Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спеціальна підйомно-транспортна машина, що містить кабіну для розміщення людей, з'єднану з тяговим канатом, один кінець якого служить для закріплення на даху будівлі, а інший з'єднаний з лебідкою і двома керуючими її просторовим положенням канатами, пов'язаними з встановленим в кабіні блоком перерозподілу зусиль між ними, яка відрізняється тим, що в кабіні додатково розміщена друга спеціальна лебідка з канатом і барабаном, поверхня якого має форму гіперболоїда обертання.

2. Спеціальна підйомно-транспортна машина за п. 1, яка відрізняється тим, що канат другої лебідки навитий на своєму барабані так, що його вхідна гілка приєднана до додаткової вантажної кабіни, а вихідна - пов'язана з противагою і вільно звисає з кабіни, не торкаючись землі.

3. Спеціальна підйомно-транспортна машина за будь-яким з пп. 1, 2, яка відрізняється тим, що при вході вхідної гілки каната в другу лебідку, на вхідному валу її приводу розташований спеціальний гальмівний пристрій для блокування роботи другої лебідки.

Текст

Реферат: Спеціальна підйомно-транспортна машина містить кабіну для розміщення людей, з'єднану з тяговим канатом, один кінець якого служить для закріплення на даху будівлі, а інший з'єднаний з лебідкою і двома керуючими її просторовим положенням канатами, пов'язаними з встановленим в кабіні блоком перерозподілу зусиль між ними. В кабіні додатково розміщена друга спеціальна лебідка з канатом і барабаном, поверхня якого має форму гіперболоїда обертання. UA 122798 U (12) UA 122798 U UA 122798 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до підйомно-транспортного машинобудування, а саме до пристроїв для виконання робіт на висотних будівлях і спорудах при аваріях та інших надзвичайних ситуаціях. Відома машина для обслуговування будівель при пожежі [1], що містить транспортний засіб з аутригерами, телескопічну колону, кабіну з механізмом для її переміщення та напрямними канатами, поворотну консоль з візком, на якій підвішена кабіна, при цьому верхні кінці направляючих канатів закріплені на візку. Разом з тим ця машина має ряд недоліків, які знижують ефективність її роботи. Наприклад, громіздкість конструкцій телескопічної колони та поворотної консолі, змонтованих на транспортному засобі, вимагає значних витрат часу на транспортування і розгортання цієї машини для обслуговування будинку, де трапилась пожежа або аварія, що іноді призводить до важких наслідків для людей. Найбільш близькою до пропонованого рішення є машина для виконання пожежнорятувальних робіт [2], що складається з кабіни, в якій розташована лебідка з барабаном, на який намотано тяговий канат. Одним кінцем тяговий канат закріплений в необхідному місці. В кабіні розташований блок перерозподілу зусиль між керуючими канатами, з'єднаними з транспортним засобом. Для підвищення надійності та безпеки машини на транспортному засобі розміщений дублюючий блок управління так, що керуючі канати одними своїми кінцями з'єднані з блоком у кабіні, а іншими - з дублюючим блоком на транспортному засобі. Відомі елементи лінемета, що використовується для подавання кінця тягового канату в необхідне місце, також розташовані на транспортному засобі. До числа недоліків цієї машини можна віднести те, що типове виконання барабанної лебідки з циліндричним барабаном, на який, як завжди, виток до витка, шар на шар навито тяговий канат, пов'язане з тим, що висота підйому корисного вантажу за його допомогою істотно залежить від канатоємності лебідки. Разом з цим, чим більше висота підйому, тим вагогабаритні параметри лебідки, кабіни і самого пристрою відповідно будуть більше, так само, як і енерговитрати, а це істотно знижує ефективність застосування такого пристрою. В основу корисної моделі поставлена задача покращення тактико-технічних показників машини, яка забезпечує оперативний підйом-спуск людей і вантажів в необхідній кількості і практично на будь-яку висоту сучасних висотних будівель без істотного збільшення його вагогабаритних параметрів, тобто відповідного підвищення ефективності його роботи для обслуговування будівель при аваріях та інших надзвичайних ситуацій. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що у спеціальній підйомно-транспортній машині, яка містить кабіну для розміщення людей, з'єднану з тяговим канатом, один кінець якого служить для закріплення на даху будівлі, а інший з'єднаний з лебідкою і двома керуючими її просторовим положенням канатами, пов'язаними з встановленим в кабіні блоком перерозподілу зусиль між ними, згідно з корисною моделлю, в кабіні додатково розміщена друга спеціальна лебідка з канатом і барабаном, поверхня якого має форму гіперболоїда обертання. При цьому канат другої лебідки навитий на своєму барабані так, що його вхідна гілка приєднана до додаткової вантажної кабіни, а вихідна - пов'язана з противагою і вільно звисає з кабіни, не торкаючись землі. Також при вході вхідної гілки канату в другу лебідку, на вхідному валу її приводу розташований спеціальний гальмівний пристрій для блокування роботи другої лебідки. Суть корисної моделі пояснюється графічними матеріалами, де на Фіг. 1 зображено загальний вигляд машини, а на Фіг. 2 - кінематична схема, що до другої спеціальної лебідки з канатом і барабаном, поверхня якого має форму гіперболоїда обертання. Машина включає кабіну 1 з барабанною лебідкою 2, на яку намотано тяговий канат 3. В кабіні 1 розташований блок 4 перерозподілу керуючих зусиль між керуючими канатами 5. Окрім цього елементи лінемета 6, що використовується для подавання кінця тягового канату 3 в необхідне місце, розташовані на транспортному засобі 7 (Фіг. 1). На транспортному засобі 7 також розміщено дублюючий блок управління 8 так, що керуючі канати 5 одними своїми кінцями з'єднані з блоком 4, а іншими - з дублюючим блоком 8. В кабіні 1 додатково встановлена друга спеціальна лебідка 9 з барабаном 10, поверхня якого має форму гіперболоїда обертання. Канат 11 другої лебідки 9 декількома витками (двома-трьома) навитий на своєму барабані 10 так, що його вантажна ("вхідна" по відношенню до барабана другої лебідки 9) гілка 12 приєднана до додаткової вантажної кабіни 13, а "вихідна" гілка 14 пов'язана з противагою 15 і вільно звисає з кабіни 1, не торкаючись землі. При цьому барабан 10 другої спеціальної лебідки 9 може бути задіяний при підйомі-спуску людей і вантажів, коли кабіна 1 вже знаходиться на деякій висоті Н. 1 UA 122798 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Крім цього при "вході" гілки 12 каната 11 до барабана 10 на привідному валу редуктора 16 є спеціальний гальмівний пристрій 17, що за необхідності блокує роботу другої лебідки 9, яка може бути задіяна за допомогою електродвигуна 18 чи ручним рушієм 19. На кресленні (Фіг. 1) схематично зображено момент, коли кабіна 1 знаходиться на заданій відмітці Н та безпечній відстані В від будівлі з підготовленою до підйому вантажною кабіною 13. Пристрій працює наступним чином. У лінемет 6 вставляється "болванка" з прикріпленим кінцем тягового каната 3. Сам тяговий канат 3 намотано на барабан лебідки 2, розташованої разом з кабіною 1 на транспортному засобі 7. Лінемет 6 спрямовується в необхідному напрямку і здійснюється постріл (на кресленні Фіг. 1 - штрих-пунктирна лінія). За час польоту "болванки" тяговий канат 3 змотується з барабана лебідки 2. У результаті кінець тягового каната 3 потрапляє в потрібне місце, наприклад перелітає через будівлю і закріплюється. На Фіг. 1 пунктирною лінією показано стан готовності кабіни 1 до підйому. Оперативний працівник займає місце в кабіні 1, включає лебідку 2, на барабан якої намотується тяговий канат 3, і за допомогою блока 4 (або дублюючого блока 8), регулюючи перерозподіл зусиль між керуючими канатами 5, здійснює підйом кабіни 1 до заданої позначки Н. Друга лебідка зі спеціальним барабаном 10, яка теж розташована в кабіні 1, підтягує спочатку ненавантажену вантажну гілку 12 каната 11, з'єднану з вантажною кабіною 13, що знаходиться в певному місці під завантаженням. При обертанні барабана лебідки 2 "вихідна" гілка 14 каната 11 разом з противагою 15 і кабіною 1 піднімається на задану висоту Н. Далі дублер на землі завантажує вантажну кабіну 13 корисним вантажем і підтягує до межі провисання гілки 12 канату 10. Потім оперативник запускає двигун 18 або ручний рушій 19 і приводить в обертальний рух редуктором 16 барабан 10 другої лебідки 9. За рахунок сил тертя трос 11 другої лебідки 9, здійснює підйом вантажної кабіни 13 таким чином, що гілка 12 каната 11 коротшає при підйомі (при спуску подовжується), а гілка 14 з противагою 15 відповідно подовжується (при спуску коротшає). Таким чином, може вирішуватися завдання не тільки евакуації людей з будинку, де трапилась пожежа або аварія та доставки аварійно-рятувальних засобів, а також - віддалення уламків будівельних конструкцій, їх заміна тощо. Все це характеризує покращення тактикотехнічних показників ефективності проведення робіт з ліквідації аварій в зруйнованих будинках та інших надзвичайних ситуацій. Джерела інформації: 1. А. с. 821397 СССР, МКИ В66F 11/04. Устройство для обслуживания зданий при пожаре / Б.И. Воронин, О.М. Курбатский, А.Ю. Шпигель, Д.Б. Агафонов, П.Н. Рыбкин, Б.М. Розеншейн, А.Ш. Дзехцер (СССР). - № 2789579/27-12: заявл. 02.07.79; опубл. 15.04.81, Бюл. № 14. 6 2. Пат. 2079311 Российская Федерация, МКИ А62В 1/02. Устройство для выполнения пожарно-спасательных работ / Голендер В.А., Пустовой А.С, Сенчихин Ю.Н., Николаенко В.Н., Карпов И.П.; заявитель и патентообладатель Харьковский инженерно-строительный институт. № 93053702/12; заявл. 26.11.93; опубл. 20.05.97, Бюл. № 14. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 1. Спеціальна підйомно-транспортна машина, що містить кабіну для розміщення людей, з'єднану з тяговим канатом, один кінець якого служить для закріплення на даху будівлі, а інший з'єднаний з лебідкою і двома керуючими її просторовим положенням канатами, пов'язаними з встановленим в кабіні блоком перерозподілу зусиль між ними, яка відрізняється тим, що в кабіні додатково розміщена друга спеціальна лебідка з канатом і барабаном, поверхня якого має форму гіперболоїда обертання. 2. Спеціальна підйомно-транспортна машина за п. 1, яка відрізняється тим, що канат другої лебідки навитий на своєму барабані так, що його вхідна гілка приєднана до додаткової вантажної кабіни, а вихідна - пов'язана з противагою і вільно звисає з кабіни, не торкаючись землі. 3. Спеціальна підйомно-транспортна машина за будь-яким з пп. 1, 2, яка відрізняється тим, що при вході вхідної гілки каната в другу лебідку, на вхідному валу її приводу розташований спеціальний гальмівний пристрій для блокування роботи другої лебідки. 2 UA 122798 U 3 UA 122798 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Holender Volodymyr Artemovych, Ulitina Maryna Yuriivna, Shatov Serhii Vasyliovych, Senchykhin Yurii Mykolaiovych

Автори російською

Голендер Владимир Артемович, Улитина Марина Юрьевна, Шатов Сергей Васильевич, Сенчихин Юрий Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A62B 1/02, B66F 11/04

Мітки: підйомно-транспортна, спеціальна, машина

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-122798-specialna-pidjjomno-transportna-mashina.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спеціальна підйомно-транспортна машина</a>

Подібні патенти