Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб "сухої" дезінфекції повітря при проведенні пертубації, що призначається для позбавлення від механічних та мікробіологічних забруднень стисненого повітря, яке вводиться у маткові труби корів з метою визначення їх прохідності, передбачає прокачування атмосферного повітря через дезінфікуючу речовину у формі її водного розчину із використанням корпусу пристрою з прозорого безбарвного матеріалу, обладнаного двома трубками для подачі до приставки атмосферного та відведення дезінфікованого повітря, який відрізняється тим, що використовують приставку до пертубатора для дезінфекції повітря конструкції Г.М. Калиновського з дезінфікуючою речовиною у формі твердих дискретних утворень (шматків, кристалів).

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для очищення повітря від пилу використовують два сухих фільтри, при цьому до помитого і стерилізованого корпусу пристрою спочатку вкладають товстий, пружний вихідний фільтр, що додатково запобігає тампонуванню вихідної трубки, на який накладають тверду дезінфікуючу речовину, далі - вхідний повітряний фільтр і завершують складання приставки щільною герметизацією корпусу корком з трубкою введення атмосферного повітря.

Текст

Реферат: Спосіб "сухої" дезінфекції повітря при проведенні пертубації призначається для позбавлення від механічних та мікробіологічних забруднень стисненого повітря, яке вводиться у маткові труби корів з метою визначення їх прохідності, передбачає прокачування атмосферного повітря через дезінфікуючу речовину у формі її водного розчину із використанням корпусу пристрою з прозорого безбарвного матеріалу, обладнаного двома трубками для подачі до приставки UA 121734 U (12) UA 121734 U атмосферного та відведення дезінфікованого повітря, причому використовують приставку до пертубатора для дезінфекції повітря конструкції Г.М. Калиновського з дезінфікуючою речовиною у формі твердих дискретних утворень (шматків, кристалів), а для очищення повітря від пилу використовують два сухих фільтри; при цьому до помитого і стерилізованого корпусу пристрою спочатку вкладають товстий, пружний вихідний фільтр, що додатково запобігає тампонуванню вихідної трубки, на який накладають тверду дезінфікуючу речовину, далі вхідний повітряний фільтр, і завершують складання приставки щільною герметизацією корпусу корком з трубкою введення атмосферного повітря. UA 121734 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до ветеринарної медицини і зокрема до хірургічних пристроїв для ветеринарних цілей, пристроїв або способів для введення твердих, рідких або газоподібних медикаментів, або інших речовин в організм, або нанесення їх на поверхню тіла тварини, і може бути використаною при діагностиці неплідності корів. Аналоги корисної моделі Для діагностики непрохідності яйцепроводів (маткових, фалопієвих труб), використовують пристрої для введення в них повітря під надлишковим тиском. Висновки про стан стенозу роблять відповідно до динаміки тиску в системі. У медичній гінекології відоме використання: пристрою Легенченко І.С. (1925 рік) - до медичного скляного шприца ємністю 10 мл приєднується до його канюлі через шланг тонша частина наконечника від шприца Брауна. Потовщену його частину використовують як обтюратор для герметизації цервікального каналу. В порожнину матки вводять 5-10 мл повітря. Стан прохідності труб визначають по динаміці руху і опору поршня шприца; приладу для продування труб Г. Зельгейма, представленого системою поєднаних за допомогою медичних шлангів: шприца 150 мл для закачування повітря в порожнину матки, манометра та утерального (маткового) катетера з обтюратором для герметизації цервікального каналу; апарата для продування маткових труб конструкції Іванова А.А. - системи послідовно поєднаних: гумової груші для закачування повітря через гумові медичні шланги з відгалуженням до манометра та спеціального металевого утерального (маткового) катетера. http://www.medical-enc.ru/ginekologia/diagnostika-zhenskogo-besplodiia.shtml Большая медицинская Энциклопедия. Том тридцать третий. С. 513-514. Государственное издательство биологической и медицинской литературы. Москва. ОГИЗ РСФСР. 1936. У ветеринарній гінекології відоме використання: приладу для діагностики непрохідності яйцепроводів у корів шляхом закачування повітря через шийку матки. Аналогічний до попередніх пристроїв. Повітря закачується через утеральний катетер з обтюратором в канал шийки матки. [Дюденко B.C. Прибор для диагностики проходимости яйцепроводов у коров//Ветеринария. 1968. № 4. - С. 84-85]; пристрою для достовірної діагности стану прохідності яйцепроводів у корів методом продувания (пертубатора Г.М. Калиновського). [Пат. на корисну модель 106016. Україна. А61В 10/00, A61D 1/00. A61D 7/00. / Калиновський Г. М., …№и 2015 10670; заявл. 02.11.2015; опубл. 11.04.2016, бюл. № 7]. При цьому, головним недоліком використання перерахованих конструкцій є відсутність дезінфекції закачуваного повітря, що негативно впливає на якість діагностичного дослідження. Прототип корисної моделі Спосіб дезінфекції повітря у конструкції приладу для продування маткових труб А.Е. Мандельштама. Використовується водний розчин перекису водню 5 % або калію перманганату у прозорій безбарвній пляшці з гумовим корком, куди заведені дві скляні трубки, через який стиснене повітря проходить, залишаючи механічні та позбавлені мікробіологічної активності об'єкти (вегетативні форми бактерій, спори, віруси, амеби, антигени тощо) у водному розчині і далі подається у стисненому стані через матку до труб для діагностики стану їх прохідності. Розовский И.С. Диагностика бесплодия / И.С. Розовский. - М., Медгиз, 1961.-51 с. Большая медицинская Энциклопедия. Том тридцать третий. - С. 513-514. Государственное издательство биологической и медицинской литературы. Москва. ОГИЗ РСФСР. 1936. В прототипі основними причинами, що перешкоджають широкому застосуванню приладу для продування маткових труб А.Е. Мандельштама є: громіздкість і незручність конструкції; дуже короткий термін придатності розчину дезінфікуючої речовини; неможливість контролю за рівнем її активності (у випадку перекису водню) або складність використання калію перманганату, який віднесено до переліку прекурсорів наркотичних речовин. В основу корисної моделі поставлено технічну задачу удосконалення способу дезінфекції (очищення від механічних та мікробіологічних забруднень) стисненого повітря, що подається до порожнини матки і яйцепроводів при проведенні пертубації. Поставлена задача вирішується шляхом прокачування атмосферного повітря через дезінфікуючу речовину у формі її водного розчину із використанням корпусу пристрою з прозорого безбарвного матеріалу, обладнаного двома трубками для подачі до приставки атмосферного та відведення дезінфікованого повітря і в якому, на відміну від прототипу, використовують приставку до пертубатора для дезінфекції повітря, конструкції Г.М. Калиновського з дезінфікуючою речовиною у формі твердих дискретних утворень (шматків, кристалів), а для очищення повітря від пилу використовують два сухих фільтри, при цьому до помитого і стерилізованого корпусу пристрою спочатку вкладають товстий, пружний вихідний 1 UA 121734 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 фільтр, що додатково запобігає тампонуванню вихідної трубки, на який накладають тверду дезінфікуючу речовину, далі - вхідний повітряний фільтр, і завершують складання приставки щільною герметизацією корпусу корком з трубкою введення атмосферного повітря. Підготовлену таким чином приставку приєднують до пертубатора у проміжок між утеральним катетером і системою закачування повітря, прокачують достатню кількість повітря до заповнення системи, після чого приступають до дослідження. Причинно-наслідковий зв'язок між ознаками корисної моделі й очікуваним технічним результатом полягає у використанні системи сухих фільтрів та дезінфікуючої речовин у твердому агрегатному стані, що забезпечує достатній рівень дезінфекції повітря, а також збільшує терміни використання дезінфікуючих речовин, забезпечує візуальний контроль їх стану. Корисна модель дозволяє отримати новий технічний результат: покращення якості діагностики, зручність у роботі з пертубатором, зменшення трудових витрат, тривалий термін використання антисептика, можливість ведення візуального контрою за його станом. Фіг. 1. Схема складання приставки до пертубатора для дезінфекції повітря, конструкції Г.М. Калиновського. Рисунок у розібраному вигляді. 1. Трубка подачі дезінфікованого повітря до утерального катетера. 2. Корпус. 3. Товстий фільтр. 4. Тверда дезінфікуюча речовина. 5. Повітряний фільтр. 6. Корок з отвором. 7. Трубка подачі стисненого повітря до приставки. Фіг. 2. Схема складання приставки до пертубатора для дезінфекції повітря, конструкції Г.М. Калиновського. Малюнок приставки у складеному вигляді. Відомості, що підтверджують можливість здійснення корисної моделі. Спочатку приставку до пертубатора для санації повітря, конструкції Г.М. Калиновського, далі - "приставка", розбирають на окремі деталі, їх миють та стерилізують аналогічно до інших хірургічних інструментів у відповідності до виду використаного матеріалу. Потім у заглибленій частині корпусу (2) приставки, впритул до грубки для відведення повітря (1), вкладається товстий фільтр (3), представлений складеною у декілька шарів медичною стерильною марлею з утворенням пружного шару завтовшки 5-15 мм, що запобігає тампонуванню входу до трубки відведення дезінфікованого повітря (1), чим забезпечує його прийнятний тиск і захищає від несанкціонованого потрапляння дезінфікуючої речовини (4) до органів і тканин організму. Після цього в корпус вкладається шар дезінфікуючої речовини (4) у твердому агрегатному стані (наприклад, кристали йодоформу), завтовшки 5-10 мм. Зверху щільно вкладають повітряний фільтр (5) від пилу (наприклад, складена у декілька шарів стерильна марля). Завершують складання приставки щільним перекриттям її корпусу гумовим корком з отвором (6), обладнаним трубкою подачі атмосферного повітря до приставки (7). Приставка у зібраному вигляді приєднується до пертубатора будь-якого гину між утеральним (матковим) катетером і системою закачування повітря. Перед використанням прокачують невелику кількість повітря для заповнення системи очищеним повітрям. Приклад Окремі деталі приставки: корпус (2), представлений тубусом одноразового медичного шприца з канюлею (1), гумовий корок (6), трубку введення повітря (7) промивають проточною водою, занурюють в 0,2 % розчин дезактину або хлорантаїну за температури 45-50 °C на 15 хв. Далі миття кожної деталі здійснюють за допомогою йоржика або ватно-марлевого тампона і промивають під струменем проточної води. Внутрішні канали трубок промивають шляхом прокачування через них води за допомогою шприца. Продовжують процес стерилізацією кип'ятінням у дистильованій воді протягом 30 хвилин і висушують у сухожаровій шафі при 85 °C. На дно стерильного корпусу (2) приставки (тубуса шприца) вкладають стерильний марлевий тампон товщиною 10 мм у стисненому стані. Тампон виконує роль фільтра від проникнення пилу і несанкціонованого - дезінфікуючої речовини, а також запобігає тампонуванню нею канюлі (1) шприца (2), що забезпечує достатній рівень тиску струменя дезінфікованого повітря до яйцепроводів. Далі в корпус вносять шар кристалів йодоформу (4) завтовшки приблизно 5 мм, наверх вкладають марлевий фільтр (5) від проникнення пилу, товщиною приблизно 5 мм і закінчують складання приставки щільним перекриттям її корпусу гумовим корком (6) з трубкою подачі атмосферного повітря (1). 2 UA 121734 U Готову приставку приєднують до пертубатора Калиновського між утеральним катетером і системою закачування повітря, роблять декілька прокачувань грушею пертубатора до заповнення системи парами йодоформу, після чого проводять діагностичне дослідження. 5 10 15 20 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 1. Спосіб "сухої" дезінфекції повітря при проведенні пертубації, що призначається для позбавлення від механічних та мікробіологічних забруднень стисненого повітря, яке вводиться у маткові труби корів з метою визначення їх прохідності, передбачає прокачування атмосферного повітря через дезінфікуючу речовину у формі її водного розчину із використанням корпусу пристрою з прозорого безбарвного матеріалу, обладнаного двома трубками для подачі до приставки атмосферного та відведення дезінфікованого повітря, який відрізняється тим, що використовують приставку до пертубатора для дезінфекції повітря конструкції Г.М. Калиновського з дезінфікуючою речовиною у формі твердих дискретних утворень (шматків, кристалів). 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для очищення повітря від пилу використовують два сухих фільтри, при цьому до помитого і стерилізованого корпусу пристрою спочатку вкладають товстий, пружний вихідний фільтр, що додатково запобігає тампонуванню вихідної трубки, на який накладають тверду дезінфікуючу речовину, далі - вхідний повітряний фільтр і завершують складання приставки щільною герметизацією корпусу корком з трубкою введення атмосферного повітря. 3 UA 121734 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Kalynovskyi Hryhorii Mykolaiovych

Автори російською

Калиновский Григорий Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A61D 7/00, A61D 1/00, A61B 10/00

Мітки: повітря, сухої, проведенні, спосіб, дезінфекції, пертубації

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-121734-sposib-sukho-dezinfekci-povitrya-pri-provedenni-pertubaci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб “сухої” дезінфекції повітря при проведенні пертубації</a>

Подібні патенти