Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для завантаження штучних вантажів у кузов транспортного засобу, що містить закріплені на кузові горизонтальні напрямні з регульованою по висоті опорою, на котрих рухомо встановлений візок, який відрізняється тим, що на візку встановлені вертикально нерухома рама і рухома рама з домкратом для її підйому, причому рами з'єднані між собою шарнірними тягами, а на рухомій рамі на роликах встановлена кільцева напрямна, на котрій жорстко змонтовані гаки і регульований упор для взаємодії з вантажем.

Текст

Реферат: Пристрій для завантаження штучних вантажів у кузов транспортного засобу містить закріплені на кузові горизонтальні напрямні з регульованою по висоті опорою, на котрих рухомо встановлений візок. На візку встановлені вертикально нерухома рама і рухома рама з домкратом для її підйому, причому рами з'єднані між собою шарнірними тягами, а на рухомій рамі на роликах встановлена кільцева напрямна, на котрій жорстко змонтовані гаки і регульований упор для взаємодії з вантажем. UA 122923 U (12) UA 122923 U UA 122923 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до вантажопідйомного обладнання, а саме - до пристроїв спеціального призначення і може використовуватися для завантаження і розвантаження транспортних засобів. Відомим є пристрій для завантаження штучних вантажів у кузов транспортного засобу, що містить встановлену на візку стрілу з захоплювачем, котра складається з системи важелів, причому возик встановлений на катках з можливістю переміщення по балці (див. патент США №2.846.081, клас 212-17, 1958 р.). Недоліком відомого пристрою є його низькі експлуатаційні якості через складність конструкції, великі габарити, а також неможливість точного встановлення крупних штучних вантажів. Найближчим до запропонованого по технічному рішенню є вибраний як прототип пристрій для завантаження штучних вантажів у кузов транспортного засобу, який описаний у патенті США № 2.562.189, клас 214-396, 1951 р. Вказаний пристрій містить закріплені на кузові консольно горизонтальні напрямні з регульованою по висоті опорою, на яких рухомо встановлений візок, котрий має вантажопідйомну лебідку. Недоліком відомого пристрою є його невисокі експлуатаційні якості, тому що він не забезпечує точне встановлення у критий кузов великогабаритного вантажу без присутності - у кузові обслуговуючого персоналу. В основу корисної моделі поставлена задача створення удосконаленої конструкції пристрій для завантаження штучних вантажів у кузов транспортного засобу, яка б дозволила забезпечити підвищення його експлуатаційних якостей шляхом уведення в нього нових елементів і технічних рішень, таких як: - на візку встановлюються вертикально нерухома рама і рухома рама з домкратом для її підйому, причому рами з'єднуються між собою шарнірними тягами, а на рухомій рамі на роликах встановлюється кільцева напрямна, на котрій жорстко монтуються гаки і регульований упор для взаємодії з вантажем, що дозволяє забезпечити високу точність встановлення вантажу у кузов. Поставлена задача вирішується таким чином, що у запропонованому пристрої для завантаження штучних вантажів у кузов транспортного засобу, який містить закріплені на кузові горизонтальні напрямні з регульованою по висоті опорою, на котрих рухомо встановлений візок, в ньому на візку встановлені вертикально нерухома рама і рухома рама з домкратом для її підйому, причому рами з'єднані між собою шарнірними тягами, а на рухомій рамі на роликах встановлена кільцева напрямна, на котрій жорстко змонтовані гаки і регульований упор для взаємодії з вантажем. Для пояснення конструкції пристрою і його роботи додаються креслення та його детальний опис. На кресленнях зображено: - на фіг. 1 - загальний вигляд пристрою; - на фіг.2 - вигляд А фіг. 1 (вигляд збоку); - на фіг. 3 - розріз Б-Б фіг. 2 (поперечний розріз кільцевої напрямної). Запропонований пристрій містить горизонтальні напрямні 1, консольно закріплені на кузові 2 транспортного засобу (автомобіля) за допомогою регульованої по висоті опори 3 (фіг. 1). На горизонтальних напрямних 1 рухомо встановлений візок 4 з приводом. На візку 4 розміщені вертикально нерухома рама 5 і рухома рама 6 з домкратами 7 для переміщення. На рухомій рамі 6 на роликах 9 встановлена кільцева напрямна 10 (фіг. 2, 3), на якій жорстко закріплені гаки 11 і упор 12 для взаємодії з вантажем 13. Поворот кільцевої напрямної 10 здійснюється гвинтом 14. Для зменшення навантаження кузова 2 від дії ваги пристрою використовуються домкрати 15. Робота запропонованого пристрою здійснюється наступним чином. Для завантаження вантажу 13 пристрій кріплять опорою 3 до кузова 2 транспортного засобу. Візок 4 по горизонтальним напрямним 1 переміщують у крайнє ліве положення, на пристрій за допомогою вантажопідйомного засобу (не зображено) подають вантаж 13 і встановлюють його на гаки 11. Переміщуючи візок 4 ближче до кузова 2, домкратами 7 вантаж 13 орієнтують відносно кузова 2. Після цього, переміщуючи візок 4 у крайнє праве положення, вантаж вводять у кузов 2, після чого домкратами 7 вантаж 13 опускають на підлогу кузова2 і визволяють від гаків 11, а візок 4 повертають у вихідне положення. Для виключення перевертання вантажу 13 під час захоплення його зі зміщенням центра ваги передбачають регульований упор 12. Розвантаження транспортного засобу виконують у зворотній послідовності. 1 UA 122923 U 5 Запропонований пристрій забезпечує встановлення контейнера за патентом України №117024u, МПК B65D 88/12, В60Р 7/06, 2017 р. у кузов транспортного засобу за патентом України № 90557u, МПК В60Р 7/04, 2014 р. Таким чином, запропонований пристрій, який має просту і надійну конструкцію, дозволяє розширити його функціональні можливості. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Пристрій для завантаження штучних вантажів у кузов транспортного засобу, що містить закріплені на кузові горизонтальні напрямні з регульованою по висоті опорою, на котрих рухомо встановлений візок, який відрізняється тим, що на візку встановлені вертикально нерухома рама і рухома рама з домкратом для її підйому, причому рами з'єднані між собою шарнірними тягами, а на рухомій рамі на роликах встановлена кільцева напрямна, на котрій жорстко змонтовані гаки і регульований упор для взаємодії з вантажем. 2 UA 122923 U 3 UA 122923 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B66F 5/00

Мітки: штучних, кузов, вантажів, завантаження, пристрій, транспортного, засобу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-122923-pristrijj-dlya-zavantazhennya-shtuchnikh-vantazhiv-u-kuzov-transportnogo-zasobu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для завантаження штучних вантажів у кузов транспортного засобу</a>

Подібні патенти