Спосіб переробки відходів нерудних матеріалів низької та середньої твердості природної вологості

Номер патенту: 118626

Опубліковано: 10.08.2017

Автори: Постовий Володимир Ілліч, Атаман Іван Іванович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб переробки відходів нерудних матеріалів низької та середньої твердості природної вологості, що включає операції завантаження матеріалу в подрібнювач, подрібнення та вивантаження, який відрізняється тим, що спочатку проводять подрібнення великих частинок матеріалу з рівномірним розподілом частинок розмеленої маси, а потім його кінцевий помел.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що подрібнення великих частинок матеріалу проводять до фракції не більше 16 мм на вальцях грубого помелу.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кінцевий помел матеріалу до фракції не більше 5 мм проводять на вальцях тонкого помелу.

4. Спосіб за пп. 1-3, який відрізняється тим, що перезавантаження матеріалу з установки грубого помелу в установку тонкого проводять конвеєром.

5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вивантаження матеріалу проводять на розвантажувальний майданчик у насипному вигляді або в тару типу "Біг-бег".

Текст

Реферат: Спосіб переробки відходів нерудних матеріалів низької та середньої твердості включає операції завантаження матеріалу в подрібнювач, подрібнення та вивантаження. Спочатку проводять подрібнення великих частинок матеріалу з рівномірним розподілом частинок розмеленої маси, а потім його кінцевий помел. UA 118626 U (12) UA 118626 U UA 118626 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі видобувної або гірничо-збагачувальної промисловості, а саме до способів подрібнення порід типу гіпсів, вапняків, доломітів (далі - матеріали). В процесі гірничої переробки даних матеріалів в результаті класифікації утворюється до 25 % фракції 0-10 мм і 0-20 мм. Як правило дані фракції матеріалів йдуть на утворення відвалів, що займають чималі території і вимагають затрат під складування і зберігання. Даний спосіб переробки відходів нерудних матеріалів низької та середньої твердості спрямований на переробку при природній вологості відходів до фракції 0-5 мм. Матеріали доведені до фракції 0-5 мм є вже готовим продуктом для подальшої переробки і реалізації. Одним з факторів кондиційності є прогнозована гранулометрія продукту переробки, що представляє безсумнівну комерційну і технологічну цінність. Відомий патент на корисну модель "Спосіб підвищення ефективності перемелювання руди, мінералів та концентратів" [патент України № 93208, МПК B02C17/00, B02C15/00, B02C7/00, B02C4/00, 2011 р.], в якому перемелювання сипкого матеріалу здійснюють за рахунок роботи дробарки. До недоліків цього способу можна віднести не можливість роботи із матеріалами підвищеної вологості. Відомі найближчі аналоги, як правило, виготовляються на діючих кар'єрах і розроблені на базі молоткових дробарок та класифікаторів (грохотів), в яких реалізується спосіб, що включає операції завантаження матеріалів в подрібнювач, подрібнення та вивантаження [Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых, С.Е. Андреев, В.А. Перов, В.В. Зверевич Москва: Недра, 1980]. Кожне гірниче виробництво по-своєму вирішує проблему переробки відходів та раніше утворених відвалів. Як правило цей процес проходить в літню пору року, коли можна скористатись природнім процесом підсушування відходів і частково придатністю їх для переробки. Для продуктивної переробки відходів потребується обов'язкове попереднє підсушування, так як у стані природної вологості відходи непридатні для переробки, по причині суцільного залипання робочих органів дробарок та класифікаторів. Практика свідчить, що попереднє підсушування вимагає енергетичних витрат у разі 3 використання газу до 8-10 м на 1 тонну відходів. У випадку використання інших енергоносіїв приведені витрати становлять до 11,5 одиниць умовного палива на 1 тонну висушених відходів. Тобто технологічний результат на аналогах можливий при проведенні попередньої сушки матеріалу, що різко підвищує вартість тони переробки відходів або регламентовано сприятливими природними умовами, за факту попереднього розпушування і підготовки відходів. В основу корисної моделі поставлено задачу, на відміну від відомих технологій переробки матеріалу, шляхом введення додаткової операції його подрібнення, забезпечити якісну переробку матеріалів з високою природною вологістю. Поставлена задача вирішується тим, що в способі переробки відходів нерудних матеріалів низької та середньої твердості, що включає операції завантаження матеріалу в подрібнювач, подрібнення та вивантаження, згідно з корисною моделлю, спочатку проводять подрібнення великих частинок матеріалу з рівномірним розподілом частинок розмеленої маси, а потім його кінцевий помел. Причому, подрібнення великих частинок матеріалу проводять до фракції не більше 16 мм на вальцях грубого помелу, а кінцевий помел матеріалу до фракції не більше 5 мм проводять на вальцях тонкого помелу. Крім цього, перезавантаження матеріалу з установки грубого помелу в установку тонкого проводять конвеєром, а вивантаження матеріалу проводять на розвантажувальний майданчик у насипному вигляді або в тару типу "Біг-бег". Технічним результатом двостадійної переробки відходів природної вологості на валкових дробарках двох різних типів, є розширення функціональних можливостей способу за рахунок запобігання залипанню робочих органів при переробці відходів природної вологості, зменшення енерговитрат і скорочення часу переробки матеріалів. Відходи нерудних матеріалів не потребують додаткової термообробки в сушильних апаратах, а також природної сушки. Досягається економічний ефект, зумовленийвідсутністю затрат пов'язаних з пониженням вологості перероблюваних відходів, що неможливе при використанні молоткових та інших дробарок. Суть корисної моделі пояснюється за допомогою технологічної схеми (див. креслення) лінії по переробці відходів нерудних матеріалів природної вологості, в якій реалізується технологічний процес за новим способом. Реалізацію способу здійснюють наступним чином. В бункер 1 живильника 2 подають відходи природної вологості безпосередньо з відвалів сировини. Первинну переробку відходів, що подаються живильником 2, проводять на вальцях 1 UA 118626 U 5 10 15 20 25 30 35 грубого помелу 3 (наприклад, установка СМК-517). На даному етапі проходить домелювання крупних частин до фракції не більше 16 мм. Також проходить одночасний процес рівномірного розподілу частинок розмеленої маси, що дуже важливо для другої стадії помелу. На наступному етапі попередньо помелені відходи конвеєром 4 подаються на вальці тонкого помелу 5 (наприклад, установка УСМ-114), де проходить кінцевий помел до фракції 5 мм. Конвеєр готової продукції 6 подає матеріал на розвантажувальний майданчик у насипному вигляді. Можлива конструкція, що забезпечить розвантаження в бункер для фасування в тару типу "біг-бег". В результаті проведених промислових випробовувань технологічної лінії, на якій здійснюють вказані операції по подрібненню відходів нерудних матеріалів, отримані результати показують, що технічні характеристики перероблених відходів відповідають вимогам готової продукції по фракційності, умовам відвантаження, рівномірності розподілу частинок різної величини в переробленій масі (див. додатки). Описана технологічна лінія має достатню продуктивність для забезпечення переробки відходів на діючих кар'єрах. При однозмінній роботі лінія може переробити більше 30000 тонн відходів дроблення, що відповідає продуктивності утворення відходів кар'єру формату 100-120 тис. тонн переробленої гірничої маси в рік. Перероблені даним способом вапняк, гіпсовий камінь, доломіт фракції 0-5 мм являються готовими продуктами для агромеліорації (розкислення ґрунтів), в сільськогосподарському виробництві комбікормів, металургії як флюсові добавки (крім гіпсу). Додатки: 1. Технологічна лінія по переробці відходів нерудних матеріалів природної вологості. 2. Показники експериментальної перевірки якості відсіву вапняку після першої і другої стадії переробки відходів. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 1. Спосіб переробки відходів нерудних матеріалів низької та середньої твердості природної вологості, що включає операції завантаження матеріалу в подрібнювач, подрібнення та вивантаження, який відрізняється тим, що спочатку проводять подрібнення великих частинок матеріалу з рівномірним розподілом частинок розмеленої маси, а потім його кінцевий помел. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що подрібнення великих частинок матеріалу проводять до фракції не більше 16 мм на вальцях грубого помелу. 3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кінцевий помел матеріалу до фракції не більше 5 мм проводять на вальцях тонкого помелу. 4. Спосіб за пп. 1-3, який відрізняється тим, що перезавантаження матеріалу з установки грубого помелу в установку тонкого проводять конвеєром. 5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вивантаження матеріалу проводять на розвантажувальний майданчик у насипному вигляді або в тару типу "Біг-бег". 2 UA 118626 U 3 UA 118626 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B02C 4/00

Мітки: природної, середньої, низької, відходів, нерудних, спосіб, вологості, твердості, матеріалів, переробки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-118626-sposib-pererobki-vidkhodiv-nerudnikh-materialiv-nizko-ta-seredno-tverdosti-prirodno-vologosti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб переробки відходів нерудних матеріалів низької та середньої твердості природної вологості</a>

Подібні патенти