Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Застосування 4-(ди(гідроксиметил)аміно) бутанової кислоти як ноотропного засобу.

Текст

Реферат: Застосування 4-(ди(гідроксиметил)аміно)бутанової кислоти як ноотропного засобу. UA 120519 U (12) UA 120519 U UA 120519 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до хіміко-фармацевтичної галузі, а саме до засобів синтетичного походження ноотропної (мнемотропної або антиамнестичної) дії, і може бути використана як лікарська субстанція при створенні фармацевтичних препаратів, призначених для фармакокорекції когнітивних порушень. У зв'язку зі зростанням тривалості життя та частки людей похилого віку в популяції соціальна значимість когнітивних порушень (КП) стає дедалі більш актуальною. Причинами КП можуть бути нейродегенеративні і судинні захворювання головного мозку, токсичні і дисметаболічні енцефалопатії, нейроінфекції і інші патології, такі як серцево-судинні, цукровий діабет і метаболічний синдром, дисфункції щитовидної залози, виражене ураження функції печінки і нирок [1, 2, 3]. Фармакокорекція КП набуває сьогодні все більшої актуальності у зв'язку із підвищенням вимог до ефективної інтелектуальної діяльності у всіх сферах функціонування суспільства. З метою фармакокорекції КП широко застосовуються такі ноотропні засоби, як пірацетам та аміналон, що нормалізують метаболізм клітин центральної нервової системи, активують енергетичний і білковий обмін, полегшують передачу нервових імпульсів, підвищують стійкість мозку до гіпоксії і токсичних впливів [4, 5]. Проте пірацетам може викликати несприятливе збудження центральної нервової системи, підвищену дратівливість, тривожність, порушення сну, екстрапірамідні порушення, диспепсичні явища, здатний також загострювати перебіг коронарної недостатності, викликати алергічні реакції та збільшувати масу тіла [5]. Аміналон виявляє слабку ноотропну активність, також може викликати диспепсичні явища, відчуття жару, порушення сну, коливання артеріального тиску [5]. Задачею корисної моделі є розширення арсеналу ноотропних засобів за рахунок застосування похідних 4-амінобутанової кислоти як ноотропних засобів для покращення якості лікування когнітивних порушень та одержання можливості індивідуалізації фармакотерапії. Поставлена задача вирішується шляхом застосування 4-(ди(гідроксиметил)аміно)бутанової кислоти як ноотропного засобу. 4-(ди(гідроксиметил)аміно)бутанову кислоту одержують [6, 7] шляхом взаємодії 1,03 г (0,01 моль) 4-амінобутанової кислоти і 0,6 г (0,02 моль) формаліну у водному середовищі при постійному перемішуванні протягом 60-90 хвилин. Вихід 75-77 %. Ноотропна дія 4-(ди(гідроксиметил)аміно)бутанової кислоти не відома з джерел літератури. Авторами вперше було виявлено ноотропну дію 4-(ди(гідроксиметил)аміно)бутанової кислоти. Корисна модель ілюструється прикладами. Приклад 1. Вплив 4-(ди(гідроксиметил)аміно)бутанової кислоти на мнестичні функції оцінювали у мишей за тестом умовного рефлексу пасивного уникнення (УРПУ) на моделі антероградної скополамінової амнезії [8]. Через 30 хв. після введення скополаміну (1,5 мг/кг, внутрішньочеревинно (в/о) мишей навчали УРПУ, а через 24 год. перевіряли його закріплення. 4(ди(гідроксиметил)аміно)бутанову кислоту (Сполука І) вводили в/о у дозах 10 мг/кг (серія 1), та 30 і 50 мг/кг (серія 2). За препарат порівняння обрано класичний ноотроп пірацетам, який вводили в/о у дозі 200 мг/кг. Критерієм ноотропної дії фармакологічних препаратів обрано їх антиамнестичну активність (АА), що розрахована за формулою Баттлера [8]: AA = (ΔЛПП - ΔЛПС) / (ΔЛПІ - ΔЛПС) • 100, (%) де AA - антиамнестична активність, %; ΔЛПП - різниця латентного періоду входу до неосвітленої камери під час навчання та під час відтворення УРПУ для групи субстанції; ΔЛПС - різниця латентного періоду входу до неосвітленої камери під час навчання та під час відтворення УРПУ для групи контролю амнезії (КА); ΔЛПІ - різниця латентного періоду входу до неосвітленої камери під час навчання та під час відтворення УРПУ для групи інтактного контролю (КІ). Результати дослідження наведенні у таблиці 1. 1 UA 120519 U Таблиця 1 Антиамнестична активність 4-(ди(гідроксиметил)аміно)бутанової кислоти, (n=6) 1 2 Контроль інтакт Контроль амнезії Латентний період після навчання, с 4 Серія 1 175,7±4,3 4,0±0,77 Доза, мг/кг Латентний період до навчання, с 3 6,8±0,70 Група, препарат % тварин із Антиамнестична закріпленим активність, % УРПУ 5 6 53,5±26,6* φ 7 p10,05 р20,05 р2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/197

Мітки: антиамнестичних, похідних, використання, засобів, 4-амінобутанової, кислоти

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-120519-vikoristannya-pokhidnikh-4-aminobutanovo-kisloti-yak-antiamnestichnikh-zasobiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Використання похідних 4-амінобутанової кислоти як антиамнестичних засобів</a>

Подібні патенти