Спосіб корекції інтенсивності перекисного окиснення ліпідів у крові курчат-бройлерів на тлі вакцинації проти хвороби ньюкасла

Номер патенту: 122204

Опубліковано: 26.12.2017

Автори: Куртяк Богдан Михайлович, Романович Людмила Вікторівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб корекції інтенсивності перекисного окиснення ліпідів у крові курчат-бройлерів на тлі вакцинації проти хвороби Нюкасла, який включає згодовування в складі стандартного комбікорму аскорбінової кислоти у дозі у дозі 0,25 г/кг комбікорму, який відрізняється тим, що курчатам з моменту введення вакцини, разом з аскорбіновою кислотою згодовують токоферолу ацетат у дозі 0,1 г/кг комбікорму 1 раз на добу протягом 30 діб.

Текст

Реферат: Спосіб корекції інтенсивності перекисного окиснення ліпідів у крові курчат-бройлерів на тлі вакцинації проти хвороби Ньюкасла включає згодовування в складі стандартного комбікорму аскорбінової кислоти у дозі у дозі 0,25 г/кг комбікорму. Курчатам з моменту введення вакцини, разом з аскорбіновою кислотою згодовують токоферолу ацетат у дозі 0,1 г/кг комбікорму 1 раз на добу протягом 30 діб. UA 122204 U (12) UA 122204 U UA 122204 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі ветеринарної медицини, зокрема до профілактики і терапії патологічних станів сільськогосподарських тварин і птиці, а саме до способів корекції інтенсивності перекисного окиснення ліпідів у крові птиці на тлі вакцинації проти хвороби Нюкасла. Заявлений спосіб може бути використаний у господарствах із різними формами власності, що вирощують і утримують сільськогосподарську птицю, для нормалізації обміну речовин при застосуванні вакцин з метою інтенсифікації галузі. Відомі способи підвищення імунної системи сільськогосподарської птиці за різних інфекційних та паразитарних захворювань (Тараканов Б. М. Механизмы действия пробиотиков на микрофлору пищеварительного тракта и организма животных / Б. М. Тараканов // Ветеринария. - 2000. - № 1. - С. 47-54; Смирнов В. В. Влияние комплексного пробиотика Споролакта на микробиоцеоноз кишечника теплокровных / В. В. Смирнов, С. Р. Резник, В. А. Вьюницкая / Мікробіологічний журнал. - 1995. - Вип. 57, № 4. - С. 42-48; Самарцев А. А. Новые пробиотики для животноводства / А. А. Самарцев, Н. И. Астанович, Г. И. Новик // Ефективні корми та годівля. - 2007. - № 2 (18). - С. 14-15; Ефективність гіпохлориту натрію при експериментальному Т-2 токсикозі курчат. / Труфанова В. О., Котик А. М., Ткаченко С. М., Труфанов О. В., Чорна Г. В.// Птахівництво: Міжвід. темат. наук, зб./ ІП УААН. - Харків, 2005. Вип. 57. - С. 454-460; Рекомендації з нормування годівлі сільськогосподарської птиці / Братішко Н. І., Горобець А. І., Притулено О. В. та ін. - Бірки, 2005. - 101 с.), у яких використовуються різні лікарські засоби, які сприяють нормалізації морфологічних показників крові, нейтралізують продукти порушеного обміну речовин і забезпечують видужання птиці. Недоліком цих способів є мала ефективність нормалізації прооксидантно-антиоксидантної рівноваги, яка порушується у результаті вакцинації чи інфекційних чи паразитарних захворювань. Найбільш близьким по суті до способу, що заявляється, є спосіб підвищення антиоксидантного статусу птиці (Влізло В. В. Засоби підвищення резистентності курчат / В.В. Влізло, М.А. Сімонов. В.П. Каплінський // Ветеринарна медицина України. - 2006. - № 7. - С. 4244) Відомий спосіб включає застосування курчатам аскорбінової кислоти у дозі 0,25 г/кг комбікорму. Спосіб базується на здатності вітаміну С безпосередньо вбивати бактерії та допомагати нейтралізувати бактеріальні токсини, а також активувати природні захисні механізми. Заявлений спосіб і прототип мають суттєві спільні ознаки: обидва способи включають застосування аскорбінової кислоти з кормом у дозі 0,25 г/кг комбікорму. Недоліком відомого способу є недостатня його ефективність пов'язана з порушенням прооксидантно-антиоксидантної рівноваги, яка настає у птиці за вакцинації проти хвороби Нюкасла Заявлений нами спосіб усуває вказані недоліки прототипу і забезпечує високу ефективність вакцинації птиці. Заявлений спосіб пригнічує інтенсивність перекисного окиснення ліпідів у крові курчат-бройлерів на тлі вакцинації проти хвороби Нюкасла. Таким чином, запропонований спосіб сприяє корекції інтенсивності процесів перекисного окиснення ліпідів, а це, у свою чергу, прискорює видужання хворих і потребує менших економічних затрат на їх лікування. В основу корисної моделі поставлена задача розробити ефективний спосіб корекції інтенсивності перекисного окиснення ліпідів у крові курчат-бройлерів на тлі вакцинації проти хвороби Нюкасла, зручний в застосуванні, економічно вигідний для використання в господарствах з різними формами власності, що вирощують птицю. Поставлена задача вирішується тим, що курчатам з моменту введення вакцини, разом з аскорбіновою кислотою згодовують токоферолу ацетат у дозі 0,1 г/кг комбікорму 1 раз на добу протягом 30 діб. Резистентність птиці до інфекційних захворювань залежить від функціонального стану органів системи імунітету та антиоксидантної системи. Серед збудників хвороб птиці, що особливо уражують імунну та антиоксидантну систему це віруси інфекційного бронхіту, ньюкаслської хвороби та вірусної бурсальної хвороби (хвороба Гамборо). Вони проявляють тропізм до лімфоїдних клітин, викликають їх руйнування і блокують імунну відповідь птиці. Для підвищення адаптаційної здатності й імунобіологічної реактивності організму у птиці в останні роки з успіхом використовують вітаміни. Зокрема, окремими авторами встановлено стимулювальний вплив вітамінів Е і С на активність імунної та антиоксидантної системи, продуктивність і збереженість у курей. Вітамін Е (токоферол) - жиророзчинний вітамін, який належить до "прямих" ендогенних антиоксидантів. За хімічною будовою даний вітамін є похідним бензо-у-дигідропірану. В 1 UA 122204 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 організмі ссавців і птахів токоферол не синтезується. Вони отримують його лише з кормом. Механізм фармакологічної дії вітаміну полягає у запобіганні окиснення жирів та жирних кислот. Вітамін Е захищає мембрани клітин від руйнування. Він має найбільшу здатність стабілізувати мембрани клітин і утворювати комплекси з жирними кислотами, забезпечуючи високу стійкість мембран до атаки активних форм кисню та вільних радикалів. Токоферол із фосфоліпідами клітинних мембран, утворюючи стабільні комплекси, забезпечує функціональний стан епітелію слизових оболонок кишечнику, матки, бронхів, шкіри та підвищує бар'єрну функцію проти проникнення вірусних і бактеріальних інфекцій. Також він проявляє антиоксидантні властивості завдяки здатності захоплювати неспарені електрони пероксидних радикалів та активних форм кисню. Високі антиоксидантні властивості токоферол проявляє у печінці, серцевому м'язі та селезінці. Вітамін С (аскорбінова кислота) - є основним компонентом неензимної ланки антиоксидантного захисту, функціональна дія якого тісно пов'язана з токоферолом і глутатіоном. Антиоксидантна дія вітаміну базується на гальмуванні процесів мікросомального окиснення, тобто аскорбат виступає як синергіст наступних природних антиоксидантів, беручи їх у відновленому стані і сприяючи пригніченню процесу вільнорадикального окиснення. Крім цього він бере участь у синтезі колагену та проколагену, у регуляції окисно-відновних процесів, обміні фолієвої кислоти та Феруму. Також бере участь у синтезі катехоламінів та стероїдних гормонів. Аскорбінова кислота нормалізує проникність капілярів, регулює згортання крові. Вітамін С є фактором захисту організму тварин від дії різних видів стресу. Посилює відновні процеси, володіє протизапальною та протиалергічною дією, зміцнює імунну систему, збільшує стійкість до інфекцій Поєднаний вплив аскорбінової кислоти та токоферолу ацетату обумовлює нормалізацію антиоксидантного захисту організму курчат на тлі вакцинації проти хвороби Нюкасла. Таким чином наведені інформативні відомості пояснюють технічний результат заявленого способу, підтверджуючи його ефективність і об'єктивність. При проведенні патентно-інформаційного пошуку авторами і заявником виявлено технічне рішення (Влізло В. В. Засоби підвищення резистентності курчат / В. В. Влізло, М. А. Сімонов. В. П. Каплінський // Ветеринарна медицина України. - 2006. - № 7.-С. 42-44), що містить найбільшу кількість суттєвих ознак, спільних із заявленим способом. Спосіб включає застосування курчатам аскорбінової кислоти у дозі 0,25 г/кг комбікорму. Але наявність зазначених, спільних із прототипом ознак недостатня для одержання технічного результату, який забезпечує заявлений спосіб. Технічних рішень, які б за сукупністю ознак повністю б співпадали із заявленим, не виявлено Це дозволяє зробити висновок про відповідність заявленого технічного рішення критерію корисної моделі "новизна". У патентній і науково-технічній літературі не знайдено технічних рішень, в яких були б описані відомості про ознаки, що відрізняють заявлений спосіб від прототипу і забезпечують досягнення технічного результату тим, що курчатам з моменту введення вакцини разом з аскорбіновою кислотою згодовують токоферолу ацетат у дозі 0,1 г/кг комбікорму 1 раз на добу протягом 30 діб. Корисна модель належить до галузі ветеринарної медицини, зокрема до профілактики і терапії патологічних станів сільськогосподарських тварин і птиці, а саме до способів корекції інтенсивності перекисного окиснення ліпідів у крові птиці на тлі вакцинації проти хвороби Нюкасла. Заявлений спосіб може бути використаний у господарствах із різними формами власності, що вирощують і утримують сільськогосподарську птицю, а тому відповідає критерію корисної моделі "промислова придатність". Реалізацію заявленого способу здійснюють у такий спосіб. Курчатам у 13-добовому віці випоюють вакцину проти хвороби Нюкасла Lasota Forte. Додатково з кормом згодовують токоферолу ацетат у кількості 0,1 г/кг та аскорбінову кислоту у дозі 0,25 г/кг комбікорму 1 раз на добу протягом 30 діб. Ефективність заявленого способу та його переваги перед прототипом підтверджені прикладом конкретного виконання. Дослідження проводили у фермерському господарстві "Федюк М" села Новосілки Золочівського району Львівської області на чотирьох групах курчат-бройлерах по 100 голів у кожній, починаючи з 1- до 45-добового віку. Утримання курчат було клітковим з вільним доступом до корму і води. Контрольній групі курчат згодовували стандартний комбікорм, збалансований за основними поживними речовинами згідно норм рекомендованих для кросу РОСС - 308 та у 13-добовому віці випоювали вакцину проти хвороби Нюкасла Lasota Forte. 2 UA 122204 U 5 10 15 20 Перша дослідна група птахів додатково до вказаного комбікорму отримувала аскорбінову кислоту у дозі 0,25 г/кг комбікорму, друга - токоферолу ацетат у кількості 0,1 г/кг комбікорму та аскорбінову кислоту у вище вказаній дозі (новий спосіб). Для досліджень використовували кров, яку брали в курчат після декапітації у різні вікові періоди: 11-, 27-, 34- і 41-добовому віці. У плазмі крові визначали вміст гідроперекисів ліпідів (ГПЛ; Мирончик А. К., 1982) і ТБК-активні продукти (Коробейникова Е. Н., 1989). З наведених у таблиці даних видно, що вміст проміжних продуктів ПОЛ у плазмі крові курчат-бройлерів контрольної групи у 27-, 34- і 41-добовому віці був відповідно на 20,6; 23,5 і 35,3 % (р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/355, A61K 31/375, A61K 39/17, A61D 7/00

Мітки: інтенсивності, ліпідів, ньюкасла, корекції, окиснення, хвороби, тлі, крові, перекисного, курчат-бройлерів, вакцинації, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-122204-sposib-korekci-intensivnosti-perekisnogo-okisnennya-lipidiv-u-krovi-kurchat-brojjleriv-na-tli-vakcinaci-proti-khvorobi-nyukasla.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб корекції інтенсивності перекисного окиснення ліпідів у крові курчат-бройлерів на тлі вакцинації проти хвороби ньюкасла</a>

Подібні патенти