Механізм переміщення секцій кріплення і конвеєра

Номер патенту: 116099

Опубліковано: 12.02.2018

Автори: Грінь Михайло Григорович, Вассерман Ігор Григорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Механізм переміщення секції кріплення і конвеєра, який містить раму (1), розміщену між півосновами (3) секції кріплення з можливістю переміщення між ними і контакту з внутрішніми поверхнями (4) півоснов (3) секції кріплення, щонайменше дві штанги (2), кінці яких закріплені в рамі (1), гідродомкрат пересування, гідроциліндр (8) якого шарнірно з'єднаний з рамою (1), а шток шарнірно з'єднаний зі стяжкою (5), кінці якої пов'язані з півосновами (3) секції кріплення, та шарнірно з'єднаний з конвеєром (7) причіпний пристрій (6), до якого приєднані інші кінці штанг (2), який відрізняється тим, що штанги (2) виконані у вигляді прямолінійних відрізків, які пропущені крізь додатково введений в конструкцію повзун (10), з можливістю їх подовжнього переміщення відносно останнього, при цьому повзун (10) шарнірно за допомогою повідця (11) пов'язаний зі стяжкою (5) та встановлений з можливістю контакту його бічних граней (12) з внутрішніми поверхнями (4) півоснов (3) секції кріплення.

2. Механізм за п. 1, який відрізняється тим, що кріплення кінців кожної штанги (2) в рамі (1) і причіпному пристрої (6) виконано за допомогою стопора (14).

Текст

Реферат: Винахід належить до гірничої техніки, а саме до механізмів переміщення секцій механізованого кріплення і конвеєра в стругових комплексах для підземного видобутку корисних копалин. Штанги виконані у вигляді прямолінійних відрізків, які пропущені крізь додатково введений в конструкцію повзун, з можливістю їх подовжнього переміщення щодо останнього, при цьому повзун шарнірно за допомогою повідця пов'язаний зі стяжкою, і встановлений з можливістю контакту його бічних граней з внутрішніми поверхнями півоснов секції кріплення. Досягається забезпечення збільшення зусилля утримання конвеєра від зсуву вздовж забою і спрощення технології виготовлення штанг. UA 116099 C2 (12) UA 116099 C2 UA 116099 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід належить до гірничої техніки, а саме до механізмів переміщення секцій механізованого кріплення і конвеєра в стругових комплексах для підземного видобутку корисних копалин. Як найближчий аналог (прототип) прийнятий механізм переміщення секції кріплення і конвеєра, в запатентованому "Пристрої для контролю положення гірничої видобувної машини" [11], який складається з рами, розміщеної між півосновами секції кріплення, з можливістю переміщення між ними і контакту бічних поверхонь рами з внутрішніми поверхнями півоснов секції кріплення, двох штанг, кінці яких закріплені в рамі, і гідродомкрата пересування, гідроциліндр якого шарнірно з'єднаний з рамою. Крім цього, механізм містить стяжку, з якою шарнірно з'єднаний шток гідродомкрата пересування, а кінці її пов'язані з півосновами секції кріплення, а також містить шарнірно пов'язаний з конвеєром причіпний пристрій, до якого приєднані інші кінці штанг. Особливістю конструкції механізму переміщення секції кріплення і конвеєра найближчого аналога є наявність у двох штангах, п-подібних ділянок, симетрично вигнутих у горизонтальній площині в напрямку одна від одної, які у разі відхилення причіпного пристрою, закріпленого на конвеєрі, можуть контактувати з внутрішніми поверхнями півоснов, працюючи на утримання конвеєра від зсуву вздовж вибою. Це забезпечується за рахунок обмеження кутового переміщення штанг між півосновами, внаслідок упору п-подібної ділянки штанги в одну з півоснов, і контакту рами з протилежною півосновою. Подальший зсув конвеєра призводить до пружного вигину штанги і, відповідно, виникненню зусилля, спрямованого на відновлення положення конвеєра відносно до кріплення. Недоліки аналога полягають у наступному: - у випадку зміщення конвеєра вздовж вибою, відновлююче пружне зусилля створюється тільки однією зі штанг, а саме тією, п-подібна ділянка якої збігається з напрямком зсуву конвеєра, і вона взаємодіє з відповідною півосновою. Інша штанга, п-подібна ділянка якої не збігається з напрямком зсуву конвеєра, не вступає в контакт з поверхнею відповідної півоснови і не створює відновлююче зусилля, знижуючи, тим самим, ефективність системи утримання конвеєра, та підвищуючи навантаження на штангу, що взаємодіє з відповідною півосновою; - функціональна необхідність п-подібних ділянок в конструкції штанг обумовлює дуже складну і трудомістку технологію їх виготовлення, що вимагає виконання глибокої термообробки пружинної сталі, що призводить до виникнення додаткових напружень, температурних деформацій тощо, що погіршує пружні властивості штанг; - необхідність розташування п-подібних ділянок штанг в горизонтальній площині для забезпечення їх функціональності істотно ускладнює конструкцію місць кріплень штанг в рамі і причіпному пристрої, оскільки вимагає фіксації кожної штанги круглого перерізу від повороту навколо її осі. В основу винаходу поставлена задача: шляхом зміни конструкції механізму переміщення секції кріплення і конвеєра: - збільшити зусилля утримання конвеєра від зсуву вздовж вибою; - спростити технологію виготовлення штанг. В результаті вирішення поставленої задачі буде отриманий технічний результат, який полягає у забезпеченні збільшення зусилля утримання конвеєра від зсуву вздовж вибою та забезпеченні спрощення технології виготовлення штанг. Досягнення заявленого технічного результату надасть технічному рішенню, що заявляється, нові споживчі властивості, а саме: скорочення непродуктивних витрат на відновлення стану конвеєра після зсуву, а також зниження трудомісткості виготовлення штанг та обслуговування усього механізму переміщення секції кріплення і конвеєра. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що у відомому механізмі переміщення секції кріплення і конвеєра, який містить раму (1), розміщену між півосновами секції кріплення з можливістю переміщення між ними і контакту з внутрішніми поверхнями (4) півоснов (3) секції кріплення, щонайменше дві штанги (2), кінці яких закріплені в рамі (1), гідродомкрат пересування, гідроциліндр (8) якого шарнірно з'єднаний з рамою (1), а шток шарнірно з'єднаний зі стяжкою (5), кінці якої прикріплені до півоснов (3) секції кріплення, і шарнірно пов'язаний з конвеєром (7) причіпний пристрій (6), до якого прикріплені інші кінці штанг (2), відповідно до винаходу пропонується: штанги (2) виконати у вигляді прямолінійних відрізків, які пропустити крізь додатково введений в конструкцію повзун (10), з можливістю їх подовжнього переміщення відносно останнього, при цьому повзун (10) шарнірно через поводок (11) зв'язати зі стяжкою (5) та встановити з можливістю контакту його бокових граней з внутрішніми поверхнями (4) півоснов (3) секції кріплення. 1 UA 116099 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Перераховані вище суттєві ознаки винаходу, необхідні й достатні у всіх випадках, на які поширюється обсяг правової охорони. Крім того, пропонується кріплення кінців кожної штанги в рамі і причіпному пристрої здійснювати за допомогою стопора, розміщеного в канавці, виконаній на кінці штанги, і в не менш ніж одному отворі деталі, з якою штанги сполучуються. Можливе виконання стопора як у вигляді одного прямого стрижня, так і у вигляді вигнутого стрижня, розміщеного в канавці з двох сторін штанги, і у двох отворах кожної деталі, з якою штанга сполучується. Можливі інші варіанти кріплення. Запропонована конструкція механізму переміщення секції кріплення і конвеєра також дозволяє застосувати і більшу, ніж дві, кількість штанг, які у перерізі можуть бути різної форми: коло, квадрат, труба тощо. Причинно-наслідковий зв'язок між нововведеними суттєвими ознаками технічного рішення і отриманим технічним результатом пояснюється наступним. Введення не менш, ніж двох прямолінійних штанг, дозволяє щонайменше подвоїти відновлююче пружне зусилля, що збільшить зусилля утримання конвеєра. Введення додатково в конструкцію повзуна, через який пропущені прямолінійні штанги, з'єднання повзуна і стяжки за допомогою повідця, теж працює на збільшення ефективності системи утримання конвеєра за допомогою механізму переміщення секції кріплення і конвеєра, що заявляється. Крім того, виконання штанг прямолінійними (без п-подібних ділянок), спрощує технологію їх виготовлення, дозволяє ввести в конструкцію більше ніж дві штанги за необхідності, і таким чином посилити пружне зусилля, яке протидіє зсуву конвеєра. Технічне рішення, що заявляється, пояснюється прикладом, виконання якого не є єдино можливим, але наочно демонструє можливість досягнення технічного результату запропонованою новою сукупністю істотних ознак. Суть технічного рішення представлена кресленнями, де: - на фіг. 1 показаний механізм переміщення секції кріплення і конвеєра (вигляд зверху) - на фіг. 2 - "А" вигляд збоку на механізм переміщення секції кріплення і конвеєра; - на фіг. 3 - "Б - Б" поперечний розріз повзуна зі штангами; - на фіг. 4 - "В" місце кріплення штанги. Короткий опис креслень 1 - рама; 2 - штанги; 3 - півоснови; 4 - внутрішні поверхні півоснов; 5 - стяжка; 6 - причіпний пристрій; 7 - конвеєр; 8 - гідроциліндр; 9 - шток; 10 - повзун; 11 - повідець; 12 - бічні грані (повзуна); 13 - отвори (повзуна); 14 - стопор; 15 - стопорний отвір; 16 - канавка. Механізм переміщення секції кріплення і конвеєра включає раму 1, дві штанги 2, кінці яких закріплені в рамі 1, і гідродомкрат пересування. Рама 1 розміщена між півосновами 3 секції кріплення, з можливістю переміщення між ними і контакту з внутрішніми поверхнями 4 півоснов 3 секції кріплення. Механізм містить стяжку 5, кінці якої пов'язують півоснови 3 секції кріплення, а також причіпний пристрій 6, шарнірно з'єднаний з конвеєром 7 (фіг. 1). Штанги 2 виконані у вигляді двох прямолінійних відрізків, наприклад, круглого перерізу, і з'єднані одними кінцями з рамою 1, а протилежними - з причіпним пристроєм 6. Гідроциліндр 8 гідродомкрата пересування шарнірно з'єднаний з рамою 1, а шток 9 гідродомкрата пересування шарнірно з'єднаний зі стяжкою 5. Механізм додатково забезпечений повзуном 10, розміщеним між півосновами 3 секції кріплення, який шарнірно з'єднаний зі стяжкою 5 через поводок 11 (фіг. 2). При цьому повзун 10 розміщений з можливістю контакту його бічних граней 12 з внутрішніми поверхнями 4 півоснов 3 секції кріплення. У повзуні 10 є два отвори 13, через які протягнуті штанги 2 з можливістю їх подовжнього переміщення. Кріплення кінців кожної штанги 2 в рамі 1 і 2 UA 116099 C2 5 10 15 20 причіпному пристрої 6 виконано за допомогою стопора 14, розміщеного в стопорному отворі 15, сполученої зі штангою деталі, і канавці 16, виконаної на кожному кінці кожної штанги 2 (фіг. 3, 4). Досягнення технічного результату здійснюється у такий спосіб. Під час роботи стругової установки виникають зусилля, що призводять до зміщення конвеєра 7 уздовж вибою. Результатом зміщення його вздовж вибою є поворот механізму переміщення секції кріплення і конвеєра з подальшим вигином обох штанг 2. Утримання конвеєра від зсуву, викликаного впливом сили Р (фіг. 1), забезпечується за рахунок обмеження повороту механізму переміщення секції кріплення і конвеєра в просторі між півосновами, в результаті впирання бічної грані 12 повзуна 10 у внутрішню поверхню 4 однієї з півоснов 3, і контакту рами 1 з внутрішньою поверхнею 4 протилежної півоснови 3. При цьому обидві штанги 2, впираючись у стінки отворів 13 повзуна 10, створюють пружне зусилля, яке протидіє зміщенню конвеєра 7 уздовж вибою, збільшене щонайменше удвічі, у порівнянні з найближчим аналогом. Виконання штанг 2 у вигляді прямолінійних відрізків, у порівнянні з найближчим аналогом, спрощує і здешевлює процес виготовлення штанг 2, а також виключає необхідність їх фіксації від повороту навколо своєї осі. Внаслідок цього спрощується конструкція кріплення штанг 2 в рамі 1 і причіпному пристрої 6, оскільки фіксація штанг 2 потрібна тільки в осьовому напрямку. Пропоновані зміни конструкції дозволять зменшити непродуктивні витрати на відновлення стану конвеєра після зсуву, а також знизити трудомісткість виготовлення штанг та обслуговування усього механізму переміщення секції кріплення і конвеєра, що заявляється. Наведені відомості підтверджують можливість промислового здійснення й промислового використання механізму переміщення секції кріплення і конвеєра, який заявляється, що свідчить про відповідність технічного рішення, критерію "промислова придатність". Джерела інформації: Патент США №4492410 від 08.01.1985 р. 25 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 30 35 40 1. Механізм переміщення секції кріплення і конвеєра, який містить раму (1), розміщену між півосновами (3) секції кріплення з можливістю переміщення між ними і контакту з внутрішніми поверхнями (4) півоснов (3) секції кріплення, щонайменше дві штанги (2), кінці яких закріплені в рамі (1), гідродомкрат пересування, гідроциліндр (8) якого шарнірно з'єднаний з рамою (1), а шток шарнірно з'єднаний зі стяжкою (5), кінці якої пов'язані з півосновами (3) секції кріплення, та шарнірно з'єднаний з конвеєром (7) причіпний пристрій (6), до якого приєднані інші кінці штанг (2), який відрізняється тим, що штанги (2) виконані у вигляді прямолінійних відрізків, які пропущені крізь додатково введений в конструкцію повзун (10), з можливістю їх подовжнього переміщення відносно останнього, при цьому повзун (10) шарнірно за допомогою повідця (11) пов'язаний зі стяжкою (5) та встановлений з можливістю контакту його бічних граней (12) з внутрішніми поверхнями (4) півоснов (3) секції кріплення. 2. Механізм за п. 1, який відрізняється тим, що кріплення кінців кожної штанги (2) в рамі (1) і причіпному пристрої (6) виконано за допомогою стопора (14). 3 UA 116099 C2 Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Vasserman Ihor Hryhorovych

Автори російською

Вассерман Игорь Григорьевич

МПК / Мітки

МПК: E21D 23/08, E21C 35/24

Мітки: секцій, кріплення, переміщення, конвеєра, механізм

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-116099-mekhanizm-peremishhennya-sekcijj-kriplennya-i-konveehra.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм переміщення секцій кріплення і конвеєра</a>

Подібні патенти