Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Магнітний підшипник, що містить несучий каркас, вал, призматичні частини вала, циліндричну частину вала, корпуси-хрестовини несучого каркаса, втулки-фіксатори відстані між корпусами-хрестовинами, втулки корпусів-хрестовин, рухомі плоскі магнітні диски, рухомі циліндричні магнітні диски, нерухомі плоскі магнітні диски, нерухомі циліндричні магнітні диски, крізні посадочні гнізда у нерухомих циліндричних магнітних дисках, шпильки, гайки, отвори, магнітні елементи, рухомі плоскі і рухомі циліндричні магнітні диски встановлені на призматичних частинах вала, магнітні елементи розміщені на рухомих і нерухомих магнітних дисках, магнітні елементи рухомих магнітних дисків повернені однойменними полюсами до нерухомих магнітних дисків, в кожній з втулок змонтовані один в одному циліндричні магніти: зовнішні магнітні циліндри закріплені на внутрішньому боці втулок, а внутрішні - на призматичних частинах вала, напроти нерухомих плоских магнітних дисків закріплені рухомі плоскі магнітні диски, однойменні полюси яких спрямовані назустріч один до одного, який відрізняється тим, що плоскі нерухомі магнітні диски виконані у вигляді плоских кришок, які закріплені на втулках корпусів-хрестовин гвинтами, а плоскі рухомі магнітні диски мають у своєму центрі посадочне місце у вигляді некрізної виїмки, форма якої співпадає з формою призматичної частини вала.

Текст

Реферат: Магнітний підшипник містить несучий каркас, вал, призматичні частини вала, циліндричну частину вала, корпуси-хрестовини несучого каркаса, втулки-фіксатори відстані між корпусамихрестовинами, втулки корпусів-хрестовин, рухомі плоскі магнітні диски, рухомі циліндричні магнітні диски, нерухомі плоскі магнітні диски, нерухомі циліндричні магнітні диски, крізні посадочні гнізда у нерухомих циліндричних магнітних дисках, шпильки, гайки, отвори, магнітні елементи, рухомі плоскі і рухомі циліндричні магнітні диски встановлені на призматичних частинах вала, магнітні елементи розміщені на рухомих і нерухомих магнітних дисках, магнітні елементи рухомих магнітних дисків повернені однойменними полюсами до нерухомих магнітних дисків, в кожній з втулок змонтовані один в одному циліндричні магніти: зовнішні магнітні циліндри закріплені на внутрішньому боці втулок, а внутрішні - на призматичних частинах вала, напроти нерухомих плоских магнітних дисків закріплені рухомі плоскі магнітні диски, однойменні полюси яких спрямовані назустріч один до одного, при цьому плоскі нерухомі магнітні диски виконані у вигляді плоских кришок, які закріплені на втулках корпусів-хрестовин гвинтами, а плоскі рухомі магнітні диски мають у своєму центрі посадочне місце у вигляді некрізної виїмки, форма якої співпадає з формою призматичної частини вала. UA 122433 U (12) UA 122433 U UA 122433 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі машинобудування, зокрема до вузлів та деталей машин з використанням магнітних або електричних опор, а саме до підшипників, і може бути використане для електрогенераторів з постійними та/або електромагнітами, а також для інших машин з обертовими валами на підшипниках. Відомий магнітний підшипник, який входить до складу електрогенератора або вітроелектрогенератора (див., наприклад, заявку № u201702586 від 20.03.2017 на корисну модель, МПК F16C32/04). Відомий підшипник містить несучий каркас, вал, призматичні частини вала, циліндричну частину вала, корпуси-хрестовини між несучими каркасами, втулки-фіксатори відстані між корпусами-хрестовинами, втулки корпусів-хрестовин, рухомі плоскі магнітні диски, рухомі циліндричні магнітні диски, нерухомі плоскі магнітні диски, нерухомі циліндричні магнітні диски, крізні посадочні гнізда у нерухомих плоских і циліндричних магнітних дисках, шпильки, гайки, отвори, магнітні елементи, рухомі плоскі і рухомі циліндричні магнітні диски встановлені на призматичних частинах вала, магнітні елементи розміщені на рухомих і нерухомих магнітних дисках, магнітні елементи рухомих магнітних дисків повернені однойменними полюсами до нерухомих магнітних дисків, в кожній з втулок змонтовані один в другому циліндричні магніти, зовнішні магнітні циліндри закріплені на внутрішньому боці втулки, а внутрішні - на призматичних частинах вала, напроти нерухомих плоских магнітних дисків закріплені рухомі плоскі магнітні диски, однойменні полюси яких спрямовані назустріч один до одного, зовнішні магнітні циліндри розташовані на внутрішніх боках втулок, а внутрішні магнітні циліндри - на призматичних частинах вала. Найбільш близьким до технічного рішення, що заявляється, по технічній суті й ефекту, що досягається, є вибраний, як найближчий аналог, магнітний підшипник МПА-2 (див., наприклад, заявку № u201706768 від 29.06.2017, МПК F16C32/04). Даний магнітний підшипник МПА-2 містить несучий каркас, вал, призматичні частини вала, корпуси-хрестовини несучого каркаса, втулки-фіксатори відстані між корпусами-хрестовинами, втулки корпусів-хрестовин, рухомі плоскі магнітні диски, рухомі циліндричні магнітні диски, нерухомі плоскі магнітні диски, нерухомі циліндричні магнітні диски, крізні посадочні гнізда у нерухомих циліндричних магнітних дисках, шпильки, гайки, отвори, магнітні елементи; рухомі плоскі і рухомі циліндричні магнітні диски встановлені на призматичних частинах вала, магнітні елементи розміщені на рухомих і нерухомих магнітних дисках, магнітні елементи рухомих магнітних дисків повернені однойменними полюсами до нерухомих магнітних дисків, в кожній з втулок змонтовані один в одному циліндричні магніти: зовнішні магнітні циліндри закріплені на внутрішньому боці втулок, а внутрішні - на призматичних частинах вала, навпроти нерухомих плоских магнітних дисків закріплені рухомі плоскі магнітні диски, однойменні полюси яких спрямовані назустріч один до одного. Недоліками відомих магнітних підшипників: аналога і вибраного, як найближчий аналог, є труднощі у виготовленні підшипника, які обумовлені складністю його конструкції, що включає велику кількість деталей для його виготовлення, а також недостатня можливість запобігання осьовому та радіальному биттю вала. Суттєвими ознаками найближчого аналога (прототипу), які збігаються з магнітним підшипником МПА-2 є наявність: несучого каркаса, вала, призматичної частини вала, корпусів-хрестовин несучого каркаса, втулок-фіксаторів відстані між корпусами-хрестовинами, втулок корпусів-хрестовин, рухомих плоских магнітних дисків, рухомих циліндричних магнітних дисків, нерухомих плоских магнітних дисків, нерухомих циліндричних магнітних дисків, крізних посадочних гнізд у нерухомих циліндричних магнітних дисках, шпильок, гайок, отворів, магнітних елементів, встановлення рухомих плоских і рухомих циліндричних магнітних дисків на призматичних частинах вала, розміщення магнітних елементів на рухомих і нерухомих магнітних дисках, 1 UA 122433 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 направлення магнітних елементів рухомих магнітних дисків однойменними полюсами до нерухомих магнітних дисків, монтування в кожній з втулок один в одному циліндричних магнітів, закріплення зовнішніх магнітних циліндрів на внутрішньому боці втулок, закріплення внутрішніх магнітних циліндрів на призматичних частинах вала, закріплення напроти нерухомих плоских магнітних дисків рухомих плоских магнітних дисків, спрямування однойменних полюсів нерухомих плоских магнітних дисків та рухомих плоских магнітних дисків назустріч один до одного. Ознаками магнітного підшипника МПА-3, що заявляється, які відрізняються від ознак найближчого аналога, є: виконання плоских нерухомих магнітних дисків у вигляді плоских кришок, закріплені плоских нерухомих магнітних дисків на втулках корпусів-хрестовин гвинтами, наявність у центрі плоских рухомих магнітних дисків посадочного місця у вигляді некрізної виїмки, форма некрізної виїмки співпадає з формою призматичної частини вала. В основу технічного рішення, що заявляється, (магнітного підшипника МПА-3), поставлено задачу удосконалення його конструкції шляхом зменшення кількості деталей за рахунок виконання плоскими магнітами ролі кришок для втулок корпусів-хрестовин, а також шляхом повного запобігання биттю вала, що дозволить зменшити фінансові витрати за рахунок спрощення виготовлення магнітного підшипника, а також за рахунок збільшення строку служби магнітного підшипника. Технічним результатом технічного рішення, що заявляється, є підвищення ефективності роботи магнітного підшипника за рахунок скорочення фінансових витрат на виготовлення магнітного підшипника, а також за рахунок збільшення його строку служби. Зазначений технічний результат досягається тим, що згідно з технічним рішенням, що заявляється, плоскі нерухомі магнітні диски виконані у вигляді плоских кришок, плоскі нерухомі магнітні диски, що виконані у вигляді плоских кришок, закріплені на втулках корпусів-хрестовин, плоскі нерухомі магнітні диски, що виконані у вигляді плоских кришок, закріплені гвинтами, плоскі рухомі магнітні диски мають у своєму центрі посадочне місце у вигляді некрізної виїмки, форма некрізної виїмки співпадає з формою призматичної частини вала. Суть технічного рішення, що заявляється (магнітного підшипника МПА-3), полягає в наступному. При виконанні плоских нерухомих магнітних дисків у вигляді плоских кришок, при закріпленні нерухомих магнітних дисків на втулках корпусів-хрестовин, при закріпленні нерухомих магнітних дисків на втулках корпусів-хрестовин гвинтами, при наявності у центрі плоских рухомих магнітних дисках місць у вигляді некрізної виїмки, а також при співпаданні форми некрізної виїмки з формою призматичної частини вала відбувається підвищення ефективності роботи магнітного підшипника за рахунок зменшення фінансових витрат шляхом спрощення виготовлення магнітного підшипника, а також шляхом збільшення строку служби магнітного підшипника. Таким чином, сукупність суттєвих ознак заявленого технічного рішення дозволяє досягти технічного результату, зазначеного в технічному рішенні, що заявляється. Крім того, суть технічного рішення, що заявляється, пояснюється також його принциповою схемою, наведеною на кресленні. На кресленні зображений розріз схематичного загального виду магнітного підшипника МПА3, що заявляється. До складу магнітного підшипника, що заявляється, входять наступні елементи та вузли: несучий каркас поз. 1, вал поз. 2, призматичні частини Пр вала (2), корпуси-хрестовини поз. 3несучого каркаса (1), втулки-фіксатори відстані поз. 4 між корпусами-хрестовинами (3), втулки поз. 5 корпусів-хрестовин (3), рухомі плоскі магнітні диски поз. 6, рухомі циліндричні магнітні диски поз. 7, нерухомі плоскі магнітні диски поз. 8, нерухомі циліндричні магнітні диски поз. 9, крізні посадочні гнізда поз. 10 у рухомих циліндричних (7) магнітних дисках, 2 UA 122433 U 5 10 15 20 25 30 шпильки поз. 11, гайки поз. 12, отвори поз. 13, магнітні елементи поз. 14, кришки поз. 15, гвинти поз. 16, некрізна виїмка поз. 17. Магнітний підшипник МПА-3, що заявляється, функціонує наступним чином. Спочатку здійснюють монтаж несучого каркаса поз. 1, який скріпляють на шпильках поз. 11, що вставлені в отвори поз. 13, і фіксують гайками поз. 12 та втулками-фіксаторами відстані поз. 4 корпусів-хрестовин поз. 3, на яких закріплені втулки поз. 5. Всередині втулок поз. 5 встановлюють нерухомі циліндричні магнітні диски поз. 9. Після цього послідовно на призматичні частини (Пр) вала поз. 2 насаджують рухомі циліндричні магнітні диски поз.7, та встановлюють рухомі плоскі магнітні диски поз. 6 з виїмками поз. 17 (плоскі кришки поз. 5). За допомогою гвинтів поз. 16 пригвинчують кришки поз. 15, які і є нерухомими плоскими магнітними дисками поз. 8. Нерухомі циліндричні магнітні диски поз. 9 закріплюють на внутрішній частині (всередині) втулок поз. 5. Нерухомі магнітні циліндричні диски поз. 9 і рухомі циліндричні магнітні диски поз. 7 встановлюють так, щоб їх однойменні полюси були направлені один до одного. Магнітне поле між магнітними елементами поз. 14 постійних плоских поз. 6, 8 і постійних циліндричних поз. 7, 9 магнітів рухомих поз. 6, 7 і нерухомих поз. 8, 9 магнітних дисків відштовхує їх один від одного. В результаті цього вал поз. 2, що оснащений магнітними підшипниками, обертається практично без втрат енергії на подолання сил тертя. В залежності від величини радіального і осьового навантаження на вал поз. 2 в ньому може виникати радіальне і/або осьове биття. Радіальне і/або осьове биття усувається за рахунок наявності некрізних виїмок поз. 17, які не дають валу поз. 2 переміщатися ані в осьовому, ані в радіальному напрямку. Таким чином, сукупність суттєвих ознак заявленого технічного рішення (магнітного підшипника МПА-3), дозволяє досягти технічного результату, зазначеного в технічному рішенні, що заявляється, тобто підвищення ефективності роботи магнітного підшипника за рахунок скорочення фінансових витрат на його виготовлення, а також за рахунок збільшення його строку служби. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 45 Магнітний підшипник, що містить несучий каркас, вал, призматичні частини вала, циліндричну частину вала, корпуси-хрестовини несучого каркаса, втулки-фіксатори відстані між корпусамихрестовинами, втулки корпусів-хрестовин, рухомі плоскі магнітні диски, рухомі циліндричні магнітні диски, нерухомі плоскі магнітні диски, нерухомі циліндричні магнітні диски, крізні посадочні гнізда у нерухомих циліндричних магнітних дисках, шпильки, гайки, отвори, магнітні елементи, рухомі плоскі і рухомі циліндричні магнітні диски встановлені на призматичних частинах вала, магнітні елементи розміщені на рухомих і нерухомих магнітних дисках, магнітні елементи рухомих магнітних дисків повернені однойменними полюсами до нерухомих магнітних дисків, в кожній з втулок змонтовані один в одному циліндричні магніти: зовнішні магнітні циліндри закріплені на внутрішньому боці втулок, а внутрішні - на призматичних частинах вала, напроти нерухомих плоских магнітних дисків закріплені рухомі плоскі магнітні диски, однойменні полюси яких спрямовані назустріч один до одного, який відрізняється тим, що плоскі нерухомі магнітні диски виконані у вигляді плоских кришок, які закріплені на втулках корпусів-хрестовин гвинтами, а плоскі рухомі магнітні диски мають у своєму центрі посадочне місце у вигляді некрізної виїмки, форма якої співпадає з формою призматичної частини вала. 3 UA 122433 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: F03D 9/00, F16C 32/04, H02K 21/24

Мітки: магнітний, мпа-3, підшипник

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-122433-magnitnijj-pidshipnik-mpa-3.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Магнітний підшипник мпа-3</a>

Подібні патенти