Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Рама візка конвеєрної машини, яка містить ригелі, з'єднані між собою балками, що мають верхню переважно горизонтальну полицю, до якої приєднані з проміжком між протилежними поверхнями щонайменше дві переважно вертикальні стінки, а в ригелях між парами стінок кожної балки виконані отвори, яка відрізняється тим, що балки додатково містять нижню полицю, з'єднану зі стінками, а в центральній зоні нижньої полиці виконаний щонайменше один отвір.

Текст

Реферат: Рама візка конвеєрної машини має ригелі, з'єднані між собою балками, що мають верхню переважно горизонтальну полицю, до якої приєднані з проміжком між протилежними поверхнями щонайменше дві переважно вертикальні стінки. В ригелях між парами стінок кожної балки виконані отвори. Балки додатково містять нижню полицю, з'єднану зі стінками. В центральній зоні нижньої полиці виконаний щонайменше один отвір. UA 120305 U (54) РАМА ВІЗКА КОНВЕЄРНОЇ МАШИНИ UA 120305 U UA 120305 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі чорної металургії, а саме: до устаткування агломераційних і випалювальних машин. Відома рама візка конвеєрної машини, який містить ригелі, ребра жорсткості і підколосникові балки. Кожна балка складена із однієї горизонтальної полиці під колосники та однієї вертикальної несучої стінки, що з'єднані між собою та ригелями зварними швами [патент України на корисну модель №605, МПК F27B 21/04, 08, Бюл. №5, 2000 p.]. Недоліком рами є її недостатня несуча здатність, яка обумовлена Т-подібною формою балки та наявністю тільки однієї несучої стінки. Відома рама візка конвеєрної машини, що містить ригелі, міме якими розташовані балки, що мають верхню переважно горизонтальну полицю, до якої приєднані з проміжком між протилежними поверхнями щонайменше дві переважно вертикальні стінки [патент України на корисну модель №2421, МПК F27B 21/06, оп. 15.03.2004, Бюл. №1]. Відома прийнята за прототип рама візка конвеєрної машини, яка містить ригелі, з'єднані між собою балками, що мають верхню переважно горизонтальну полицю, до якої приєднані з проміжком між протилежними поверхнями щонайменше дві переважно вертикальні стінки, а в ригелях між парами стінок кожної балки виконані отвори, в яку всмоктується вакуум-камерами холодне повітря та охолоджує стінки та полиці балок [патент України на корисну модель №112198, МПК F27B 21/06, оп. 12.02.2016, Бюл. №23]. Недоліком рами є її невеликий термін експлуатації, який пов'язаний з швидким прогином балок до критичної величини у напрямі вакуум-камери конвеєрної машини. Цей прогин визначається у тому числі й нагрівом під час експлуатації стінок балки, внаслідок чого зменшується опір деформації матеріалу балок. Наявність отворів в ригелях дозволяє охолоджувати тільки периферійні зони полиць та стінок, що недостатньо для зменшення прогину балок при експлуатації візка. В основу корисної моделі поставлено задачу за рахунок вдосконалення конструкції рами підвищити її термін експлуатації. Поставлена задача досягається у рамі візка конвеєрної машини, яка містить ригелі, з'єднані між собою балками, що мають верхню переважно горизонтальну полицю, до якої приєднані з проміжком між протилежними поверхнями щонайменше дві переважно вертикальні стінки, а в ригелях між парами стінок кожної балки виконані отвори, в якій, згідно корисної моделі, балки додатково містять нижню полицю, з'єднану зі стінками, а в центральній зоні нижньої полиці виконаний щонайменше один отвір. Вакуум-камери конвеєрної машини в процесі агломерації або випалювання всмоктують через отвори в центральній зоні нижньої полиці і отвори в ригелях холодне повітря, яке охолоджує стінки як в периферійних, так і в центральний зонах балок і таким чином збільшує їх опір деформуванню під впливом ваги шихти та візка. Прогин візка зменшується, отже збільшується термін його експлуатації. Суть корисної моделі пояснюється прикладеними кресленнями, на яких зображено: - Фіг. 1, 2- рама у складі візка в двох виглядах; - Фіг. 3, 4 - конфігурація балки в перерізах А-А і Б-Б; - Фіг. 5 - вигляд В на балку з отвором в нижній полиці. На Фіг. 1-5 зображені: 1 - ригелі; 2 - поздовжні балки рами; 3 - ребра жорсткості; 4 - вузол роликів; 5 - вісі, на які насаджені роликові вузли; 6 - ущільнення; 7 - знімні борти; 8 - колосники; 9 - верхні горизонтальні полиці поздовжніх балок; 10 - вертикальні несучі стінки поздовжніх балок; 11 - отвори в ригелях, 12 - нижні полиці; 13 - отвір в нижній полиці 12. Рама, що пропонується, входить до складу візка агломераційної або випалювальної машини (Фіг. 1, 2). Рама складається з двох ригелів 1, подовжніх балок 2 та при необхідності ребер жорсткості 3, з'єднаних між собою. Ригелі 1 рами з'єднані з чотирма роликами 4 осями 5, в нижній частині до ригелів 1 прикріплені ущільнення 6, а поверх ригелів 1 встановлені знімні борти 7. Кожна поздовжня балка 2 складається з верхньої переважно горизонтальної полиці 9 під колосники 8, щонайменше двох несучих переважно вертикальних стінок 10, прикріплених до верхньої полиці 9 з проміжком між протилежними поверхнями, та нижньої полиці 12, з'єднаної з нижніми торця несучих стінок 10. Полиці 9, 12 зі стінками 10 утворюють порожнину. В ригельних стінках, а також в центральній зоні нижньої полиці 12 порожнини виконані отвори 11 та 13 (див. Фіг.3-5). Візок працює вкупі з суміжними візками у складі стрічкового конвеєру агломераційної або випалювальної машини. Поперед експлуатації на візок встановлюють швидкозношувані і тому часто замінні деталі: знімні борти і 7 колосники 8. При виготовленні, наприклад, агломерату на колосники 8 завантажується шихта, після чого візки на роликах 4 прямують до зони спікання. Там шихта від пальників запалюється і спікається 1 UA 120305 U 5 10 15 20 25 30 35 при безупинному пересуванні візків і відсмоктуванні повітря від шару шихти вакуум-камерами, роботі яких сприяють вузли ущільнення 6. Далі візки послідовно перекидаються, звільняються від агломерату, яким стала шихта, та знов повертаються на вихідні положення. Разом з відсмоктуванням гарячих газів від шихти, що згоряє, вакуум-камери відсмоктують холодне повітря зі зовнішнього боку ригелів 1. Воно переміщується в порожнини, охолоджує стінки 10 і полиці 9, 12 та через отвір 13 в центральній частині нижньої полиці 12 видаляється з порожнини в вакуум-камеру. Наявність полиці 12 і отвору 13 в ній забезпечує рівномірне охолодження всієї балки, що збільшує міцнісні властивості матеріалу по всій довжині поздовжніх балок 2 і як наслідок їх несучу здатність. Прогин рами візка уповільнюється, отже збільшується термін експлуатації рами та візка у цілому. Несуча здатність балки додатково збільшується за рахунок наявності нижньої полиці 12, яка утворює рамну конструкцію несучих стінок. Жорсткість цієї конструкції вища ніж в конструкції балки за рамою-прототипом. Приклад. Рама візка агломераційної машини мала з'єднані між собою два ригелі, чотири поздовжні балки і шість ребер жорсткості. Верхні полиці балок мали розміри в перерізі 90×25 мм, дві вертикальні стінки кожної із балок мали розміри в перерізі 230×10 мм, нижні полиці мали розмірі 80×10 мм, проміжок між стінками дорівнював 14 мм. В обох ригелях між стінками кожної балки були виконані прямокутникові отвори розмірами 14×60 мм на відстані 10 мм від нижньої поверхні полиць. В центральній частині нижньої полиці кожної балки були виконані по одному прямокутному отвору розміром в перерізі 16×400мм. Матеріал балок - сталь St.52-3. Раму, що пропонується, та раму-прототип експлуатували в складі візка на конвеєрній агломашині впродовж півроку. За цей час прогин обох рам (балок) склав 5 мм за рахунок несталої стадії повзучості матеріалу балок. Далі ті ж самі візки експлуатували ще півроку. В рамі, що пропонується, прогин склав 0,8-1,0 мм, в рамі-прототипі прогин склав 1,2-1,4 мм. Таким чином, виконання отворів в ригелях між несучими стінками балок дозволяє на 1 мм зменшити прогин балок за півроку експлуатації в умовах сталої повзучості сталі St.52-3. При критичному прогині 20 мм рама, що пропонується, забезпечить збільшення терміну її експлуатації на 2,3-3,4 роки в порівнянні з прототипом. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Рама візка конвеєрної машини, яка містить ригелі, з'єднані між собою балками, що мають верхню переважно горизонтальну полицю, до якої приєднані з проміжком між протилежними поверхнями щонайменше дві переважно вертикальні стінки, а в ригелях між парами стінок кожної балки виконані отвори, яка відрізняється тим, що балки додатково містять нижню полицю, з'єднану зі стінками, а в центральній зоні нижньої полиці виконаний щонайменше один отвір. 2 UA 120305 U 3 UA 120305 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: F27B 21/06

Мітки: рама, конвеєрної, машини, візка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-120305-rama-vizka-konveehrno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Рама візка конвеєрної машини</a>

Подібні патенти