Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит за коморбідного перебігу з остеоартрозом та ожирінням

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит за коморбідного перебігу з остеоартрозом та ожирінням шляхом призначення базисної терапії, який відрізняється тим, що додатково призначають препарат L-карнітин "Стеатель" по 1,0 (10 мл) 2 рази на день та препарат L-глутатіон "Гепавал" по 250 мг 2 рази упродовж 30 днів до одержання клінічного ефекту.

Текст

Реферат: Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит за коморбідного перебігу з остеоартрозом та ожирінням шляхом призначення базисної терапії. Додатково призначають препарат L-карнітин "Стеатель" по 1,0 (10 мл) 2 рази на день та препарат L-глутатіон "Гепавал" по 250 мг 2 рази упродовж 30 днів до одержання клінічного ефекту. UA 122242 U (12) UA 122242 U UA 122242 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до гастроентерології, терапії та інших галузей клінічної медицини, і може бути використана для профілактики прогресування та лікування хронічного панкреатиту на тлі ожиріння та остеоартрозу. Актуальність даної корисної моделі пов'язана з тим, що значна частота коморбідного перебігу хронічного панкреатиту (ХП) та ожиріння в останній час істотно зросла особливо у осіб другої половини зрілого та похилого віку як в Україні, так і у світі. За європейськими статистичними даними, хронічний панкреатит у структурі захворюваності органів травної системи виріс до 9 % (V.S. Akshintala, 2013). Дане поєднання взаємозалежних захворювань часто доповнюється остеоартрозом (ОА) великих суглобів, який характеризується тяжким, швидко прогресуючим перебігом. В основі прогресування ХП та ОА, серед різноманітних механізмів патогенезу, лежить протеїназо-інгібіторний дисбаланс, який призводить до протеолітичного пошкодження та деструкції ацинарного епітелію і тканини хряща, поліморфноклітинної інфільтрації тканини підшлункової залози (ПЗ) і синовіального епітелію (реактивний синовіт) під впливом зростання експресії та активації факторів клітинної адгезії, гіперпродукції прозапальних цитокінів, факторів росту анаболічної дії, ацидозу, гіпоксії тощо. У відповідь на пошкодження та цитокінову стимуляцію, ймовірно, активується система тканинних фібробластів, які у надмірній кількості синтезують елементи позаклітинного матриксу (ПКМ) із подальшим дифузним фіброзуванням підшлункової залози, формуванням остеофітів та субхондрального остеосклерозу. У зв'язку з багатофакторним характером розвитку та прогресування даних патологій терапевтичні підходи мають бути комплексними. Аналогом корисної моделі є спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит за коморбідного перебігу з цукровим діабетом та ожирінням [Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит за коморбідного перебігу з цукровим діабетом та ожирінням: пат. 111221 Україна. № u201603070; заявл. 25.03.2016; опубл. 10.11.2016, бюл. № 21], в якому призначають базисне лікування та додатково призначають лікарський комбінований препарат "Інеджі", що містить езетимібу 10 мг та симвастатину 20 мг, по 1 табл. 1 раз на добу ввечері після прийому їжі впродовж 2 місяців, починаючи зі стаціонарного лікування, продовжуючи на амбулаторнополіклінічному етапі. Недоліками аналогу-способу є те, що при призначенні комбінованого препарату "Інеджі" є певна кількість побічних реакцій у вигляді таких клінічних симптомів як диспепсія, нудота, біль в епігастральній ділянці; а застосування високих доз може викликати також підвищену пітливість і гіпотензію, іноді відмічалась астенія, підвищена втомлюваність, нездужання, периферичні набряки. Прототипом корисної моделі є спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит із супутнім порушенням ліпідного обміну [Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит із супутнім порушенням ліпідного обміну: пат. 72204 Україна. № u201201102; заявл. 03.02.2012; опубл. 10.08.2012, бюл. № 15], в якому додатково до базисної терапії призначають розувастатин з Lаргініном. Розувастатин за даними авторів дозволив знизити частоту диспепсичного синдрому з 94,6 % до 18,9 %, больового синдрому з 83,7 % до 16,2 %, а підсилення даної схеми L-аргініном мало більш виражений лікувальний ефект (зниження частоти диспепсичного синдрому - з 95,8 % до 16,6 %, больового синдрому з 87,5 % до 12,5 %). Недоліками прототипу-способу є те, що при його використанні відмічається досягнення стійкої ремісії ХП та при цьому стабілізація ліпідного обміну досягається лише в половини хворих на ХП, тоді як в іншої частини хворих на ХП має місце нестійка ремісія ХП, що може сприяти подальшому дифузному фіброзуванню підшлункової залози. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалити спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит за коморбідного перебігу з остеоартрозом та ожирінням шляхом додаткового до базисної терапії призначення препарату L-карнітину "Стеатель" та препарату Lглутатіону "Гепавал". Спільними ознаками корисної моделі та прототипу є призначення базисної терапії. Відмінними ознаками корисної моделі від прототипу є те, що додатково до базисної терапії хронічного панкреатиту призначають препарат L-карнітин "Стеатель" по 1,0 (10 мл) 2 рази на день та препарат L-глутатіон "Гепавал" по 250 мг 2 рази упродовж 30 днів до одержання клінічного ефекту. Визначення термінів, які використовуються при описі корисної моделі. Хронічний панкреатит - хронічне поліетіологічне запально-дистрофічне захворювання підшлункової залози, яке характеризується прогресуючим перебігом, наростаючими вогнищевими, сегментарними чи дифузними дегенеративними і деструктивними змінами її паренхіми та розвитку фіброзу, порушеннями прохідності панкреатичних проток (утворенням 1 UA 122242 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 псевдокист, кальцифікатів, конкрементів), поступовим заміщенням паренхіми органу сполучною тканиною з розвитком її екзо- і ендокринної недостатності. ОА (остеоартроз) - хронічне захворювання суглобів дегенеративно-запального характеру, яке характеризується ураженням хрящів, ремоделюванням епіфізів кісток, розвитком остеофітів, а в пізніх стадіях - стійкою деформацією суглобів. Ожирінням називається захворювання, головною рисою якого є збільшення маси тіла понад 10 % від нормальної. В основі ожиріння лежить порушення обміну речовин, яке проявляється відкладанням жиру в підшкірній жировій тканині, інших тканинах організму і зростанням відсотка її в загальній масі тіла. У здорових осіб відсоток жиру складає 30-32, тоді як при збільшенні маси питома вага жиру збільшується до 45 і більше відсотків. L-карнітин "Стеатель" - коректор метаболізму (вуглеводного, ліпідного, білкового), енергетичного забезпечення, оксидантно-антиоксидантного статусу. L-глутатіон "Гепавал" гепатопротектор антиоксидантної, дезінтоксикаційної дії. Теоретичні передумови здійснення корисної моделі. L-карнітин "Стеатель" - левокарнітин присутній як натуральний компонент у тканинах тварин, мікроорганізмах та рослинах. У людини фізіологічні потреби у карнітині поповнюються за рахунок споживання продуктів харчування, що містять карнітин (насамперед м'ясних виробів) та шляхом ендогенного синтезу у печінці із триметиллізину. Лише L-ізомер є біологічно активним, левокарнітин відіграє важливу роль у ліпідному метаболізмі, а також у метаболізмі кетонових тіл. Левокарнітин необхідний для транспортування довголанцюгових жирних кислот у мітохондрії для їх подальшого бета-окислення. За умов жирової хвороби печінки та ПЗ Lкарнітин сприяє мобілізації жиру з гепатоцитів і пакреатоцитів, зменшує їх запалення. Вивільняючи коензим-А зі складних тіоефірів, левокарнітин також посилює окислення вуглеводів у циклі трикарбонових кислот Кребса, також стимулює активність ключового ферменту гліколізу - піруватдегідрогенази, а в скелетних м'язах - окиснення амінокислот з розгалуженим ланцюгом. Таким чином, левокарнітин бере участь у більшості енергетичних процесів, його наявність обов'язкова для окислення жирних кислот, амінокислот, вуглеводів та кетонових тіл. Найбільша концентрація левокарнітину визначається в м'язовій тканині, в міокарді та печінці. Левокарнітин відіграє важливу роль у функціонуванні печінки та підшлункової залози, оскільки окислення жирних кислот залежить від наявності достатньої кількості даної речовини. Експериментальні та клінічні дослідження показали, що за деяких умов, таких як стрес, ішемія, запалення можливе зниження рівня левокарнітину в тканинах. L-глутатіон "Гепавал" - гепатопротектор з потужним антиоксидантним і детоксикаційним ефектами. Містить L-глутатіон - найважливіший компонент систем антиоксидантного захисту та детоксикації організму. L-глутатіон міститься в кожній клітині організму, глутатіон-залежні ферменти працюють у всіх її органелах, включаючи ядро, мітохондрії і ендоплазматичну мережу. Глутатіон відновлює інші низькомолекулярні антиоксиданти, такі як вітаміни С, Е, ліпоєву кислоту, переводячи їх в активний стан. В організмі існує 4 лінії антиоксидантного ферментативного захисту, які послідовно відновлюють активні форми кисню (вільні радикали), пероксиду водню, продукти пероксидного окиснення жирів, білків (в тому числі ферментів) організму (органічні пероксиди). Для контролю лікування хворий обстежується комплексно перед початком лікування, через 10 днів та 1 місяць після лікування. Корисна модель здійснюється наступним чином. Хворому на хронічний панкреатит із коморбідним остеоартрозом та ожирінням призначають базисну терапію хронічного панкреатиту та додатково призначають препарат L-карнітин "Стеатель" по 1,0 (10 мл) 2 рази на день та препарат L-глутатіон "Гепавал" по 250 мг 2 рази упродовж 30 днів до одержання клінічного ефекту. Приклади використання корисної моделі. Хворий В., 41 рік. Звернувся зі скаргами на важкість та дискомфорт у лівому підребер'ї, здуття живота, загальну слабкість та швидку втомлюваність, підвищену масу тіла, біль у кульшових та колінних суглобах при вставанні та ходьбі (стартовий), незначне обмеження рухів у правому колінному суглобі. Хворіє упродовж 5 років. Періодично лікувався за місцем проживання. Хворому було проведено ряд обстежень, що включали загальні клінічні аналізи крові та сечі, біохімічні дослідження крові. Зміни метаболізму компонентів позаклітинного матриксу визначали за вмістом у крові вільного (ВОП) за С.С. Тетянець (1985) та білковозв'язаного оксипроліну (БЗОП) за М.С. Осадчуком (1979), гексозамінів (ГА) за О.Г. Архіповою (1988), серомукоїдів (CM), сіалових кислот (СК), фукози, не зв'язаної з білком (ФНБ), за допомогою наборів фірми "Даниш 2 UA 122242 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Ltd" (м. Львів), церулоплазміну (ЦРП) за методом М.Р. Ревіна (1976). Вміст у крові матриксної металопротеїнази-1 (ММП-1) та тканинного інгібітора ММП-1 (ТIМП-1) визначали методом імуноферметного аналізу (DRG System). Вміст у крові H2S визначали спектрофотометричним методом. Стан протеолітичної активності плазми крові вивчали за сумарною активністю протеїназ сироватки крові - за М. Кунітцом (1975), інтенсивністю лізису низькомолекулярних білків (азоальбуміну), високомолекулярних білків (азоказеїну) та колагену (лізис азоколу) за допомогою реактивів фірми „Даниш Ltd" (Львів). Стан протеїназо-інгібіторної системи вивчали за вмістом у сироватці крові 2-МГ, вмістом в плазмі крові 1-ІП („Даниш Ltd", Львів). Комплексне ультрасонографічне дослідження (УСД) виконували на ультразвуковому сканері "AU-4 Idea" (Biomedica, Італія) конвексним датчиком з частотою 3,5 МГц, яке включало УЗД у реальному масштабі часу в В-режимі. Дані об'єктивного обстеження: Загальний стан хворого умовно задовільний. Свідомість ясна. Положення в ліжку активне. Будова тіла правильна. Конституція гіперстенічна. Постава сутула. Зріст - 165 см. Вага - 98 кг. Обвід талії 106 см, обвід стегон 102 см. Шкіра звичайного кольору, нееластична, без висипань, суха. Доступні огляду слизові блідо-рожевого кольору, без висипань і крововиливів. Підшкірно-жирова клітковина розвинена надмірно, більше на животі. М'язи розвинуті добре, тонус їх збережений. Обидві половини грудної клітки приймають однакову участь в акті дихання. Тип дихання змішаний, з перевагою грудного. Частота дихальних рухів 18 за хвилину. Грудна клітка при пальпації не болюча, еластична, голосове тремтіння проводиться однаково на симетричних ділянках. Над легенями везикулярне дихання, побічні дихальні шуми не прослуховуються. Ділянка серця не змінена, пульсація судин шиї не помітна, яремні вени не набухлі в сидячому положенні. Тони серця чисті, ритмічні. Судинний пучок не виходить за краї грудини. Талія серця у вигляді прямого кута. Частота серцевих скорочень (ЧСС) - 88 /хв, пульс ритмічний, AT - 130/80 мм рт. ст. Живіт при пальпації здутий, болючий в лівому та правому підребер'ях, позитивні симптоми Савощенка, Мейо-Робсона, болючі точки Дежардена, Губергріца, Мейо-Робсона, болючі при пальпації зони Шофара і Губергріца-Скульського. Печінка, селезінка не пальпуються. Вільної рідини в черевній порожнині не встановлено. Правий колінний суглоб набряклий, деформований, болючий при пальпації, рухливість у ньому дещо обмежена. Набряків немає. За даними лабораторного та інструментального обстеження виявлено: глюкоза крові - 5,5 ммоль/л; АлАТ - 34 од. (N до 41 од.); АсАТ - 35 од. (N до 37 од.); загальний холестерол (ЗХ) 7,33 ммоль/л (до 4,5 ммоль/л); триацилгліцероли - 2,6 ммоль/л (N до 2,3 ммоль/л); ЛПВЩ - 0,97 ммоль/л (N від 1,25 ммоль/л); ЛПНЩ - 3,27 ммоль/л (N до 2,59 мМоль/л), проби на запалення: СРП - негативний, титр АСЛО - 1:200, серомукоїди 2,3 ммоль/л. Ультразвукове дослідження (УЗД) органів черевної порожнини. Печінка оглянута повністю з правого підребер'я, у положенні на спині. Контур печінки рівний, чіткий, нижній край заокруглений, капсула не змінена. Ехоструктура паренхіми звичайна, однорідна. Звукопровідність тканини звичайна. Судинний малюнок збіднений. Підшлункова залоза збільшена, набрякла, 32×25×31 мм, нечіткий контур, мозаїчно ущільнена, Вірсунгова протока розширена. З метою дообстеження було виконано наступні дослідження: глікозильований Нв (Hb Alc) 5,2 %; індекс НОМА - 2,92 (індекс інсулінорезистентності, N до 2,0, активність -амілази крові 67 Од/л. ІМТ-32,5. Заключний діагноз: Хронічний панкреатит, больоваформа, фаза загострення середньої тяжкості. Остеоартроз, коксартроз, гонартроз правобічний, без помітного прогресування, клінікорентгенологічна стадія III, ФНС III. Ожиріння І ст. З приводу цього було призначене базисну терапію хронічного панкреатиту, коморбідного з остеоартрозом та ожирінням. До основного лікування було додано препарат L-карнітин "Стеатель" по 1,0 (10 мл) 2 рази на день та препарат L-глутатіон "Гепавал" упродовж 30 днів до одержання клінічного ефекту. Протягом дослідження випадків побічної дії ліків не було встановлено. Динаміка лікування представлена у наступній таблиці. 3 UA 122242 U Таблиця Показники вмісту в крові білкових та вуглеводно-білкових компонентів сполучної тканини, інтенсивність протеолізу та колагенолізу у хворого на хронічний панкреатит, остеоартроз та ожиріння в динаміці лікування (М±m) Показники, од. вимір. ПЗО, n=30 БЗОП, кмоль/л ВОП, мкмоль/л ГА, ммоль/л СК, ммоль/л ФНБ, мкмоль/л Лізис азоколу, Е440/млгод ММП-1,мкг/л Лізис АА, Е440/млгод 2-МГ, ммоль/л H2S, мкмоль/л 41,3±3,6 12,3±0,3 5,5±0,02 2,1±0,01 37,2±5,7 Середні показники у обстежених хворих Дані до лікування Дані після лікування 98,2±6,5 * 49,3±2,8 ** 11,0±0,5** 8,30,6 * 6,8±0,03 * 5,9±0,01 ** 2,6±0,04 * 2,3±0,03 ** 77,3±3,2 * 53,2±3,1 ** 0,84±0,02 0,54±0,002 * 0,68±0,002 ** 8,17±0,84 2,41±0,02 2,31±0,14 65,1±1,4 4,36*0,11 * 4,35±0,03* 6,9±0,10 * 23,7±2,4 * 6,33±0,13 ** 3,59±0,03 ** 4,3±0,12** 47,1±2,0 */** Примітка: * - різниця вірогідна у порівнянні з показником у ПЗО (р < 0,05); ** - різниця вірогідна у порівнянні з показником до лікування (р < 0,05). 5 10 Таким чином, застосування базисної терапії із включенням до неї антиоксиданту (Lглутатіону) та стабілізатора метаболізму (L-карнітину) призвело до врівноваження процесів синтезу та розпаду колагену та глікопротеїнів, яке супроводжувалось зростанням колагенолізу із досягненням балансу в системі метаболізму СТ. Відновлення процесів анаболізму протеїнів та фукоглікопротеїнів ПМК, а також системне гальмування необмеженого протеолізу лежить в основі досягнення стабільної ремісії запалення ПЗ, коморбідних захворювань (ОА), зниження ризику їх прогресування, істотного зниження ІМТ.У порівнянні з прототипом, спосіб, що заявляється, призводить до вірогідного усунення чинників ризику розвитку хронічного панкреатиту таким чином, усуває загрозу декомпенсації процесу. Технічний результат. Запропонований спосіб дозволяє ефективно лікувати хворих на хронічний панкреатит, коморбідний з остеоартрозом та ожирінням шляхом усунення ознак загострення клінічних синдромів. 15 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит за коморбідного перебігу з остеоартрозом та ожирінням шляхом призначення базисної терапії, який відрізняється тим, що додатково призначають препарат L-карнітин "Стеатель" по 1,0 (10 мл) 2 рази на день та препарат Lглутатіон "Гепавал" по 250 мг 2 рази упродовж 30 днів до одержання клінічного ефекту. Комп’ютерна верстка М. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Khukhlina Oksana Sviatoslavivna, Antoniv Aliona Andriivna, Mandryk Olha Yevhenivna

Автори російською

Хухлина Оксана Святославовна, Антонив Алена Андреевна, Мандрик Ольга Евгеньевна

МПК / Мітки

МПК: A61K 33/00, A61K 31/00

Мітки: коморбідного, хворих, панкреатит, лікування, хронічний, спосіб, перебігу, ожирінням, остеоартрозом

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-122242-sposib-likuvannya-khvorikh-na-khronichnijj-pankreatit-za-komorbidnogo-perebigu-z-osteoartrozom-ta-ozhirinnyam.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит за коморбідного перебігу з остеоартрозом та ожирінням</a>

Подібні патенти