Кранова установка з пришвидшеним переміщенням вантажів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Кранова установка з пришвидшеним переміщенням вантажів, що установлена на самохідному шасі і включає поворотну колонку із закріпленою на ній стрілою з механічним пристроєм для захоплення вантажів, яка відрізняється тим, що стріла змонтована на повноповоротній в горизонтальній площині колонці і виконана у вигляді просторової ферми з послідовно установлених і шарнірно з'єднаних шарнірних паралелепіпедів, бокові ребра яких шарнірно зв'язані між собою за допомогою неприводних циліндрів, причому один кінець стріли з'єднаний з повноповоротною колонкою поворотною у вертикальній площині приводною балкою, з розташованими на ній гідроциліндрами привода шарнірних паралелепіпедів просторової ферми, а другий кінець стріли обладнаний механічним гідрозахоплювачем.

Текст

Реферат: Кранова установка з пришвидшеним переміщенням вантажів установлена на самохідному шасі і включає поворотну колонку із закріпленою на ній стрілою з механічним пристроєм для захоплення вантажів. При цьому стріла змонтована на повноповоротній в горизонтальній площині колонці і виконана у вигляді просторової ферми з послідовно установлених і шарнірно з'єднаних шарнірних паралелепіпедів, бокові ребра яких шарнірно зв'язані між собою за допомогою неприводних циліндрів, причому один кінець стріли з'єднаний з повноповоротною колонкою поворотною у вертикальній площині приводною балкою, з розташованими на ній гідроциліндрами привода шарнірних паралелепіпедів просторової ферми, а другий кінець стріли обладнаний механічним гідрозахоплювачем. UA 123184 U (12) UA 123184 U UA 123184 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до стрілових кранів, базою яких служать шасі стандартних вантажних автомобілів, і може бути використана при виконанні навантажувальнорозвантажувальних і будівельно-монтажних робіт в різних галузях народного господарства та у військово-інженерній справі. Відома кранова установка змонтована на шасі автомобіля між кузовом і кабіною водія на поворотній колонці. Стріла установки виконана дволанковою з гідроприводом кожної ланки та телескопічним гідроциліндром висування крайньої ланки, обладнаної гаком [див. кн. Строительные машины и оборудование. Автор И.П. Барсов. - М.: Стройиздат, 1978. - С. 171, рис.104]. Однак, недоліками наведеної кранової установки є: - дволанкова конструкція установки, що включає гідроциліндри привода повороту кожної ланки, призводить до збільшення тривалості операцій наведення гака (захоплювача) на вантаж та переміщення його до транспортного засобу; - використання існуючих металевих профілів (швелери, кутики, пластини) для виготовлення ланок установки на застосування телескопічного гідроциліндра збільшує металоємність і енергозатратність крана; - захоплення вантажів гаком на канаті, який не обладнаний механічним пристроєм, підвищує трудозатрати при виконанні цієї операції. Таким чином, відома кранова установка має низьку ефективність використання, значну металоємність та малу продуктивність праці. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення продуктивності праці і ефективності використання установки шляхом зменшення тривалості виконання навантажувально-розвантажувальних операцій та металоємності конструкцій. Поставлена задача вирішується тим, що стріла кранової установки змонтована на повноповоротній в горизонтальній площині колонці і виконана у вигляді просторової ферми з послідовно установлених і шарнірно з'єднаних паралелепіпедів, бокові ребра яких шарнірно зв'язані між собою за допомогою неприводних циліндрів, причому один кінець стріли з'єднаний з повноповоротною колонкою поворотною у вертикальній площині приводною балкою, з розташованими на ній гідроциліндрами привода шарнірних паралелепіпедів просторової ферми, а другий кінець стріли обладнаний механічним гідрозахоплювачем. Таке технічне рішення конструкції кранової установки забезпечить пришвидшене переміщення вантажів при навантажувально-розвантажувальних роботах, збільшить зону обслуговування, спростить процес наведення робочого органа (гідрозахоплювача) на вантаж, зменшить металоємність і габарити технологічного устаткування і збільшить продуктивність праці при виконанні названих робіт. Запропонований пристрій представлений кресленням. На фіг. 1 показаний загальний вигляд кранової установки з пришвидшеним переміщенням вантажів, вигляд збоку; на фіг. 2 - ділянка фермової стріли кранової установки (кінематична схема), вигляд збоку; на фіг. 3 - шарнірні паралелепіпеди з неприводними циліндрами (просторова схема). Кранова установка з пришвидшеним переміщенням вантажів установлена на самохідному шасі 1 і включає повноповоротну колонку 2 і шарнірно змонтовану на ній, поворотну у вертикальній площині за допомогою гідроциліндрів 3 і 4, фермову просторову стрілу 5. Гідроциліндри 3 і 4 шарнірно зв'язані з повноповоротною колонкою 2 і балкою 6, яка шарнірно з'єднана за допомогою гідроциліндрів 7 і 8 з ребрами шарнірного паралелепіпеда фермової стріли 5. Фермова просторова стріла 5 шарнірно змонтована на балці 6 і включає послідовно установлені шарнірно з'єднані паралелепіпеди 9, бокові ребра 10 яких зв'язані між собою неприводними циліндрами 11. Другий кінець фермової стріли 5 обладнаний механічним гідрозахоплювачем вантажів 12, який змонтований на траверсі 13. Прямолінійність поздовжньої осі і жорсткість просторової конструкції фермової стріли 5 досягається шарнірним з'єднанням бокових ребер 10 шарнірних паралелепіпедів неприводними циліндрами 11. Кранова установка працює наступним чином. З пульта керування крановою установкою поворотом колонки 2 фермову стрілу 5 переводять з транспортного в робоче положення. Включають гідроциліндри 7 і 8, штоки яких діють на бокові ребра найближчого шарнірного паралелепіпеда, збільшуючи відстань між його крайніми шарнірами відносно поздовжньої осі 1 UA 123184 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 фермової стріли 5, одночасно зменшуючи відстань між шарнірами в площині, перпендикулярній до поздовжньої осі стріли 5. Рух ланок найближчого до гідроциліндрів 7 і 8 шарнірного паралелепіпеда передається іншим послідовно установленим шарнірним паралелепіпедам, збільшуючи довжину (виліт) фермової стріли 5. Поворотом фермової стріли 5 у вертикальній площині за допомогою гідроциліндрів 3 і 4 та повноповоротної колонки 2 в горизонтальній площині наводять гідрозахоплювач 12 на вантаж. В подальшому включенням відповідних приводів фермової стріли 5 виконують навантажувально-розвантажувальні операції. Пришвидшене переміщення вантажів пов'язане з пришвидшеним змінюванням довжини (вильоту) фермової стріли 5, тому що тривалість руху поршнів (зі штоками) в гідроциліндрах 7 і 8 відповідає тривалості руху з'єднаних з ними всіх шарнірних паралелепіпедів фермової стріли 5. Тобто, при переміщенні поршнів в гідроциліндрах 7 і 8 на довжину циліндра а (відстань між мертвими точками поршня) за час t, фермова стріла 5 за цей же час t збільшується по довжині на величину вильоту L. При цьому швидкість руху гідрозахоплювача 12 на стрілі 5 складе L/t, а швидкість руху поршнів в гідроциліндрах 7 і 8-a/t. Звідси, швидкість руху гідрозахоплювача (L/t) перевищує швидкість руху поршнів (a/t) на величину L/a. Використання запропонованої кранової установки з пришвидшеним переміщенням вантажів у порівнянні з відомими дасть можливість: - скоротити тривалість процесу навантаження (розвантаження), монтажу (демонтажу) завдяки застосуванню як маніпулятора фермової стріли з пришвидшеним змінюванням довжини (вильоту), замість маніпулятора, виконаного у вигляді шарнірно з'єднаних стріли і хобота з гаком, в існуючих машинах; - збільшити зону обслуговування крановою установкою через збільшення кута повороту маніпулятора (фермової стріли) в горизонтальній площині до 2π радіан за допомогою моментного гідроциліндра в приводі поворотної колонки; - спростити процес наведення гідрозахоплювача на вантаж завдяки застосуванню одноланкового маніпулятора (фермової стріли) замість дволанкового (стріла і хобот) маніпулятора в існуючих машинах; - зменшити металоємність (вагу) стріли та енергозатрати на виконання операцій з одночасним збільшенням швидкості руху робочого органа (гідрозахоплювача) завдяки використанню просторової фермової стріли з пришвидшеною зміною її довжини (вильоту); - автоматизувати процес наведення гідрозахоплювача на вантаж і його переміщення до рухомого складу або місця складування; - зменшити габарити технологічного устаткування самохідного шасі; - збільшити продуктивність праці і ефективність використання кранової установки при навантажувально-розвантажувальних роботах. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Кранова установка з пришвидшеним переміщенням вантажів, що установлена на самохідному шасі і включає поворотну колонку із закріпленою на ній стрілою з механічним пристроєм для захоплення вантажів, яка відрізняється тим, що стріла змонтована на повноповоротній в горизонтальній площині колонці і виконана у вигляді просторової ферми з послідовно установлених і шарнірно з'єднаних шарнірних паралелепіпедів, бокові ребра яких шарнірно зв'язані між собою за допомогою неприводних циліндрів, причому один кінець стріли з'єднаний з повноповоротною колонкою поворотною у вертикальній площині приводною балкою, з розташованими на ній гідроциліндрами привода шарнірних паралелепіпедів просторової ферми, а другий кінець стріли обладнаний механічним гідрозахоплювачем. 2 UA 123184 U 3 UA 123184 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B60P 1/54, B66C 23/44

Мітки: вантажів, установка, кранова, переміщенням, пришвидшеним

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-123184-kranova-ustanovka-z-prishvidshenim-peremishhennyam-vantazhiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Кранова установка з пришвидшеним переміщенням вантажів</a>

Подібні патенти