Спосіб визначення змін гемомікроциркуляторного русла в шкірі людини

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб визначення змін гемомікроциркуляторного русла в шкірі людини шляхом введення відсоткового критерію судинних феноменів різних відділів судинних петель, який відрізняється тим, що дослідження мікросудин здійснюють стереоскопічним мікроскопом шляхом визначення відсотка виявлених змін відносно загальної кількості мікросудин.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що підрахунок кількості балів виконують на всіх пальцях верхніх кінцівок.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що підрахунок кількості балів виконують на всіх пальцях нижніх кінцівок.

4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кількість балів відповідає відсотку виявлених змін.

Текст

1. Спосіб визначення змін гемомікроциркуляторного русла в шкірі людини шляхом введення відсоткового критерію судинних феноменів різних відділів судинних петель, який 3 28645 здійснення способу вказуються всі виявлені феномени. Заявлений спосіб здійснюється наступним чином. Капіляроскопію НЛ проводять як на верхніх, так і на нижніх кінцівках за допомогою стереоскопічного мікроскопу МССО (СРСР), який має потужне джерело освітлення зі збільшенням 3,3-350,2 крат, при цьому судини добре візуалізуються на жовтувато-рожевому капіляроскопічному фоні. Перед дослідженням слід пересвідчитися, що з моменту проведення манікюру (чи педикюру) минуло не менше ніж один місяць, що пов'язано з травматизацією мікросудин при вищевказаних маніпуляціях. Окрім того треба дізнатися про попередні травми пальців кінцівок. Обстеження проводять згідно з запропонованою нами схемою (таблиця), яка дає змогу дослідити основні судинні явища. Якщо каліляроскопічна картина на контрлатеральних кінцівках відрізняється, опис обстеження кожної кінцівки проводять окремо, а також результатів при одночасному дослідженні верхніх та нижніх кінцівок. Оцінка змін мікросудин проводиться на цифровому зображенні НЛ. Перед початком дослідження НЛ змащують імерсійною олією. Біомікроскопічні дослідження розпочинають з обстеження п'ятого пальця кінцівки, який зазнає найменшої травматизації. Визначення кількості функціонуючих капілярних петель НЛ проводиться на безіменному пальці лівої руки (в 1мм). Капілярні петлі НЛ розташовані паралельно до поверхні шкіри і являють собою безпосереднє продовження метартеріол, тому кількісне співвідношення цих судин становить 1/1, що є причиною підрахунку функціонуючих капілярних петель саме на НЛ. Оцінка порушень мікроциркуляції включає визначення судинних (порушення паралелізму розташування петель, зменшення кількості функціонуючих капілярних петель, виявлення аваскулярних полів, зміни довжини колін петель, поява нерівномірності калібру судин, зміни діаметра, мікроаневризми, сакуляції, петлі, ампутації мікросудин), позасудинних (зміни капіляроскопічного фону, змазаність контурів мікросудин, периваскулярний набряк, відкладення гемосидерину, екстравазати, пігментація капіляроскопічного фону) та внутрішньосудинних (характеристика кровотоку) порушень. Діаметри мікросудин, відстані між ними їх кількість на одиницю площі визначають за допомогою об'єктмікрометра та калібровочної сітки. Патологічними змінами кровотоку у судинах НЛ вважають рідкі та часті порції крові, дрібнозернистий, великозернистий і зернистий змішаний, переривчастий/пунктирний і точковий кровоток. Звертають увагу на кровоток у вигляді монетних стовпчиків і ланцюжків, розріджений або густий, пристінковий, багатошаровий та поліморфний кровотоки. 4 № 1 1 Капіляроскопічний фон Показник Характ 2 прозорий, жовтувато-рож каламутний, зниження тканини блідий ціанотичний 2 Візуалізація судин мікроциркуляторного русла добра слабка, змазаність контур 3 Периваскулярний набряк відсутній вогнищевий (зона) дифузний 4 Екстравазати відсутні поодинокі чисельні еритроцитарна інфільтра 5 Відкладення гемосидерину відсутні поодинокі чисельні гемосидеринова інфільтр 6 Відкладення ліпідів відсутні поодинокі чисельні ліпоїдна інфільтрація 7 Пігментація капіляроскопічного фону відсутня вогнищева дифузна 8 Фіброзно-рубцеві зміни відсутні вогнищеві (локалізація) дифузні 9 Порушення паралелізму розташування петель відсутнє до 30% судин 31-50%судин 51-70%судин >70% судин 10 Зменшення кількості функціонуючих капілярних петель на відсутнє (8-12 петель) 1мм помірне зменшення (5-8 п значне зменшення (менш судинні петлі не візуалізу 11 Аваскулярні поля Відсутні Поодинокі Чисельні 12 Збільшення довжини артеріолярного коліна відсутнє (довжина 155-16 до 30% судин 31-50%судин 51-70%судин >70% судин 13 Зменшення довжини артеріолярного коліна відсутнє (довжина 155-16 до 30% судин 31-50%судин 51-70%судин >70% судин 14 Збільшення довжини венулярного коліна відсутнє (довжина 215-22 до 30% судин 31-50%судин 51-70%судин >70% судин 15 Зменшення довжини венулярного коліна відсутнє (довжина 215-22 до 30% судин 31-50%судин 51-70%судин >70% судин 16 Нерівномірність калібра атеріоляр-ного коліна відсутня чи виявляється у до 30% петель 31-50% петель 51-70% петель >70% петель 17 Нерівномірність калібра венулярного коліна відсутня, чи виявляється до 30% петель 31-50% петель 51-70% петель >70% петель 18 Зменшення діаметра артеріолярного коліна відсутнє (діаметр 12,8-1 Таблиця поодиноких петлях Частота показників НЛ у практично здорових людей до 30% петель 31-50% петель 5 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 28645 6 51-70% петель 0 3 31-50% судин >70% петель 0 4 51-70% судин Збільшення діаметра перехідного коліна відсутнє (діаметр 18,8-19,3мкм) чи виявляється у 100 >70% судин 0 поодиноких петлях 34 Тромбозимікросудин відсутні чи виявляються у до 30% петель 0 1 до 30% судин 31-50% петель 0 2 31-50% судин 51-70% петель 0 3 51-70% судин >70% петель 0 4 >70% судин Зменшення діаметра артеріолярного коліна відсутнє (діаметр напрямку кровотокувиявляється маятникоподібний) відсутні чи виявляються у 0 35 Зміни 18,8-19,3мкм) чи (зворотний, у 100 поодиноких петлях до 30% судин до 30% петель 0 1 31-50% судин 31-50% петель 0 2 51-70% судин 51-70% петель 0 3 >70% судин >70% петель 0 4 Інтегральний індекс 3,03±0,46 бала 0 Збільшення діаметра венулярного коліна відсутнє (діаметр 16,0-17,2мкм) чи виявляється у 93,33 поодиноких петлях до 30% петель Приклад 6,67 1 120 осіб обох0 статей, які 31-50% петель Обстежено 2 зверталися з приводу профілактики0 вікових 3 змін на 51-70% петель > 70% петель 0 4 шкірі обличчя у вигляді витончення, локалізованих Мікроаневризми артеріолярного коліна (вказати відсутні чи виявляються плям, незначної пористості шкіри лиця, 90,0 0 пігментних у поодиноких петлях локалізацію) до 30% петель 10,0 1 поодиноких зморшок, кератом, телеангіектазій і 31-50% петель 0 2 ангіом. Згідно з віковою періодизацією практично 51-70% петель 0 3 здорові особи були розподілені на чотири групи, >70% петель 0 4 Мікроаневризми перехідного коліна відсутні чи виявляються у у кожній. петлях 93,33 0 по 30 осіб поодиноких Перші 3 групи (І, II, III) До 30% петель 6,67 практично здорові особи, які не мали1 ознак 31-50% петель 0 2 старечої в'ялості шкіри лиця. І група - обстежені 51-70% петель 0 3 зрілого віку (22 - 35 років; І період);0II група 4 особи >70% петель зрілого віку (36 - 55 років; II III Сакуляції венулярного коліна (вказати локалізацію) відсутні чи виявляються у поодиноких петлях період);90,0група0- люди похилого віку (61 - 74 роки) з віковими змінами до 30% петель 10,0 1 31-50% петель лиця. До IV групи ввійшли особи зрілого віку 0 2 шкіри 51-70% петель - 55 років; II період), які мали ознаки старечої 0 3 (36 >70% петель 0 4 в'ялості шкіри лиця у вигляді зморшок, зниження Ампутації ділянок петель відсутні чи виявляються у поодиноких петлях 96,77 0 еластичних властивостей шкіри, 3,33 телеангіектазій, до 30% петель 1 ангіом, посиленої пігментації, сенільних кератом. 31-50% петель 0 2 кровоносних мікросудин НЛ 51-70% петель Дослідження 0 3 >70% петель 0 4 здійснюється за допомогою стереоскопічного Перехрещення ареріолярного і венулярного колін петель відсутнє чи виявляютьсяМССО. 90,0 0 мікроскопа у поодиноких петлях до 30% петель 10,0 Капіляроскопію НЛ проводили на 1 верхніх 31-50% петель 0 2 кінцівках, при цьому судини 51-70% петель 0 3 добре візуалізуювалися на жовтувато-рожевому >70% петель 0 4 Патологічні типи капілярних петель (гігантські, мікропетлі, відсутні чи виявляються у поодинокихфоні. Перед 100,0 0 капіляроскопічному петлях дослідженням клубочки тощо) До 30% петель 0 1 було встановлено, що з моменту проведення 31-50% петель 0 2 манікюру минуло не менше ніж один місяць, що 51-70% петель 0 3 пов'язано з травматизацією мікросудин при >70% петель 0 4 вищевказаній маніпуляції. Осьовий гомогенний кровотік 95-100%судин 0 НЛ 70-94% судин Перед початком дослідження 83,33 змащували 1 30-69% судин 2 імерсійною олією. 70% судин 4 метартеріол, тому кількісне співвідношення цих Кровотік середньої швидкості 95-100% судин 0 судин становить 1/1, що є причиною підрахунку 70-94% судин 83,33 1 функціонуючих капілярних петель саме на НЛ. 30-69% судин 2 Оцінка порушень мікроциркуляції включала 70% судин діаметра, мікроаневризми, сакуляції, 0 петлі, Стази в судинах відсутні чи виявляються у поодиноких судинах 86,67 ампутації мікросудин), позасудинних 1 (зміни до 30% судин 13,33 31-50% судин 2 капіляроскопічного фону, змазаність контурів 51-70% судин 3 мікросудин, периваскулярний набряк, відкладення >70% судин 4 гемосидерину, екстравазати, пігментація Пристінкові агрегати мікросудин відсутні чи виявляються у поодиноких судинах 100 0 капіляроскопічного фону) та внутрішньосудинних до 30% судин 0 1 7 (характеристика кровотоку) порушень. Діаметри мікросудин, відстані між ними їх кількість на одиницю площі визначали за допомогою об'єктмікрометра та калібровочної сітки. Патологічними змінами кровотоку у судинах НЛ вважали рідкі та часті порції крові, дрібнозернистий, великозернистий і зернистий змішаний, переривчастий/пунктирний і точковий кровоток. Звертали увагу на кровоток у вигляді монетних стовпчиків і ланцюжків, розріджений або густий, пристінковий, багатошаровий та поліморфний кровотоки. Достовірність відмінностей при порівнянні частоти ознаки у відсотках проводиться методом альтернативного варіювання. Вивчення стану кровоносних судин НЛ у практично здорових людей різного віку показало, що у осіб III групи виявляється збільшення кількості випадків порушення паралелізму розташування капілярних петель відносно І групи (Р0,05). Зменшення кількості функціонуючих капілярних петель виявлене у пацієнтів II-IV груп, однак в II групі його частота (36,7%) перевищила значення показника у осіб І групи в 5,5 раза (Р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for assessing changes of hemomicrocirculation bed in human skin

Автори англійською

Vereschaka Volodymyr Valentynovych, Spaska Hanna Oleksandrivna

Назва патенту російською

Способ определения изменений гемомикроциркуляторного русла в коже человека

Автори російською

Верещака Владимир Валентинович, Спасская Анна Александровна

МПК / Мітки

МПК: A61P 17/00

Мітки: визначення, змін, спосіб, гемомікроциркуляторного, русла, шкіри, людини

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-28645-sposib-viznachennya-zmin-gemomikrocirkulyatornogo-rusla-v-shkiri-lyudini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення змін гемомікроциркуляторного русла в шкірі людини</a>

Подібні патенти