Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Застосування 4-(бензил(метил)аміно) бутанової кислоти як ноотропного засобу.

Текст

Реферат: Застосування 4-(бензил(метил)аміно)бутанової кислоти як ноотропного засобу. UA 120512 U (12) UA 120512 U UA 120512 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до хіміко-фармацевтичної галузі, а саме до засобів синтетичного походження ноотропної дії і може бути використана як лікарська субстанція при створенні фармацевтичних препаратів, призначених для фармакокорекції когнітивних порушень. Збільшення частоти асоційованих з віком когнітивних порушень (КП), зокрема зниження пам'яті, у результаті старіння населення є сьогодні провідною медичною і соціальною проблемою. Причинами КП можуть бути нейродегенеративні і судинні захворювання головного мозку, токсичні і дисметаболічні енцефалопатії, нейроінфекції і інші патології, такі як серцевосудинні, цукровий діабет і метаболічний синдром, дисфункції щитовидної залози, виражене ураження функції печінки і нирок [1, 2, 3]. Фармакокорекція КП набуває сьогодні все більшої актуальності у зв'язку із підвищенням вимог до ефективної інтелектуальної діяльності людини у всіх сферах функціонування суспільства. Для фармакокорекції КП широко застосовуються такі ноотропні засоби, як пірацетам та аміналон, що нормалізують метаболізм клітин центральної нервової системи, активізують енергетичний і білковий обмін, полегшують передачу нервових імпульсів, підвищують стійкість мозку до гіпоксії і токсичних впливів [2]. Проте пірацетам може викликати несприятливе збудження центральної нервової системи, підвищену дратівливість, тривожність, порушення сну, екстрапірамідні порушення, диспепсичні явища, здатний також загострювати перебіг коронарної недостатності, викликати алергічні реакції та збільшувати масу тіла [4]. Аміналон виявляє слабку ноотропну активність, також може викликати диспепсичні явища, відчуття жару, порушення сну, коливання артеріального тиску [4]. В основу корисної моделі поставлена задача розширення арсеналу ноотропних засобів за рахунок застосування похідних 4-амінобутанової кислоти як ноотропних засобів для покращення якості лікування когнітивних порушень та одержання можливості індивідуалізації фармакотерапії. Поставлена задача вирішується шляхом застосування 4-(бензил(метил)аміно)бутанової кислоти як ноотропного засобу. 4-(Бензил(метил)аміно)бутанову кислоту одержують [6, 7] наступним чином: до розчину 1,03 г (0,01 моль) 4-амінобутанової кислоти додають 1,06 г (0,01 моль) бензальдегіду. Реакційну суміш перемішують протягом 60 хвилин. Після цього до реакційної суміші додають 0,85 г (0,01 моль) дихлорметану. Реакційну суміш перемішують протягом 60-90 хвилин. Вихід 73-75 %. Авторами вперше було виявлено ноотропну дію 4-(бензил(метил)аміно)бутанової кислоти. Корисна модель пояснюється прикладами. Приклад 1. Вплив 4-(бензил(метил)аміно)бутанової кислоти (Сполука І) на мнестичні функції оцінювали у мишей за тестом умовного рефлексу пасивного уникнення (УРПУ) на моделі антероградної скополамінової амнезії [7]. Через 30 хв. після введення скополаміну (1,5 мг/кг, внутрішньочеревинно (в/о)) мишей навчали УРПУ, а через 24 год. перевіряли його закріплення. Сполуку І вводили в/о у дозах 10, 30 та 50 мг/кг. Як препарат порівняння було вибрано класичний ноотроп пірацетам, який вводили в/о в дозі 200 мг/кг. Критерієм ноотропної дії фармакологічних препаратів вибрано їх антиамнестичну активність (АА), яку розраховували за формулою Баттлера [7]: АА = (ΔЛПП - ΔЛПС) / (ΔЛПІ - ΔЛПС) • 100, (%) де, АА - антиамнестична активність, %; ΔЛПП - різниця латентного періоду входу до неосвітленої камери під час навчання та під час відтворення УРПУ для групи субстанції; ΔЛПС - різниця латентного періоду входу до неосвітленої камери під час навчання та під час відтворення УРПУ для групи контролю амнезії (КА); ΔЛПІ - різниця латентного періоду входу до неосвітленої камери під час навчання та під час відтворення УРПУ для групи інтактного контролю (КІ). Результати дослідження наведені у таблиці 1. 1 UA 120512 U Таблиця 1 Антиамнестична активність 4-(бензил(метил)аміно)бутанової кислоти Показники УРПУ Група, препарат Доза, мг/кг n 4 16,0±3,9 178,3±1,8 75 6 33,5±7,3 20,3±6,4* 0 Пірацетам 200 6 16,5±3,0 144,7±23,6** 77,1 66,6 Сполука І 30 4 9,3±1,4 180±0,00** 105,6 100 50 5 20,2±2,3 105,0±30,6 48,0 40 Інтактний контроль (ІК) Контроль амнезії (КА) ЛП до ЛП після навчання, навчання, с с АА % тварин із закріпленим УРПУ φ р10,05 р20,05 р20,05 р2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/197

Мітки: похідних, застосування, ноотропних, 4-амінобутанової, кислоти, засобів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-120512-zastosuvannya-pokhidnikh-4-aminobutanovo-kisloti-yak-nootropnikh-zasobiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Застосування похідних 4-амінобутанової кислоти як ноотропних засобів</a>

Подібні патенти