Спосіб прогнозування результативності охолодження сперми жеребців за імуногенетичними показниками

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування результативності охолодження сперми жеребців за імуногенетичними показниками, який включає прогнозування фізіологічних показників сперми жеребців за імуногенетичними показниками, який відрізняється тим, що для прогнозування високої ефективності охолодження сперми жеребців і отримання високих фізіологічних показників еякулятів з виживаністю сперміїв після охолодження у середньому від 80,0 та більше годин при температурі від 2 до 5 °C та абсолютному показнику виживаності сперміїв у середньому від 190,0 та більше умовних одиниць використовують сперму від жеребців, у яких виявлено імуногенетичні алелі системи групи крові D ad/cgm, bcm/d, bcm/dk, cgm/de, dg/cgm, dg/dk, dk/dk; для отримання середньої задовільної результативності охолодження сперми жеребців з виживаністю сперміїв після охолодження у середньому від 50,0 до 80,0 годин при температурі від 2 до 5 °C та абсолютному показнику виживаності сперміїв у середньому від 120,0 до 190,0 умовних одиниць використовують сперму від жеребців, у яких виявлено імуногенетичні алелі системи групи крові D ad/bcm, ad/d, ad/de, bcm/cgm, cgm/cgm, bcm/de, bcm/dg, cegm/cgm, cegm/d, cegm/dg, cegm/dk, cgm/dg, de/cgm, de/d, de/dk, dk/d, dk/de; отримання низької незадовільної ефективності охолодження сперми жеребців з виживаністю сперміїв після охолодження у середньому до 50,0 годин при температурі від 2 до 5 °C та абсолютному показнику виживаності сперміїв у середньому до 120,0-150,0 умовних одиниць використовують сперму від жеребців, у яких виявлено імуногенетичні алелі системи групи крові D ad/dk, cgm/ceg, cgm/d, cgm/dk, dg/di; при цьому для ефективного прогнозування ефективності охолодження сперми слід отримувати не менше 8 елякулятів від кожного жеребця.

Текст

Реферат: Спосіб прогнозування результативності охолодження сперми жеребців за імуногенетичними показниками включає прогнозування фізіологічних показників сперми жеребців за імуногенетичними показниками, причому для прогнозування високої ефективності охолодження сперми жеребців і отримання високих фізіологічних показників еякулятів з виживаністю сперміїв після охолодження у середньому від 80,0 та більше годин при температурі від 2 до 5 °C та абсолютному показнику виживаності сперміїв у середньому від 190,0 та більше умовних одиниць використовують сперму від жеребців, у яких виявлено імуногенетичні алелі системи групи крові D ad/cgm, bcm/d, bcm/dk, cgm/de, dg/cgm, dg/dk, dk/dk; для отримання середньої задовільної результативності охолодження сперми жеребців з виживаністю сперміїв після охолодження у середньому від 50,0 до 80,0 годин при температурі від 2 до 5 °C та абсолютному показнику виживаності сперміїв у середньому від 120,0 до 190,0 умовних одиниць використовують сперму від жеребців, у яких виявлено імуногенетичні алелі системи групи крові D ad/bcm, ad/d, ad/de, bcm/cgm, cgm/cgm, bcm/de, bcm/dg, cegm/cgm, cegm/d, cegm/dg, cegm/dk, cgm/dg, de/cgm, de/d, de/dk, dk/d, dk/de; отримання низької незадовільної ефективності охолодження сперми жеребців з виживаністю сперміїв після охолодження у середньому до 50,0 годин при температурі від 2 до 5 °C та абсолютному показнику виживаності сперміїв у середньому до 120,0-150,0 умовних одиниць використовують сперму від жеребців, у яких виявлено імуногенетичні алелі системи групи крові D ad/dk, cgm/ceg, cgm/d, cgm/dk, dg/di; при цьому для ефективного прогнозування ефективності охолодження сперми слід отримувати не менше 8 еякулятів від кожного жеребця. UA 119172 U (12) UA 119172 U UA 119172 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до біології, ветеринарії, зоотехнії, а саме до фізіології та біотехнології відтворення коней. Способи прогнозування результативності охолодження сперми жеребців за імуногенетичними показниками, зокрема за алелями поліморфної системи групи крові D в Україні відсутні. Проте у гуманній медицині України існує більше 2500 тисяч різних способів прогнозування виникнення та перебігу різних хвороб у людини. Існують діючі в Україні стандарти, які чітко нормують фізіологічні показники свіжоотриманої сперми жеребців до та після кріоконсервування [ГОСТ 23681-79 Сперма жеребцов неразбавленная свежеполученная. - М.: Изд. стандартов, 1979. - 12 с.; ГОСТ 24168-80 Сперма жеребцов замороженная. - М.: Изд. стандартов, 1979. - 15 с.]. За якими рухливість свіжоотриманої сперми повинна бути не менше 5 балів (не менше 50 %), якщо рухливість нативних сперміїв менше 5 балів (50 %) сперму не рекомендують для подальшої біотехнологічної роботи з заморожування. Після розморожування рухливість сперміїв жеребців повинна бути не менше 2,5 балів (не менше 25 %), при цьому виживаність сперміїв у термостаті за температури 37 °C повинна бути не менше 2,5 годин; якщо рухливість або/та виживаність сперміїв після розморожування буде менше 2,5 балів або/та менше 2,5 годин то сперма вважається такою, що не витримала заморожування-розморожування і не рекомендується для подальшого штучного осіменіння, тобто вважається біотехнологічно непридатною. Недоліками аналогів є відсутність можливості прогнозування ефективності проведення біотехнологічної роботи з охолодження сперми жеребців, що суттєво збільшує кінцеву ціну спермодоз; відсутність розподілу очікуваної результативності охолодження сперми жеребців на групи залежно від показників виживаності та абсолютного показника виживаності охолодженорозбавлених сперміїв; відсутність вимог до свіжоотриманої сперми у разі планування проведення її розбавлення з метою саме охолодження, а не кріоконсервування. Найбільш близьким технічним рішенням до заявленої корисної моделі є метод прогнозування результативності кріоконсервування сперми жеребців за імуногенетичними показниками [Патент України на корисну модель, МПК A61D 19/00 Метод прогнозування результативності кріоконсервування сперми жеребців за імуногенетичними показниками / О. В. Ткачов, В. І. Шеремета, О. Л. Ткачова, В. І. Россоха. - Патент № 113757; заявл. 17.08.2016; опубл. 10.02.17, Бюл. № 3/2017.], за яким пропонується прогнозувати отримання певних фізіологічних показників сперми жеребців після її заморожування-розморожування на підставі виявлення у жеребців певних імуногенетичних алелів системи групи крові D. Недоліками прототипу є те, що він не є способом прогнозування ефективності саме охолодження сперми жеребців за імуногенетичними показниками, тому не може бути використаний для прогнозування ефективності саме з охолодження сперми жеребців; не здатен спрогнозувати основні фізіологічні показники сперми жеребців після її розбавлення та послідуючого охолодження; не здатен розділити жеребців на групи залежно від ефективності охолодження сперми жеребців; не здатен підвищити ефективність прогнозування ефективності охолодження сперми жеребців. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити спосіб прогнозування результативності охолодження сперми жеребців за імуногенетичними показниками, який буде забезпечувати можливість підвищення ефективності прогнозування результативності охолодження сперми жеребців за імуногенетичними показниками, зокрема за алелями поліморфної системи групи крові D; буде можливість чітко розподіляти очікувану стійкість сперми жеребців до охолодження на три групи залежно від виживаності та абсолютного показника виживаності сперміїв після розбавлення та послідуючого охолодження. Поставлена задача вирішується тим, що при застосуванні способу прогнозування результативності охолодження сперми жеребців за імуногенетичними показниками, який включає прогнозування фізіологічних показників сперми жеребців за імуногенетичними показниками, згідно з корисною моделлю, для прогнозування високої ефективності охолодження сперми жеребців і отримання високих фізіологічних показників еякулятів з виживаністю сперміїв після охолодження у середньому від 80,0 та більше годин при температурі від 2 до 5 °C та абсолютному показнику виживаності сперміїв у середньому від 190,0 та більше умовних одиниць використовують сперму від жеребців, у яких виявлено імуногенетичні алелі системи групи крові D ad/cgm, bcm/d, bcm/dk, cgm/de, dg/cgm, dg/dk, dk/dk; для отримання середньої задовільної результативності охолодження сперми жеребців з виживаністю сперміїв після охолодження у середньому від 50,0 до 80,0 годин при температурі від 2 до 5 °C та абсолютному показнику виживаності сперміїв у середньому від 120,0 до 190,0 умовних одиниць використовують сперму від жеребців, у яких виявлено імуногенетичні алелі системи групи крові D ad/bcm, ad/d, ad/de, bcm/cgm, cgm/cgm, bcm/de, bcm/dg, cegm/cgm, 1 UA 119172 U 5 10 15 20 25 30 cegm/d, cegm/dg, cegm/dk, cgm/dg, de/cgm, de/d, de/dk, dk/d, dk/de; отримання низької незадовільної ефективності охолодження сперми жеребців з виживаністю сперміїв після охолодження у середньому до 50,0 годин при температурі від 2 до 5 °C та абсолютному показнику виживаності сперміїв у середньому до 120,0-150,0 умовних одиниць використовують сперму від жеребців, у яких виявлено імуногенетичні алелі системи групи крові D ad/dk, cgm/ceg, cgm/d, cgm/dk, dg/di; при цьому для ефективного прогнозування ефективності охолодження сперми слід отримувати не менше 8 еякулятів від кожного жеребця. Приклад. Порядок застосування способу прогнозування результативності охолодження сперми жеребців за імуногенетичними показниками полягає у наступних етапах: 1) виявлення у жеребців імуногенетичних характеристик систем груп крові D, А, С, К та інших; 2) у разі виявлення у жеребців ad/cgm, bcm/d, bcm/dk, cgm/de, dg/cgm, dg/dk, dk/dk алелей системи групи крові D прогнозується отримання високих показників результативності охолодження сперми у вигляді виживаності сперміїв після охолодження у середньому від 80,0 та більше годин при температурі від 2 до 5 °C та абсолютному показнику виживаності сперміїв у середньому від 190,0 та більше умовних одиниць; 3) у разі виявлення у жеребців ad/bcm, ad/d, ad/de, bcm/cgm, cgm/cgm, bcm/de, bcm/dg, cegm/cgm, cegm/d, cegm/dg, cegm/dk, cgm/dg, de/cgm, de/d, de/dk, dk/d, dk/de алелей системи групи крові D прогнозується отримання середніх задовільних показників результативності охолодження сперми у вигляді виживаності сперміїв після охолодження у середньому від 50,0 до 80,0 годин при температурі від 2 до 5 °C та абсолютному показнику виживаності сперміїв у середньому від 120,0 до 190,0 умовних одиниць; 4) у разі виявлення у жеребців ad/dk, cgm/ceg, cgm/d, cgm/dk, dg/di алелей системи групи крові D прогнозується отримання низьких незадовільних показників результативності охолодження сперми у вигляді виживаності сперміїв після охолодження у середньому до 50,0 годин при температурі від 2 до 5 °C та абсолютному показнику виживаності сперміїв у середньому до 120,0-150,0 умовних одиниць; 5) отримання та охолодження не менше 8 еякулятів від кожного жеребця для підтвердження зробленого прогнозування. Підґрунтям для розробки способу прогнозування результативності охолодження сперми жеребців слугували отримані в Україні впродовж 10 років дані охолодження сперми 69 жеребців-плідників 9 порід з одночасним визначенням алелей їх поліморфних систем груп крові D, А, С, К та інших, поряд з даним за виживаністю та абсолютним показником виживаності охолоджених їх сперміїв, представлених у таблиці. Таблиця Вплив алелів поліморфної системи групи крові D на показники охолодженої сперми жеребців (М±м, n=1676) Абсолютний показник Алелі системи Виживаність сперміїв Кількість проб виживаності, умовних групи крові D при 2-5 °C, годин одиниць Дослід низька біотехнологічна придатність сперми ad/dk 14 44,85±6,68 128,07±12,85 cgm/ceg 15 48,53±5,26 130,5±11,13 cgm/d 29 49,37±4,17 142,93±7,64 cgm/dk 58 49,58±2,67 122,2±9,37 dg/di 16 37,88±6,73 100,0±16,88 середня біотехнологічна придатність сперми ad/bcm 17 64,47±2,46** 167,35±3,23* ad/d 16 63,63±3,13** 162,06±3,98** ad/de 36 54,56±4,07* 133,08±9,64* bcm/cgm 107 55,86±2,41* 131,54±7,07* cgm/cgm 89 53,92±2,50* 127,43±6,64* bcm/de 110 62,92±2,39** 152,25±7,28* bcm/dg 110 53,21±3,09* 126,15±8,13* cegm/cgm 33 64,33±3,27** 166,3±6,05* cegm/d 25 68,44±5,27** 151,1±2,27* cegm/dg 33 62,82±3,26** 163,51±6,05* 35 2 UA 119172 U Таблиця Алелі системи групи крові D cegm/dk cgm/dg de/cgm de/d de/dk dk/d dk/de bcm/d bcm/dk cgm/de dg/cgm ad/cgm dg/dk dk/dk Кількість проб Виживаність сперміїв при 2-5 °C, годин 52 64,23±3,69** 60 65,98±2,74** 8 69,5±4,53** 27 51,6±2,96* 114 64,67±2,94** 80 66,5±2,38** 29 65,65±1,83** висока біотехнологічна придатність сперми 34 84,41±2,87* 130 81,64±2,11 52 108,84±2,54*** 14 81,71±6,0 12 87,5±5,33* 19 80,94±4,27* 32 90,87±2,36* Абсолютний показник виживаності, умовних одиниць 161,8±9,79* 162,9±7,45* 178,5±4,17* 143,2±6,55* 161,3±7,55* 165,4±6,5* 167,6±5,31* 221,29±6,34*** 195,89±4,93* 291,2±8,54*** 205,4±17,02*** 224,08±15,09*** 210,1±9,7*** 221,8±4,77*** Примітка. * - р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/48, G01N 33/53, A61D 19/00

Мітки: охолодження, сперми, результативності, жеребців, прогнозування, спосіб, показниками, імуногенетичними

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-119172-sposib-prognozuvannya-rezultativnosti-okholodzhennya-spermi-zherebciv-za-imunogenetichnimi-pokaznikami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування результативності охолодження сперми жеребців за імуногенетичними показниками</a>

Подібні патенти