Спосіб лікування головного болю залежно від локалізації

Номер патенту: 122874

Опубліковано: 25.01.2018

Автори: Чіжикова Марина Євгенівна, Коваленко Ольга Євгеніївна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб лікування головного болю залежно від локалізації, що використовує рефлексотерапевтичний вплив на мікроакупунктурні системи, який відрізняється тим, що здійснюють уколювання локальних зон відповідності головного болю - лоб, потилиця, скроня в кожній з мікроакупунктурних систем, застосовуючи в одному сеансі одночасно точки та зони відповідності 3-5 мікроакупунктурних систем, включаючи вухо, скальп, кисть, стопу та живіт, і здійснюють в кожній з мікроакупунктурних систем вколювання в точки відповідності кори головного мозку, а також до лікування додають корпоральні точки.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при потиличному головному болю зонами є дорзальна поверхня нігтьової фаланги першого пальця кисті та стопи.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при лобному головному болю зонами є долонна поверхня нігтьової фаланги першого пальця кисті та стопи.

4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при скроневому головному болю зонами є бокова поверхня нігтьової фаланги першого пальця кисті та стопи.

5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при потиличному головному білю додають корпоральні точки GB20, GB12, BL10, GB21.

6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при лобному головному болю додають корпоральні точки GB13, GB14, GV24, LI4.

7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при скроневому головному болю додають корпоральні точки ST8, ST34, ST44, ТЕ23, LI4.

Текст

Реферат: Спосіб лікування головного болю залежно від локалізації включає використання рефлексотерапевтичного впливу на мікроакупунктурні системи. Здійснюють уколювання локальних зон відповідності головного болю - лоб, потилиця, скроня в кожній з мікроакупунктурних систем, застосовуючи в одному сеансі одночасно точки та зони відповідності 3-5 мікроакупунктурних систем, включаючи вухо, скальп, кисть, стопу та живіт. В кожній з мікроакупунктурних систем здійснюють вколювання в точки відповідності кори головного мозку. До лікування додають корпоральні точки. UA 122874 U (12) UA 122874 U UA 122874 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до неврології та рефлексотерапії, і може бути використана при лікуванні головного болю. Хронічний головний больовий синдром вимагає вживання хворими великої кількості медикаментів (судинних препаратів, венотоніків, нестероїдних протизапальних засобів, гормонів, місцевих анальгетиків) протягом тривалого часу. Ці групи препаратів мають виражені побічні ефекти (підвищення секреції соляної кислоти в шлунку, вплив на серцево-судинну систему та ін.). Актуальним є додавання до комплексної терапії немедикаментозних методів, які б сприяли зменшенню побічних явищ та прискоренню термінів видужування. Серед таких методів важливу роль відіграють методи рефлексотерапії. Успішне застосування при больових синдромах корпоральної акупунктури та додавання аурикулярної акупунктури відоме давно й описане багатьма авторами [1-12]. Відомо для лікування болю використання корпоральних акупунктурних точок (AT) і аурикулярних локальних точок, в тому числі точок кори головного мозку [Д.М. Табеєва. Руководство по иглорефлексотерапии. - Москва "Медицина". - 1980. - 560 с.]. Автор не використовує точки інших мікроакупунктурних систем (МАС), а саме скальп, кисть, стопу, живіт, що не дає тривалого лікувального ефекту при хронічному головному болю. Відомо використання аурикулярної терапії [Я.С. Песиков. Атлас клинической аурикулотерапии /Я.С. Песиков, С.Я. Рыбалко. - Москва "Медицина". - 1990. -256 с.]; скальп терапії [Wang Fu-chun. Scalp acupuncture therapy. - Beijing. - PMPH. - 2007. - 392 p.] абдомінальної акупунктури [Paul Ryan. A Comprehensive Introduction to Abdominal Acupuncture. /Acupuncture Today. - 2009. - Vol. 10. Issue]; системи кисті та стопи [Пак Чжэ By. Оннури Су Джок терапия. - М., Су Джок Академия. - 1999. - 318 с.] без додавання точок кори головного мозку, інших МАС і корпоральних точок, що так само не забезпечує стійкого клінічного ефекту. Відомо спосіб, який використовує при мігренях з корпоральними AT декілька мікроакупунктурних систем, а саме вухо, скальп, кисті та стопи [Д.Н. Стояновський. Частная рефлексотерапия. Справочник. /Д.Н. Стояновський - Кишинев. Картя Молдовеняске. - 1989. 331 с.]. У цьому способі відсутні обов'язкові корпоральні точки - потиличний біль - GB20, GB12, BL10, GB21; лобний - GB13, GB14, GV24, LI4; скроневий - ST8, ST34, ST44, ТЕ23, LI4. Аурикулярні точки - не прийняті до уваги (точки лоба та скроні). Абдомінальна акупунктура зовсім не представлена. Найближчим до корисної моделі, що заявляється, є спосіб, в якому описані всі можливі МАС в організмі людини та зазначені терапевтичні точки в кожні МАС при певній патології, в тому числі при головному болю [Yajuan Wang. Micro-acupuncture in practice. - Elselvier. - 2009. - 596 p.]. У зазначеному способі відсутньо застосування корпоральних точок, конкретної кількості ефективних МАС, які застосовуються за один сеанс, обов'язкового застосування точок відповідності кори головного мозку у всіх МАС, які використовуються, при хронічному головному болю, що не забезпечує стійкого клінічного ефекту. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення рефлексотерапевтичного впливу для досягнення при болю голови максимального стійкого протибольового клінічного ефекту разом з мінімізацію/відсутністю негативних побічних ефектів. Поставлена задача вирішується у способі лікування головного болю, який використовує рефлексотерапевтичний вплив на мікроакупунктурні системи, згідно з корисною моделлю, здійснюють уколювання локальних зон відповідності головного болю - лоб, потилиця, скроня в кожній з мікроакупунктурних систем, застосовуючи в одному сеансі одночасно точки та зони відповідності 3-5 мікроакупунктурних систем, включаючи вухо, скальп, кисть, стопу та живіт, і здійснюють в кожній з мікроакупунктурних систем вколювання в точки відповідності кори головного мозку, а також до лікування додають корпоральні точки. При потиличному головному болю зонами є дорзальна поверхня нігтьової фаланги першого пальця кисті та стопи. При лобному головному болю зонами є долонна поверхня нігтьової фаланги першого пальця кисті та стопи. При скроневому головному болю зонами є бокові поверхні нігтьової фаланги першого пальця кисті та стопи. При потиличному головному білю додають корпоральні точки GB20, GB12, BL10, GB21. При лобному головному болю додають корпоральні точки GB13, GB14, GV24, LI4. При скроневому головному болю додають корпоральні точки ST8, ST34, ST44, ТЕ23, LI4. Спосіб здійснюють введенням акупунктурних голок 0,25×25 мм або 0,30×40 мм у зони відповідності мікроакупунктурних систем. 1 UA 122874 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Спосіб, що заявляється, ґрунтується на тому, що одночасне застосування декількох мікросистем викликає потужний потік аферентних імпульсів, які конвергують на нейрональних елементах головного мозку, зменшуючи активність вогнищ патологічного збудження, які мають місце при хронічних больових синдромах. Крім того, специфічність лікування, яку першочергово зумовлює використання точок та зон відповідності локалізації больового синдрому, має потенціюватися прицільним впливом на зони патологічного збудження в точках кори головного мозку, представленій на вушній раковині, кисті, стопі, животі. Результат здійснення способу - зменшення проявів болю або повне знеболення, навіть, після першої процедури. Корисна модель пояснюється кресленнями. На Фіг. 1 зображене вухо з точками відповідності аурикулярної МАС на Фіг. 2 зображене обличчя з точками скальпунктури та корпоральними AT на Фіг. 3 зображена потилиця з точками МАС скальпа та корпоральними AT на Фіг. 4 зображений живіт з точками абдомінальної МАС на Фіг. 5 зображена тильна поверхня кисті з точками МАС на Фіг. 6 зображена долонна поверхня кисті з точками МАС на Фіг. 7 зображена тильна поверхня стопи з точками МАС на Фіг. 8 зображена підошовна поверхня стопи з точками МАС. Спосіб здійснюють наступним чином. Використовують чіткі схеми мікроакупунктурного впливу при лікуванні головного болю залежно від локалізації процесу. Спочатку проводять ретельну діагностику на предмет наявності больових точок у відповідних зонах вуха, кисті та стопи. Спосіб здійснюють на основі введення акупунктурних голок 0,25×25 мм або 0,30×40 мм в зони відповідності мікроакупунктурних систем. Голку вводять в найбільш больові точки (або в зони) відповідності головного болю: лоб, потилицю або скроню. Зони на животі та скальпі не будуть мати больових точок, тому укол здійснюють чітко за схемою. Потиличний головний біль: аурикулярні (А29, А34) - Фіг 1; скальп (зони MS13, MS14, GV20) - Фіг. 3; живіт(СV12) - Фіг. 4; кисть та стопа (дорзальна поверхня нігтьової фаланги першого пальця) - зона 1 на Фіг. 5, Фіг. 7. Лобний головний біль: аурикулярні (А33, А34) - Фіг. 1; скальп (зони MS1, MS2, GV20) - Фіг. 2; Живіт(СV12) - Фіг. 4. кисть та стопа (долонна поверхня нігтьової фаланги першого пальця) - точки 2-3 на Фіг. 6, Фіг. 7. Скроневий головний біль: аурикулярні (А35, А34) - Фіг. 1; скальп (зони MS3, MS10, GV20) - Фіг. 2; живіт(СV12) - Фіг. 4; кисть та стопа (бокова0 поверхня нігтьової фаланги першого пальця) - точки 2-3 на Фіг. 6, Фіг. 7. Корисна модель пояснюється прикладами. Приклад 1. Пацієнтка А., 64 роки, перебувала на стаціонарному лікуванні в центрі загальної неврології з вираженим головним болем (в анамнезі перенесене гостре порушення мозкового кровообігу 2013 р.). Страждає на постійні щоденні головні болі переважно лобної-лобно-скроневої ділянки, які після інсульту посилились. Проведено курс 10 сеансів, тривалість кожної процедури - 45 хвилин. Результат: головний біль перестав турбувати. Катамнез через 2 місяці підтвердив ефективність заявлюваного лікування. Приклад 2. Пацієнтка В., 56 років, перебувала на лікуванні в центрі судинної неврології з приводу постійного потиличного головного болю (в анамнезі гостре порушення мозкового кровообігу 2015 р.), парезів немає. Було проведено 10 сеансів рефлексотерапії з поєднаним одночасним використанням заявлюваного методу. Процедури проводились щоденно, тривалість кожної процедури - 40 хв. Результат: після першого сеансу відчула значне покращення, при виписці 2 UA 122874 U біль значно зменшився. Катамнез - 4 місяці - почувала себе гарно, головний біль практично не турбував, лікування задоволена. Спосіб опробовано в клінічній лікарні "Феофанія" на базі центру болі, м. Київ. 5 10 15 20 25 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 1. Спосіб лікування головного болю залежно від локалізації, що використовує рефлексотерапевтичний вплив на мікроакупунктурні системи, який відрізняється тим, що здійснюють уколювання локальних зон відповідності головного болю - лоб, потилиця, скроня в кожній з мікроакупунктурних систем, застосовуючи в одному сеансі одночасно точки та зони відповідності 3-5 мікроакупунктурних систем, включаючи вухо, скальп, кисть, стопу та живіт, і здійснюють в кожній з мікроакупунктурних систем вколювання в точки відповідності кори головного мозку, а також до лікування додають корпоральні точки. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при потиличному головному болю зонами є дорзальна поверхня нігтьової фаланги першого пальця кисті та стопи. 3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при лобному головному болю зонами є долонна поверхня нігтьової фаланги першого пальця кисті та стопи. 4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при скроневому головному болю зонами є бокова поверхня нігтьової фаланги першого пальця кисті та стопи. 5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при потиличному головному білю додають корпоральні точки GB20, GB12, BL10, GB21. 6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при лобному головному болю додають корпоральні точки GB13, GB14, GV24, LI4. 7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при скроневому головному болю додають корпоральні точки ST8, ST34, ST44, ТЕ23, LI4. 3 UA 122874 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61H 39/04

Мітки: залежно, лікування, локалізації, болю, спосіб, головного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-122874-sposib-likuvannya-golovnogo-bolyu-zalezhno-vid-lokalizaci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування головного болю залежно від локалізації</a>

Подібні патенти