Настроюваний механізм вільного ходу

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Настроюваний механізм вільного ходу, який містить ведучу зірочку, циліндричні ролики, рівномірно розташовані по периметру сепаратора, на внутрішній поверхні якого по його периметру виконані П-подібні виточки з числом два і більше, в яких розташовані циліндричні пружини стискання, фігурну шайбу, зовнішню обойму, який відрізняється тим, що на фігурній шайбі виконані однакові дугоподібні пази з числом два та більше з центром дуг на центральній осі обертання ведучої зірочки, шкала з рисками через один градус та два діаметрально протилежні відносно осі обертання ведучої зірочки технологічні отвори, на сепараторі напроти шкали виконана одна риска, а через дугоподібні пази в ведучу зірочку загвинчені гвинти зі стопорними шайбами.

Текст

Реферат: UA 120340 U UA 120340 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до машинобудування, а саме з'єднувальних механічних муфт, зокрема механізмів вільного ходу. Відомі конструкції механізмів вільного ходу (МВХ), наприклад "Муфты обгонные роликовые" [див., В.Ф. Мальцев. Роликовые механизмы свободного хода. - М.: Изд. Машиностроение, 1968. - С. 8, рис. 1]. Для передачі великих обертальних моментів МВХ доповнюються сепараторами, які підтримують безперервний контакт роликів з обоймою і зірочкою. Наявність сепараторів гарантує одночасне заклинювання роликів [див., В.Ф. Мальцев. Роликовые механизмы свободного хода. - М.: Изд. Машиностроение, 1968. - С. 11, рис. 2, 3, 4]. Головним недоліком цих конструкцій є відсутність спеціального притискного пристрою для сепаратора, що значно погіршує роботу МВХ, а саме - запізнювання часу заклинювання, що може призвести до істотної зміни кінематичних і динамічних характеристик веденої обойми. Найбільш близьким технічним рішенням є механізм вільного ходу [див. патент України на корисну модель № 108275 від 11.07.2016. Бюл. № 13]. Механізм вільного ходу складається з ведучої зірочки, циліндричних роликів, рівномірно розташованих по периметру сепаратора, на внутрішній поверхні якого виконані П-подібні виточки з числом два і більше, в яких розташовані циліндричні пружини стискання. Вони упираються одними кінцями в торці П-подібних виточок, а іншими кінцями - у виступи фігурної шайби. Фігурна шайба співвісна із ведучою зірочкою і жорстко закріплена з нею. Сепаратор з роликами охоплюється зовнішньою обоймою. Механізм вільного ходу передає рух в одному напрямку, в іншому напрямку зовнішня обойма та внутрішня зірочка рухаються незалежно. Рух між ними передається за рахунок того, що циліндричні ролики за допомогою сил тертя між зовнішньою обоймою та циліндричними роликами, а також зусилля пружин стискання затягуються у вузьку частину клинового простору і механізм вільного ходу заклинюється, тобто зовнішня обойма із внутрішньою зірочкою обертаються як єдине ціле. Якщо зовнішня обойма та внутрішня зірочка обертаються в різних напрямках, то сила тертя між зовнішньою обоймою та циліндричними роликами переміщує їх у широку частину клинового простору і механізм розклинюється, тобто зовнішня обойма і внутрішня зірочка обертаються незалежно. Конструкція цього механізму вільного ходу обрана найближчим аналогом. Найближчий аналог і заявлена корисна модель мають такі спільні ознаки: ведуча зірочка, циліндричні ролики, рівномірно розташовані по периметру сепаратора, на внутрішній поверхні якого по його периметру виконані П-подібні виточки з числом два і більше, в яких розташовані циліндричні пружини стискання, фігурну шайбу, зовнішню обойму. Головним недоліком найближчого аналога є: Неможливість забезпечення найбільш оптимального зусилля притиску між виступами фігурної шайби та сепаратором, що призводить до подальших недоліків, а саме: - недостатнє зусилля, яке створюється циліндричними пружинами стискання, не забезпечує достатньо надійного контакту циліндричних роликів із зовнішньою обоймою та ведучою зірочкою, що призводить до неузгодженого руху в режимі заклинювання, що може призвести до ковзання між поверхнями, які труться, та їх інтенсивному зносу; - дуже велике зусилля, яке створюється притискними циліндричними пружинами, може призвести до погіршення процесу заклинювання, можливо й його виключення, також у режимі вільного ходу виникають великі сили тертя між поверхнями, які труться та їх інтенсивному зносу, що призводить до порушення нормального функціонування механізму вільного ходу. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити конструкцію настроюваного механізму вільного ходу, в якому шляхом іншого виконання фігурної шайби, нанесення риски на сепараторі і установлення стопорних шайб на ведучій зірочці, забезпечити підвищення надійності і довговічності роботи. Поставлена задача вирішується тим, що в настроюваному механізмі вільного ходу, що містить ведучу зірочку, циліндричні ролики, які рівномірно розташовані по периметру сепаратора, на внутрішній поверхні якого по його периметру виконані П-подібні виточки з числом два і більше, в яких розташовані циліндричні пружини стискання, фігурна шайба, зовнішня обойма, згідно з корисною моделлю, на фігурній шайбі виконані однакові дугоподібні пази з числом два та більше з центром дуг на центральній осі обертання ведучої зірочки, шкала з рисками через один градус та два діаметрально протилежні відносно осі обертання ведучої зірочки технологічні отвори, на сепараторі навпроти шкали виконана одна риска, а через дугоподібні пази в ведучу зірочку загвинчені гвинти зі стопорними шайбами. Таке конструктивне виконання настроюваного механізму вільного ходу шляхом установлення відносного положення фігурної шайби та сепаратора дозволяє регулювати 1 UA 120340 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 значення притискного зусилля, визначати оптимальне значення, що забезпечує надійність роботи та довговічність. Отже, запропоноване конструктивне виконання настроюваного МВХ сприяє його підвищеній надійності й довговічності роботи. Конструкція настроюваного механізму вільного ходу представлена на кресленнях, де: Фіг. 1 - фронтальний вид МВХ; Фіг. 2 - вид МВХ у перерізі А-А на Фіг. 1. Механізм вільного ходу містить ведучу зірочку 1. На ведучій зірочці 1 співвісно з нею установлений сепаратор 2 із циліндричними роликами 3. Циліндричні ролики 3 установлені у вікнах 12 сепаратора 2. На внутрішній поверхні сепаратора 2 по його периметру виконані виточки 4 П-подібної форми. У виточках 4 установлені циліндричні пружини стискання 5. Для того, щоб пружини стискання 5 не випадали з виточок П-подібної форми 4, суцільно з фігурною шайбою 8 виконані бортики 11. Циліндричні пружини стискання 5 одними кінцями упираються в торці 6 виточок 4 П-подібної форми, а іншими кінцями упираються у виступи 7 фігурної шайби 8. Фігурна шайба 8 гвинтами 9 співвісно і жорстко закріплена з ведучою зірочкою 1. У фігурній шайбі 8 виконані дугоподібні пази 13, із центрами дуг на осі обертання ведучої зірочки 1, технологічних отворів 17 і 18, розташованих діаметрально протилежно відносно осі обертання ведучої зірочки 1. На фігурній шайбі 8 виконана шкала 15 із рисками через кожний градус, а на сепараторі 2 напроти шкали 15 - одна риска 14. Під головками гвинтів 9 установлені стопорні шайби 16. Сепаратор 2 із циліндричними роликами З установлений усередині зовнішньої обойми 10 співвісно з нею. Настроюваний механізм вільного ходу працює в трьох режимах. 1. Режим настроювання - він виконується в нерухомому стані МВХ: відпускаються гвинти 9 із стопорними шайбами 16. Потім за допомогою спеціального ключа, установленого в технологічні отвори 17 и 18, повертається фігурна шайба 8, в один або в інший бік, при нерухомому сепараторі 2, поки риска 14 на сепараторі 2 не співпадає з потрібною рискою 15 на фігурній шайбі 8. Після певної кількості циклів роботи механізму за необхідності процес настроювання зусилля повторюється. 2. Вільний хід - рух ланок механізму, коли зовнішня обойма 10 і ведуча зірочка 1 не заклинені між собою і рухаються одна відносно одної. При цьому циліндричні ролики 3 під дією циліндричних пружин стискання 5 стикаються з робочими поверхнями зовнішньої обойми 10 і зірочки 1, але залишаються не заклиненими між ними. Вільний хід механізму триває з моменту закінчення процесу розклинювання до моменту початку заклинювання. 3. Заклинений стан - процес затискання циліндричних роликів 3 між робочими поверхнями зовнішньої обойми 10 і ведучої зірочки 1 у момент такого відносного переміщення їх, яке викликає заклинювання циліндричних роликів 3 у вужчу частину простору між зовнішньою обоймою 10 і ведучою зірочкою 1. Цей період супроводжується додаванням навантаження до елементів механізму і їх деформацією. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Настроюваний механізм вільного ходу, який містить ведучу зірочку, циліндричні ролики, рівномірно розташовані по периметру сепаратора, на внутрішній поверхні якого по його периметру виконані П-подібні виточки з числом два і більше, в яких розташовані циліндричні пружини стискання, фігурну шайбу, зовнішню обойму, який відрізняється тим, що на фігурній шайбі виконані однакові дугоподібні пази з числом два та більше з центром дуг на центральній осі обертання ведучої зірочки, шкала з рисками через один градус та два діаметрально протилежні відносно осі обертання ведучої зірочки технологічні отвори, на сепараторі напроти шкали виконана одна риска, а через дугоподібні пази в ведучу зірочку загвинчені гвинти зі стопорними шайбами. 2 UA 120340 U 3 UA 120340 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: F16D 41/02

Мітки: настроюваний, ходу, механізм, вільного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-120340-nastroyuvanijj-mekhanizm-vilnogo-khodu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Настроюваний механізм вільного ходу</a>

Подібні патенти