Номер патенту: 31542

Опубліковано: 15.12.2000

Автори: Вербовий Андрій Петрович, Краштан Ігор Іванович

Завантажити PDF файл.

Текст

MKI3H)2K17/l4 у* Тїолюсоперемикальна обмот ка Винахід відноситься до полюсоперемпкальнпх обмоток електричних машин -змінного струму і може знайти застосування у двошвидкісних асинхронних двигунах з вентиляторним характером навантаження. Відома трифазна полюсоперемикальна обмотка, яка забезпечує перемикання полюсів у відношенні 3/2 [1]. Недоліком відомої обмотки являється розрив електричного ланцюга при перемиканні з одного числа полюсів на друге. Відома також трифазна полюсоперемикальна обмотка без розриву ланцюга електропостач ання з від ношення м чисел пар полюсів Рі/Р2 =3/2, яка містить ро однакових частин з числом котушок Z/ ро у кожній, об'єднаних у котушечні групи, з'єднані у шість послідовно з'єднаних гілок з вивідами з точок з'єднання гілок. Вказані шість гілок перемикання з'єднані при більшому числі полюсів, наприклад 6, в "трикутник", причому електропостачання підводиться до вивідів із його вершин, а перемикання на менше число полюсів, наприклад 4, виконується без розриву ланцюга електропостачання [2]. Недоліком цієї обмотки являється відносно значна трудоємкість її виконання із-за двошарової конструкції і значної кількості котушечнпх груп. Задача винаходу - спрощення конструкції обмотки за рахунок виконання п одношаровою з меншим числом котушечиих груп. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що трифазна полюсоперемикальна обмотка з відношенням чисел пар полюсів Рі/Р2= 3/2, яка містить ро однакових частіш з числом котушок Z/ Ро у кожній, об'єднаних у котушечні групи, з'єднані у шість послідовно з'єднаних гілок з вивідами з точок з'єднання гілок, виконана одношаровою з числом котушок, кратним 18, у межах однієї частини містить 10N котушечнпх груп з порядковими номерами кі * кЮ числа котушок у кожній з яких, наприклад, починаючи з першої відповідають ряду 3N, 2N, IN, IN, 2N, 3N. 2N, IN, IN, 2N, при ньому v кожну гілку включені котушечні групи, які мають у приведеному ряді наступні порядкові номери: перша гілка - кЬ; друга гілка - к9, х2; третя гілка - к5; к8; четверта гілка - кі; н'ята гілка • к4, к7; шоста гілка - кіО, кЗ. У кожній г гілці котушечні групи з номерами к2, к5, кЮ, к7 включені послідовнозустрічно шиїті когушечним групам відповідних іілок. Тут Pi, Pa - числа пар полюсів обмотки; Ро= ~:\-~~?~~ чпсло однакових частіш обмотки; Z - число котушок обмоткщ Z N - ЦІЛС ПОЗІГГИВНе ЧИСЛО, N - т~---- Порівнювальний аналіз з прототипом показує, що технічне рішення, яке пропонується, відрізняється числом котушечних груп, порядком їх включення у плки обмотки, а також чергуванням чисел котушок у котушечних групах. Таким чином, пристрій відповідає критерію "Новизна". Істотних ознак, подібних з ознаками, які відрізняють заявлене рішення від аналогів, в інших технічних рішеннях не виявлено. На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що сукупність істотних ознак, запропонована у формулі винаходу, являється необхідною та достатньою для досягнення нового технічного результату. На кресленні зображена схема обмотки на 4 та 6 полюсів, яка містить 18 котушок. Котушки об'єднані в 10 котушечних груп. У даному випадку Ро= 1, Z = 18, N = 1. При цьому чергування чисел котушок у котушечних групах відповідає ряду 3, 2, 1, і, 2, 3, 2, 1, і, 2. Перша гілка, яка включена між визідами А і Z, містить котушечну групу кб. Друга гілка, яка включена між вивідами Z і В, містить котушечні групи к9 і к2, причому котушечна група к2 включена зустрічно. Третя гілка, яка включена між вивідами В і X, містить хотушечн: групи к5 і к8, причому котушечна група к5 включена зустрічно. Четверта гілка, яка включена між вивідами X і С\ містить котушечну групу кі. П'ята гілка, яка включена між вивідами С і Y, містить котушечні групи к4 і к7, причому котушечна група к7 включена зустрічно. Шоста гілка, яка включена між вивідами У і А, містить котушечні групи кЮ і кЗ, причому котушечна група кЗ включена зустрічно, В усік гілках котушечні груші включені послідовно. Для роботи схеми з числом полюсів, рівним 6, напруга подається на затискачі А, В, С при з'єднанні фаз в "трикутник". Для перемикання з обмотки на число полюсів, рівним 4, попарно закорочуються затискачі А-Х, B-Y, C-Z без відключення електромережі. Схема сполучення фаз ари цьому 'подвідний трикутник". Досягнення нового технічного результату заключається в тому, що запропонована обмотка має в 2 рази менше число котушок, а також котушечних груп (10 порівняно j 16 в [2]). Таким чином, обмотка являється більш технологічною для укладка. При концентричному розташуванні котушок у котушечних групах укладка обмотки може бути механізована з використанням існуючого технологічного обладнання. Двигуни з запропонованою обмоткою доцільно використовувати для приводу механізмів з^нтяяторним характером навантаження. Директор Повно товариства "Октагон Вербовий П. ЛІТЕРА'ПТА 1. Авторское свидетельство СССР N9 34997L, МКИ3Н02Ю/28, i973. 2. Авторское свидетельство СССР № %7431, МКИлН02КЗ/28, 1981. Полюсоперемикальна обмотка КЮ К9; Ki < k JV 5 в К5 К8 Кб К7 Автори: Вербовий А.П, Краштан 1-І. Полюсоперемикальна обмотка КЮ К і 2 3 if £ 6 7 & 9 ІОН it в і * Авто р и: Ве рб овий А . П . К ра ш т ан 1 - І .

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Pole-bridging winding

Автори англійською

Verbovyi Andrii Petrovych, Krashtan Ihor Ivanovych

Назва патенту російською

Полюсоперемыкающая обмотка

Автори російською

Вербовый Андрей Петрович, Краштан Игорь Иванович

МПК / Мітки

МПК: H02K 17/14

Мітки: обмотка, полюсоперемикальна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-31542-polyusoperemikalna-obmotka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Полюсоперемикальна обмотка</a>

Подібні патенти