronic document by cash register

Автори англійською

Volynskyi Heorhii Pylypovych

Назва патенту російською

Способ формирования электронного документа кассовым регистратором

Автори російською

Волынский Георгий Филиппович

МПК / Мітки

МПК: G07G 1/00

Мітки: спосіб, касовим, формування, реєстратором, електронного, документа

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-41669-sposib-formuvannya-elektronnogo-dokumenta-kasovim-reehstratorom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб формування електронного документа касовим реєстратором</a>

Подібні патенти