Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб заправлення багатоступінчастої ракети-носія компонентами палива, що базується на заправленні кожного компонента палива по одному заправно-зливному трубопроводу з клапанами у відповідні баки ступенів та бічних блоків ракети-носія і містить операції подавання компонентів палива у баки по сигналах системою контролю рівня (СКР), а у випадку виникнення аварійної ситуації наддування паливних баків і зливання компонентів палива по відповідних заправно-зливних трубопроводах, який відрізняється тим, що при виходу з ладу системи контролю рівня бака одного бічного блока або бака одного ступеня ракети-носія виконують заповнення цього аварійного бака через бак другого бічного блока або бак другого ступеня ракети-носія, котрий слугує одночасно мірною ємністю, періодичним переливанням компонента налива під тиском наддування з використанням відповідного заправно-зливного трубопроводу.

Текст

Реферат: Спосіб заправлення багатоступінчастої ракети-носія компонентами палива базується на заправленні кожного компонента палива по одному заправно-зливному трубопроводу з клапанами у відповідні баки ступенів та бічних блоків ракети-носія і містить операції подавання компонентів палива у баки по сигналах системою контролю рівня (СКР), а у випадку виникнення аварійної ситуації наддування паливних баків і зливання компонентів палива по відповідних заправно-зливних трубопроводах. При виходу з ладу системи контролю рівня бака одного бічного блока або бака одного ступеня ракети-носія виконують заповнення цього аварійного бака через бак другого бічного блока або бак другого ступеня ракети-носія, котрий слугує одночасно мірною ємністю, періодичним переливанням компонента налива під тиском наддування з використанням відповідного заправно-зливного трубопроводу. UA 123177 U (12) UA 123177 U UA 123177 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до ракетно-космічної галузі і може використовуватися при заправленні баків ракети-носія (РН) висококиплячими компонентами палива (КП). Відомим є спосіб заправлення багатоступінчастої РH рідким киснем, котрий ґрунтується на заправленні баків РН компонентами палива по окремих заправних трубопроводах з клапанами і містить операції подачі компонентів палива та його зливу у випадку аварії або відміни пуску РН [див. книгу "Космодром" под ред. А.П. Вольского, "Воениздат", М., 1977, с. 178, 229-232]. Доза компоненту палива у кожному баку вимірюється системою контролю рівня (СКР). Для зливу компонентів палива баки надувають. Зливання компонентів палива може здійснюватися за патентом України № 52466А, МПК B64G 5/00, F41F 3/04, 2002 р. Недоліком цього способу заправлення є його низькі експлуатаційні характеристики через велику кількість заправних трубопроводів. Найближчим до запропонованого по технічному рішенню є вибраний як прототип спосіб заправлення багатоступінчастої РН компонентами палива, який описаний у патенті України № 49712A, МПК B64G 5/00, F42B 15/00, 2002 р. Цей спосіб базується на заправленні кожного компонента палива по одному заправно-зливному трубопроводу (ЗЗТ) з клапанами у відповідні баки ступенів та бічних блоків ракети-носія і містить операції подавання компонентів палива у баки по сигналах СКР, а у випадку виникнення аварійної ситуації - наддування паливних баків і зливання компонентів палива по відповідних ЗЗТ. Недоліком цього способу заправлення є його невисокі експлуатаційні характеристики, тому що неможливо його застосовувати при виході з ладу СКР. В основу корисної моделі поставлена задача створення удосконаленого способу заправлення багатоступінчастою РН компонентами палива, який би дозволяв підвищити його експлуатаційні характеристики шляхом уведення в нього нових операцій, таких як: - при виходу з ладу системи контролю рівня бака одного бічного блока або бака одного ступеня ракети-носія, виконують заповнення цього аварійного бака через бак другого бічного блока або бак другого ступеня ракети-носія, котрий слугує одночасно мірною ємністю, періодичним переливанням компонента палива під тиском наддування з використанням відповідного заправно-зливного трубопроводу, що дозволяє забезпечити заправлення РН при виходу з ладу СКР в одному баку РH. Поставлена задача вирішується таким чином, що у запропонованому способі заправлення багатоступінчастої РН компонентами палива, який базується на заправленні кожного компонента палива по одному заправно-зливному трубопроводу з клапанами у відповідні баки ступенів та бічних блоків ракети-носія і містить операції подавання компонентів палива у баки по сигналах СКР, а у випадку виникнення аварійної ситуації - наддування паливних баків і зливання компонентів палива по відповідних заправно-зливних трубопроводах, в ньому при виходу з ладу системи контролю рівня бака одного бічного блока або бака одного ступеня ракети-носія, виконують заповнення цього аварійного бака через бак другого бічного блока або бак другого ступеня ракети-носія, котрий слугує одночасно мірною ємністю, періодичним переливанням компонента палива під тиском наддування з використанням відповідного заправно-зливного трубопроводу. Для пояснення способу заправлення додаються креслення, на яких схематично зображений пристрій, у якому втілюється даний спосіб, та його детальний опис. На кресленнях зображено: - на фіг. 1 - загальний вигляд ракети-носія; - на фіг. 2 - схема заправлення РН. Бак 1 окислювача першого ступеня містить датчик 2 системи контролю рівня (СКР), заправно-зливний клапан (ЗЗК) 3 і дренажно-запобіжний клапан (ДЗК) 4 (фіг. 1). Бак 5 пального першого бічного блока першого ступеня містить датчик 6 СКР, ЗЗК 7 і ДЗК 8. Бак 9 пального другого бічного блока першого ступеня містить датчик 10 СКР, ЗЗК 11 і ДЗК 12. Баки усіх ступенів мають: зворотний клапан 13, трубопровід 14 системи попереднього наддування, трубопроводи 15 і 16 системи заправлення пального (СЗП), загальний трубопровід 17 колектора заправлення блоків пального, з'єднання 18 пального, наземний трубопровід 19 СЗП, перекривні клапани 20 і 21 пального і окислювача відповідно, наземні трубопроводи 22 і 23 системи заправлення окислювача (СЗО), з'єднання 24 і 25 окислювача та трубопроводи 26 і 27 СЗО (фіг. 2). Бак 28 пального другого ступеня містить датчик 29 СКР, ЗЗК 30, ДЗК 31 та трубопровід 32 СЗП. Бак 33 окислювача другого ступеня містить датчик 34 СКР, ЗЗК 35 та ДЗК 36. Агрегати пневмогідравлічної схеми (ПГС) РH керуються подачею тиску повітря через трубопроводи 37-43 пневмокерування. СЗО бака 1 першого ступеня і бака 33 другого ступеня об'єднуються загальним 33Τ 44 наземного колектора заправлення окислювача. СЗП бічних 1 UA 123177 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 баків 5 і 9 першого ступеня і бака 28 другого ступеня об'єднуються загальним 33Τ наземного колектора 19 заправлення пального. Пара пального з баків 5, 9, 28 РН відводиться по загальному дренажному трубопроводу 45 і з'єднання 46, а пара окислювача з баків 1, 33 РН - по загальному дренажному трубопроводу 47 і з'єднання 48, Процес заправлення баків РН компонентами палива здійснюється наступним чином. РН встановлюють на пускову установку стартового комплексу і готують для проведення пуску. Після перевірок систем РH проводять підготовку для заправлення РН компонентами палива. У випадку виходу з ладу СКР, наприклад бака 1 окислювача першого ступеня через датчик 2 СКР, заправлення цього аварійного бака виконують через бак 33 окислювача другого ступеня з контролем рівня окислювача датчиком 34 СКР. Бак 33 у цьому випадку використовують як мірну ємність. У трубопровід 39 пневмокерування подають тиск і відкривають ДЗК 4 і 36. Запускають насоси (не зображені) і відкривають перекривний клапан 21 (фіг. 2). У трубопровід 37 пневмокерування подають тиск і відкривають ЗЗК 35. Окислювач через трубопровід 44 наземного колектора, наземний трубопровід 23 СЗО, з'єднання 25, трубопровід 27 СЗО та зворотний клапан 35 потрапляє у бак 33, який буде заповнюватися на розрахункову дозу заправлення. Якщо закрити перекривний клапан 21 і відкрити ЗЗК 3 і 35 та подати тиск у трубопроводи 41 і 37 пневмокерування і тиск наддування у трубопровід 14 бака 33 (при закритих ДЗК 4 і 36), то відбувається повне зливання (переливання) окислювача з бака 33 у бак 1 через трубопровід 27, з'єднання 25, наземні трубопроводи 23 і 22, з'єднання 24 і трубопровід 26. Якщо об'єм бака 1 більше об'єму бака 33, то здійснюють повторне (тобто періодичне) заповнення бака 33 компонентом палива і переливання його у бак 1. Переливання може виконуватися самопливом. Після закінчення заправлення бака 1 окислювача першого ступеня виконують заправлення бака 33 окислювача другого ступеня до розрахункової дози. У випадку виходу з ладу СКР, наприклад бака 28 пального другого ступеня через датчик 29 СКР, заправлення цього бака виконують через будь-який бак пального бічного блока першого ступеня РН, наприклад через бак 5 пального з контролем рівня датчиком 6 СКР. Бак 5 у цьому випадку використовують як мірну ємність для бака 28. Якщо вийшов з ладу, наприклад, датчик 10 СКР бака 9 бічного блока першого ступеня РН, то заправлення цього бака здійснюють через аналогічний бак 5, який використовують як мірну ємність. У цьому випадку процес переливання з бака 5 у бак 9 виконують таким чином, як і у попередньому випадку. Далі заповнюють інші баки РН компонентами палива і здійснюють пуск РН. Таким чином, запропонований спосіб дозволяє надійність підготовки і пуску РН значно підвищити. Зберігання компонентів палива може здійснюватися за патентом України № 97329u, МПК B64G 5/00, F17C 6/00, 2014 р. Керування процесом підготовки РН до пуску, у тому числі процесом заправлення, здійснюється за допомогою автоматизованої системи керування підготовкою і пуском (АСК ПП), наведеної у патенті РФ № 2604362, МПК G05B 19/00, F41F 3/00, 2015 р. Рятування корисного вантажу на ділянці старту й виведення РН здійснюється за патентом України № 113213, МПК B64D 25/08, 2014 р. Наддування баків блочної РH може здійснюватися від наземної системи газопостачання за патентом України № 108732u, МПК F17C 5/00, 2016 р. Дренажні трубопроводи наведені у патенті України № 111581u, МПК B64G 1/00, 2016 р. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 60 Спосіб заправлення багатоступінчастої ракети-носія компонентами палива, що базується на заправленні кожного компонента палива по одному заправно-зливному трубопроводу з клапанами у відповідні баки ступенів та бічних блоків ракети-носія і містить операції подавання компонентів палива у баки по сигналах системою контролю рівня (СКР), а у випадку виникнення аварійної ситуації наддування паливних баків і зливання компонентів палива по відповідних заправно-зливних трубопроводах, який відрізняється тим, що при виходу з ладу системи контролю рівня бака одного бічного блока або бака одного ступеня ракети-носія виконують заповнення цього аварійного бака через бак другого бічного блока або бак другого ступеня ракети-носія, котрий слугує одночасно мірною ємністю, періодичним переливанням компонента налива під тиском наддування з використанням відповідного заправно-зливного трубопроводу. 2 UA 123177 U 3 UA 123177 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B64G 5/00, F17C 6/00

Мітки: багатоступінчастої, ракети-носія, заправлення, компонентами, палива, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-123177-sposib-zapravlennya-bagatostupinchasto-raketi-nosiya-komponentami-paliva.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб заправлення багатоступінчастої ракети-носія компонентами палива</a>

Подібні патенти