Одноступінчастий роторно-поршневий компресор

Номер патенту: 120414

Опубліковано: 25.10.2017

Автор: Нехорошев Борис Георгійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Одноступінчастий роторно-поршневий компресор, що містить оребрений корпус, закритий з торців оребреними передньою і задньою бічними кришками й в утвореній ними порожнині ротор, які утворюють робочі камери змінного об'єму, ротор через мотилевий(і) підшипник(и) спирається на ексцентрикову частину вала, а вал на корінні підшипники, розташовані в бокових кришках, і на його хвостовиках закріплені передня і задня противаги, передня противага вилита з осьовим або відцентровим нагнітаючим вентилятором, який відрізняється тим, що передня противага і вентилятор виконані окремо один від одного.

2. Одноступінчастий роторно-поршневий компресор за п. 1, який відрізняється тим, що впускне вікно виконано в тілі передньої кришки під гострим кутом до її торців і спрямовано від периферії до центру, при цьому оптимальна величина кута складає 70 градусів ±10 градусів.

3. Одноступінчастий роторно-поршневий компресор за п. 1, який відрізняється тим, що впускний патрубок кріпиться до торця передньої кришки, має криволінійну форму і виводиться за межі дефлектора радіально через зроблений в ньому отвір.

4. Одноступінчастий роторно-поршневий компресор за п. 1, який відрізняється тим, що впускний патрубок вилитий з передньою кришкою.

5. Одноступінчастий роторно-поршневий компресор за п. 1, який відрізняється тим, що впускний патрубок розташований між вентилятором і передньою кришкою.

Текст

Реферат: UA 120414 U UA 120414 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель стосується компресоробудування і може бути використана, наприклад, в роторно-поршневих двигунах внутрішнього згорання. Переваги роторно-поршневих компресорів перед поршневими полягають у відсутності елементів зі зворотно-поступальним рухом, що дозволяє забезпечити істотні питомі показники за масою й габаритами і значно меншим рівнем вібрації та шуму. Відомі одноступінчасті роторно-поршневі компресори (далі компресори), які мають епітрохоїдний корпус (далі корпус), закритий з торців передньою і задньою бічними кришками (далі кришками), розташований усередині них ротор, установлений на мотилевих підшипниках ексцентрикової частини вала, вал, установлений на корінних підшипниках, розташованих у кришках, а на хвостовиках закріплені противаги для зрівноваження відцентрових сил і моментів, наприклад компресори РПК-160 (1, с. 69), РК-4 (1, с. 75). Недоліком цих компресорів є відсутність вентиляторів для примусового охолодження, а також охолоджуючих ребер на кришках (кожухах), у зв'язку з чим має місце підвищена теплонапруженість робочого процесу: з підвищеною температурою стінок робочих камер, температурою нагнітання, спожитою потужністю, пониженою продуктивністю тощо. Відомий компресор РК-4Б (1, с. 74), у якого на одній з половин муфти закріплена крильчатка вентилятора охолодження. Це поліпшує охолодження, однак недостатньою мірою, оскільки холодний потік повітря спирається у передній кожух, який являє собою маслозбірник і зі своєю кришкою також перешкоджає доступу навколишнього повітря до передньої стінки робочої камери. У статті (2, с. 27, 28) наведено опис компресора, який має ребра на кришках. Недоліком цього компресора є відсутність вентилятора (примусового охолодження) і те, що передня кришка закрита ковпаком, який також перешкоджає доступу навколишнього повітря до стінки робочої камери. У статті (3, с. 96-101) наведено опис компресора ВК 0,4/0,8, який має ребра на корпусі і кришках, вентилятор, відлитий як одне ціле з противагою, дефлектор, який кріпиться на передній кришці радіально гвинтами і має захисну сітку. Крім того, в усіх згаданих компресорах, окрім ВК 0,4/0,8, а також в РПК-300 (1,с.71), впускні вікна традиційно розміщені в корпусах з виходом на робочі поверхні. Недоліком такого розміщення є те, що при проходженні радіальної ущільнюваної планки по вікну робочі камери з'єднуються між собою, при цьому робочі процеси в них не відбуваються, тобто має місце як би холостий (утрачений) хід, що призводить до зменшення продуктивності, а якщо в одній з камер відбувається процес розширення (з підвищеним тиском), то газ викидається у впускне вікно, що спричиняє недовикористання частини потужності від газу, який розширюється, підвищується шум. Задачею даної корисної моделі є поліпшення показників компресора та його компоновки шляхом об'єднання передньої противаги з нагнітальним вентилятором і перенесення впускного вікна з корпусу на передню кришку, та приєднання до нього криволінійного впускного патрубка, розташованого у зоні примусового обдування потоком холодного повітря; при цьому противага з вентилятором закриті дефлектором з захисною сіткою. Корисна модель пояснюється кресленнями, на яких схематично зображено: фіг. 1 - поздовжній розріз компресора; фіг. 2 - вигляд спереду з частково видаленим дефлектором; фіг. 3 - розріз по впускному патрубку. Компресор (фіг. 1) складається з оребреного корпусу 1, закритого з торців передньою 2 і задньою 3 оребреними кришками, які з ротором 4 утворюють дві робочі камери змінного об'єму, ротор спирається на ексцентрикову частину вала 5 за допомогою мотилевих підшипників 6 і 7. Вал спирається на два корінних підшипника 8 і 9, розташованих в кришках 2 і 3. На передньому і задньому хвостовиках валу закріплені противаги 10 і 11. Передня противага 10 поєднана в одне ціле з осьовим або відцентровим вентилятором 12 (фіг. 1 і 2), якщо він виконаний литим; якщо ж вентилятор виконаний з листового матеріалу, то противага може бути виконана і окремо від вентилятора, або прикріплена механічно чи приварена до нього. Вентилятор закритий дефлектором 13 із захисною сіткою 14 (фіг. 1, 2 і 3) і слугує для спрямування потоку холодного повітря на компресор і, зокрема, на впускний патрубок 15, який підігрівається від передньої кришки, а також захисту обслуговуючого персоналу від травмування. Дефлектор кріпиться до компресора на припливах кришки 16, розташованих на периферії кришки 2 радіально гвинтами або шпильками (фіг. 2 і 3). Впускне вікно 17 виконанов тілі передньої кришки під гострим кутом α до її торців і спрямовано від периферії до центру (фіг. 3). Оптимальна величина кута складає близько 70 градусів. До вікна приєднується або відливається з передньою кришкою впускний патрубок 15 під тим же кутом. Патрубок має криволінійну форму і виводиться радіально за межі 1 UA 120414 U 5 10 15 20 дефлектора через отвір в ньому; при цьому найбільш гаряча частина патрубка знаходиться в зоні примусового обдування холодним повітрям. На неробочих торцях бокових кришок виконані охолоджувані ребра 18. При проходженні ротора по торцевому впускному вікну він виконує роль золотника, розділяючи робочі камери і перешкоджаючи перетіканню газу з однієї в іншу і зменшуючи (виключаючи) його викид у впускне вікно. Технічний результат Технічним результатом запропонованої корисної моделі є поліпшення показників компресора та його компонування. Джерела інформації: 1. Сухомлинов P.M. "Трохоидные роторные компрессоры" г. Харьков: Вища школа, 1975-152 с.; 2. THE COMPRESSOR MARKET. By John Hartley The ENGINEER 22 January 1976. 3. Б.Г. Нехорошев "Роторно-поршневой электрокомпрессор ЭВК 0,4/0,8" Сборник научных трудов Национального Аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" 2015. - № 10/27, с. 96-101; 4. Нехорошев Б.Г., Мартынюк А.Т. "Роторно-поршневой компрессор с торцевым расположением впускного окна". Авиационно-космическая техника и технология. Сборник научных трудов Государственного Аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" 1999. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 35 40 1. Одноступінчастий роторно-поршневий компресор, що містить оребрений корпус, закритий з торців оребреними передньою і задньою бічними кришками й в утвореній ними порожнині ротор, які утворюють робочі камери змінного об'єму, ротор через мотилевий(і) підшипник(и) спирається на ексцентрикову частину вала, а вал на корінні підшипники, розташовані в бокових кришках, і на його хвостовиках закріплені передня і задня противаги, передня противага вилита з осьовим або відцентровим нагнітаючим вентилятором, який відрізняється тим, що передня противага і вентилятор виконані окремо один від одного. 2. Одноступінчастий роторно-поршневий компресор за п. 1, який відрізняється тим, що впускне вікно виконано в тілі передньої кришки під гострим кутом до її торців і спрямовано від периферії до центру, при цьому оптимальна величина кута складає 70 градусів ±10 градусів. 3. Одноступінчастий роторно-поршневий компресор за п. 1, який відрізняється тим, що впускний патрубок кріпиться до торця передньої кришки, має криволінійну форму і виводиться за межі дефлектора радіально через зроблений в ньому отвір. 4. Одноступінчастий роторно-поршневий компресор за п. 1, який відрізняється тим, що впускний патрубок вилитий з передньою кришкою. 5. Одноступінчастий роторно-поршневий компресор за п. 1, який відрізняється тим, що впускний патрубок розташований між вентилятором і передньою кришкою. 2 UA 120414 U 3 UA 120414 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: F04C 18/22

Мітки: компресор, одноступінчастий, роторно-поршневий

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-120414-odnostupinchastijj-rotorno-porshnevijj-kompresor.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Одноступінчастий роторно-поршневий компресор</a>

Подібні патенти