Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для психосоматичної корекції захворювань нижніх кінцівок у спортсменів, що складається із зовнішнього носія інформації, блока зв'язку із зовнішнім носієм інформації, підсилювача вібраційних насадок, комплекту вібраційних насадок, підсилювача магнітолазерних соленоїдів, комплекту магнітолазерних соленоїдів, блока живлення, який відрізняється тим, що додатково містіть стереофонічний підсилювач сигналу і комплект звукових динаміків.

Текст

Реферат: Пристрій для психосоматичної корекції захворювань нижніх кінцівок у спортсменів складається із зовнішнього носія інформації, блоку зв'язку із зовнішнім носієм інформації, підсилювача вібраційних насадок, комплекту вібраційних насадок, підсилювача магнітолазерних соленоїдів, комплекту магнітолазерних соленоїдів, блока живлення, який додатково містіть стереофонічний підсилювач сигналу і комплект звукових динаміків. UA 123018 U (12) UA 123018 U UA 123018 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до спортивної медицини. У процесі ведення своєї професійної діяльності багато спортсменів, особливо ігрових видів спорту отримують травми нижніх кінцівок, які супроводжуються больовими синдромами, в етіології і патогенезі яких, як правило, присутня психологічна складова [1]. Це може бути пов'язано з багатьма причинами, наприклад, перенапруження м'язів через високі фізичні навантаження у спортсменів, розтягнень, переломів, порушення мікроциркуляції і іннервації в нижніх кінцівках, які виникають, як правило, в стані стресу спортсмена. В даний час існує досить багато методів лікування больових синдромів нижніх кінцівок, які можуть стимулювати процеси регенерації, мікроциркуляції і іннервації в зоні патології нижніх кінцівок на основі застосування фізіотерапевтичних пристроїв для магнітолазерної терапії [2] і електролікування [3]. Однак в процесі застосування даних методів не враховується і не виконується корекція психологічного стану хворого, який в значній мірі впливає на поріг больової чутливості у хворих з больовими синдромами. В даний час відомо кілька пристроїв для лікування больових синдромів у спортсменів, наприклад: апарат для фізіотерапії комбінований МІТ-11 [2], апарат для електростимуляції АЕСТ-01 і апарат для електрофорезу МІТ-ЕФ2 [3] та ін. Найбільш близьким до пропонованого пристрою за своєю реалізацією є пристрій підвищення якості життя хворих на цукровий діабет із зовнішнім носієм інформації [4], що складається з зовнішнього носія інформації, блока зв'язку із зовнішнім носієм інформації, джерела магнітного поля, блока живлення, вихідного підсилювача вібраційних насадок і комплекту вібраційних насадок. Основним недоліком описаного пристрою є відсутність в його складі системи психологічної корекції рівня больової чутливості на основі застосування індивідуальних бінауральних ритмів. Отже, для підвищення ефективності психосоматичної корекції больових синдромів нижніх кінцівок у спортсменів, потрібна розробка пристрою, що забезпечує поєднаний фізіотерапевтичний вплив на нижні кінцівки і одночасну корекцію порога больової чутливості спортсменів із застосуванням індивідуальних бінауральних ритмів. У запропонованій корисній моделі це завдання вирішується введенням в конструкцію пристрою додатково стереофонічного підсилювача сигналу і комплекту звукових динаміків, призначених для формування бінауральних ритмів на терапевтичних частотах. Запропонована корисна модель на пристрій для психосоматичної корекції больових синдромів нижніх кінцівок у спортсменів, забезпечує вирішення поставленого завдання за рахунок поліпшення регенерації м'язової і кісткової тканини, мікроциркуляції і іннервації в нижніх кінцівках методом одночасного проведення вібраційного масажу, магнітолазерної терапії нижніх кінцівок з одночасним застосуванням індивідуальних бінауральних ритмів для корекції порога больової чутливості у спортсменів. Частотні і тимчасові параметри вібрації магнітнолазерної терапії і бінауральних ритмів під час процедури змінюються за індивідуальною програмою, яка перед початком процедури вибирається або формується на основі експертної оцінки стану спортсмена і необхідного завдання проведення процедури. Індивідуальна програма формується в зовнішньому носії інформації, наприклад, реалізованим на віддаленому сервері, на якому зберігатися програма формування індивідуальних параметрів для психосоматичної корекції больових синдромів нижніх кінцівок у спортсменів і передається за допомогою електромагнітних хвиль з зовнішнього носія інформації на блок зв'язку із зовнішнім носієм інформації пропонованого пристрою. Застосування запропонованого пристрою для психосоматичної корекції больових синдромів нижніх кінцівок у спортсменів дозволить скоротити терміни відновного лікування спортсменів і підвищити їх якість життя. Суть запропонованої корисної моделі на пристрій для психосоматичної корекції больових синдромів нижніх кінцівок у спортсменів пояснюється за допомогою структурної схеми, наведеної на кресленні Фіг. 1. Варіант застосування запропонованого пристрою наведено на Фіг. 2. Корисна модель пристрою для психосоматичної корекції больових синдромів нижніх кінцівок у спортсменів складається із зовнішнього носія інформації 1, блока зв'язку із зовнішнім носієм інформації 2, підсилювача вібраційних насадок 3, комплекту вібраційних насадок 4, підсилювача магнітолазерних соленоїдів 5, комплекту магнітолазерних соленоїдів 6, блока живлення 7, стереофонічного підсилювача сигналу 8, звукових динаміків 9. Елементи пристрою для психосоматичної корекції больових синдромів нижніх кінцівок у спортсменів призначені для: 1. Зовнішній носій інформації 1, призначений для експертної оцінки стану пацієнта, формування індивідуальних програм магнітолазсрної та вібраційної терапії, бінауральних 1 UA 123018 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 ритмів пацієнта і передачі сформованих індивідуальних програм на блок зв'язку із зовнішнім носієм інформації. Він виконаний у вигляді програмно-апаратного комплексу на базі персонального комп'ютера, мобільного телефону або інших аналогічних пристроїв. 2. Блок зв'язку із зовнішнім носієм інформації 2, призначений для зв'язку із зовнішнім носієм Інформації за допомогою системи Wi-Fi або Blutuz, або інших методів передачі інформації, отримання, зберігання і організації управління підсилювачем вібраційних насадок З, підсилювачем магнітолазерних соленоїдів 5 і стереофонічним підсилювачем сигналу 8 для проведення індивідуальних процедур психосоматичної корекції больових синдромів нижніх кінцівок у спортсменів. Для забезпечення його роботи на його вхід електроживлення з блока живлення 7 подається відповідна напруга електричного живлення. 3. Підсилювач вібраційних насадок 3, призначений для посилення сигналу керування вібраційними насадками, що надходить з блока зв'язку із зовнішнім носієм інформації 2 і передачі його на вібраційні насадки 4. 4. Комплект вібраційних насадок 4, призначений для формування механічних вібрацій, що виконують вібраційну стимуляцію нижніх кінцівок у спортсменів. 5. Підсилювач магнітолазерних соленоїдів 5, призначений для посилення за потужністю ісигналу управління магнітолазерними соленоїдами 6, що надходить з блока зв'язку з зовнішнім носієм інформації 2 і передачі його на магнітолазерні соленоїди 6. 6. Комплект магнітолазерних соленоїдів 6, призначений для формування магнітного поля і оптичного потоку в області знаходження нижніх кінцівок для забезпечення терапевтичної дії. 7. Блок живлення 7, призначений для живлення блока зв'язку із зовнішнім носієм інформації 2 і з'єднаних з ним електрично підсилювача вібраційних насадок 3, підсилювача магнітолазерного соленоїда 5 і стереофонічного підсилювача сигналу 8. 8. Стереофонічний підсилювач сигналу 8, призначений для посилення за потужністю сигналу, що надходить з блока зв'язку із зовнішнім носієм інформації 2 і передачі його на звукові динаміки 9. 9. Комплект звукових динаміків 9, призначений для формування стереофонічних звукових сигналів бінауральних ритмів. Запропонована корисна модель працює наступним чином. Блок зв'язку з зовнішнім носієм інформації 2 пов'язаний за допомогою електромагнітного передавального каналу систем Wi-Fi або Blutuz, або аналогічних систем із зовнішнім носієм інформації 1. Електрично він пов'язаний з блоком живлення 7, підсилювачем вібраційних насадок 3, підсилювачем магнітолазерних соленоїдів 5 і стереофонічним підсилювачем сигналу 8. Інформація про стан пацієнта і необхідних параметрах впливу вводиться в зовнішній носій інформації 1. На основі отриманої інформації програмно-апаратний комплекс на базі персонального комп'ютера, мобільного телефону або інших аналогічних пристроїв формує індивідуальну програму психосоматичної корекції захворювань нижніх кінцівок у спортсменів і передає її методом електромагнітного випромінювання на блок зв'язку із зовнішнім носієм інформації 2. З блока зв'язку із зовнішнім носієм інформації 2 відповідні сигнали для управління комплектом вібраційних насадок 4, комплектом магнітолазерних соленоїдів 6 і комплектом звукових динаміків 9 надходять на відповідні підсилювачі: підсилювач вібраційних насадок З, підсилювач магнітолазерних соленоїдів 5, стереофонічний підсилювач сигналу 8. Після посилення за потужністю керуючі сигнали надходять на відповідні входи управління комплектом вібраційних насадок 4, комплектом магнітолазерних соленоїдів 6 і комплектом звукових динаміків 9 для реалізації відповідних режимів вібраційного, магнітолазерного і бінаурального впливу для психосоматичної корекції захворювань нижніх кінцівок у спортсменів. Для відпустки процедури і виконання індивідуальної програми психосоматичної корекції захворювань нижніх кінцівок спортсмен укладається, наприклад, на кушетку або функціональне ліжко. Ноги спортсмена укладаються на пропонований пристрій. Варіант положення спортсмена при проведенні процедури наведено на Фіг. 3. Комплект динаміків для проведення бінауральної терапії, може бути виконаний, наприклад, у вигляді навушників і встановлюється на голові спортсмена. Після завершення часу процедури пристрій автоматично вимикає живлення всіх підсилювачів і переходить в режим підготовки для відпустки наступної процедури. Авторами експериментально встановлений факт підвищення якості життя хворих після проведення процедури на основі таблиці SF-36. В експерименті брали участь 10 повнолітніх добровольців. Джерела інформації: 2 UA 123018 U 5 10 1. Самосюк И.З., Малюта В.И., Чухраев Н.В. Лечение болевых синдромов. /Вена. ІІМАПО им. П.Л. Шупика, УО физической и реабилитационной медицины / 2016. - 224 с. 2. Самосюк И.З. Физические методы лечения и медицинской реабилитации больных и инвалидов. / И.З. Самосюк, Н.В. Чухраев, С.Т. Зубкова, Н.И. Самосюк, Г.Е. Шимков. - К.: "Здоровья" 2004., - 624 с. 3. Самосюк, И.З. Электротерапия и электропунктура в медицинской реабилитации, физиотерапии и курортологии. /Самосюк И.З., Чухраев Н.В., Самосюк Н.И., Чухраева Е. H. -К., 2012. - 291с. 4. Патент на корисну модель №116756. Україна. Пристрій для підвищення якості життя хворих на цукровий діабет із зовнішнім носієм інформації. Зареєстровано 12.06.2017. Бюл. №11/2017. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 Пристрій для психосоматичної корекції захворювань нижніх кінцівок у спортсменів, що складається із зовнішнього носія інформації, блока зв'язку із зовнішнім носієм інформації, підсилювача вібраційних насадок, комплекту вібраційних насадок, підсилювача магнітолазерних соленоїдів, комплекту магнітолазерних соленоїдів, блока живлення, який відрізняється тим, що додатково містіть стереофонічний підсилювач сигналу і комплект звукових динаміків. 3 UA 123018 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Maliuta Volodymyr Ihorevych

Автори російською

Малюта Владимир Игоревич

МПК / Мітки

МПК: A61N 2/00

Мітки: корекції, пристрій, захворювань, спортсменів, кінцівок, психосоматичної, нижніх

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-123018-pristrijj-dlya-psikhosomatichno-korekci-zakhvoryuvan-nizhnikh-kincivok-u-sportsmeniv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для психосоматичної корекції захворювань нижніх кінцівок у спортсменів</a>

Подібні патенти