Упаковка для зберігання і транспортування ядер волоських горіхів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Упаковка для зберігання і транспортування ядер волоських горіхів, яка виконана у вигляді прямокутного паралелепіпеда, бокова поверхня якого виконана у вигляді передньої, задньої та бічних прямокутних панелей, паралелепіпед сформований із багатошарового матеріалу, у якому є два зовнішні шари і три  внутрішні шари, яка відрізняється тим, що перший зовнішній шар виконаний з паперу для гофрокартону та виконаний крейдованим та/або ламінованим, та/або фарбованим, другий зовнішній  шар виконаний із целюлози, а три внутрішні шари виконані із паперу для гофрокартону таким чином, що два шари виконані гофрованими і між ними розміщений плоский шар.

2. Упаковка для зберігання і транспортування ядер волоських горіхів за п. 1, яка відрізняється тим, що папір для виготовлення гофрокартону має щільність 125-250 г/м2.

3. Упаковка для зберігання і транспортування ядер волоських горіхів за п. 1, яка відрізняється тим, що  другий і четвертий гофровані картонні шари виконані з різною висотою.

4. Упаковка для зберігання і транспортування ядер волоських горіхів за п. 1, яка відрізняється тим, що на передній, задній та бічних панелях упаковки виконані отвори, розташовані на одному рівні в центральній частині кожної панелі, причому загальна сума площі всіх отворів, розташованих на одній панелі, становить 0,5-0,75 від площі цієї панелі.

Текст

Реферат: Упаковка для зберігання і транспортування ядер волоських горіхів виконана у вигляді прямокутного паралелепіпеда, бокова поверхня якого виконана у вигляді передньої, задньої та бічних прямокутних панелей, паралелепіпед сформований із багатошарового матеріалу, у якому є два зовнішні шари і три внутрішні шари. Перший зовнішній шар виконаний з паперу для гофрокартону та виконаний крейдованим та/або ламінованим, та/або фарбованим, другий зовнішній шар виконаний із целюлози, а три внутрішні шари виконані із паперу для гофрокартону таким чином, що два шари виконані гофрованими і між ними розміщений плоский шар. UA 122330 U (12) UA 122330 U UA 122330 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до напівжорсткої упаковки, а більш конкретно, коробок, які можуть бути використані для зберігання і транспортування ядер волоських горіхів. Відома упаковка, виконана у вигляді складної картонної коробки (патент РФ 133512 на корисну модель, опубл. 20.10.2013), яка включає дно, бокові стінки та відкидну кришку, з'єднану з одною з бокових стінок. При цьому кришка і дно виконані у вигляді рівносторонніх прямокутників, площина кришки розділена пунктирними лініями ослабленої міцності, а дно розділене навпіл тисненою пунктирною лінією. Дана упаковка має невисокі функціональні властивості, оскільки призначена для зберігання невеликих партій продуктів для одноразового споживання, не має достатньої жорсткості, яка є необхідною вимогою до упаковки для транспортування волоських горіхів. Найближчим аналогом є упаковка для зберігання і транспортування ядер волоських горіхів (патент України №96160 на корисну модель, опубл. 12.01.2015), яка виконана у вигляді прямокутного паралелепіпеда, бокова поверхня якого виконана у вигляді передньої, задньої та бічних прямокутних панелей, паралелепіпед сформований із багатошарового матеріалу, у якому є два зовнішні шари і три внутрішні шари. Всі шари багатошарового матеріалу виконані із паперу для гофрокартону. До недоліків такої упаковки належить недостатня жорсткість картонного матеріалу, здатність цього матеріалу втрачати жорсткість під впливом зовнішніх факторів. В основу корисної моделі поставлено задачу підсилити міцність упаковки за рахунок підсилення жорсткості тих шарів, які взаємодіють із зовнішнім середовищем. Поставлена задача вирішується тим, що у упаковці для зберігання і транспортування ядер волоських горіхів, яка виконана у вигляді прямокутного паралелепіпеда, бокова поверхня якого виконана у вигляді передньої, задньої та бічних прямокутних панелей, паралелепіпед сформований із багатошарового матеріалу, у якому є два зовнішні шари і три внутрішні шари, згідно з корисною моделлю, перший зовнішній шар виконаний з паперу для гофрокартону та виконаний крейдованим та/або ламінованим, та/або фарбованим, другий зовнішній шар виконаний із целюлози, а три внутрішні шари виконані із паперу для гофрокартону таким чином, що два шари виконані гофрованими і між ними розміщений плоский шар. Згідно з корисною моделлю, при цьому папір для виготовлення гофрокартону має щільність 2 125-250 г/м . Згідно з корисною моделлю, другий і четвертий гофровані картонні шари виконані з різною висотою. Згідно з корисною моделлю, на передній, задній та бічних панелях упаковки виконані отвори, розташовані на одному рівні в центральній частині кожної панелі, причому загальна сума площі всіх отворів, розташованих на одній панелі, становить 0,5-0,75 від площі цієї панелі. Запропонована конструкція забезпечує підвищення жорсткості упаковки переважно за особливостей конструкції різних шарів багатошарового матеріалу упаковки. Запропонована корисна модель пояснюється кресленнями. На фіг. 1 схематично представлена запропонована упаковка для зберігання і транспортування ядер волоських горіхів. На фіг. 2 представлений матеріал, з якого виготовляється запропонована упаковка. На фіг. 3 представлений матеріал упаковки в розрізі. Запропонована упаковка для зберігання і транспортування ядер волоських горіхів виконана у вигляді прямокутного паралелепіпеда, бокова поверхня якого виконана у вигляді передньої 1, задньої 2 та бічних 3 прямокутних панелей. Нижня панель 4 служить дном упаковки, а верхня панель 5 виконана з клапанами, які закриваються після заповнення упаковки. Розміри паралелепіпеда змінюються переважно у межах: a×b×c=(290÷490)×(185÷385)×(135÷335), де: a - довжина прямокутного паралелепіпеда, b - ширина прямокутного паралелепіпеда, c - висота прямокутного паралелепіпеда. На передній 1, задній 2 та бічних 3 панелях упаковки можуть бути виконані отвори 6, розташовані на одному рівні в центральній частині кожної панелі, причому загальна сума площі всіх отворів, розташованих на одній панелі, становить 0,5-0,75 від площі цієї панелі. Матеріал упаковки, представлений на фіг. 2, 3, має п'ять шарів 7-11. Перший зовнішній шар 7 виконаний із паперу для виготовлення гофрокартону, крейдованого, та/або ламінованого, та/або фарбованого переважно білим або іншим кольором для надання підвищеної жорсткості упаковці. Другий зовнішній шар 11 виконаний із целюлози, переважно від світло-коричневого до бурого кольору. Використання целюлозного шару забезпечує підвищення вологостійкості та 1 UA 122330 U 5 10 15 20 жорсткості упаковки. Три внутрішні шари 8, 9, 10 виконані із паперу для гофрокартону таким чином, що два шари 8 і 10 виконані гофрованими і між ними розміщений плоский шар 9. Шари 8 і 10 мають різну висоту гофри для забезпечення більшої жорсткості. Другий шар: h=3,2÷4,4 мм; крок гофри 6,5÷8,0 мм; Четвертий шар: h=2,2÷3,2 мм; крок гофри 4,5÷6,4 мм; де h - висота гофри. В залежності від вирішуваних задач, розміру ядра та ін. внутрішні шари 8 та 10 можуть мінятись місцями. Також упаковка може бути обладнана листом паперу, виготовленого з пергаменту, підпергаменту або парафінованого паперу, для вистилання внутрішнього простору упаковки. Такий лист паперу може бути виконаний з перфорацією по лініях згину. Упаковка використовується таким чином. У чисту суху упаковку щільно укладають ядро волоського горіха перевіреної якості (зовнішній вигляд, колір шкірочки, смак і запах ядра, цілісність ядра, забрудненість сторонніми домішками, ураженість шкідниками, вологість тощо). Попередньо на нижню панель 4 може бути укладений вкладиш, наверх якого може бути укладений лист паперу. Після заповнення упаковки закривають клапани верхньої панелі 5. Перед закриттям клапанів під панель можуть вкладати вкладиш. Після закриття упаковку маркують. Запропонована упаковка дозволяє зберегти високу якість ядер волоських горіхів при збереженні їх в упаковці протягом 5-6 місяців, в тому числі, за погодних умов, що характеризуються зміною температури та вологості. Ядра горіхів залишаються сухими, не гіркнуть та в них не відбувається гнильних процесів. Наявність отворів на бічних панелях забезпечує вологовідвід з внутрішнього простору упаковки, залишаючи незмінними її жорсткість та структуру. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 35 40 1. Упаковка для зберігання і транспортування ядер волоських горіхів, яка виконана у вигляді прямокутного паралелепіпеда, бокова поверхня якого виконана у вигляді передньої, задньої та бічних прямокутних панелей, паралелепіпед сформований із багатошарового матеріалу, у якому є два зовнішні шари і три внутрішні шари, яка відрізняється тим, що перший зовнішній шар виконаний з паперу для гофрокартону та виконаний крейдованим та/або ламінованим, та/або фарбованим, другий зовнішній шар виконаний із целюлози, а три внутрішні шари виконані із паперу для гофрокартону таким чином, що два шари виконані гофрованими і між ними розміщений плоский шар. 2. Упаковка для зберігання і транспортування ядер волоських горіхів за п. 1, яка відрізняється 2 тим, що папір для виготовлення гофрокартону має щільність 125-250 г/м . 3. Упаковка для зберігання і транспортування ядер волоських горіхів за п. 1, яка відрізняється тим, що другий і четвертий гофровані картонні шари виконані з різною висотою. 4. Упаковка для зберігання і транспортування ядер волоських горіхів за п. 1, яка відрізняється тим, що на передній, задній та бічних панелях упаковки виконані отвори, розташовані на одному рівні в центральній частині кожної панелі, причому загальна сума площі всіх отворів, розташованих на одній панелі, становить 0,5-0,75 від площі цієї панелі. 2 UA 122330 U 3 UA 122330 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B65D 85/00, B65D 5/10

Мітки: упаковка, транспортування, волоських, зберігання, ядер, горіхів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-122330-upakovka-dlya-zberigannya-i-transportuvannya-yader-voloskikh-gorikhiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Упаковка для зберігання і транспортування ядер волоських горіхів</a>

Подібні патенти