Пристрій для випробувань робочих органів ґрунтообробних машин

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для лабораторних та польових випробувань робочих органів ґрунтообробних машин, що містить опорну раму, напрямні полозки, зв'язані з опорною рамою, зубчасту рейку, зв'язану з опорною рамою, ролики, зв'язані з рамою тензометричного візка, електродвигун, зв'язаний з рамою тензометричного візка, шестірню, зв'язану з валом електродвигуна та зубчастою рейкою, тензометричний стояк робочого органу, зв'язаний з рамою тензометричного візка, кріплення стояка робочого органу до тензометричної рами, який відрізняється тим, що опорна рама виконана у вигляді портативних секційних елементів складної форми і виконує функцію фіксатора напрямних полозків тензометричного візка.

Текст

Реферат: Пристрій для лабораторних та польових випробувань робочих органів ґрунтообробних машин містить опорну раму, напрямні полозки та зубчасту рейку, зв'язані з опорною рамою, ролики та електродвигун, зв'язані з рамою тензометричного візка, шестірню, зв'язану з валом електродвигуна та зубчастою рейкою, тензометричний стояк робочого органу, зв'язаний з рамою тензометричного візка, кріплення стояка робочого органу до тензометричної рами. При цьому опорна рама виконана у вигляді портативних секційних елементів складної форми і виконує функцію фіксатора напрямних полозків тензометричного візка. UA 123198 U (12) UA 123198 U UA 123198 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до технічних засобів, призначених для лабораторних та польових випробувань робочих органів ґрунтообробних машин. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення точності вимірювань робочих параметрів робочих органів під час обробітку за рахунок удосконалення конструкції пристрою для випробування робочих органів шляхом введення нових конструкційних елементів та обґрунтування їх раціональних параметрів для випробувань в польових умовах з метою забезпечення максимально достовірних результатів. Відома конструкція ґрунтового каналу (патент СРСР № 1145259 публ. 15.03.1985, бюл. № 10), що містить встановлений на опорах ґрунтовий жолоб з боковими стінками і дном, напрямну, встановлену на ній каретку, розміщений на ній вузол приєднання робочого органу, привід поздовжнього переміщення каретки та систему радіо-рентгенографічних засобів відображення взаємодії робочого органу з ґрунтом. Найбільш близьким по бажаному результату є ґрунтовий канал (патент СРСР № 1640576, опубл. 07.04.1991, бюл. № 13), що містить опорний жолоб з ґрунтом, розміщений на рамі, та гідропривід його нахилу, тензометричний візок з досліджуваними робочими органами на рухомій каретці, привід тензометричного візка та тензоланки для визначення компонентів тягового опору, орієнтованих по осях системи координат та з'єднаних шарнірно з рухомою кареткою та рамою тензометричного візка. До недоліків відомих пристроїв слід віднести недостатні технологічні можливості визначення вимірювань у вертикальному напрямку, а також в польових умовах, а конкретно недостатня ефективність визначення показника вертикально направленої реакції опору ґрунту через відсутність жорсткої фіксації тензометричного візка у вертикальній площині, а також неможливість проведення вимірювання непорушеного шару ґрунту в польових умовах. Корисною моделлю поставлено задачу підвищення ефективності роботи ґрунтового каналу, а надалі - пристрою для лабораторних та польових випробувань ґрунтообробних робочих органів сільськогосподарських машин шляхом удосконалення конструкції каркаса рами та конструкції системи пересування тензометричного візка шляхом доповнення окремими засобами для забезпечення стійкості руху у горизонтальній та вертикальній площинах в комплексній взаємодії з іншими елементами пристрою, а також легкого монтажу та демонтажу в польових умовах. Для вирішення поставленої задачі пропонується пристрій для лабораторних та польових випробувань робочих органів ґрунтообробних машин, що має щонайменше одну опорну раму, послідовно встановлені на ній щонайменше один напрямний полозок, зв'язаний з опорною рамою, щонайменше одну зубчасту рейку, зв'язану з опорною рамою, щонайменше одну пару роликів з перпендикулярно розміщеними осями обертання, прилягаючими до напрямного полозка, раму тензометричного візка з жорстко з'єднаними роликами, щонайменше один електродвигун, жорстко з'єднаний з рамою тензометричного візка, щонайменше одну шестірню, жорстко закріплену на валу електродвигуна та введену в зачеплення з зубчастою рейкою, щонайменше один стояк для приєднання робочого органу з тензометричними датчиками, щонайменше одну скобу кріплення стояка робочого органу до рами. На фіг. 1 показано пристрій для випробування робочих органів ґрунтообробних машин вигляд збоку; на фіг. 2 показано пристрій для випробування робочих органів ґрунтообробних машин - вигляд зверху; на фіг. 3 - пристрій для випробування робочих органів ґрунтообробних машин - вигляд ззаду. Пристрій для випробувань робочих органів ґрунтообробних машин (загальний вигляд фіг. 1, 2, 3) складається з опорної рами 1 з жорстко приєднаними підставками 11, напрямних полозків 2, рознімно прикріплених до опорної рами 1, зубчастої рейки 3, рознімно прикріпленої до опорної рами 1, рами тензометричного візка 10, шарнірно приєднаної до полозків 2 через ролики 9, розташовані в чотирьох точках парами, електродвигуна 8, жорстко приєднаного до рами тензометричного візка 10 та через розміщену на валу шестірню 7 введений в зачеплення з зубчастою рейкою 3, робочого органу 4, жорстко закріпленого на тензометричному стояку 5, який через рознімне з'єднання 6 приєднано до рами тензометричного візка 10. Під час роботи пристрою рама тензометричного візка 10 за рахунок роботи електродвигуна 8 через шестірню 7, що введена в зачеплення з зубчастою рейкою 3, що з'єднана опорною рамою 1, розташованою на поверхні ґрунту з приєднаними полозками 2, через ролики 9 приводить в рух робочий орган 4, жорстко з'єднаний з тензометричним стояком 5 через кріплення 6, що заглиблюється на встановлену глибину. Завдяки такій конструкції пристрою для лабораторних та польових випробувань робочих органів ґрунтообробних машин можна провести випробування як робочих органів ґрунтообробних машин, так і їх моделей безпосередньо в польових умовах зі зняттям 1 UA 123198 U 5 тензометричних характеристик при роботі на будь-яких вибраних ґрунтах в динамічному режимі з характеристиками підвищеної точності за рахунок задання швидкості обертання двигуна та підвищеній стабільності руху тензометричного візка на полозках. Таке виконання пристрою для лабораторних та польових випробувань робочих органів ґрунтообробних машин дозволяє використання корисної моделі у вирішенні проблем, пов'язаних з обробітком ґрунту, сівбою та меліоративними роботами. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 Пристрій для лабораторних та польових випробувань робочих органів ґрунтообробних машин, що містить опорну раму, напрямні полозки, зв'язані з опорною рамою, зубчасту рейку, зв'язану з опорною рамою, ролики, зв'язані з рамою тензометричного візка, електродвигун, зв'язаний з рамою тензометричного візка, шестірню, зв'язану з валом електродвигуна та зубчастою рейкою, тензометричний стояк робочого органу, зв'язаний з рамою тензометричного візка, кріплення стояка робочого органу до тензометричної рами, який відрізняється тим, що опорна рама виконана у вигляді портативних секційних елементів складної форми і виконує функцію фіксатора напрямних полозків тензометричного візка. 2 UA 123198 U 3 UA 123198 U Комп'ютерна верстка Л. Ціхановська Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01B 5/30

Мітки: органів, ґрунтообробних, машин, випробувань, пристрій, робочих

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-123198-pristrijj-dlya-viprobuvan-robochikh-organiv-runtoobrobnikh-mashin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для випробувань робочих органів ґрунтообробних машин</a>

Подібні патенти