Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Деревообробний верстат, який містить ланцюговий механізм подачі та видачі колод і пиляльний пристрій, що складається з нижнього і верхнього обертальних валів, який відрізняється тим, що верхній вал зміщено відносно до нижнього по ходу руху колоди.

2. Деревообробний верстат за п. 1, який відрізняється тим, що ланцюговий механізм подачі і видачі колод виконано перерваним на ділянці пиляльного пристрою.

Текст

Реферат: Деревообробний верстат містить ланцюговий механізм подачі та видачі колод і пиляльний пристрій, що складається з нижнього і верхнього обертальних валів. Верхній вал зміщено відносно до нижнього по ходу руху колоди. Ланцюговий механізм подачі і видачі колод виконано перерваним на ділянці пиляльного пристрою. UA 123196 U (12) UA 123196 U UA 123196 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі деревообробки, а саме до деревообробних верстатів, і може бути використана для поздовжнього розпилювання круглих колод. Відомо деревообробний верстат для поздовжнього розпилювання колод, що містить рамну підставу і розміщені на ній пристрій орієнтування і просування колоди, пиляльний пристрій з, щонайменше, двома горизонтальними шпинделями з дисковими пилами, розташованими по різні боки колоди. Кожен пристрій орієнтування і просування колоди виконано у вигляді нерухомої стійки, забезпеченої хитними синхронізованими між собою важелями, забезпеченими приводними вальцями, які охоплюють зовні і просувають колоду, при цьому привідні вальці орієнтують колоду таким чином, що його вісь розташовується в горизонтальній площині посередині відстані між центрами шпинделів пил, а важелі взаємопов'язані між собою пружним елементом [RU № 2311287, В27В 7/00, 2007]. Найближчим до корисної моделі, що заявляється, є деревообробний верстат для поздовжнього розпилювання круглих лісоматеріалів, що містить рамну основу, на якій змонтовані транспортуючий механізм подачі безперервної дії і пиляльний пристрій, що має нижній і верхній яруси дискових пилок з горизонтальними валами їх обертання, які поперечно орієнтовані до поздовжньої осі транспортуючого механізму, пили нижнього ярусу змонтовані на валах їх обертання з поперечним зміщенням один відносно до одного, а площини різання пил верхнього ярусу орієнтовані по площинах різання пил нижнього ярусу. Верхній ярус дискових пил пиляльного пристрою утворено поруч блоків, послідовно розташованих в напрямку поздовжньої осі транспортуючого механізму, кожен блок має дві дискові пили, симетрично розташовані по обидва боки відносно до поздовжньої осі названого механізму, вал обертання кожного наступного блока зміщено в поздовжньому напрямку щодо вала обертання кожного попереднього блока на величину не менше діаметра дискових пил верхнього ярусу, кожна пила подальшого блока поперечно зміщена на валу її обертання щодо сусідньої з нею пили попереднього блока в напрямку до названої поздовжньої осі і на відстань поперечного зсуву на валу обертання суміжних пил нижнього ярусу, при цьому вал обертання першого блока дискових пил верхнього ярусу зміщено відносно до сусіднього з ним вала обертання пил нижнього ярусу в напрямку зазначеної осі на відстань не менше (R+R 1), де R - радіус обертання дискових пилок нижнього ярусу, R 1 - радіус обертання дискових пилок верхнього ярусу [RU № 2372188, B27B 7/00, 2009]. Істотним недоліком зазначеного деревообробного верстата для поздовжнього розпилювання колод з пиляльним пристроєм з нижнім і верхнім ярусами дискових пил, як і попереднього аналога, є затиск розпилювальних колод між сусідніми пилами верхнього ярусу пил, що призводить до порушення експлуатаційної надійності верстата, до відкидання відпилювальної пилопродукції в зворотному напрямку подачі колод, що порушує техніку безпеки при роботі верстата. В основу корисної моделі поставлено задачу підвищення експлуатаційної надійності деревообробного верстата і техніки безпеки його роботи. Поставлену задачу вирішують тим, що у верстаті для поздовжнього розпилювання круглих колод, який містить ланцюговий механізм подачі та видачі колод і пиляльний пристрій, що складається з нижнього і верхнього обертальних валів, згідно з корисною моделлю, верхній вал зміщено відносно до нижнього по ходу руху колоди. Ланцюговий механізм подачі і видачі колод виконано перерваним на ділянці пиляльного пристрою. У порівнянні з прототипом у верстаті, що заявляється, не відбувається затиск розпилювальних колод між сусідніми пилами верхнього набору, тому не порушується експлуатаційна надійність верстата. При роботі верстата не порушується техніка безпеки через неможливість відкидання відпиляної пилопродукції в зворотному напрямку подачі колод. Створення ланцюгового механізму подачі і видачі не єдиним цілим, а перерваним на ділянці пиляльного пристрою дозволяє здійснювати пропилювання по центру діаметра колоди. Корисна модель пояснюється кресленнями, де на: фіг. 1 - зображено верстат для поздовжнього розпилювання круглих колод, загальний вигляд; фіг. 2 - зображено верстат для поздовжнього розпилювання круглих колод, вигляд спереду; фіг. 3 - зображено верстат для поздовжнього розпилювання круглих колод, вигляд зверху. Верстат для поздовжнього розпилювання круглих колод містить ланцюговий механізм подачі 1 і видачі 2 колод 3 і пиляльний пристрій, що складається з нижнього 4 обертального вала, на якому закріплено нижній 5 набір дискових пил і верхнього 6 обертального вала, на якому закріплено верхній 7 набір дискових пил. Пили верхнього 7 і нижнього 5 наборів виконані з можливістю точного збігу за своїми площинами різання. Верхній 6 обертальний вал зміщено 1 UA 123196 U 5 10 15 20 25 відносно до нижнього 4 по ходу руху колоди 3 і при цьому діаметри пил підібрані таким чином, щоб зуби пил верхнього 6 обертального вала заходили нижче поверхні рівня зубів пил нижнього 4 обертального вала. Ланцюговий механізм подачі 1 і видачі 2 колод 3 виконано перерваним на ділянці пиляльного пристрою. Верстат має верхній 8 притискний ролик на вході, верхній 9 притискний ролик на виході і приводні витяжні вальці 10. У верстаті застосовано стрічковий транспортер 11 для подання тирси в аспіраційний пристрій 12 із сепараторним дільником тирси. Верхній 6 обертальний вал з'єднано з приводним двигуном 13 з пасовою передачею 14, а нижній 4 обертальний вал з'єднано з приводним двигуном 15 з пасовою передачею 16. Верстат для поздовжнього розпилювання круглих колод працює наступним чином. Колода 3 за допомогою ланцюгового механізму подачі 1 з рівномірною швидкістю рухається в напрямку пиляльного вузла. Перед тим як колода 3 дійде до нижнього набору дискових пил 5, на неї починає зверху тиснути притискний ролик 8, який запобігає пригальмовуванню руху колоди з причини можливого пробуксовування ланцюга механізму подачі 1, яке може виникнути під час початку процесу розпилу дисковими пилами 5, які обертаються проти руху колоди і чинять свій звичайний опір. Якщо колода перевищує по діаметру верхній рівень нижніх дискових пил, то її верхня частина розпилюється верхніми дисковими пилами 7. Після проходження пильного вузла передня частина розпиляної колоди попадає на ланцюговий механізм видачі 2 і потім на неї з боків починають тиснути приводні витяжні вальці 10, які не дають передчасно розходитись розпиляному матеріалу до повного його виходу з верстата. Притискний верхній ролик 9 тисне зверху на розпиляний матеріал під час виходу з верстата і таким чином утримує центральні дошки матеріалу у вертикальному положенні до повного виходу з верстата. Тирса, яка накопичується під час процесу розпилювання, попадає на стрічковий транспортер 11 і транспортується до аспіраційного пристрою 12, де виводиться з верстата сторонніми допоміжними пристроями розрідженого тиску. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 1. Деревообробний верстат, який містить ланцюговий механізм подачі та видачі колод і пиляльний пристрій, що складається з нижнього і верхнього обертальних валів, який відрізняється тим, що верхній вал зміщено відносно до нижнього по ходу руху колоди. 2. Деревообробний верстат за п. 1, який відрізняється тим, що ланцюговий механізм подачі і видачі колод виконано перерваним на ділянці пиляльного пристрою. 2 UA 123196 U 3 UA 123196 U Комп'ютерна верстка Л. Ціхановська Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B27B 7/00

Мітки: верстат, деревообробний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-123196-derevoobrobnijj-verstat.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Деревообробний верстат</a>

Подібні патенти