Прицільно-навігаційний пристрій “інтерлок” для дистального блокування інтрамедулярних цвяхів без використання електронно-оптичної апаратури

Номер патенту: 16474

Опубліковано: 15.08.2006

Автор: Накоренок Ілля Михайлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Прицільно-навігаційний пристрій для дистального блокування інтрамедулярних цвяхів без використання електронно-оптичної апаратури, що містить  навіску, вісь навіски, контролюючий упор, який відрізняється тим, що контролюючий упор містить L-упор, гайку стопорну, гайку фіксуючу, рукоятку, затискний гвинт рукоятки та конусоподібної форми гайку регулювальну.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що напрямок затискного гвинта рукоятки контролюючого упора повинен відповідати напрямку L-упора.

3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що навіска містить поворотний держак, з'єднувальну штангу, дистально навігаційний блок, конусоподібна форма пазів якого конгруентна конусоподібній формі гайки регулювальної контролюючого упора.

4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що центрування отворів дистально-навігаційного блока з дистальними отворами інтрамедулярного цвяха досягається шляхом контролю зсуву введення цвяха в сагітальну площину за допомогою контролюючого упора та наявності в дистально-навігаційному блоці проміжного отвору.

5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що фіксація навіски досягається за рахунок наявності пазів в осі навіски та відповідного, до пазів осі навіски, профілю отвору поворотного держака.

Текст

1. Прицільно-навігаційний пристрій для дистального блокування інтрамедулярних цвяхів без використання електронно-оптичної апаратури, що містить навіску, вісь навіски, контролюючий упор, який відрізняється тим, що контролюючий упор містить L-упор, гайку стопорну, гайку фіксуючу, рукоятку, затискний гвинт рукоятки та конусоподібної форми гайку регулювальну. 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що напрямок затискного гвинта рукоятки контролюючого упора повинен відповідати напрямку L-упора. 3 цвяха досягається шляхом контролю зсуву введеного цвяха в сагітальну площину за допомогою контролюючого упору, а також створення жорсткої двох площинної конструкції, що забезпечує чітке та гарантоване блокування. Враховуючи неоднократність монтажу та демонтажу навіски, швидкість та простота, а також надійна фіксація досягається за рахунок наявності пазів в осі навіски та відповідного профілю отвору поворотного держака. Центрування отворів дистально-навігаційного блоку з дистальними отворами інтрамедулярного цвяха досягається шляхом контролю зсуву введення цвяха в сагітальну площину за допомогою контролюючого упору та наявності в дистальне навігаційному блоку проміжного отвору. Застосовують прицільно-навігаційний пристрій "ІНТЕРЛОК" спільно з інструментарієм встановленого зразку, яким являються інтрамедулярний стержень (цвях), рукоятка-направитель, з'єднувальний пристрій. Перелік фігур креслень: Фіг.1 - прицільно-навігаційний пристрій "ІНТЕРЛОК" для дистального блокування інтрамедулярних цвяхів без використання електронно-оптичної апаратури у зібраному робочому стані з використанням інструментарія встановленого зразку: інтрамедулярного стержня (цвяха), рукояткинаправителя, з'єднувального пристрою. Фіг.2 - прицільно-навігаційний пристрій "ІНТЕРЛОК" у розібраному стані з використанням інструментарія встановленого зразку: інтрамедулярного стержня (цвяха), рукоятки-направителя, з'єднувального пристрою. Фіг.3 - контролюючий упор. Фіг.4 - навіска. Фіг.5 - навіска в боковій проекції. При використанні прицільно-навігаційного пристрою "ІНТЕРЛОК" (Фіг.1, 2) застосовують інструментарій встановленого зразку, яким являються інтрамедулярний стержень (цвях), рукоятканаправитель, з'єднувальний пристрій (Фіг.1, 2). На фігурах 1, 2, 3, 4, 5 зображено: 1 - інтрамедулярний стержень (цвях); 2 - рукоятка-направитель; 3 - з'єднувальний пристрій; 4 - стопорна пластина; 5 - вісь навіски; 6 - поворотний держак (ПД); 7 - затискний гвинт ГІД; 8 - з'єднувальна штанга; 9 - дистальне навігаційний блок (ДНБ); 10 - затискний гвинт осі навіски; 11 - L-упор; 12- гайка стопорна; 13 - гайка регулювальна; 14 - гайка фіксуюча; 15 - рукоятка; 16 - затискний гвинт рукоятки; 17 - затискний гвинт ДНБ; 18 - проміжний отвір дистально-навігаційного блоку; 19 - отвір поворотного держака. 20 - паз дистально-навігаційного блоку. Реалізація корисної моделі здійснюється наступним чином. 16474 4 Проводиться попередня зборка (Фіг.2), яка необхідна для центрування отворів дистальне навігаційного блоку 9 (Фіг.4) із дистальними отворами інтрамедулярного стержня 1 (Фіг.2). Проводиться з урахуванням того, що блокування гвинтами проводиться з медіальної сторони. Зборка контролюючого упору (Фіг.3). На L-упор 11 послідовно нагвинчуються гайка стопорна 12, гайка регулювальна 13, гайка фіксуюча 14 з наступною установкою рукоятки 15. Важливо, щоб напрямок затискного гвинта рукоятки 16 повинен відповідати напрямку L-yпopa 11. Подальший монтаж проводиться на попередньо зібрану, за методикою AT, систему для остеосинтеза UTN (остеосинтез переломів великої гомілкової кістки стержнями без розсвердлювання при умові відсутності електронно-оптичної апаратури). З'єднувальний пристрій для введення вставляється знизу у рукоятку-направитель 2, з'єднувальний гвинт вставляється зверху через рукояткунаправитель і з'єднувальний пристрій 3 та закручується в проксимальний кінець ітрамедулярного цвяха (Фіг.2). Вісь навіски 5 (Фіг.2) фіксується за допомогою затискного гвинта і стопорної пластини 4 в дистальному отворі рукоятки-направителя 2, до поворотного держака (ПД) 6 за допомогою 2-х гвинтів фіксується поворотний стопор (виконується одноразово, з наступним установленням на вісь навіски, поворотний держак монтується за допомогою з'єднувальної штанги 8 з дистальним навігаційним блоком (ДНБ) 9, утворюючи навіску (Фіг.4), затискний гвинт поворотного держака 7 повинен бути затиснутий, центрування отворів ДНБ з дистальними отворами стержня відбувається за допомогою переміщення ДНБ на з'єднувальній штанзі, контроль проводиться за допомогою центрувального інструменту, який повинен вільно входити в дистальні отвори стержня, після чого проводиться фіксування ДНБ за рахунок затискного гвинта ДНБ 17. Контролюючий упор (Фіг.3) фіксується до дистального паза ДНБ 20 (Фіг.4), L-yпop 11 (Фіг.3) повинен контактувати з передньою кромкою стержня, досягається це шляхом зміни положення регулювальної гайки 13, в подальшому стопорна 12 і фіксуючі гайки 14 повинні бути затиснуті, виконується контроль за допомогою центрувального інструменту. Демонтаж контролюючого упору проводиться шляхом відгвинчування фіксуючої гайки 14 (Фіг.3), важливо, щоб гайки стопорна 12 і регулювальні 13 були затиснуті. Демонтаж проводимо шляхом повороту останньої на 90 градусів на осі навіски та зняття з неї. Подальші етапи операції (розкриття каналу і введення стержня) проводиться за методикою AT. Навіска (Фіг.4) монтується по медіальній стороні, у дистальний паз ДНБ вводимо направительпротектор із трокаром, визначається і виконується доступ, трокар видаляється, свердлом 6мм у передньому кортикальному шарі свердлиться технологічний отвір, демонтується навіска, у технологічний отвір уводиться контролюючий упор до контакту з передньою кромкою стержня, положен 5 ня напрямку L-yпopa контролюється по напрямку затискного гвинта рукоятки 16. Проводиться монтаж навіски. Контролюючий упор з'єднується з ДНБ через дистальний паз і фіксується гайкою фіксуючою, через дистальний отвір в ДНБ уводиться направитель-протектор із трокаром, визначається та проводиться доступ, направитель-протектор з трокаром вводиться в дистальний отвір до зіткнення з кісткою, трокар змінюють на втулку свердла, потім свердлять отвір 3,2мм через обидва кортикальних шара, вимірюється довжина каналу та вводиться блокуючий гвинт 3,9мм. Введення другого блокуючого гвинта здійснюється подібним чином. Також, можливо блокування стержня шляхом введення блокуючого гвинта в сагітальну площину, відбувається це наступним чином: у проміжний отвір дистально навігаційного блоку 18 (Фіг.5) вводиться направитель-протектор з трокаром, визначається та проводиться доступ, направитель-протектор з трокаром вводиться до зіткнення з кісткою, трокар змінюють на втулку свердла, потім свердлять отвір 3,2мм через обидва кортикальних шара, вимірюється довжина каналу та вводиться блокуючий гвинт 3,9мм. Центрування отворів дистальнонавігаційного блоку з дистальними отворами інтрамедулярного цвяха досягається шляхом контролю зсуву введення цвяха в сагітальну площину за допомогою контролюючого упору та наявності в дистально-навігаційному блоку проміжного отвору 18 (Фіг.4, 5). Після попередньо проведеного доступу направитель-протектор з трокаром вводиться в проксимальний отвір рукоятки до зіткнення з кісткою, роблять заміну трокару на втулку свердла 3,2мм з подальшим свердлуванням отвору через обидва кортикальних шара, вимірюється довжина каналу та вводиться блокуючий гвинт 3,9мм. Введення другого блокуючого гвинта здійснюється подібним чином, після попереднього повного демонтажу системи для дистального блокування. Здійснюється демонтаж рукояткинаправителя. Важливо, щоб з'єднувальний гвинт викручувався при максимальному згибанні у колінному суглобі. За для перешкоди вростання тканини в отвір різьблення цвяха та спрощення його видалення вводиться гвинт-заглушка. Видалення цвяха. Після видалення блокуючих гвинтів та гвинтазаглушки, з'єднувальний гвинт, який був введений через з'єднувальний пристрій для видалення, угвинчується в проксимальний кінець цвяха, на проксимальну різьбу якого нагвинчується імпактор-екстрактор, простукуванням розщепленого 16474 6 молотка видаляється цвях. Враховуючи неоднократність монтажу та демонтажу навіски (Фіг.4, 5), швидкість та простота, а також надійна фіксація досягається за рахунок наявності пазів в осі навіски 5 (Фіг.1) та відповідного профілю отвору поворотного держака 19 (Фіг.5). Велика площа контакту, жорсткість конструкції та відсутність люфта досягається за рахунок конгруентності конусовидної форми гайки регулювальної 13 (Фіг.3) контролюючого упору відповідно пазу дистально-навігаційного блоку 20 (Фіг.4). До суттєвих ознак, що характеризують корисну модель належать: створення жорсткої двох площинної конструкції, що забезпечує чітке та гарантоване блокування; ефективна жорстка інженерія фіксуючого пристрою, який компенсує неминучу деформацію стержня під час введення його в медулярний канал; даний пристрій являється досконалою системою без застосування електроннооптичної апаратури; точність свердлування та фіксація тепер досягається кожний раз; мобільне та якісне центрування цвяхів різних діаметрів; пристрій корегує деформації в сагітальній площині, вирівнює (центрує) в дистальній частині кістки отвір для гвинтів у стержня; захищає руки хірурга від опромінення рентгеном. Таким чином, застосування прицільнонавігаційного пристрою "ІНТЕРЛОК" для дистального блокування інтрамедулярних цвяхів без використання електронно-оптичної апаратури дозволяє виправити недоліки найближчих аналогів, тим самим дає змогу прискорити одужання, скоротити тривалість непрацездатності, позитивно впливатиме на якість життя хворих. Прицільно-навігаційний пристрій "ІНТЕРЛОК" вироблений з нержавіючої медичної сталі. Запропонований пристрій може бути використаний в ортопедо-травматологічних клініках. З використанням прицільно-навігаційного пристрою "ІНТЕРЛОК" для дистального блокування інтрамедулярних цвяхів, який дозволяє не використовувати електронно-оптичну апаратуру; у відділенні ортопедії прооперовано декілька хворих з позитивними клінічними результатами. А саме, хвора постраждала в результаті випадкового падіння на вулиці, має місце відкритий 1-го ступеню перелом обох кісток лівої гомілки зі зміщенням відламків. Хвора прооперована: проведена закрита репозиція перелому з наступним введенням стержня (на даному етапі проводиться рентген-контроль). Переконавшись у достатній репозиції перелому, проведено дистальне та проксимальне блокування інтрамедулярного стержня. Загальний витрачений час на оперативне втручання - 45 хвилин. 7 16474 8 9 16474 10 11 Комп’ютерна верстка А. Крулевський 16474 Підписне 12 Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Non-electronic interlock targeting and navigation device for distal blockage of intramedullary nails

Назва патенту російською

Прицельно-навигационное устройство "интерлок" для дистальной блокировки интрамедуллярных гвоздей без использования электронно-оптической аппаратуры

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/56

Мітки: інтерлок, інтрамедулярних, електронно-оптичної, використання, блокування, цвяхів, дистального, пристрій, прицільно-навігаційний, апаратури

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-16474-pricilno-navigacijjnijj-pristrijj-interlok-dlya-distalnogo-blokuvannya-intramedulyarnikh-cvyakhiv-bez-vikoristannya-elektronno-optichno-aparaturi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Прицільно-навігаційний пристрій “інтерлок” для дистального блокування інтрамедулярних цвяхів без використання електронно-оптичної апаратури</a>

Подібні патенти