Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Планетарно-роторний гідромотор, що містить корпус із зубчастим вінцем внутрішнього зачеплення, ексцентричне встановлений у корпусі ротор із двома зубчастими вінцями - зовнішнім, сполученим із зубчастим вінцем внутрішнього зачеплення корпуса, і внутрішнім, сполученим із шестірнею, жорстко встановленою на валу з утворенням із зубцями шестерні робочих камер, золотникові розподільники і канали підводу-відводу робочої рідини, який відрізняється тим, що зубці внутрішнього вінця корпуса і зовнішнього вінця ротора виконані з гіпоциклоїдальним профілем зачеплення й утворюють при зачепленні додаткові робочі камери, причому кількість зубців зовнішнього вінця ротора на один менше, ніж у внутрішнього вінця корпуса, при цьому міжцентрові відстані внутрішньої і зовнішньої пар гіпоциклоїдального зачеплення рівні, а самі пари встановлені в протифазі щодо однієї з осей симетрії гідромотора, канали ж підводу-відводу робочої рідини до робочих камер і додаткових робочих камер виконані в протифазі щодо іншої осі симетрії гідромотора.

Текст

Планетарно-роторний гідромотор, що містить корпус із зубчастим вінцем внутрішнього зачеплення, ексцентрично встановлений у корпусі ротор із двома зубчастими вінцями – зовнішнім, сполученим із зубчастим вінцем внутрішнього зачеплення корпуса, і внутрішнім, сполученим із шестер 37477 ня корпуса, і внутрішнім, сполученим із шестернею, жорстко встановленою на валу з утворенням із зубцями шестерні робочих камер, золотникові розподільники і канали підводу-відводу робочої рідини, відповідно до винаходу зубці внутрішнього вінця корпуса і зовнішнього вінця ротора виконані з гіпоциклоїдальним профілем зачеплення й утворюють при зачепленні додаткові робочі камери, причому кількість зубців у зовнішнього вінця ротора на один менше, ніж у внутрішнього вінця корпуса, при цьому між-центрові відстані внутрішньої і зовнішньої пар гіпоциклоїдального зачеплення рівні, а самі пари встановлені у протифазі відносно одній з осей симетрії гідромотора, канали ж підводу-відводу робочої рідини до робочих камер і додатковим робочим камерам виконані у протифазі відносно іншої осі симетрії гідромотора. Застосування планетарно-роторного гідромотора із зазначеними удосконаленнями дозволяє підвищити надійність конструкції, а також спростити її, а наявність каналів підводу-відводу робочої рідини до робочих камер і додаткових робочих камер, виконаних у протифазі іншої осі симетрії дозволяє розширити діапазон регулювання й розширити функціональні можливості пристрою. На фіг. 1 зображений планетарно-роторний гідромотор – поздовжній розтин; на фіг 2 – розтин А-А на фіг. 1; на фіг. 3 – вид Б на фіг. 1; на фіг. 4 – розтин В-В на фіг.3. Планетарно-роторний гідромотор містить корпус 1 із зубчастим вінцем 2 внутрішнього зачеплення, ексцентрично встановлений в корпусі 1 ротор 3 із двома зубчастими вінцями – зовнішнім 4, сполученим із зубчастим вінцем 2 внутрішнього вінця корпуса 1 і внутрішнім 5, сполученим із шестернею 6, жорстко встановленою на валу 7 з утворенням із зубчастим вінцем 8 шестерні 6 робочих камер 9 додаткові робочі камери 10, утворені зубчастим вінцем 2 корпуса 1 і зубчастим вінцем 4 ротора 3, при цьому зубці внутрішнього вінця 2 корпуса 1 і зовнішнього вінця 4 ротора 3 виконані з гіпоциклоїдальним профілем зачеплення, золотниковий розподільник 11, жорстко встановлений на валу 7, підпружинений золотник 12, жорстка золотникова втулка 13, встановлені у кришці 14, в кришці 15 розташована золотникова втулка 16 і переднє ущільнення 17 вала 7, канали підводувідводу робочої рідини 18 до робочих камер 9 і канали підводу-відводу робочої рідини 19 до додаткових робочих камер 10, розподільні отвори 20 на роторі 3, що сполучаються із додатковими робочими камерами 10. Розподіл робочої рідини для камер 9 виконано за відомою схемою, що складається з золотника 12, жорстко пов'язаного з кришкою 14 золотникового розподільника 11, жорстко встановлений на валу 7, а в золотниковому розподільнику 11 виконані свердлення, що з однієї торцевої сторони пов'язані з робочими камерами 9, а з іншої торцевої сторони – свердленнями з каналами підводу-відводу робочої рідини 18, виконаними в золотнику 12. Схема розподілу для додаткових робочих камер 10 складається з золотникових втулок 13 і 16, жорстко встановлених у кришках 14 і 15, на золот никових втулках 13 і 16 виконані проточки, що утворюють із кришками 14 і 15 кільцеві камери 21 і 22, сполучені свердленням з розподільними отворами 23 і 24 золотникових втулок 13 і 16, і з каналами підводу-відводу робочої рідини 19. Крім того на фіг. 2 позначено: Г – внутрішня пара зачеплення, утворена зубчастими вінцями 8 і 5. Д – зовнішня пара зачеплення, утворена зубчастими вінцями 2 і 4. Планетарно-роторний гідромотор працює таким чином. Під час роботи планетарно-роторного гідромотора можна використовувати три ступеня його робочого об'єму за допомогою зовнішнього керуючого пристрою. При цьому максимальний робочий об'єм утвориться при підсумовуванні об'ємів робочих камер 9 і 10. При використанні максимального робочого об'єму гідромотора робоча рідина по каналах 18 і 19 надходить до вікон золотникового розподільника 11 і золотникових втулок 13 і 16 і далі в частину робочих камер 9 і 10. Під дією тиску робочої рідини в робочих камерах 9 і 10 створюється крутячий момент, на зубцях вінців 4 і 8 зовнішньої Д і внутрішньої Г пари зачеплення. При цьому ротор 3 і шестерня 6 починають одночасно обкатуватися відповідно по зубчастому вінцю 2 внутрішнього зачеплення корпуса 1 і зубчастому вінцю 5 ротора 3, передаючи обертання валу 7. Ротор 3, обкатуючись по зубцям зовнішнього і внутрішнього зачеплення, створює планетарний рух, забезпечуючи розподіл рідини по робочим камерам 10. Відпрацьована робоча рідина з другої частини робочих камер 9 і 10 видавлюється через вікна золотникових розподільників 11 і отвори золотникових втулок 13 і 16 і канали 18 і 19 на злив. При підводі робочої рідини в канапи 19 і кільцеві камери 21 і 22 до розподільних отворів 23 та 24 золотникових втулок 13 і 16, крутячий момент, створюється тільки в частині додаткових робочих камер 10, а обидві частини робочих камер 9 замикаються між собою зовнішнім керуючим пристроєм (не показано). Під впливом крутячого моменту, який виникає на зубчастому вінці 4, ротор 3 починає обкатуватися по зубчастому вінцю 2 корпуса 1 і зубчастому вінцю 8 шестерні 6, передаючи обертання валу 7. Витрата рідини в цьому випадку зменшується пропорційно об'єму непрацюючих робочих камер 9. Зачеплення зубчастої пари Г забезпечує кінематичний зв’язок планетарної передачі з валом 7. При підводі і відводі робочої рідини через канали 18 і при замиканні між собою зовнішнім керуючим пристроєм каналів 19, крутячий момент створює внутрішня пара зачеплення Г (ротор 3 шестерня 6), а зовнішня пара Д (корпус 1 - ротор 3) забезпечує кінематичний зв'язок планетарної передачі. Зміна підводу робочої рідини до каналів 18 і 19 забезпечує три різні питомі витрати робочої рідини на одне обертання вала гідромотора. 2 37477 Фіг. 1. 3 37477 Фіг. 2 4 37477 Фіг. 3. 5 37477 Фіг. 4. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 6

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Planetary-rotor hydromotor

Автори англійською

Panchenko Anatolii Ivanovych, Kiurchev Volodymyr Mykolaiovych, Ischenko Olha Anatoliivna, Milaieva Iryna Ivanivna, Zolotariov Oleksandr Yuriiovych

Назва патенту російською

Планетарно-роторный гидромотор

Автори російською

Панченко Анатолий Иванович, Кюрчев Владимир Николаевич, Ищенко Ольга Анатольевна, Милаева Ирина Ивановна, Золоторев Александр Юрьевич

МПК / Мітки

МПК: F04C 2/08

Мітки: планетарно-роторний, гідромотор

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-37477-planetarno-rotornijj-gidromotor.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Планетарно-роторний гідромотор</a>

Подібні патенти