Завантажити PDF файл.

Текст

1. Вакуум-заливальна головка, що містить порожнистий корпус із коаксіальне розташованою в ньому зливальною трубкою і ущільненням на торці сполученим з заповненою порожниною, яка відрізняється тим, що поверх корпуса встановлений пе 38754 трансформаторного масла в бак трансформатора, що забезпечує надійність з'єднання головки з фланцем бака трансформатора і автоматичне відключення подачі трансформаторного масла при заповненні бака до необхідного рівня. Рішення поставленої задачі забезпечує вакуум-заливальна головка яка містить порожнистий корпус із коаксіальне розташованою в ньому зливальною трубкою і ущільненням на торці, що сполучається з заповненою порожниною, за рахунок того, що поверх корпуса встановлений перемикач, а над зливальною трубкою - поплавець із перпендикулярно виступаючим елементом, що при підйомі трансформаторного масла в корпусі взаємодіє з перемикачем, а на кінці корпуса головки коаксіально встановлений притискний патрон із захватами, що мають тангенціальний ухил. Притискний патрон містить притискач вищевказаними захватами і вхідну в нього роз'ємну план-шайбу, що повертається на кут 45-60°. Для запобігання перекосу поплавця в корпусі, на його торці є направляючий шток, що взаємодіє з направляючим каналом у кришці корпуса. Тобто управляючий елемент є направляючим штоком поплавця. Технічний результат, що досягається при використанні винаходу: удосконалена конструкція заливальної головки за рахунок перемикача (електроконтактного датчика), що автоматизує процес заливання трансформаторного масла в бак трансформатора за допомогою управляючого елемента поплавця, що встановлений із можливістю переміщення в осьовому напрямку до контакту з чутливим елементом перемикача, при цьому поплавець, піднімаючись, перекриває масло, запобігаючи його переливанню; головка зручна в експлуатації, її можна окремо транспортувати, тому що патрубок подачі масла має транспортну заглушку; досягнуто щільність і надійність з'єднання між фланцем корпуса головки і фланцем бака трансформатора за рахунок механічного затиснення і фіксації притискного патрона за допомогою торцевого ключа, що вставляється в отвір планшайби і що повертається на кут 45-60°, що виключає проковзування притискного патрона по фланці бака трансформатора, і забезпечує герметичність. Вакуум-заливальна головка за винаходом пояснюється нижченаведеним описом і кресленнями, де: фіг. 1 - вакуум-заливальна головка, загальний вид; фіг. 2 - вид А по фіг. 1; фіг. 3 - переріз В-В по фіг. 1; фіг. 4 - переріз С-С по фіг. 1; фіг. 5 - корпус голівки; фіг. 6 - переріз Д-Д по фіг. 5; фіг. 7 винесення І по фіг. 5; фіг. 8 - переріз Н-Н по фіг. 1; фіг. 9 - притискач патрона; фіг. 10 - винесення ІІ по фіг. 9; фіг. 11 - план-шайба патрона; фіг. 12 - переріз G-G по фіг. 1; фіг. 13 - поплавець. Вакуум-заливальна головка призначена для заливання трансформаторного масла під вакуумом у герметичний бак трансформатора, що поміщається у вакуумовану камеру (не показані) (див. фіг. 1). Головка містить металевий циліндричний корпус 1 із притискним патроном 2, за допомогою якого головка встановлюється на фланець 3 горловини 4 бака трансформатора. Корпус 1 виконаний із патрубком 5 для підводу трансформаторного масла, патрубком 6 для зливу залишків масла і бічного патрубка 7, у якому вста новлений захисний клапан 8, що під час роботи може бути закритий гайкою 9 (див. фіг. 1). У корпусі 1 і в кришці 10 виконано коаксіальний центральний отвір 11 для вільного виходу газів при вакуум уванні (див. фіг. 2, фіг. 3). Між корпусом 1 і кришкою 10 установлені прокладки 12 і 13. Патрубок 5 виконаний із штуцером 14, що служить для з'єднання шланга маслопроводу (не показаний) для заливання трансформаторного масла (див. фіг. 1, фіг. 5). У патрубку 5 зливальна трубка 15 коаксіальне розташована в корпусі 1 і входить у бак трансформатора. Патрубок 5 може закриватися транспортною заглушкою 16, між якою і штуцером 14 установлена прокладка 17. Патрубок 5 пов'язаний із патрубком 6, до якого через штуцер 8 приєднується кульовий кран 19 із ніпелем-20, до якого, у свою чергу, приєднується трубопровід 21 (див. фіг. 1) для зливу зайвого трансформаторного масла і перекриття зливальної магістралі (не показана). Корпус 1 має нижній фланець 22 із канавкою 23, у якій встановлений ущільнювач 24 (див. фіг. 1, фіг. 5, фіг. 7). У корпусі 1 виконані вікна 25, через які проходить трансформаторне масло, рівень якого піднімається під час заливання (див. фіг. 1). Усередині розширеної верхньої ділянки корпуса 1 установлений плаваючий поплавець 26 для контролю рівня заливання маслом бака трансформатора (див. фіг. 1, фіг. 13). При підйомі поплавця 26, його рух обмежується направляючими 27 і корпус поплавця 26 прилягає до прокладки 12 кришки 10, виконаної з направляючим каналом 28 (див. фіг. 3). Поплавець 26 складається з обичайки 29 і кришки 30, на якій установлений управляючий елемент 31 із феромагнітного матеріалу, що є направляючим штоком. Нижня частина поплавця 26 має стрижень 32, що служить для запобігання перекосу напрямку руху поплавця при підйомі, при цьому управляючий елемент 31 переміщається в осьовому напрямку в направляючому каналі 28 кришки 10 без перекосу. Перемикач 33 (електроконтактний датчик) встановлений у кронштейні 34, що закріплений на кришці 10 корпуса 1 за допомогою гвинтів 35 (див. фіг. 1, фіг. 2). Перемикач 33 служить для забезпечення автоматичного відключення подачі трансформаторного масла при заливанні бака трансформатора. Перемикач 33 установлений перпендикулярно управляючому елементу 31 поплавця 26, при цьому перемикач 33 спрацьовує при наближенні управляючого елемента 31 до робочої поверхні чутливого елемента (контакту) 36 і передає сигнал на систему автоматики (не показана) для відключення подачі масла в бак. У випадку не спрацьовування перемикача 33 спрацьовує захисний клапан 8, що служить для запобігання розриву (руйнування) бака при робочому тиску. Притискний патрон 2 головки складається з притискача 37 і план-шайби 38, що виконана роз 2 38754 різною з 2-х частин для зручного складання на фланці 22 корпуса 1 головки (див. фіг. 1, фіг. 10, фіг. 11, фі г. 12). План-шайба 38 з'єднується з притискачем 37 за допомогою гвинтів 39 (див. фіг. 2). План-шайба 38 має виступи 40, а притискач 37 - пази 41 для надійного їх з'єднання (див. фіг. 9, фіг. 11). План-шайба 38 має сітчасте рифлення 43. Притискач 37 сполучається з план-шайбою 38, що повертається на потрібний кут за допомогою торцевого ключа 44, що вставляється в одне з отворів 45, виконаних на бічній поверхні планшайби 38, при цьому, головка закріплюється на фланець 3 бака, а ущільнювач 24 забезпечує герметичне з'єднання головки з баком трансформатора. При установленні головки на фланець 3 захва том 42 притискача 37 заходять під фланець, наприклад, через пази у фланці 3, і за допомогою ключа 44 по годинній стрілці, притискач 37 повертається до герметично надійного з'єднання головки з фланцем 3. Вакуум-заливальна головка за винаходом працює таким чином: При вакуум уванні трансформатора, на якому встановлена головка, парогазова суміш відводиться з головки в простір вакуумованої камери (не показана) через центральний отвір 11. Штуцер 14 приєднують до лінії подачі масла на заливання і перемикач 33 з'єднують із пультом управління (не показаний). Під час заливання кульовий кран 19 закритий. Масло надходить і заповнює бак трансформатора, при цьому рівень масла росте, досягаючи поплавця 26, потім масло піднімає поплавець, переміщуючи його угору, управляючий елемент 31 проходить направляючий канал 28 і рухається в безпосередній близькості з чутливим елементом 36 перемикача 33, який спрацьовуючи, подає сигнал про відключення системи маслоподачі, що надходить у пульт управління (не показаний), припиняючи заливання масла в головку. При підйомі поплавця 26 і перекритті порожнини корпуса 1 головки, у ньому підвищується тиск: для винятку подальшого підвищення тиску, захисний клапан 8 відчиняється і знижує тиск до 0,16 кгс/см 3. Після закінчення заливання для зливу масла необхідно відкрити кульовий кран 19 і через трубопровід 21, що опускається на 500-800 мм, масло зливається до рівня Л. Злив залишків масла провадиться в окрему ємність (не показана). При зливі масла, за допомогою заглушки 16 закривається патрубок 5. Вакум-заливальна головка за винаходом дозволяє забезпечити герметичність "головкафланець" незважаючи на викликане відхилення від розміру на 6мм між товщинами фланця корпуса і план-шайбою, що не впливає на працездатність головки. Фіг. 1 3 38754 Фіг. 2 Фіг. 3 Фіг. 4 Фіг. 5 Фіг. 6 Фіг. 7 4 38754 Фіг. 8 Фіг. 9 Фіг. 10 Фіг. 11 Фіг. 12 5 38754 Фіг. 13 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 6

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Vacuum-filling head

Автори англійською

Dikhanov Ivan Stepanovych, Staiennyi Serhii Yerofeiovych, Kachkovska Kateryna Andriivna

Назва патенту російською

Вакуум-заливочная головка

Автори російською

Диханов Иван Степанович, Стаенный Сергей Ерофеевич, Качковская Екатерина Андреевна

МПК / Мітки

МПК: H01F 27/10, B67C 3/02

Мітки: заливальна, головка, вакуум

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-38754-vakuum-zalivalna-golovka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вакуум – заливальна головка</a>

Подібні патенти