Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Багатопозиційний контролер машиніста, що складається з корпусу, у якому встановлений головний вал керування тягою і гальмуванням та встановлений на ньому співвісно на підшипниках реверсивний барабан, кожний - з рукояткою керування та елементами комутації ланцюгів електричних схем, механічного блокування, що забезпечує взаємодію головного вала й реверсивного барабана, а на головному валу і реверсивному барабані жорстко закріплені храповики, які взаємодіють із шарнірно встановленими на корпусі важелями-фіксаторами, підпружиненими відносно корпусу пружинами, причому важіль із рукояткою головного вала жорстко закріплений на зубчастому секторі, який відрізняється тим, що механічне блокування головного вала та реверсивного барабана здійснюється за допомогою жорстко закріпленої на корпусі контролера обойми, розташованої між суміжними бічними поверхнями храповиків головного вала та реверсивного барабана, з отвором, паралельним осі головного вала, в якому розміщені щонайменше дві кульки, які взаємодіють з одного боку з виступом, а з іншого - із западиною, і розташовані в нульовому положенні вала та барабана на одній осі з даним отвором.

2. Контролер за п. 1, який відрізняється тим, що на головному валу та реверсивному барабані закріплені перфокарти, що являють собою плоскі диски-сектори з кільцевими концентричними доріжками з отворами та дугоподібними вікнами, розташованими по заданій програмі.

3. Контролер за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що перфокарти взаємодіють із парами (випромінювач-приймач) фотодіодів, встановлених у касетах, закріплених на корпусі контролера, при цьому кожна пара фотодіодів взаємодіє із певною дугоподібною доріжкою перфокарти, розміщеною в пазу касети, при цьому випромінювач і приймач розташовані в співвісних з отворами перфокарти отворах касети, із протилежних боків перфокарти.

4. Контролер за пп. 1-3, який відрізняється тим, що на виступаючому за корпус конічному кінці головного вала за допомогою кільцевого клина жорстко, з можливістю регулювання кутового положення, закріплена шестірня, взаємодіюча із зубчастим сектором.

5. Контролер за пп. 1-4, який відрізняється тим, що у нульовій позиції головного вала контролер оснащений жорсткою підпорою, а головна рукоятка оснащена кнопкою, закріпленою на підпружиненому відносно рукоятки штоці, який оснащений у нижній частині упором, взаємодіючим з підпружиненим відносно корпусу контролера важелем-маятником з можливістю переходу з режиму тяги в гальмовий.

6. Контролер за пп. 1-5, який відрізняється тим, що прорізи для рукояток керування в облицьованій кришці контролера закриті із внутрішньої її сторони заслінками, що повторюють форму арок кришки, які закріплені на виступаючих важелях керування.

Текст

1. Багатопозиційний контролер машиніста, що складається з корпусу, у якому встановлений головний вал керування тягою і гальмуванням та встановлений на ньому співвісно на підшипниках реверсивний барабан, кожний - з рукояткою керування та елементами комутації ланцюгів електричних схем, механічного блокування, що забезпечує взаємодію головного вала й реверсивного барабана, а на головному валу і реверсивному барабані жорстко закріплені храповики, які взаємодіють із шарнірно встановленими на корпусі важелями-фіксаторами, підпружиненими відносно корпусу пружинами, причому важіль із рукояткою головного вала жорстко закріплений на зубчастому секторі, який відрізняє ться тим, що механічне блокування головного вала та реверсивного барабана здійснюється за допомогою жорстко закріпленої на корпусі контролера обойми, розташованої між суміжними бічними поверхнями храповиків головного вала та реверсивного барабана, з отвором, паралельним осі головного вала, в якому розміщені щонайменше дві кульки, які взаємодіють з одного боку з виступом, а з іншого - із U 2 (19) 1 3 37506 15.03.06], який містить корпус контролера, кулачковий вал з кулачковими шайбами, які взаємодіють з контактними елементами, жорстко встановлений на валу храповик, що взаємодіє з фіксуючими елементами, й вільно встановлену перемикальну рукоятку. Недоліком данного пристрою є великі масогабаритні показники пристрою. Крім того, даний пристрій виконує тільки частину функцій, призначених контролеру машиніста, а саме, служить для перемикання по позиціях у режимі тяги і не виконує гальмування і реверсування локомотиву. Найбільш близьким до корисної моделі, що заявляється, за технічною суттю, призначенням і результатом, що досягається, є контролер машиніста [Патент Российской Федерации №2325721, опубл. 26.02.2007], що складається з корпусу, у якому встановлений головний вал керування тягою і гальмуванням, і встановлений на ньому співвісно, на підшипниках, реверсивний барабан, кожний - з рукояткою керування та елементами комутації ланцюгів електричних схем; механічного блокування, що забезпечує взаємодію головного вала й реверсивного барабана, а на головному валу і реверсивному барабані жорстко закріплені храповики, які взаємодіють із шарнірно встановленими на корпусі важелями-фіксаторами, підпружиненими відносно корпуса пружинами, причому важіль із рукояткою головного вала жорстко закріплений на зубчастому секторі. Головний і реверсивний вали для механічного блокування містять диск із ободом, закріплений під шпонку на головному валу співвісно із профільним диском на реверсивному валу, й два фіксуючі важелі, встановлених на поперечній рамі. Хоча цей відомий пристрій забезпечує виконання всіх функцій: перемикання по позиціях у тяговому режимі, у режимі гальмування, реверсування, а також по наявності взаємного механічного блокування між головним і реверсивним барабанами, він має ряд недоліків. Недоліками даного пристрою є завищені масогабаритні показники, що для обмеженого простору пульта керування локомотивом має велике значення, а також складність конструкції механічного блокування головного й реверсивного валів. В основу корисної моделі поставлена задача зниження масогабаритних показників, спрощення конструкції основних вузлів контролера при поліпшенні ергономіки й естетики пульта, а також підвищення надійності роботи багатопозиційного контролера машиніста. Поставлена задача вирішується тим, що багатопозиційний контролер машиніста складається з корпусу, у якому встановлений головний вал керування тягою і гальмуванням, і встановлений на ньому співвісно, на підшипниках, реверсивний барабан, кожний - з рукояткою керування та елементами комутації ланцюгів електричних схем; механічного блокування, що забезпечує взаємодію головного вала й реверсивного барабана, а на головному валу і реверсивному барабані жорстко закріплені 4 храповики, які взаємодіють із шарнірно встановленими на корпусі важелями-фіксаторами, підпружиненими відносно корпуса пружинами, причому важіль із рукояткою головного вала жорстко закріплений на зубчастому секторі. Відповідно до корисної моделі, механічне блокування головного вала й реверсивного барабана здійснюється за допомогою жорстко закріпленої на корпусі контролера обойми, розташованої між суміжними бічними поверхнями храповиків головного вала й реверсивного барабана, з отвором, паралельним осі головного вала, в якому розміщені хоча б дві кульки, які взаємодіють з одного боку звиступом, а з іншого із западиною і розташовані в нульовому положенні вала й барабана, на одній осі з даним отвором. В одному з варіантів виконання корисної моделі на головному валу й реверсивному барабані закріплені перфокарти, що являють собою плоскі диски-сектори з кільцевими концентричними доріжками з отворами й дугоподібними вікнами, розташованими за заданою програмою. Можливе виконання пристрою, коли перфокарти взаємодіють із парами (випромінювачприймач) фотодіодів, установлених у касетах, закріплених на корпусі контролера, при цьому кожна пара фотодіодів взаємодіє із певною дугоподібною доріжкою перфокарти, розміщеної в пазу касети, при цьому випромінювач і приймач розташовані в співвісних з отворами перфокарти отворах касети, із протилежних сторін перфокарти. У ще одному варіанті пристрою на виступаючому за корпус конічному кінці головного вала за допомогою кільцевого клина жорстко, з можливістю регулювання кутового положення, закріплена шестірня, яка взаємодіє із зубчастим сектором. Також можливий варіант корисної моделі, у якому в нульовій позиції головного вала контролер оснащений твердим упором, а головна рукоятка оснащена кнопкою, закріпленою на підпружиненому відносно рукоятки штоці, який оснащений у нижній частині упором, взаємодіючим із підпружиненим відносно корпусу контролера важелем-маятником з можливістю переходу з режиму тяги в гальмовий. Така конструкція пристрою дозволяє за рахунок установлення механічного блокування валів контролера, виконаного у вигляді закріпленої на корпусі контролера й розташованої між суміжними поверхнями храповиків обоймі із установленими в її отворах кульками, які взаємодіють з виступом і западиною головного й реверсивного валів, значно зменшити займаний обсяг і габарити, а також істотно знизити вагу, а через те, що кількість деталей зводиться до мінімуму, ще й підвищити надійність роботи пристрою. Установлення на головному валу й реверсивному барабані перфокарт, які взаємодіють з парами (випромінювач-приймач) фотодіодами, установленими в касетах замість кулачкових шайб, взаємодіючих з кулачковими 5 37506 контактами в прототипі, дозволяє значно вкоротити вали й обсяг вузла формування керуючих сигналів. Установлення на виступаючому з корпусу кінці вала контролера зубчастої шестірні, взаємодіючої із зубчастим сектором, дозволяє збільшити кількість позицій при невеликому куті повороту рукоятки головного вала, поліпшити цим зручність керування (ергономічність). Установлення на головній рукоятці кнопки, взаємодіючої за допомогою підпружиненого штока з важелем-маятником, дозволяє забезпечити твердий упор в "0" позиції й при необхідності перейти з режиму тяги в режим гальмування й навпаки. Це підвищує надійність роботи, крім випадкового непередбаченого переходу з одного режиму в інший, що може привести до аварійної ситуації. Установлення на важелях керування заслінок до прорізів у кришці запобігає доступу до механізмів контролера навіть при більших кутах повороту рукоятки, а також дозволяє підвищити естетичність облицьованої частини пристрою. Технічне рішення пояснюється кресленнями, на яких зображені: на Фіг.1 показаний багатопозиційний контролер машиніста, установлений у напрямку руху локомотива; на Фіг.2 показаний розріз А-А Фіг.1; на Фіг.3 - розріз Б-Б Фіг.1; на Фіг.4 - вигляд В Фіг.1; на Фіг.5 - важіль-маятник (вид В Фіг.1); на Фіг.6 - важіль-маятник у нейтральному положенні (вигляд В Фіг.1); на Фіг.7 показаний вузол кріплення шестірні на головному валу (винесення Г Фіг.1); на Фіг.8 - вузол взаємодії упорів у нульовому положенні (винесення Д, Фіг.1) на Фіг.9 показаний розріз Е-Е Фіг.3. на Фіг.10 - вузол механічного блокування (винесення Ж, Фіг.1). На головному валу 14 (Фіг.1, 2, 3), установленому в корпусі 17 на підшипниках 3 (Фіг.1), жорстко закріплений храповик 15 (Фіг.1, 3), що взаємодіє з фіксатором 19 (Фіг.3), підпружиненими відносно корпусу 17 пружиною 18 (Фіг.3). На тому ж валу жорстко закріплена перфокарта 6, що входить у паз касети фотодіодів 10 (Фіг.1, 3, 9), закріпленої на корпусі 17. На виступаючому за корпус 17 конічному кінці вала 14 закріплена жорстко за допомогою кільцевого клина 32 зубчаста шестірня 13, взаємодіюча із зубчастим сектором 12 (Фіг.1, 4, 7), установленому на закріпленій жорстко на корпусі 17 осі 30 за допомогою підшипників 33. До маточини зубчастого сектора 12 жорстко закріплений важіль 9 (Фіг.1, 3, 4, 5), на якому встановлена рознімна стулчаста рукоятка 8 (Фіг.1, 3). У поздовжньому пазу важеля 9 розміщений підпружинений пружиною 25 (Фіг.1, 3) відносно важеля 9 шток 34, що містить закріплений у нижній його частині упор 35 (Фіг.1, 5, 8), взаємодіючий з виступаючою частиною важеля-маятника 22 (Фіг.1, 4, 5). Верхня частина штока 34 містить жорстко закріплену на ньому кнопку 7 (Фіг.1, 3), що 6 виступає через верхній отвір рукоятки 8. На важелі 9, під аркою кришки 4, також закріплена заслінка 21 (Фіг.1, 3, 4), верхня частина якої концентрична нижньої поверхні арки кришки 4. Для обмеження повороту важеля 9 на корпусі 17 установлені упори-ексцентрики 24 (Фіг.4). Важіль-маятник 22 встановлюється вільно на вісі 36 (Фіг.1, 4, 5), жорстко закріпленої на корпусі 17 і являє собою призму з поперечним пазом, розташованим з боку корпусу, а із протилежної сторони жорстко закріплений виступаючий упор 37 (Фіг.1, 4, 5), взаємодіючий з упором 35. У западині важелямаятника на вісі 36 установлена двуплічна пружина закручування 26, відігнуті кінці якої входять у вікно корпуса 17. Із двох боків важеля-маятника 22 установлені регульовані упори-ексцентрики 23 (Фіг.4, 5). Реверсивний барабан 38 (Фіг.1, 2) являє собою порожній барабан із установленими двома підшипниками кочення (Фіг.1, 2), які, у свою чергу, установлюються на вільній лівій частині головного вала 14. Реверсивний барабан містить храповик 1 (Фіг.1, 2), взаємодіючий (так само як і храповик головного вала) із другим фіксатором 19, установленому шарнірно на вісі 31 і підпружиненими пружиною 18 відносно корпуса 17. На реверсивному барабані також закріплений важіль 39 (Фіг.1, 2) з реверсивною рукояткою 5. На важелі також закріплена заслінка 20 (Фіг.1, 2). На поверхні реверсивного барабана 38, зверненої до храповика 15, закріплений виступ 27, взаємодіючий із кульками 16, установленими в отворі 29 обойми 40 (Фіг.1, 2, 3). На протилежній площині реверсивного барабану закріплена перфокарта 2, що входить у паз П-образної касети 11 (Фіг.1, 2) з парами (випромінювач 42 - приймач 43 (Фіг.9)) фотодіодами. Обмеження повороту реверсивної рукоятки 5 здійснюється упорамиексцентриками 41 (Фіг.2). Основним призначенням контролера машиніста локомотива є керування в режимах тяги, гальма, а також зміна напряму руху. Це досягається шляхом формування кодових комбінацій для наступного посилення сигналу й здійснення комутації ланцюгів схеми відповідно до заданого алгоритму. Таким чином, контролер повинен здійснювати перемикання в режимах тяги й гальмування, набір позицій по позиціях, скидання позицій по позиціях в "0", виключаючи при цьому випадковий непередбачений перехід з режиму в режим. При зміні напряму руху повинен забезпечувати перемикання "вперед", "назад". При цьому контролер повинен мати механічне блокування головного й реверсивного валів, тобто механічне блокування головного вала, що виключає можливість перемикання його при нульовому положенні реверсивного барабана, а також блокування реверсивного барабана, що виключає можливість перемикання на ходових позиціях головного вала. Для перемикання контролера по позиціях у режимі тяги повертаємо рукоятку 8 (Фіг.3) проти годинникової стрілки, при цьому разом з важелем 9 повернеться й зубчастий сектор 12, повернувши 7 37506 при цьому шестірню 13 разом з валом 14 і храповиком 15. Ролик фіксатора 19 переміститься в наступну западину храповика й зафіксується в цьому положенні пружиною 18. Аналогічно відбувається перемикання по позиціях як у тяговому, так і в гальмовому режимах. При цьому кут повороту головного вала буде залежати від передаточного числа зубчастої пари (секторшестірня). У конкретному випадку і=3 і при куті між западинами храповика 12° поворот на 1 позицію рукоятки становить 4°. З огляду на те, що перфокарта 6 жорстко закріплена на валу 14, поворот її складе 12° і, отже, при взаємодії з фотодіодами касети 10, сформується новий сигнал. Обмеження повороту головного вала в кінцевих положеннях здійснюється упорамиексцентриками 24. Обмеження повороту головного вала, як у тяговому, так і в гальмовому режимах в "0" позиції здійснюється наступним чином. При переході з режиму гальмування (Фіг.4) в положенні "0" упор 35 важеля 9 упирається в упор 37 важеля-маятника 22, і, переборюючи протидію пружини 26, повертає до упору важеля-маятника в упор-ексцентрик 23. Таким чином, одержуємо тверді й регульовані зв'язки (за допомогою упорів-ексцентриків) як у кінцевому так і "0" положеннях. При знаходженні головного важеля 9 на робочих позиціях (крім "0") важіль-маятник утримується у вертикальному положенні під впливом пружини 26 (Фіг.1, 6). При переході з одного режиму в іншій необхідно нажати кнопку 7, подолавши при цьому протидію пружини 25. При цьому шток 34 разом з його упором 35 переміститься униз і, вийшовши із зачеплення з упором 37, дозволить важелю 8 головного вала перейти з гальмового режиму в тяговий і навпаки. Перемикання реверсивного барабана здійснюється за допомогою рукоятки 5. При цьому фіксація положень (Фіг.2) виробляється так само як і фіксація головного вала, а фіксуючі їх елементи уніфіковані. При перемиканні також відбувається поворот перфокарти. Обмеження кутів повороту реверсивного барабана здійснюється упорами-ексцентриками 41. Блокування головного вала й реверсивного барабана відбувається в такий спосіб. У нульовому положенні виступ 27 розташовується напроти отвору 29 обойми 40 і переміщає кульки 16 у западину 28 храповика 15. Тобто в такому положенні головний вал замкнений. При перемиканні реверсивного барабана в положення "Вперед" або "Назад" виступ 27 зміщається, відкриваючи при цьому отвір 29. У такому положенні можна зробити перемикання головного вала 14 на робочі позиції й при цьому заблокувати перемикання реверсивного барабану, тому що кульки перемістяться під дією ухилу западини 28 і перекриють можливість повороту реверсивного барабана. Таким чином, здійснюється взаємне блокування валів, що не дозволяє перемикання напрямку руху локомотива в робочих режимах головного барабана. Таким чином, пристрій, що заявляється, дозволяє знизити масогабаритні показники, спростити конструкцію основних вузлів контролера при поліпшенні ергономіки й естетики пульта, а також підвищити надійність роботи багатопозиційного контролера машиніста. 9 37506 10 11 Комп’ютерна в ерстка М. Ломалова 37506 Підписне 12 Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Multi-switch main controller

Автори англійською

Hlushakov Volodymyr Mykolaiovych, Ivanov Viktor Oleksiiovych, Hrivin Serhii Anatoliiovych, Tatarskyi Oleksii Dmytrovych, Chovhan Anatolii Dmytrovych

Назва патенту російською

Многопозиционный контролер машиниста

Автори російською

Глушаков Владимир Николаевич, Иванов Виктор Алексеевич, Гривин Сергей Анатольевич, Татарский Алексей Дмитриевич, Човган Анатолий Дмитриевич

МПК / Мітки

МПК: B60L 15/00, B61C 17/00

Мітки: багатопозиційний, машиніста, контролер

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-37506-bagatopozicijjnijj-kontroler-mashinista.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Багатопозиційний контролер машиніста</a>

Подібні патенти