Верстат для поздовжнього розпилювання круглих колод

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Верстат для поздовжнього розпилювання круглих колод, який містить ланцюговий механізм подачі та видачі колод і пиляльний пристрій, що складається з нижнього і верхнього обертальних валів, на яких закріплені набори дискових пил, який відрізняється тим, що пили верхнього та нижнього набору виконані з можливістю точного збігу за своїми площинами різання, верхній вал зміщено відносно нижнього по ходу руху колоди і при цьому діаметри пил підібрані таким чином, щоб зуби пил верхнього вала заходили нижче поверхні рівня зубів пил нижнього вала.

2. Верстат за п. 1, який відрізняється тим, що ланцюговий механізм подачі і видачі колод виконано перерваним на ділянці пиляльного пристрою.

3. Верстат за п. 1, який відрізняється тим, що додатково застосовано верхній притискний ролик на вході, верхній притискний ролик на виході, привідні витяжні вальці.

4. Верстат за п. 1, який відрізняється тим, що застосовано стрічковий транспортер для подання тирси в аспіраційний пристрій із сепараторним дільником тирси.

5. Верстат за п. 1, який відрізняється тим, що верхній і нижній обертальні вали з'єднано з відповідними привідними двигунами з пасовою передачею.

Текст

Реферат: Верстат для поздовжнього розпилювання круглих колод містить ланцюговий механізм подачі та видачі колод і пиляльний пристрій, що складається з нижнього і верхнього обертальних валів, на яких закріплені набори дискових пил. При цьому пили верхнього та нижнього набору виконані з можливістю точного збігу за своїми площинами різання, верхній вал зміщено відносно нижнього по ходу руху колоди, причому діаметри пил підібрані таким чином, щоб зуби пил верхнього вала заходили нижче поверхні рівня зубів пил нижнього вала. UA 123197 U (12) UA 123197 U UA 123197 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі деревообробки, а саме до деревообробних верстатів, і може бути використана для поздовжнього розпилювання круглих колод. Відомо круглопильний верстат для поздовжнього розпилювання колод, що містить рамну основу і розміщені на ній пристрій орієнтування і просування колоди, пиляльний пристрій з щонайменше двома горизонтальними шпинделями з дисковими пилами, розташованими по різні боки колоди. Кожен пристрій орієнтування і просування колоди виконано у вигляді нерухомої стійки, забезпеченої хитними синхронізованими між собою важелями, забезпеченими привідними вальцями, які охоплюють зовні і просувають колоду, при цьому привідні вальці орієнтують колоду таким чином, що його вісь розташовується в горизонтальній площині посередині відстані між центрами шпинделів пил, а важелі взаємопов'язані між собою пружним елементом [RU № 2311287, В27В7/00, 2007]. Найближчим до корисної моделі, що заявляється, є верстат для поздовжнього розпилювання круглих лісоматеріалів, що містить рамну основу, на якій змонтовані транспортуючий механізм подачі безперервної дії і пиляльний пристрій, що має нижній і верхній яруси дискових пилок з горизонтальними валами їх обертання, які поперечно орієнтовані до поздовжньої осі транспортуючого механізму, пили нижнього ярусу змонтовані на валах їх обертання з поперечним зміщенням один відносно одного, а площини різання пил верхнього ярусу орієнтовані по площинах різання пил нижнього ярусу. Верхній ярус дискових пил пиляльного пристрою утворено поруч блоків, послідовно розташованих в напрямку поздовжньої осі транспортуючого механізму, кожен блок має дві дискові пили, симетрично розташовані по обидва боки відносно поздовжньої осі названого механізму, вал обертання кожного наступного блока зміщено в поздовжньому напрямку щодо вала обертання кожного попереднього блока на величину не менше діаметра дискових пил верхнього ярусу, кожна пила подальшого блока поперечно зміщена на валу її обертання щодо сусідньої з нею пили попереднього блока в напрямку до названої поздовжньої осі і на відстань поперечного зсуву на валу обертання суміжних пил нижнього ярусу, при цьому вал обертання першого блока дискових пил верхнього ярусу зміщено відносно сусіднього з ним вала обертання пил нижнього ярусу в напрямку зазначеної осі на відстань не менше (R+R1), де R - радіус обертання дискових пилок нижнього ярусу, R1 - радіус обертання дискових пилок верхнього ярусу [RU № 2372188, B27B7/00, 2009]. Істотним недоліком зазначеного верстата для поздовжнього розпилювання колод з пиляльним пристроєм з нижнім і верхнім ярусами дискових пил, як і попереднього аналога, є затиск розпилювальних колод між сусідніми пилами верхнього ярусу пил, що призводить до порушення експлуатаційної надійності верстата, до відкидання відпилювальної пилопродукції в зворотному напрямку подачі колод, що порушує техніку безпеки при роботі верстата. В основу корисної моделі поставлено задачу підвищення експлуатаційної надійності верстата і техніки безпеки його роботи. Поставлену задачу вирішують тим, що у верстаті для поздовжнього розпилювання круглих колод, який містить ланцюговий механізм подачі та видачі колод і пиляльний пристрій, що складається з нижнього і верхнього обертальних валів, на яких закріплені набори дискових пил, згідно з корисною моделлю, пили верхнього та нижнього набору виконані з можливістю точного збігу за своїми площинами різання, верхній вал зміщено відносно нижнього по ходу руху колоди і при цьому діаметри пил підібрані таким чином, щоб зуби пил верхнього вала заходили нижче поверхні рівня зубів пил нижнього вала. Ланцюговий механізм подачі і видачі колод виконано перерваним на ділянці пильного пристрою. У верстаті додатково застосовано верхній притискний ролик на вході, верхній притискний ролик на виході і привідні витяжні вальці. У верстаті застосовано стрічковий транспортер для подання тирси в аспіраційний пристрій із сепараторним дільником тирси. Верхній і нижній обертальні вали з'єднано з відповідними привідними двигунами з пасовою передачею. У порівнянні з прототипом у верстаті, що заявляється, не відбувається затиск розпилювальних колод між сусідніми пилами верхнього набору, тому не порушується експлуатаційна надійність верстата. При роботі верстата не порушується техніка безпеки через неможливість відкидання відпиляної пилопродукції в зворотному напрямку подачі колод. Підбір діаметрів пил таким чином, щоб зуби пил верхнього вала заходили нижче поверхні рівня зубів пили нижнього вала, дозволяє здійснювати суцільне пропилювання по всьому діаметру колоди. 1 UA 123197 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Створення ланцюгового механізму подачі і видачі не єдиним цілим, а перерваним на ділянці пиляльного пристрою дозволяє здійснювати пропилювання по центру діаметра колоди. Додаткове застосування верхнього притискного ролика на вході, верхнього притискного ролика на виході і привідних витяжних вальців забезпечує позиціонування колоди під час пиляння і перешкоджає її провертанню навколо своєї осі, забезпечує її невпинний поздовжній рух. Застосування стрічкового транспортера для подання тирси в аспіраційний пристрій із сепараторним дільником тирси сприяє видаленню тирси. Корисна модель пояснюється кресленнями, де на: Фіг. 1 зображено верстат для поздовжнього розпилювання круглих колод, загальний вигляд; Фіг. 2 зображено верстат для поздовжнього розпилювання круглих колод, вигляд спереду; Фіг. 3 зображено верстат для поздовжнього розпилювання круглих колод, вигляд зверху. Верстат для поздовжнього розпилювання круглих колод містить ланцюговий механізм подачі 1 і видачі 2 колод 3 і пиляльний пристрій, що складається з нижнього 4 обертального вала, на якому закріплено нижній 5 набір дискових пил і верхнього 6 обертального вала, на якому закріплено верхній 7 набір дискових пил. Пили верхнього 7 і нижнього 5 наборів виконані з можливістю точного збігу за своїми площинами різання. Верхній 6 обертальний вал зміщено відносно нижнього 4 по ходу руху колоди 3 і при цьому діаметри пил підібрані таким чином, щоб зуби пил верхнього 6 обертального вала заходили нижче поверхні рівня зубів пил нижнього 4 обертального вала. Ланцюговий механізм подачі 1 і видачі 2 колод 3 виконано перерваним на ділянці пиляльного пристрою. Верстат має верхній 8 притискний ролик на вході, верхній 9 притискний ролик на виході і привідні витяжні вальці 10. У верстаті застосовано стрічковий транспортер 11 для подання тирси в аспіраційний пристрій 12 із сепараторним дільником тирси. Верхній 6 обертальний вал з'єднано з привідним двигуном 13 з пасовою передачею 14, а нижній 4 обертальний вал з'єднано з привідним двигуном 15 з пасовою передачею 16. Верстат для поздовжнього розпилювання круглих колод працює наступним чином. Колода 3 за допомогою ланцюгового механізму подачі 1 з рівномірною швидкістю рухається в напрямку пиляльного вузла. Перед тим, як колода 3 дійде до нижнього набору дискових пил 5, на неї починає зверху тиснути притискний ролик 8, який запобігає пригальмовуванню руху колоди з причини можливого пробуксовування ланцюга механізму подачі 1, яке може виникнути під час початку процесу розпилу дисковими пилами 5, які обертаються проти руху колоди і чинять свій звичайний опір. Якщо колода перевищує по діаметру верхній рівень нижніх дискових пил, то її верхня частина розпилюється верхніми дисковими пилами 7. Після проходження пильного вузла передня частина розпиляної колоди попадає на ланцюговий механізм видачі 2 і потім на неї з боків починають тиснути привідні витяжні вальці 10, які не дають передчасно розходитись розпиляному матеріалу до повного його виходу з верстата. Притискний верхній ролик 9 тисне зверху на розпиляний матеріал під час виходу з верстата і таким чином утримує центральні дошки матеріалу у вертикальному положенні до повного виходу з верстата. Тирса, яка накопичується під час процесу розпилювання, попадає на стрічковий транспортер 11 і транспортується до аспіраційного пристрою 12, де виводиться з верстата сторонніми допоміжними пристроями розрідженого тиску. 45 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 60 1. Верстат для поздовжнього розпилювання круглих колод, який містить ланцюговий механізм подачі та видачі колод і пиляльний пристрій, що складається з нижнього і верхнього обертальних валів, на яких закріплені набори дискових пил, який відрізняється тим, що пили верхнього та нижнього набору виконані з можливістю точного збігу за своїми площинами різання, верхній вал зміщено відносно нижнього по ходу руху колоди і при цьому діаметри пил підібрані таким чином, щоб зуби пил верхнього вала заходили нижче поверхні рівня зубів пил нижнього вала. 2. Верстат за п. 1, який відрізняється тим, що ланцюговий механізм подачі і видачі колод виконано перерваним на ділянці пиляльного пристрою. 3. Верстат за п. 1, який відрізняється тим, що додатково застосовано верхній притискний ролик на вході, верхній притискний ролик на виході, привідні витяжні вальці. 4. Верстат за п. 1, який відрізняється тим, що застосовано стрічковий транспортер для подання тирси в аспіраційний пристрій із сепараторним дільником тирси. 2 UA 123197 U 5. Верстат за п. 1, який відрізняється тим, що верхній і нижній обертальні вали з'єднано з відповідними привідними двигунами з пасовою передачею. 3 UA 123197 U Комп'ютерна верстка Л. Ціхановська Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B27B 7/00

Мітки: поздовжного, колод, верстат, круглих, розпилювання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-123197-verstat-dlya-pozdovzhnogo-rozpilyuvannya-kruglikh-kolod.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Верстат для поздовжнього розпилювання круглих колод</a>

Подібні патенти