Спосіб прогнозування ризику виникнення легеневої гіпертензії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця

Номер патенту: 122946

Опубліковано: 25.01.2018

Автори: Крахмалова Олена Олегівна, Гетман Олена Андріївна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування ризику виникнення легеневої гіпертензії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця шляхом інтегральної оцінки з використанням рівняння з вибраних показників, який відрізняється тим, що визначають показники середнього тиску в легеневій артерії (СТЛА), площу правого передсердя (см2), інтерлейкін 2, показник фракційного зменшення площі правого шлуночка (RV fractional area change, %) для побудови лінійної моделі множинної регресії і вирішують рівняння регресії: остеопонтин = 4,9 + 0,85-СТЛА - 0,65площПП - 1,14 ІЛ-2 - 0,42 SF36, і при референтному значенні остеопонтину більше 60 нг/мл прогнозують розвиток легеневої гіпертензії, а при референтному значенні остеопонтину від 30-60 нг/мл - розвиток легеневої гіпертензії вірогідний.

Текст

Реферат: Спосіб прогнозування ризику виникнення легеневої гіпертензії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця шляхом інтегральної оцінки з використанням рівняння з вибраних показників. Визначають показники 2 середнього тиску в легеневій артерії (СТЛА), площу правого передсердя (см ), інтерлейкін 2, показник фракційного зменшення площі правого шлуночка (RV fractional area change, %) для побудови лінійної моделі множинної регресії і вирішують рівняння регресії: остеопонтин = 4,9 + 0,85-СТЛА - 0,65площПП - 1,14 ІЛ-2 - 0,42 SF36, і при референтному значенні остеопонтину більше 60 нг/мл прогнозують розвиток легеневої гіпертензії, а при референтному значенні остеопонтину від 30-60 нг/мл - розвиток легеневої гіпертензії вірогідний. UA 122946 U (12) UA 122946 U UA 122946 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, а саме до пульмонології та кардіології, і може бути використана для прогнозування легеневої гіпертензії у хворих на хронічні обструктивні хвороби легенів у поєднанні з ішемічною хворобою серця. Легенева гіпертензія - загрозливий патологічний стан, який обумовлений стійким підвищенням кров'яного тиску в судинному руслі легеневої артерії. Це захворювання носить поступовий, прогресуючий характер і в кінцевому підсумку викликає розвиток правошлуночкової серцевої недостатності, що призводить до смерті людини. Отже, дуже важливо своєчасне прогнозування даної патології, щоб розпочати своєчасне лікування. Прогнозування є необхідним з точки зору вибору тактики подальшого лікування, а отже спосіб прогнозування має бути точним, простим, доступним та специфічним. Найбільш близьким до заявленого способу лікування, а тому прийнятим нами за прототип є спосіб прогнозування легеневої гіпертензії у хворих ні бронхіальну астму шляхом інтегральної оцінки з використанням дискримінантного рівняння вихідного функціонального стану ендокринної системи [Нарышкина С.В. Гормональная регуляция у больных бронхиальной астмой на стадиях формирования легочной гипертензии и легочно-сердечной недостаточности. Дисс. докт. мед. наук, - Благовещенск, 1997. - С. 208-209]. Спосіб полягає в тому, що досліджують вихідні рівні ангіотензину II, норадреналіну, трийодтироніну, кортизолу, паратгормону і вирішують дискримінантне рівняння (Д). Фактичне значення Д порівнюють з граничним значенням дискримінантної функції і за результатами порівняння дають прогноз легеневої гіпертензії. Однак недоліком даного способу є його комплексне дослідження гормонального профілю та не врахування істотної ролі функціонального стану правого шлуночка серця в ґенезі легеневої гіпертензії. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення способу прогнозування ризику виникнення легеневої гіпертензії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця, шляхом визначення підвищення рівня остеопонтину, який є предиктором розвитку легеневої гіпертензії (ЛГ) у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) та ішемічну хворобу серця (ІХС), за допомогою використання лінійної моделі множинної регресії на підставі показників: середній тиск в легеневій артерії 2 (СТЛА), площа правого передсердя (см ), інтерлейкін 2, показник фракційного зменшення площі правого шлуночка (RV fractional area change, %) з вирішенням рівняння регресії - остеопонтин = 4,9+0,85•СТЛА - 0,65 площ ПП•-1,14 ІЛ-2-0,42 SF36, за рахунок чого досягається зробити вибір змінних, що суттєво впливають на змінну, що прогнозується, оцінити параметри рівняння регресії на основі даних спостереження, спрогнозувати значення тиску в легеневій артерії (ТЛА) на підставі вибраних показників. Суть корисної моделі полягає в тому, що спосіб прогнозування ризику виникнення легеневої гіпертензії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця із застосуванням інтегральної оцінки і використанням рівняння з вибраних показників, здійснюється шляхом визначення показників середнього тиску в легеневій артерії 2 (СТЛА), площі правого передсердя (см ), інтерлейкіну 2, показника фракційного зменшення площі правого шлуночка (RV fractional area change, %) для побудови лінійної моделі множинної регресії з вирішення рівняння регресії: остеопонтин = 4,9+0,85•СТЛА - 0,65площПП• - 1,14 ІЛ-20,42 SF36, і при референтному значенні остеопонтину більше 60 нг/мл прогнозують розвиток легеневої гіпертензії, а при референтному значенні остеопонтину від 30-60 нг/мл - розвиток легеневої гіпертензії вірогідний. Технічним результатом запропонованого способу є удосконалення прогнозування ризику виникнення легеневої гіпертензії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця, визначення підвищення рівня остеопонтину, який є предиктором розвитку легеневої гіпертензії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та ішемічну хворобу серця та покращення прогнозування значення тиску в легеневій артерії, за рахунок використання лінійної моделі множинної регресії на підставі вибраних показників та вирішенням рівняння регресії. Здійснення способу прогнозування ризику виникнення легеневої гіпертензії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця показано наступним чином. Для створення математичної моделі використовують статистичний пакет загального призначення STATISTICA 6, в якому приведені показники середнього тиску в легеневій артерії 2 (СТЛА), площа правого передсердя (см ), інтерлейкін 2, показник фракційного зменшення площі правого шлуночка (RV fractional area change, %) пацієнта(ів). 1 UA 122946 U Зведена таблиця моделі лінійної регресії при розрахунках у статистичному середовищі STATISTICA Таблиця 1 Regression Summary for Dependent Variable Остеопонтин нг/мл (1) (tab_Getman1: R=66817173 R?= 44645352 Adjusted R?= 42719973 N=120 F(4,115)=23,183 p< 00000 Std Еitor of estimate 12,853 b* Std Err ofb* b Std Err ofb t(115) p-value Intercept 49,30514 7,885317 6,25278 0,000000 СДЛА мм рт. ст. 0,454354 0,074827 0,85605 0,140982 6,07206 0,000000 2 ПП площ см -0,288837 0,078906 -0,64993 0,177549 -3,66055 0,000382 Інтерлейкін 2 (1) -0,358861 0,076176 -1,14196 0,242407 -4,71092 0,000007 RV fractional area change, % -0,222059 0,075591 -0,42009 0,143001 -2,93764 0,003996 5 10 15 20 Як ми бачимо, таблиця 1 містить приведені результати регресії, стандартизовані (Бета) та нестандартизовані (В) регресійні коефіцієнти (ваги), їх стандартні похибки, значення t-критерію та рівні значущості, де величини Бета коефіцієнтів дозволяють оцінювати внески кожного з предикторів у формування відгуку (значення остеопонтину). У нашому випадку найбільш "впливовим" є показник тиску в легеневій артерії. Показники площі правого передсердя та інтерлейкіну 2 (ІЛ-2) за своєю "впливовістю" є майже тотожними, найменшу вагу має показник фракційного зменшення площі правого шлуночка (RV fractional area change, %). Коефіцієнт середнього тиску в легеневій артерії є позитивним, тобто його зростання призводить до зростання рівня остеопонтину, негативними є показники площі правого передсердя та інтерлейкіну 2 (ІЛ-2), показник фракційного зменшення площі правого шлуночка (RV fractional area change, %), тобто при його зниженні остеопонтин зростає. Як видно з таблиці 1, всі показники є статистично значущими (р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/107, A61B 8/06, G01N 33/53

Мітки: захворювання, ішемічною, серця, поєднанні, гіпертензії, обструктивне, хворобою, легеневої, спосіб, виникнення, легень, ризику, прогнозування, хронічне, хворих

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-122946-sposib-prognozuvannya-riziku-viniknennya-legenevo-gipertenzi-u-khvorikh-na-khronichne-obstruktivne-zakhvoryuvannya-legen-u-poehdnanni-z-ishemichnoyu-khvoroboyu-sercya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування ризику виникнення легеневої гіпертензії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця</a>

Подібні патенти