Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Лікувально-профілактична білизна з трикотажного полотна, виготовлена у вигляді натільної білизни, забезпечена елементами впливу, зафіксованими на внутрішній поверхні білизни за допомогою накладок із трикотажного полотна, переважно бавовняного, яка відрізняється тим, що елементи впливу виконані у вигляді металевих пластинок, на які записують інформацію лікувальних препаратів, а накладки з пластинками закріплюють в місцях, котрі є проекціями біологічно активних зон, що мають зв'язок з органами та системами, які відповідають за механізми виникнення стресу та стресових станів, при цьому кількість пластинок і конфігурація їх розміщення відповідають розмірам і формі біологічно активних зон.

Текст

Реферат: Лікувально-профілактична білизна з трикотажного полотна, виготовлена у вигляді натільної білизни, забезпечена елементами впливу, зафіксованими на внутрішній поверхні білизни за допомогою накладок із трикотажного полотна, переважно бавовняного. Елементи впливу виконані у вигляді металевих пластинок, на які записують інформацію лікувальних препаратів, а накладки з пластинками закріплюють в місцях, котрі є проекціями біологічно активних зон, що мають зв'язок з органами та системами, які відповідають за механізми виникнення стресу та стресових станів, при цьому кількість пластинок і конфігурація їх розміщення відповідають розмірам і формі біологічно активних зон. UA 116472 U (12) UA 116472 U UA 116472 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до засобів для лікувально-профілактичного впливу на організм людини методами рефлексотерапії і може бути використана для лікування та профілактики різних захворювань, зокрема стресу та стресових станів, шляхом енергоінформаційного впливу на біологічно активні зони відповідних ділянок тулуба та рук. Відомий лікувально-профілактичний одяг із текстильного матеріалу, спосіб його виготовлення та спосіб лікувального впливу на шкіру пацієнта (патент РФ № 2075955, МПК А41В 9/00, 1997 p.). Відомий одяг виконаний по фігурі пацієнта та містить отвори для здійснення лікувального впливу на поверхню шкіри, які перекриті світлофільтрами у формі менісків, що виконані з матеріалу із смугою пропускання в ультрафіолетовій частині спектра та смугою поглинання у видимій частині спектра. Спосіб виготовлення цього одягу полягає у тому, що на тілі пацієнта попередньо визначають ділянки, які потребують лікувального впливу, наносять на них барвник, потім на пацієнта одягають одяг, обробляють його розчинником для перенесення барвника з шкіри пацієнта на матеріал одягу, після чого одяг знімають і в місцях розташування барвника вирізають отвори, які перекривають світлофільтрами, через які здійснюється вплив ультрафіолетовим випромінюванням на шкіру пацієнта. Цей одяг забезпечує лікувальний вплив на певні, обмежені ділянки шкіри при збереженні можливості активної рухливості пацієнта. Недоліками аналогу є те, що для проведення лікувальної процедури необхідна наявність сонячного випромінювання, в спектрі якого присутнє ультрафіолетове випромінювання. Крім того, спосіб виготовлення цього одягу пов'язаний з необхідністю нанесення барвника на шкіру пацієнта, що викликає дискомфорт та незручності під час надання лікарської послуги. Відомий одяг у вигляді білизни, що виготовлений з трикотажного матеріалу і дозволяє здійснювати оздоровчий вплив на організм людини (патент РФ № 2256388, МПК А41В 9/00, 2005 р.). На лицьовій поверхні цього одягу, що одягається безпосередньо на тіло людини, розташовані нитки люрексу, а в місцях впливу на шкіру людини прикріплені металеві пластини діаметром 5-20 мм. Одна із поверхонь пластини звернена до тіла людини, а протилежна має рівномірно розташовані вертикальні штирі, за допомогою яких кріпиться до одягу, і, крім того, з їх допомогою здійснюється теплопередача і електричний контакт з нитками люрексу. Даний одяг здійснює оздоровчий вплив за рахунок градієнта температури між металізованою пластиною - з одного боку і точками акупунктури - з другого боку, а також за рахунок електрорушійної сили, що наводиться на нитках люрексу і металізованої пластини, що прикладена до точки акупунктури. Недоліком аналогу є дискомфорт, що виникає під час користування одягом, через контакт металевих пластин із шкірою пацієнта. Відомий метод поліпшення спортивних результатів за рахунок використання еластичного плечового одягу, на якому в місцях розташування точок акупунктури закріплені магніти (патент US № 20150273232, МПК A61N 2/00, А61Н 39, 2015 p.). Цей одяг рекомендовано носити до, під час, або після спортивних занять. За рахунок впливу магнітів на точки акупунктури збільшується приплив крові до працюючих м'язів, що покращує працездатність та поліпшує спортивні результати. Зазначено, що вплив магнітів на точки акупунктури є ефективним на ділянці, що має діаметр від 0,5 до 1,5 дюйма. Недоліком аналогу є його обмежені можливості, направлені лише на поліпшення спортивних результатів, а не на оздоровлення людини. Найбільш близьким аналогом по суті і за сукупністю ознак, що вибраний за прототип, є лікувально-профілактична білизна, виконана у вигляді натільної білизни (патент РФ № 75547, МПК А41В 9/00, 2008 p.), що забезпечена елементами впливу, виготовленими із різноманітних природних мінералів, що зафіксовані на внутрішній поверхні білизни за допомогою накладок із тканини. Накладки прикріплюються до внутрішньої поверхні білизни з утворенням порожнин для розташування в них елементів впливу, що виконані у вигляді мінералів (наприклад, коштовне або напівкоштовне каміння) або речовин (наприклад, зерна гречки, рису, пшона, частинки різноманітних порід деревини). При цьому накладки з елементами впливу фіксуються на внутрішній поверхні білизни в області проекції біологічно активних зон, що відповідають органам сечостатевої системи. Технічний результат полягає у підвищенні ефективності впливу на біологічно активні зони за рахунок сукупної дії випромінювання природних мінералів та масажного ефекту від механічного подразнення поверхні шкіри. До недоліків прототипу, на наш погляд, слід віднести необхідність виконання пацієнтом рухів для забезпечення необхідного масажного ефекту під час механічного подразнення певних ділянок тіла елементами впливу, що обмежує лікувально-профілактичні можливості білизни. Крім того, наявність елементів впливу (мінералів, зернових та ін.) в порожнинах між шарами матеріалів білизни потовщує її, що спричиняє дискомфорт під час експлуатації, а також унеможливлює прання та прасування білизни без псування елементів впливу, а це, в свою чергу, обмежує експлуатаційні властивості прототипу. 1 UA 116472 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 В основу корисної моделі поставлено задачу створення такої лікувально-профілактичної білизни, яка б забезпечила шляхом введення елементів впливу у вигляді металевих пластинок із попередньо записаною інформацію лікувальних препаратів, лікування та профілактику стресу та стресових станів із створенням умов комфортного носіння виробу та можливістю багаторазового прання без обмеження основних властивостей. Поставлена задача вирішується тим, що у лікувально-профілактичній білизні з трикотажного полотна, що виготовлена у вигляді натільної білизни, забезпечена елементами впливу, зафіксованими на внутрішній поверхні білизни за допомогою накладок із трикотажного полотна, переважно бавовняного, згідно з корисною моделлю, елементи впливу виконані у вигляді металевих пластинок, на які записують інформацію лікувальних препаратів, а накладки з пластинками закріплюють в місцях, котрі є проекціями біологічно активних зон, що мають зв'язок з органами та системами, які відповідають за механізми виникнення стресу та стресових станів, при цьому кількість пластинок і конфігурація їх розміщення відповідають розмірам і формі біологічно активних зон. Запропоновану лікувально-профілактичну білизну доцільно виготовляти з еластичного трикотажного полотна, а її конструктивно-технологічне вирішення повинне забезпечити щільне прилягання виробу до тіла, тим самим створюючи умови тісного контакту елементів впливу металевих пластинок, які зафіксовані у накладках із бавовняного трикотажного полотна на внутрішній поверхні білизни, із відповідними біологічно активними зонами тулуба та рук, забезпечуючи необхідний терапевтичний ефект для лікування та профілактики різних захворювань, зокрема для відновлення та підтримання позитивних психоемоційних станів. На фіг. 1, зображено запропоновану корисну модель, вигляд спереду; на фіг. 2 - вигляд ззаду. Лікувально-профілактична білизна з трикотажного полотна містить з'єднані між собою перед 1, спинку 2 та рукава 3. На ці деталі із виворотного боку настрочені накладки із бавовняного трикотажного полотна 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 та 11, між шарами яких розміщено елементи впливу металеві пластинки. Корисну модель використовують наступним чином. Запропонована лікувально-профілактична білизна одягається безпосередньо на тіло, при цьому трикотажне полотно, з якого виготовлено деталі переду 1, спинки 2 та рукавів 3, забезпечує щільне прилягання виробу до тіла, що дозволяє досягти максимального контакту накладок 4-11, які зафіксовані на внутрішній поверхні білизни, із біологічно активними зонами тулуба та рук. Лікувальна та профілактична дія білизни забезпечується за рахунок впливу на біологічно активні зони, що мають зв'язок з органами та системами, які відповідають за механізми виникнення стресу та стресових станів, інформації лікувально-профілактичного змісту, записаної на металевих пластинках, що розміщені між шарами накладок. При цьому накладки 4 і 5 переду та накладки 6 і 7 спинки забезпечують вплив металевих пластинок на біологічно активні зони надпліччя; накладка 8 переду забезпечує вплив на біологічно активну епігастральну зону; накладка 9 спинки забезпечує вплив на біологічно активні шийно-грудну, міжлопаткову та пояснично-грудинну зони; накладки 10 рукава забезпечують вплив на біологічно активну зону ліктьової ямки; а накладки 11 рукава забезпечують вплив на біологічно активні зони ліктя. Запропонована лікувально-профілактична білизна шляхом впливу на відповідні біологічно активні зони тулуба та рук дозволяє регулювати стан вегетативної нервової системи людини, тим самим зменшуючи рівень стресу. Джерела інформації: 1. Патент № 2075955 РФ, МПК А41В 9/00 Лечебно-профилактическая одежда из текстильного материала, способ ее изготовления и способ лечебного воздействия на кожу пациента /А.Н. Ирецкий, Л.Ф. Пискун. - № 5048051/12; заявл. 25.03.1992; опубл. 27.03.1997. -3 с. 2. Патент № 2256388 РФ, МПК А41В 9/00 Одежда из трикотажного материала /О.В. Евдокимова, М.Г. Барышев; № 20041006/12; заявл. 010.08.2004; опубл. 20.07.2005. -3 с. 3. Патент № US20150273232 United States, МПК A61N 2/00, А61Н 39/00. Athletic Performance Enhancing Wear and Method /Miguel Angel Fernandez. № 14225083; заявл. 25.03.2014; опубл. 01.10.2015. 4. Патент № 75547 РФ МПК А41 В9/00 Лечебно-профилактическое белье /Л.М. Куфтырева; заявл. 24.10.2006; опубл. 20.08.2008. 2 UA 116472 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Лікувально-профілактична білизна з трикотажного полотна, виготовлена у вигляді натільної білизни, забезпечена елементами впливу, зафіксованими на внутрішній поверхні білизни за допомогою накладок із трикотажного полотна, переважно бавовняного, яка відрізняється тим, що елементи впливу виконані у вигляді металевих пластинок, на які записують інформацію лікувальних препаратів, а накладки з пластинками закріплюють в місцях, котрі є проекціями біологічно активних зон, що мають зв'язок з органами та системами, які відповідають за механізми виникнення стресу та стресових станів, при цьому кількість пластинок і конфігурація їх розміщення відповідають розмірам і формі біологічно активних зон. 3 UA 116472 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A41B 9/06, A61H 39/04, A41B 9/00

Мітки: лікувально-профілактична, полотна, білизна, трикотажного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-116472-likuvalno-profilaktichna-bilizna-z-trikotazhnogo-polotna.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Лікувально-профілактична білизна з трикотажного полотна</a>

Подібні патенти