Спосіб оптимізації системи надання нефрологічної допомоги дітям із інфекційно-запальними захворюваннями сечовидільної системи

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оптимізації системи надання нефрологічної допомоги дітям із інфекційно-запальними захворюваннями сечовидільної системи шляхом регламентованої етапності та об'ємів лікування, згідно з яким призначають антибактеріальну терапію, посиндромну терапію та терапію запобігання рецидиву інфекційно-запальними захворюваннями сечовидільної системи на регіональному рівні, який відрізняється тим, що щороку проводять бактеріологічне дослідження сечі із визначенням етіологічної структури уропатогенів та їхньої чутливості до антибактеріальних засобів у дітей, за результатами якого та їх динамікою визначають етіологічний спектр та антибактеріальну резистентність серед основних груп збудників інфекцій сечової системи в залежності від вікових та тендерних відмінностей, на основі чого при проведенні антибактеріальної терапії вибирають та призначають найбільш оптимальний препарат для лікування.

Текст

Реферат: Спосіб оптимізації системи надання нефрологічної допомоги дітям із інфекційно-запальними захворюваннями сечовидільної системи шляхом регламентованої етапності та об'ємів лікування, згідно з яким призначають антибактеріальну терапію, посиндромну терапію та терапію запобігання рецидиву інфекційно-запальними захворюваннями сечовидільної системи на регіональному рівні. При цьому щороку проводять бактеріологічне дослідження сечі із визначенням етіологічної структури уропатогенів та їхньої чутливості до антибактеріальних засобів у дітей, за результатами якого та їх динамікою визначають етіологічний спектр та антибактеріальну резистентність серед основних груп збудників інфекцій сечової системи в залежності від вікових та тендерних відмінностей, на основі чого при проведенні антибактеріальної терапії вибирають та призначають найбільш оптимальний препарат для лікування. UA 123201 U (12) UA 123201 U UA 123201 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до нефрології, і може бути використана закладами охорони здоров'я України як спосіб надання нефрологічної допомоги дитячому населенню із інфекційно-запальними захворюваннями сечовидільної системи на регіональному рівні. Згідно з офіційними статистичними даними МОЗ України у структурі первинної захворюваності населення в державі відмічається негативна динаміка збільшення питомої ваги хвороб сечостатевої системи; щодо хвороб сечостатевої системи серед дітей 0-17 років найбільш поширеними є мікробно-запальні захворювання - інфекції сечової системи (ІСС) (Мусій О.С., 2014). Актуальним питанням у нефрології є вивчення особливостей спектра збудників ІСС у залежності від статі, віку, перебігу захворювань, клімато-географічних умов проживання пацієнта тощо (Фещенко Ю.І., 2010; Зыкова Л.С., Вялкова А.А., Бухарин О.В., 2012). Аналогом корисної моделі є спосіб організації надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "Дитяча нефрологія" (Про затвердження протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "Дитяча нефрологія": протокол лікування дітей з інфекціями сечової системи і тубулоінтерстиціальним нефритом. Наказ МОЗ України № 627 від 03.11.2008 р. [Інтернет]. 2008 Лист [цитовано 2017 Квіт 27]. Доступно: http://www.uazakon.com/docuiTients/date_3e/pg_gnwfsc.htm), яка регламентує етапність та об'єм лікування дітей з інфекціями сечової системи і тубулоінтерстиціальним нефритом в Україні. Недоліком аналогу-способу є неврахування регіональних адміністративно-територіальних особливостей стану здоров'я дитячого населення, сучасних регіональних особливостей в етіологічній структурі груп збудників ІСС, вікових та тендерних відмінностей антибіотикорезистентності основних груп збудників інфекційно-запальних захворювань сечової системи у дитячого населення на регіональному рівні. Прототипом корисної моделі є спосіб надання нефрологічної допомоги дітям із інфекційнозапальними захворюваннями сечовидільної системи ("Локальний клінічний протокол медичної допомоги дітям з інфекціями сечової системи", розроблений у відповідності до наказу управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради за № 48 від 13.03.2013 р. "Про затвердження локальних протоколів медичної допомоги та клінічних маршрутів дітей з діагнозом "Гострий пієлонефрит", "Гострий гломерулонефрит", "Гострі кишкові інфекції""), впроваджений в лікувальних закладах охорони здоров'я м. Чернівці, в якому регламентовано етапність та об'єми лікування дітей з інфекційно-запальними захворюваннями сечовидільної системи. Згідно з даним протоколом призначають антибактеріальну терапію, посиндромну терапію та терапію запобігання рецидиву інфекційно-запальними захворюваннями сечовидільної системи. Антибактеріальну терапію проводять ступінчастим методом в стаціонарі від 10 до 14-ти днів у вікових дозах (необхідна корекція за наявності порушення функції нирок), парентерально з переходом на пероральний прийом препарату, можливо в межах однієї групи, але не раніше ніж через 3-4 дні. В дітей до 3-х років: після 5-7 днів парентерального введення, індивідуальний підхід. Препарати вибору: цефалоспорини переважно 2-3-го покоління (100-150 мг/кг за 2-3 введення), захищені амінопеніциліни до 100 мг/кг за 3 введення (при очікуваній грампозитивній флорі). Фторхінолони - розглядають як препарати другої черги, 20 мг/кг за три введення в/в, перорально - два. При супутній урогенітальній інфекції - відповідні препарати (макроліди, орнідазол, фторхінолони). Недоліками прототипу-способу є неврахування регіональних адміністративнотериторіальних особливостей стану здоров'я дитячого населення, сучасних регіональних особливостей в етіологічній структурі груп збудників ІСС, вікових та тендерних відмінностей антибіотикорезистентності основних груп збудників інфекційно-запальних захворювань сечової системи у дитячого населення на регіональному рівні так, як прототип створювався на підставі Наказу МОЗ України № 627 від 03.11.2008 р. "Про затвердження протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "Дитяча нефрологія": протокол лікування дітей з інфекціями сечової системи і тубулоінтерстиціальним нефритом" на виконання наказу МОЗ України від 28.09.2012 за № 751 "Про створення та впровадження медико-технологічних документів за стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України". Отже, у прототипі відсутні чіткі критерії вибору препаратів антибактеріальної терапії за умови територіально визначеного збудника та його антибіотикорезистентності. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалити спосіб оптимізації системи надання нефрологічної допомоги дітям із інфекційно-запальними захворюваннями сечовидільної системи шляхом щорічного проведення бактеріологічного дослідження сечі із визначенням етіологічної структури уропатогенів та їхньої чутливості до антибактеріальних засобів у дітей, за результатами якого та їх динамікою визначають етіологічний спектр та антибактеріальну резистентність серед основних груп збудників інфекцій сечової системи в 1 UA 123201 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 залежності від вікових та тендерних відмінностей, на основі чого при проведенні антибактеріальної терапії вибирають та призначають найбільш оптимальний препарат для лікування. Спільними ознаками корисної моделі та прототипу є регламентована етапність та об'єми лікування, згідно з яким призначають антибактеріальну терапію, посиндромну терапію та терапію запобігання рецидиву інфекційно-запальними захворюваннями сечовидільної системи на регіональному рівні. Відмінними ознаками корисної моделі від прототипу є те, що щороку проводять бактеріологічне дослідження сечі із визначенням етіологічної структури уропатогенів та їхньої чутливості до антибактеріальних засобів у дітей, за результатами якого та їх динамікою визначають етіологічний спектр та антибактеріальну резистентність серед основних груп збудників інфекцій сечової системи в залежності від вікових та тендерних відмінностей, на основі чого при проведенні антибактеріальної терапії вибирають та призначають найбільш оптимальний препарат для лікування. Визначення термінів, які використовуються при описі корисної моделі: нефрологічна допомога, діти, інфекційно-запальні захворюваннями сечової системи, бактеріологічне дослідження сечі, етіологічна структура уропатогенів, антибактеріальна чутливість, вікові та тендерні відмінності, лікування. Теоретичні передумови здійснення способу, що заявляється. Основним принципом побудови національної системи охорони здоров'я є єдність на рівні держави і відносна самостійність її регіонів. Тому аналіз регіональних особливостей стану здоров'я дитячого населення слід вважати невід'ємною складовою програмно-цільового планування і цілеспрямованого вирішення нагальних питань охорони здоров'я дитячого населення в державі. Для обґрунтування оптимізованого способу надання нефрологічної допомоги дітям із інфекційно-запальними захворюваннями сечовидільної системи, на прикладі Чернівецької області, нами вивчені медико-соціальні та клінічні чинники, які мають вплив на якісні показники надання спеціалізованої нефрологічної допомоги дитячому населенню. За результатами проведеного системного аналізу основних показників стану здоров'я дітей Чернівецької області, впродовж 2006-2017 pp., виявлено різновекторну направленість динаміки показників поширеності і захворюваності у різних вікових групах дітей, зокрема, у віковій групі 014 років поширеність захворювань впродовж десятиріччя знизилася з 1588,3 до 1568,38, або на 1,25 %, а захворюваність - з 1158,4 до 1134,71, або на 2,04 %. У той же час серед дітей підліткового віку вище зазначені показники мали суттєву негативну тенденцію до зростання: з 1484,14 до 2053,53, а захворюваність - з 809,07 до 1156,53. По-віковий аналіз динаміки показників поширеності та захворюваності у дітей Чернівецької області засвідчив ріст показників поширеності на 38,4 %, а захворюваності - 42,9 % серед підлітків регіону; виявлено у даній віковій групі дітей і тендерні особливості, зокрема поширеність розладів психіки та поведінки серед юнаків переважає в 2,2 разу, хвороби кістковом'язової системи в 2,1 разу, травми та отруєння - в 1,5 разу, а серед дівчат переважає поширеність на хвороби крові в 2 рази, органи травлення - в 1,2 разу, хвороби сечостатевої системи - у 6,2 разу. Серед дитячого населення (0-17 р.) Чернівецької області динаміка поширеності та захворюваності хвороб сечостатевої системи (2006-2016 pp.) мала "хвилеподібний характер" з тенденцією до підвищення показників (поширеність - 56,35 ‰, захворюваність 26,12 ‰) та невідповідністю загальному тренду щодо поширеності та захворюваності на хвороби сечостатевої системи серед дітей на загальнодержавному рівні (поширеність - 47,28 ‰, захворюваність - 25,46 ‰). Темпи зростання поширеності (+22,3 %) та захворюваності (+30,9 %) на хвороби сечовидільної системи (2006-2016 pp.) серед дітей підліткового віку в Чернівецькій області суттєво випереджають показники в інших вікових категоріях - дітей від 0 до 14 років (-0,9 % та 3,9 % відповідно); відмічається збільшення захворюваності на хронічну ниркову недостатність серед дітей (0-17 р.) регіону з 0,04 % до 0,07 %. Виявлено тендерні відмінності у видовому складі збудників інфекції сечової системи серед дітей Чернівецької області - у дітей дошкільного та шкільного віку (4-14 років) жіночої статі частіше виділяються представники родини Enterobacteriaceae (p

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/569, G01N 33/50, C07G 11/00

Мітки: спосіб, нефрологічної, надання, сечовидільної, оптимізації, системі, захворюваннями, інфекційно-запальними, допомоги, дітям

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-123201-sposib-optimizaci-sistemi-nadannya-nefrologichno-dopomogi-dityam-iz-infekcijjno-zapalnimi-zakhvoryuvannyami-sechovidilno-sistemi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оптимізації системи надання нефрологічної допомоги дітям із інфекційно-запальними захворюваннями сечовидільної системи</a>

Подібні патенти