Номер патенту: 31541

Опубліковано: 15.12.2000

Автор: Горобцов Віктор Павлович

Завантажити PDF файл.

Текст

Кл. МКВ 6; FG4$ 17/08 ВІДЦЕНТРОВИЙ ВЕНТИЛЯТОР , Запропонований винахід відноситься до галузі вентиляторобудування, а сдое до лопаточних машин І може бути використано, наприклад, у пилососах, як побутового так І промислового призначення. Відомий відцентровий вентилятор, що містить кожух з отворами на поверхні збоку, всмонтуючими та нагнітальними поверх нями та встановлений у жожусі вал а двохсекційним робочим колесом, секції якого розділені двома спїввїсними перегородками з вікнами, перегородки закріплені на валу та споряджені розташованими між ними лопатками Ш* Однак така конструкція вентилятора ненадійна при широко поло совюс вібраціях. Найбільш близьким за технічною суттю до пристрою , що заявляється, є відцентровий вентилятор, що містить корпус, встановлене у ньоь^у на валу двостороннє робоче колесо , несучий диск якого виконано з прорізями, відкритими з периферійної І торцевої частин диска, лопатки, що закріплені у прорізях, І виконані з виступаючими за периферійну частину диску вихідними дільницями, у яких виконана проточина з розміщеним у ній стопорним кільцем, електродвигун, при цьому —z вентилятор споряджений заїфіпввним у корпусі диском » з встановленим на ньоцу по обидві сторони статорами електродвигуна » у диску закріплено аая» на кінцях якого встановлені несучі дас-хя двостороньвго робочого колеса з закріпленими всередині них роторами електродвигуна, на периферії несучих дисків виконані проточини, стопорні кільця розташовані в останніх , а лопатки иаеть виступні за торцову частину диску ВХІДНІ ДІЛЯНКИ» виконані з відїтцнами у бік, протилежний направлению обертання ро бочого колеса. До недоліків відомого вентилятора відносяться трудоміст кість виготовлення двосторонього робочого колеса , великі габарити пристрою» ненадійність конструкції при вібраціях , В основу винаходу поставлене завдання удосконалення від центрового вентилятора» у якому лопатки двосторонього робочого колеса » що встановлені симетрично по обидва Ооки від попе речної ВІСІ ротору І закріплені своею основою у прорізях ротору » забезпечує зменшення дисбалансу робочого колеса при вібраціях пристрою» цим забеспечуеться збільшення надійності при його експлуатації» спрощення конструкції» виконаної з робочим колесом у вигляді двостороньої турбіни » зменшення габаритів п строю, що має дисковий ротор» встановлений у одному підшипник вому вузлі. Поставлене завдання виріщуеться тим » що у відцентровому вентиляторі» що містить корпус» встановлене у ньому двосто ронна робоче колесо , лопатки, закріплені у прорізях» електродвигун, згідно з винаходом передбачені наступні кснструктивн ВІДМІНИ : - лопатки встановлено симетрично по обидва боки від по перечної ВІСІ ротора; -з- основа кожної з лопаток закріплена у прорізі ротору . Крім того* верх лопатах закріплено у циліндричному КІЛЬЦІ , встановленому з нового боку робочого колеса* Проведенім патентні дослідження довели , що ні в патентній , ні в науково-технічній літературі немає відомостей про відцент ровані вентилятори » охарактеризовані таким чином , як у формулі винаходу пристрою, що заявляється, це дав підставу його ВІДПО ВІ ДН О СТ І критерію патентоадатності "НОВИЗНА ". І Зіставлений аналіз відцентрового вентилятора его запропо , нований, з відомими у даній галузі , у тешу числі і з прототи пом, показує на суттєві переваги відцентрового вентилятора , у якому лопатки , які встановлені по обидва боки від поперечної ВІСІ ротора І основа кожної з них закріплена у прорізі ротора забезпечує зменшення дисбалансу робочого колеса при вібраціях пристрою, а це збільшує надійність , спрощує конструкцію , змен шуз його габарити. і Пристрій пояснюється кресленням , де на фіг. І * аагальн * іигляд пристрою іу розрізі ). j Відцентровий вентилятор містить корпус І , з закріплено » у ньому віссю Н приводного електродвигуна , на якій встановлено ротор 3, з обмоткою 4, за допомогою.підшипникового вузла І на кінцях ротора 3, симметрично йогопоперечній ВІСІ , встанов ні лопатки о двосторонього робочого колеса , основа кожної з патск 6 закріплена в одній з прорізей ротора 3, а верх козд з них закріплений у циліндричноцу КІЛЬЦІ 7 встановленому з і ного боїдг робочого колеса , в корпусі І виконані вхідні QTBOJ І З, 9 І вихідний отвір 10. Пристрій працює наступним образом . — 4 -* Обертаючий момент від приводного електродвигуна » через вісь Z І ротор 3» у прорізях якого закріплено основу лопаток б , передаеться^робоче колесо, яке починає обертатися» при цьому, повітря, що всмоктується через ВХІДНІ отвори 8, 9, проходячи уздовж лопаток 6, виходить через вихідний отвор 10 І це забе5печуе рівномірність повітряного потоку на виході з вентилятора. Запропонована конструкція вентилятора дозволить відмови тися від виготовлення конструктивно та технологічно складного двосторонього робочого колеса , зменшити габарити вентилятора за рахунок дискового ротора , що встановлений в одному підшип никовому вузлі і заявка на получения патенту України на винахід "ЕЛЕКТРОДВИГУН ДИСКОВИЙ" з цією конструкцією відправлена до Держпатенту України), в також значно зменшити дисбаланс двосторонього робочого колеса , встановленого на роторі, при вібраціях пристрою. f t Виготовлено досвідний зразок вентилятора , який пройшов Іспити у побутових пилососах І показав позитивні результати » Заявник ^%?&ф~і Горобцов В.П, В.Я. -Л • і і , 1 ДЯЁРЕДА ІНФОРМАЦІЇ І. Авторське свідоцтво СРСР » 1643798, к*. МКВ6: F ОЩ 17/08, опубліковано 23.04.91; £• Авторське свідоцтво СРСР $ /603063 ( прототип ), кя. МКВ 6 : Р04Д І7/Ш, опублік овано 30.10 .90.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Centrifugal ventilator

Автори англійською

Horobtsov Viktor Pavlovych

Назва патенту російською

Центробежный вентилятор

Автори російською

Горобцов Виктор Павлович

МПК / Мітки

МПК: F04D 17/00

Мітки: відцентровий, вентилятор

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-31541-vidcentrovijj-ventilyator.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Відцентровий вентилятор</a>

Подібні патенти