Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Робочий орган ґрунтообробного знаряддя, який включає ступицю з закріпленим на ній за допомогою спиць ґрунтообробним кільцем, який відрізняється тим, що профіль перерізу кільця є перетином трьох тороїдальних поверхонь, які утворюють зовнішню та внутрішню різальні кромки, концентричні одна одній, при цьому нормалі цих кромок паралельні одна одній і утворюють з віссю кільця кут 66-78°.

Текст

Робочий орган ґрунтообробного знаряддя, який включає ступицю з закріпленим на ній за допомогою спиць ґрунтообробним кільцем, який в і д р і з н я є т ь с я тим, що профіль перерізу кільця є перетином трьох тороїдальних поверхонь, які утворюють зовнішню та внутрішню різальні кромки, концентричні одна одній, при цьому нормалі цих кромок паралельні одна одній і утворюють з віссю кільця кут 66-78*. С > Винахід належить до сільськогосподарського машинобудування і може бути використаний з метою підвищення агроякостей структур грунту. Відомий робочий орган ґрунтообробного знаряддя [1], який включає ступицю з закріпленим на ній за допомогою спиць ґрунтообробним сферичним кільцем з опукло-угнутою поверхнею. Однак більша частина оброблюваного цим ґрунтообробним кільцем шару грунту деформується сферичною поверхнею кільця (режим "поздовжнього зсува структури"), що призводить до руйнування агроцінних агрегатів структури грунту. При цьому в зоні виходу робочого органу з оброблюваного шару фунту в силу наявності одніє? ріжучої кромки, орієнтованої вздовж напрямку ходу знаряддя - напрямку заглиблення у грунт, весь оброблюваний шар грунту дефор мується напруженнями зсуву аналогічно дисковому (суцільний диск) знаряддю. В основу винаходу поставлено завдання створення робочого органу ґрунтообробного знаряддя, в якому нове виконання профілю перерізу кільця забезпечило б збереження не менш як 30% формувань структури грунту і, як наслідок, підвищило б якість обробітку грунту. Поставлене завдання вирішується тим, що в робочому органі ґрунтообробного знаряддя, який включає ступицю з закріпленим на ній за допомогою спиць ґрунтообробним кільцем, у відповідності до винаходу, профіль перерізу кільця є перетином трьох тороїдальних поверхонь, які утворюють зовнішню та внутрішню різальні кромки, концентричні одна одній, при цьому нормалі цих кромок параллельні одна одній і утворюють з віссю кільця кут 6678°. Os оо оо О 26858 Напрямок РУХУ агрегату РоЬочий орган гру нтооЬрсд ного знаряддя Упорядник Техред М. Келемеш Коректор Л.Пчолинська Замовлення 536 Тираж Підписне Державне патентне відомство України, 254655, ГСП, Київ-53, Львівська пл., 8 Відкрите акціонерне товариство "Патент", м. Ужгород, вул. Гагаріна, 101 UA,,. УКРАІ НА 26858 (1 „С1 (5і)б А 01 В 35/28 ДЕРЖАВНЕ ПАТЕНТНЕ ВІДОМСТВО ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД (54) РОБОЧИЙ ОРГАН ҐРУНТООБРОБНОГО ЗНАРЯДДЯ (21) 93007555 (22) 02.12.93 (24) 29.12.99 (46) 29.12.99. Бюл. № 8 (56) Авторське свідоцтво СРСР № 1376959, кл. А 01 В 35/28, 1988. (72) Шелудченко Богдан Анатолійович, Шабранський Анатолій Станіславович, Шубенко Владислав Олексійович, Котков Володимир Іванович, Слюсаренко Ірина Павлівна (73) Державна агроекологічна академія України (57) Робочий орган ґрунтообробного знаряддя, який включає ступицю з закріпленим на ній за допомогою спиць ґрунтообробним кільцем, який в і д р і з н я є т ь с я тим, що профіль перерізу кільця є перетином трьох тороїдальних поверхонь, які утворюють зовнішню та внутрішню різальні кромки, концентричні одна одній, при цьому нормалі цих кромок паралельні одна одній і утворюють з віссю кільця кут 66-78*. С > Винахід належить до сільськогосподарського машинобудування і може бути використаний з метою підвищення агроякостей структур грунту. Відомий робочий орган ґрунтообробного знаряддя [1], який включає ступицю з закріпленим на ній за допомогою спиць ґрунтообробним сферичним кільцем з опукло-угнутою поверхнею. Однак більша частина оброблюваного цим ґрунтообробним кільцем шару грунту деформується сферичною поверхнею кільця (режим "поздовжнього зсува структури"), що призводить до руйнування агроцінних агрегатів структури грунту. При цьому в зоні виходу робочого органу з оброблюваного шару Фунту в силу наявності однієї ріжучої кромки, орієнтованої вздовж напрямку ходу знаряддя - напрямку заглиблення у грунт, весь оброблюваний шар грунту дефор мується напруженнями зсуву аналогічно дисковому (суцільний диск) знаряддю. В основу винаходу поставлено завдання створення робочого органу ґрунтообробного знаряддя, в якому нове виконання профілю перерізу кільця забезпечило б збереження не менш як 30% формувань структури грунту і, як наслідок, підвищило б якість обробітку грунту. Поставлене завдання вирішується тим, що в робочому органі ґрунтообробного знаряддя, який включає ступицю з закріпленим на ній за допомогою спиць ґрунтообробним кільцем, у відповідності до винаходу, профіль перерізу кільця є перетином трьох тороїдальних поверхонь, які утворюють зовнішню та внутрішню різальні кромки, концентричні одна одній, при цьому нормалі цих кромок параллельні одна одній і утворюють з віссю кільця кут 6678°. ho Os 00 \J\ 00 26858 Значення цього кута в межах а = = 66-78' має відповідати оптимальному куту установки дискових батарей для дискових робочих органів, які за ГОСТ 10267-62 варіюють в межах р = 12-24", і обчислюється за формулою: а = 90* - р, де а - кут поміж нормалями різальних кромок та віссю обертання кільця ґрунтообробного робочого органу; р - кут установки дискових батарей до напрямку обробітку (напрямку руху робочого органу ґрунтообробного знаряддя). На фіг. 1 зображено робочий орган ґрунтообробного знаряддя, загальний вигляд; на фіг. 2 - переріз А-А на фіг. 1. Робочий орган ґрунтообробного знаряддя вміщує ґрунтообробне кільце 1, яке за допомогою спиць 2 зв'язане із ступицею 3, встановленою на рамі 4 ґрунтообробного знаряддя. При цьому поверхні 5, 6, 7 (фіг. 2) ґрунтообробного кільця 1 утворені перетином трьох тороїдальних поверхонь 8, 9, 10. Перетин поверхонь 5, 7 ґрунтообробного кільця 1 утворює зовнішню різальну кромку 11, а перетин поверхонь 7, 6 ґрунтообробного кільця утворює внутрішню різальну кромку 12. Завдяки спільній осі N-N тороїдальних поверхонь 8, 9, 10, яка орієнтована під кутом а до напрямку руху знаряддя, різальні кромки 11,12 концентричні одна одній, а нормалі 13, 14 цих кромок 11, 12 паралельні напрямку руху знаряддя. Працює запропонований робочий орган таким чином. Під дією маси і кута а атаки "робочих органів ґрунтообробне кільце 1 заглиблюється в грунт на глибину Н, більшу за ширину кільця, і рухається в. 5 10 15 20 25 напрямку руху машино-тракторного агрегату, обертаючись під дією сил тертя, які виникають на границі "грунт-робочий орган" навколо осі ступиці 3 в напрямку стрілки Ь. В зоні заглиблення (зона В) робочого органу в грунт працює зовнішня різальна кромка 11, прорізуючи структуру грунту і переміщуючи зруйнований напруженнями відриву грунт вздовж поверхні 7 всередину кільця 1. При переході кільцевого і робочого органу в зону виглиблення із грунту (зона С) працює внутрішня різальна кромка 12, яка прорізує фунт напруженнями вщриву і переміщує фунт вздовж поверхні 6 за межі робочого органу. Відрив структурних формувань грунту в бік його вільно» поверхні К різальними кромками 11,12 кільця 1 забезпечується кутом а установки осі ступиці 3 кільця 1 до напрямку руху зьаряддя, який паралельний до нормалей 13, 14 кромок 11, 12. Спільна вісь N-N тороїдальних поверхонь 8, 9, 10 обумовлює концентричність різальних кромок 11, 12, що забезпечує сталість роботи робочого органу, що пропонується. Обробіток грунту запропонованим робочим органом ґрунтообробного знаряддя ЗО забезпечує відрив структурних формувань грунту за всім оброблюваним профілем і, як наслідок, запобігає руйнуванню агроцінних структурних агрегатних формувань і запобігає їх "розпорушуванню". Таким 35 чином, застосування наведеного робочого органу дозволяє підвищити якість обробітку грунту за рахунок збереження не менш як 30-40% формувань структури грунту в порівнянні з робочим органом прототипу. 89992 26858 Напрямок РУХУ агрегату .РоЬочт орган грунтооЬрсЬчого знаряддя Упорядник Техред М. Келемеш Коректор Л.Пчолинська Замовлення 536 Тираж Підписне Державне патентне відомство України, 254655, ГСП, Київ-53, Львівська пл., 8 Відкрите акціонерне товариство "Патент", м. Ужгород, вул. Гагаріна, 101

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Working element of soil-cultivation implement

Автори англійською

Sheludchenko Bohdan Anatoliiovych, Shabranskyi Anatolii Stanislavovych, Shubenko Vladyslav Oleksiiovych, Kotkov Volodymyr Ivanovych, Sliusarenko Iryna Pavlivna

Назва патенту російською

Рабочий орган почвообрабатывающего орудия

Автори російською

Шелудченко Богдан Анатольевич, Шабранский Анатолий Станиславович, Шубенко Владислав Алексеевич, Котков Владимир Иванович, Слюсаренко Ирина Павловна

МПК / Мітки

МПК: A01B 35/28

Мітки: робочий, грунтообробного, знаряддя, орган

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-26858-robochijj-organ-gruntoobrobnogo-znaryaddya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Робочий орган грунтообробного знаряддя</a>

Подібні патенти