Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для точіння внутрішніх сферичних поверхонь, який містить корпус, кришку, вісь, різцетримач, різець, який відрізняється тим, що додатково містить штовхач, пружину, направляючі, ролик, вал, муфту та підшипники, а виконання форми сферичної поверхні здійснюється за профілем змінного ексцентрика.

Текст

Реферат: Пристрій для точіння внутрішніх сферичних поверхонь, містить корпус, кришку, вісь, різцетримач, різець. Додатково містить штовхач, пружину, направляючі, ролик, вал, муфту та підшипники, а виконання форми сферичної поверхні здійснюється за профілем змінного ексцентрика. UA 122829 U (12) UA 122829 U UA 122829 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Запропонована корисна модель належить до галузі машинобудування та може бути використана на верстатах для виготовлення деталей з внутрішньою сферичною поверхнею. Відомий "Пристрій для обробки сферичної поверхні", який містить стійку, штир, коромисло, тягу, вісь та різець [1]. Недоліком відомого пристрою є неможливість здійснення копіювання зразка деталі та складність передачі подвійного обертового моменту на фрезу. Найближчим за технічною сутністю до корисної моделі, що заявляється, є "Пристрій для розточування сферичних поверхонь на горизонтально-розточувальних станках", який містить корпус, планшайбу, кришку, вісь, різцетримач, різець, оправку та важіль [2]. Недоліком найближчого за технічною сутністю пристрою є недостатня точність і якість обробки через наявність люфту в пазі деталі "опора" та відсутність копіювання сферичних поверхонь із зразка деталі. В основу корисної моделі, що заявляється, поставлена задача удосконалення пристрою для точіння внутрішніх сферичних поверхонь для забезпечення високої точності при обробці. Поставлена задача вирішується тим, що у пристрої для точіння внутрішніх сферичних поверхонь, який містить корпус, кришку, вісь, різцетримач, різець. Новим є те, що пристрій додатково містить штовхач, пружину, направляючі пальці, ролик, вал, муфту та підшипники, а виконання форми сферичної поверхні здійснюється за профілем з кінного ексцентрика. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де на Фіг. 1 зображено пристрій для точіння внутрішніх сферичних поверхонь, вид спереду у розрізі А-А та вигляд зверху; Фіг. 2 - пристрій для точіння внутрішніх сферичних поверхонь, вид збоку у розрізі Б-Б. Пристрій для точіння внутрішніх сферичних поверхонь містить блок 1, штовхач 2 та пружини 3, яка притискається нижньою кришкою 4, та кріпиться за гвинтами 5. Ексцентрик 6 посаджений на вал 7, фіксується шпонкою 8 та шплінтом 9 з шайбою 10. Підшипники 16 і 17, які встановлені в плити 18 і 19, фіксуються шплінтом 9 з шайбою 20. Плити 18 і 19 базують на штифти 21 та кріпляться до блока 1 гвинтами 22. Штовхач 2, який слугує для передачі обертового руху ексцентрика в поступальний, жорстко кріпиться на вісь 24, яка з'єднується з державкою 23, шайбою 25 та гайкою 26. З іншого боку штовхача 2 розміщена вісь 12, що фіксується гвинтом 13, містить ролик 11, який призначений для передачі обертового моменту в поздовжньо-поступальний. Вал двигуна 30 з редукторним приводом встановлюють в муфту 14, який кріпиться гвинтами 15. Державка 23 обертається навколо валу 27, який запресований в задню плиту 18. Палець 28 запресований в державку 23 і слугує для переміщення по направляючій і регулює плавність ходу та руху по заданій траєкторії. Різець 29 притискається кришкою 28 до державки 23 гвинтами 31. Різець 29 фіксується гвинтами 32. Кришки 33, 34 і 35 базуються на штифтах 36 та кріпляться гвинтами поз 37. Нижня кришка 4 кріпиться до передньої і задньої плит 19, 18 гвинтами 37. Верхня кришка 38 кріпиться до передньої плити 19 та задньої плити 18 гвинтами 39. Основа 40 кріпиться до передньої та задньої плити 19, 18 гвинтами 41. Направляючі 42 запресовані в основу 40 та слугують дія базування пристрою на верстаті. Пристрій для точіння внутрішніх сферичних поверхонь працює наступним чином: На вал 7 подається обертовий момент від якоря двигуна 30 з редукцією через закріплення якоря двигуна 30 в муфту 14 гвинтами 15. Ексцентрик 6 обертається разом з валом 7 закріплений шпонкою 8. Ексцентрик 6 зі зміщеним центром обертання нажимає на ролик 11, який призначений для зменшення тертя і регулювання плавності переміщення штовхана 2. Державка 23 обертається навколо валу 27, який запресований в задню плиту 18 та вставляється в передню плиту 19 для зменшення силового зусилля на вал. Різець 29 одночасно переміщується з державкою 23 на необхідну довжину з відповідно заданою подачею. Заготовка встановлюється в патрон і одночасно обертається з переміщенням різця 29. Пристрій для точіння внутрішніх сферичних поверхонь дозволяє виготовляти продукцію з меншою собівартістю, ніж вона була б виготовлена на верстатах з ЧПУ. Пристрій для точіння внутрішніх сферичних поверхонь може бути застосований у цехах та на малих виробництвах. Джерела інформації: 1. Батов В.П. Токарні станки. - М.: Машинобудування (Б-ка довідника). Москва, 1978. - 152 с., іл. -, фіг. 96, с. 134. 1 UA 122829 U 2. Авторське свідоцтво 256475 "Приспособление для расточки сферических поверхностей на горизонтально-расточных станках", МПК В23В 41/00, опубл. 04.11.1969. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Пристрій для точіння внутрішніх сферичних поверхонь, який містить корпус, кришку, вісь, різцетримач, різець, який відрізняється тим, що додатково містить штовхач, пружину, направляючі, ролик, вал, муфту та підшипники, а виконання форми сферичної поверхні здійснюється за профілем змінного ексцентрика. 2 UA 122829 U 3 UA 122829 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B23B 5/40

Мітки: точіння, пристрій, внутрішніх, поверхонь, сферичних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-122829-pristrijj-dlya-tochinnya-vnutrishnikh-sferichnikh-poverkhon.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для точіння внутрішніх сферичних поверхонь</a>

Подібні патенти