Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб інфузійної терапії у хворих на рак тіла шлунка після субтотальної резекції шлунка в ранньому післяопераційному періоді, який відрізняється тим, що застосовують комплексний препарат Реосорбілакт поліфункціональної дії відразу після операцій у вигляді внутрішньовенних крапельних інфузій по 1000,0 мл на добу зі швидкістю 40 крапель за хвилину протягом 5-ти днів.

Текст

Реферат: В способі інфузійної терапії у хворих на рак тіла шлунка після субтотальної резекції шлунка в ранньому післяопераційному періоді для нормалізації гематологічних показників оперованих хворих застосовують комплексний препарат Реосорбілакт поліфункціональної дії відразу після операцій у вигляді внутрішньовенних крапельних інфузій по 1000,0 мл на добу зі швидкістю 40 крапель за хвилину протягом 5-ти днів. UA 119120 U (12) UA 119120 U UA 119120 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме заявлений спосіб інфузійної терапії у хворих на рак тіла шлунка після субтотальної резекції шлунка в ранньому післяопераційному періоді. Актуальність предмета корисної моделі пов'язана із зростанням рівня захворюваності на рак тіла шлунка і збільшенням кількості операційних втручань. У хворих на рак тіла шлунка, виснажених захворюванням і зв'язаним з цим недоїданням або голодуванням, які перенесли абдомінальні операції розвиваються зміни гематологічних показників, що погіршують перебіг раннього післяопераційного періоду і призводять до ускладнень. Тяжкий стан хворих на рак тіла шлунка після субтотальної резекції шлунка спричинює катаболічна спрямованість обміну викликана операційним стресом, а також вимушеним голодуванням до і після операцій. Хірургічні ускладнення з розходженням швів анастомозу і функціональною неспроможністю шлунково-кишкового анастомозу неможливо лікувати без корекції гематологічних показників оперованих хворих. Спосіб інфузійної терапії у хворих на рак тіла шлунка після субтотальної резекції шлунка в ранньому післяопераційному періоді для нормалізації гематологічних показників оперованих хворих і з метою попередження функціональної неспроможності шлунково-кишкового анастомозу із застосуванням інфузійного препарату Реосорбілакт є актуальним і необхідним у хірургічному лікуванні онкологічних хворих після абдомінальних операцій. Як препарат порівняння використаний розчин Рінгера-Локка для внутрішньовенних інфузій по 1000,0 мл на добу. Склад розчину Рінгера-Локка: натрію хлориду - 9,0 г, натрію гідрокарбонату - 0,2 г, кальцію хлориду - 0,2 г, калію хлориду - 0,2 г, глюкози - 1,0 г, води для ін'єкцій до 1 літра. На відміну від розчину Рінгера-Локка, Реосорбілакт у своєму складі містить залужнюючий засіб натрію лактат, який має виражену здатність нормалізувати кислотно-основний стан організму. При внутрішньовенному введенні препарату Реосорбілакт збільшується лужний резерв крові. На відміну від розчину бікарбонату натрію, корекція метаболічного ацидозу відбувається поступово, у міру включення натрію лактату в обмін речовин, не викликаючи значних коливань водневого показника (активності водневих іонів - рН). Реосорбілакт - інфузійний препарат у склад якого входить: сорбітол - 60,0, натрію лактат 19,0 г, натрію хлорид - 6,0 г, кальцію хлорид - 0,1 г, калію хлорид - 0,3 г, магнію хлорид - 0,2г, вода для ін'єкцій до 1,0 літра. Іонний склад препарату: натрій-іон - 6,395 мг/мл-278,16 ммоль/л; калій-іон - 0,157 мг/мл 4,02 ммоль/л; кальцій-іон - 0,036 мг/мл - 0,90 ммоль/л; магній-іон - 0,051 мг/мл - 2,10 ммоль/л; хлор-іон - 3,995 мг/мл - 112,69 ммоль/л; лактат-іон - 15,635 мг/мл - 175,52 ммоль/л; Осмолярність препарату - 900 мОсм/л, рН - 6,0-7,5. Калорійність Реосорбілакту становить 240 ккал (1004,16 кДж) на 1000,0 мілілітрів. Реосорбілакт - прозора рідина у флаконах по 200,0 та 400,0 мл. Комплексний інфузійний препарат Реосорбілакт поліфункціональної дії створений і розроблений у Державній Установі "Інститут патології крові та трансфузійної медицини Національної Академії Медичних Наук України", м. Львів. Інструкція для медичного застосування препарату Реосорбілакт затверджена наказом МОЗ України реєстраційне посвідчення № UА/2399/01/01 від 29.07.2014 року. Задачею корисної моделі є підвищення ефективності інфузійної терапії у хворих на рак тіла шлунка після субтотальної резекції шлунка в ранньому післяопераційному періоді для нормалізації гематологічних показників оперованих хворих і з метою попередження розходження швів анастомозу і розвитку функціональної неспроможності шлунково-кишкового анастомозу, скорочення тривалості лікування онкологічних хворих, зменшення кількості ліжкоднів. Поставлена задача вирішується тим, що відразу після операції застосовують спосіб інфузійної терапії у хворих на рак тіла шлунка із використанням вітчизняного препарату Реосорбілакт по 1000,0 мл за добу протягом 5-ти днів. В онкологічних хворих, з метою встановлення клінічного діагнозу, крім рентгенологічного дослідження травного тракту проводили ендоскопічне обстеження стравоходу, шлунка, дванадцятипалої кишки за допомогою фіброгастроскопа і фібродуоденоскопа з біопсією пухлини, а також ультразвукове і комп'ютерне дослідження органів черевної порожнини. Для встановлення клінічної ефективності застосування інфузійного препарату Реосорбілакт для корекції гематологічних показників оперованих хворих у ранньому післяопераційному періоді обстежено дві групи онкологічних хворих з розподілом їх за клінічним діагнозом, статтю і віком (таблиця 1). 60 1 UA 119120 U Таблиця 1 Розподіл онкологічних хворих за клінічним діагнозом, статтю і віком Клінічний діагноз Рак тіла шлунка 5 Кількість хворих 55 31-40 ч ж 2 1 41-50 ч ж 4 3 Вік і стать 51-60 ч ж 11 6 61-70 ч ж 12 7 71-80 ч ж 6 3 Під клінічним спостереженням знаходилося 55 онкологічних хворих на рак тіла шлунка - 35 чоловіків і 20 жінок. Вік хворих: від 31 до 40 років - З, від 41 до 50 років - 7, від 51 до 60 років 17, від 61 до 70 років - 19, від 71 до 80 років-9 онкохворих (див. табл. № 1). Види і характер операційних втручань представлені в таблиці 2. Таблиця 2 Операційні втручання у хворих на рак тіла шлунка, які одержали інфузії препарату Реосорбілакт (основна група) і розчин Рінгера-Локка (група порівняння) Клінічний діагноз Рак тіла шлунка 10 15 20 25 Кількість хворих Операції 55 Субтотальна резекція шлунка Кількість операцій 55 Субтотальну резекцію шлунка проведено в 55 хворих на рак тіла шлунка. У числі оперованих - 35 чоловіків і 20 жінок. Спосіб і об'єм операційного втручання визначали в залежності від локалізації, поширення і форми росту злоякісного процесу, виявленого перед і під час операцій. Основна група - 30 хворих на рак тіла шлунка після субтотальної резекції шлунка одержувала інфузійну терапію із застосуванням препарату Реосорбілакт в дозі 1000,0 мл за добу зі швидкістю 40 крапель за хвилину протягом 5-ти днів у ранньому післяопераційному періоді. Група порівняння - 25 хворим на рак тіла шлунка після субтотальної резекції шлунка інфузійна терапія проводилася розчином Рінгера-Локка в дозі 1000,0 мл за добу. Дослідження впливу інфузійного препарату Реосорбілакт і розчину Рінгера-Локка на динаміку кількості еритроцитів, вмісту гемоглобіну, рівня лейкоцитів, числа сегменто-ядерних і паличко-ядерних нейтрофілів, еозинофілів, лімфоцитів, моноцитів і швидкості осідання еритроцитів у крові оперованих хворих проводились до початку інфузійної терапії та на 6-ту добу після проведеної терапії. Перед початком інфузійної терапії, у перші дні після операції в обох групах онкологічних хворих виявлено зниження кількості еритроцитів, вмісту гемоглобіну, підвищення рівня лейкоцитів, збільшення числа паличко-ядерних нейтрофілів, зменшенням лімфоцитів і підвищення швидкості осідання еритроцитів у крові оперованих хворих (таблиця № 3). Таблиця 3 Вплив заявленого та відомого способів інфузійної терапії в онкологічних хворих після субтотальної резекції шлунка на гематологічні показники в ранньому післяопераційному періоді Гематологічні показники периферичної крові, одиниці виміру 12 Еритроцити, х10 /л Гемоглобін, г/л 9 Лейкоцити, х10 /л Еозинофіли, % Паличко-ядерні, % Сегменто-ядерні, % Лімфоцити, % Моноцити, % Швидкість осідання еритроцитів, мм/год. Заявлений спосіб n=30 4,16±0,22 121,50±4,30 5,80±0,50 2,60±0,28 4,70±0,30 64,85±1,45 23,55±1,60 4,30±0,32 15,20±1,60 2 Відомий спосіб n=25 Р 3,62±0,14 109,60±3,40 7,50±0,65 2,42±0,25 5,98±0,40 69,40±1,70 19,20±1,80 3,00±0,28

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Kondratskyi Bohdan Oleksiovych, Yevstakhevych Ihor Yosypovych

Автори російською

Кондрацкий Богдан Алексеевич, Дзись Богдан Романович

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/047, A61M 5/14

Мітки: тіла, хворих, субтотальної, післяопераційному, ранньому, періоди, терапії, шлунка, рак, резекції, інфузійної, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-119120-sposib-infuzijjno-terapi-u-khvorikh-na-rak-tila-shlunka-pislya-subtotalno-rezekci-shlunka-v-rannomu-pislyaoperacijjnomu-periodi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб інфузійної терапії у хворих на рак тіла шлунка після субтотальної резекції шлунка в ранньому післяопераційному періоді</a>

Подібні патенти