Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Крокова різальна гільйотинна машина, яка включає мотор-редуктор, зв'язаний через засоби передачі зусиль з механізмами приводу ріжучих елементів і крокового стрічкового транспортера, яка відрізняється тим, що виконана з можливістю передачі зусиль механізмам приводу ріжучих елементів і крокового стрічкового транспортера єдиним передавальним механізмом, виконаним з можливістю сприйняття і перетворення обертального руху мотор-редуктора, в зворотно-поступальний рух поперечного ріжучого елемента з одночасним рухом повздовжніх ріжучих елементів і в синхронізований з ними рух крокового стрічкового транспортера.

2. Крокова різальна гільйотинна машина за п. 1, яка відрізняється тим, що єдиний передавальний механізм, представлений у вигляді кривошипно-повзунного механізму, зв'язаного з мотор-редуктором через вал відбору потужності, принаймні один повзун якого, шарнірно з'єднаний зі штовхальним важелем механізму приводу крокового стрічкового транспортера.

3. Крокова різальна гільйотинна машина за п. 1, яка відрізняється тим, що механізм приводу крокового стрічкового транспортера виконаний з можливістю перетворення зворотно-поступального руху повзуна кривошипно-повзунного механізму в кроково-обертальний рух ведучого барабана крокового стрічкового транспортера, синхронізований з рухом ріжучих елементів.

Текст

Реферат: UA 120267 U UA 120267 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Заявлена корисна модель належить до галузі харчової промисловості, а саме до кондитерського обладнання для виробництва цукерок і може бути використана, наприклад, для нарізання м'яких кондитерських пластів З патенту РФ на винахід № 2084169 від 22.08.1995 МПК A23G7/00 "Устройство для нарезки мармеладного пласта" відомий пристрій для різання мармеладного пласта, що містить подавальний транспортер, механізм поздовжнього різання пласта з віддільником смуг, механізм поперечного різання пласта і відвідний транспортер. Механізм поздовжнього різання пласта містить ріжучу пластину з обертовими дисковими ножами і притискним барабаном що обертається, при цьому ріжуча пластина встановлена на кінці, подавального транспортера на всю ширину його стрічки у безпосередній близькості від неї, і має ряд поздовжніх відносно стрічки щілин, в яких розміщені дискові ножі, які виступають над поверхнею пластини на висоту, що перевищує товщину мармеладного пласта, і встановлені один від одного на відстані, рівній ширині поздовжніх смуг пласта, що нарізуються, а притискний барабан встановлений над дисковими ножами для контакту з верхньою поверхнею пласта і має кільцеві прорізи під дискові ножі, причому відділювач смуг виконаний у вигляді напрямних, закріплених на опорі на відстані одна від одної, що дорівнює відстані між дисковими ножами, причому опора розміщена за притискним барабаном над додатковим подавальним транспортером, встановленим за рольгангом, який розташований за ріжучою пластиною, а напрямні виконані у вигляді круглих стрижнів, загострених по всій висоті і звернених своїми ребрами до дискових ножів. До недоліків даної конструкції можна віднести її відносну складність, за рахунок наявності кількох тягових двигунів, також недоліком є багатодетальність конструкції, що робить її складною в обслуговування та експлуатації. З авторського свідоцтва СРСР на винахід № 97538, МПК B26D7/18 "Машина для резки кондитерских мягких пластов, например, конфетных, на отдельные конфеты" відома машина, яка включає мотор-редуктор, зв'язаний через засоби передачі зусиль з механізмами приводу ріжучих елементів і крокового стрічкового транспортера. Указана машина виконана у вигляді стрічкового транспортера, який подає пласт, що розрізається під розміщені над стрічкою ножі для повздовжнього розрізу, а потім під гільйотинний ніж для поперечного розрізу. Машину змонтовано на станині у верхній частині якої встановлено кроковий стрічковий транспортер, що приводиться до руху за допомогою храпового механізму. Храповий механізм зв'язаний з головним валом системою важелів, сприймаючих рух від окремого кулачка, встановленого на головному валу. Повернення системи важелів до початкового стану, здійснюється пружиною. Ножі для повздовжнього нарізання, одним кінцем закріплені на спільній осі, що передає ножам коливальний рух по дузі кола під дією важелів, шарнірно зв'язаних зі штангою, яка виконує зворотно-поступальний рух вгору і вниз за допомогою окремих кулачків, насаджених на головний вал. На штанзі закріплено гільйотинний ніж, який рухається зворотно-поступально, вгору і вниз для поперечного розрізання. До недоліків даної машини можна віднести відносну складність і багатодетальність конструкції, яка передбачає наявність трьох окремих кулачків, пружини, елементів тертя, що призводить до зменшення ККД, підвищення енергоспоживання та збільшення витрат на її утримання. Дану конструкцію приймаємо за найближчий аналог. Технічною задачею на вирішення якої спрямована заявлена корисна модель є створення крокової різальної гільйотинної машини спрощеної конструкції з можливістю її використання у кондитерському виробництві на підприємствах різної потужності. Технічний результат, що досягається при реалізації заявленої корисної моделі полягає у поліпшенні експлуатаційних характеристик та зниженні металоємності за рахунок спрощення конструкції, а також, збільшенні коефіцієнта корисної дії внаслідок зменшення енерговитрат. Суть заявленої корисної моделі полягає у тому, що передача зусиль механізмам приводу ріжучих елементів і крокового стрічкового транспортера здійснюється за рахунок єдиного передавального механізму, виконаного з можливістю сприйняття і перетворення обертального руху електродвигуна, в зворотно-поступальний рух поперечного ріжучого елемента з одночасним рухом повздовжніх ріжучих елементів і в синхронізований з ними рух крокового стрічкового транспортера. Єдиний передавальний механізм представлений у вигляді кривошипно-повзунного механізму (КПМ), зв'язаного з черв'ячним мотор-редуктором, при цьому на повзунах КПМ жорстко закріплено раму з поперечним та поздовжніми ріжучими елементами. Механізм приводу крокового стрічкового транспортера виконаний з можливістю перетворення зворотно-поступального руху повзуна в кроково-обертальний рух ведучого барабана крокового стрічкового транспортера, синхронізований з рухом ріжучих елементів. 1 UA 120267 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Суть корисної моделі, що заявляється, пояснюється, але не обмежується наступними кресленнями: Фг. 1 - кінематична схема крокової різальної гільйотинної машини, вигляд збоку. Фіг. 2 - кінематична схема крокової різальної гільйотинної машини, вигляд зверху. Фіг. 3 - функціональна схема діючого механізму крокової різальної гільйотинної машини Крокова різальна гільйотинна машина включає металеву станину 1 (Фіг. 1), встановлений у її нижній частині мотор-редуктор 2, єдиний передаваьний механізм, що виконаний з можливістю сприйняття і перетворення обертального руху мотор-редуктора, в зворотно-поступальний рух поперечного 3 й поздовжніх 4 ріжучих елементів, і в синхронізований з ними рух крокового стрічкового транспортера 5. Єдиний передавальний механізм представлено у вигляді кривошипно-повзунного механізму (КПМ) 6, зв'язаного з мотор-редуктором через вал відбору потужності, повзуни якого розміщено з обох боків станини. Один з повзунів КПМ, шарнірно з'єднаний із штовхальним важелем 7 механізму приводу крокового стрічкового транспортера. В свою чергу механізм приводу крокового стрічкового транспортера виконаний з можливістю перетворення зворотнопоступального руху повзуна КПМ в кроково-обертальний рух ведучого барабана 8 крокового стрічкового транспортера, синхронізований з рухом ріжучих елементів 3, 4. Додатково привід крокового стрічкового транспортера, оснащений механізмом 9 (Фіг. 2) регулювання кроку. Вказаний механізм приводу крокового стрічкового включає жорстко закріплене на ведучому барабані храпове колесо 10, поворотний сектор 11 із шарнірно закріпленою на ньому штовхальною собачкою 12, а також фіксуючу собачку 13 (Фіг. 1) встановлену на станині. Механізм приводу крокового стрічкового транспортера приводиться до руху при взаємодії штовхального важеля із штовхальною собачкою поворотного сектора. Регулювання кроку під час руху транспортера, здійснюється механізмом регулювання, за рахунок регулюючого гвинта з кронштейном, встановленим на станині у безпосередній близькості з поворотним сектором, вихід гвинта дозволяє обмежувати рух поворотного сектора на задану величину. Поперечні і повздовжні ріжучі елементи включають поперечний і поздовжні гільйотинні ножі, відповідно, встановлені на спільній жорсткій рамі 14, яку закріплено на повзунах КПМ. Така конструкція забезпечує можливість одночасного руху поперечних і повздовжніх ножів. Разом з цим ріжучі елементи оснащено гребінкою відбійником 15 кондитерського пласта, виконаною з можливістю забезпечення захисту ріжучої кромки ножів від пошкодження. Відповідно до описаних конструктивних рішень, крокова різальна гільйотинна машина працює наступним чином. Для більш повного розуміння роботи технічного рішення, що заявляється звернемося до Фіг. 3. Пласт для нарізання поміщають на стрічку крокового транспортера, який поступово подає його спочатку під повздовжні ножі 4, а потім під поперечний ніж 3. Рух крокового стрічкового транспортера забезпечується за рахунок передачі зусиль від мотор-редуктора, через зворотно-поступальний рух КПМ 6, шляхом взаємодії штовхального важеля 7, встановленого на шарнірі 16 із поворотним сектором 11, надаючи йому, при цьому обертального руху. В свою чергу, поворотний сектор за допомогою встановленої на ньому штовхальної собачки 12, надає обертального руху храповому колесу 10, жорстко посадженому на торцевій поверхні барабана крокового стрічкового транспортера. Разом з цим відбувається передача зворотно-поступального руху КПМ на ріжучі елементи 3; 4, що закріплені на спільній жорсткій рамі, встановленій на повзунах КПМ. Точки кріплення шарніра 16 штовхального важеля 7, та встановленої на поворотному секторі 11 штовхальної собачки 12, вибрано таким чином, щоб штовхальна собачка почала свій рух у момент, коли ріжучі елементи знаходяться в положенні, що забезпечує вільний прохід нарізуваного пласта, крізь утворений між лезами ріжучих елементів і стрічкою крокового транспортера просвіт. Таке конструктивне рішення сприяє синхронізуваному руху ріжучих елементів і крокового стрічкового транспортера. Усі рухомі деталі машини закрито захисними кожухами, обладнаними кінцевими вимикачами. Реалізація описаного виконання корисної моделі, що заявляється, забезпечує досягнення вказаного технічного результату, а також сприяє виготовленню машини, що повністю відповідає сучасним вимогам до обладнання харчової промисловості. Запропоновані технічні рішення використано в конструкції крокових різальних гільйотинних машин на кількох кондитерських підприємствах, де під час експлуатації підтверджено їх відповідність усім заявленим характеристикам. 60 2 UA 120267 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 20 1. Крокова різальна гільйотинна машина, яка включає мотор-редуктор, зв'язаний через засоби передачі зусиль з механізмами приводу ріжучих елементів і крокового стрічкового транспортера, яка відрізняється тим, що виконана з можливістю передачі зусиль механізмам приводу ріжучих елементів і крокового стрічкового транспортера єдиним передавальним механізмом, виконаним з можливістю сприйняття і перетворення обертального руху моторредуктора, в зворотно-поступальний рух поперечного ріжучого елемента з одночасним рухом повздовжніх ріжучих елементів і в синхронізований з ними рух крокового стрічкового транспортера. 2. Крокова різальна гільйотинна машина за п. 1, яка відрізняється тим, що єдиний передавальний механізм, представлений у вигляді кривошипно-повзунного механізму, зв'язаного з мотор-редуктором через вал відбору потужності, принаймні один повзун якого, шарнірно з'єднаний зі штовхальним важелем механізму приводу крокового стрічкового транспортера. 3. Крокова різальна гільйотинна машина за п. 1, яка відрізняється тим, що механізм приводу крокового стрічкового транспортера виконаний з можливістю перетворення зворотнопоступального руху повзуна кривошипно-повзунного механізму в кроково-обертальний рух ведучого барабана крокового стрічкового транспортера, синхронізований з рухом ріжучих елементів. 3 UA 120267 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B26D 1/08

Мітки: машина, гільйотинна, крокова, різальна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-120267-krokova-rizalna-giljjotinna-mashina.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Крокова різальна гільйотинна машина</a>

Подібні патенти