Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для укладання пляшок в тару в горизонтальному положенні, що містить пластинчастий конвеєр для подачі пляшок, тару, механізм орієнтації і фіксації тари, приводний механізм подачі пляшок на підтримуючу решітку, а також приводний механізм подачі пляшок в горизонтальному положенні в тару, який відрізняється тим, що механізм подачі пляшок в горизонтальному положенні в тару містить візок горизонтального переміщення з кареткою, яка має можливість вертикального переміщення, несучі вила, які змонтовані на каретці з можливістю зворотно-поступального переміщення в горизонтальній і вертикальній площині за рахунок двох приводних замкнених по контуру нескінченних ланцюгів, з'єднаних з кареткою і несучими вилами, які закріплені на противазі за допомогою гнучкого елемента, а механізм переорієнтації пляшок у горизонтальне положення виконаний у вигляді криволінійного ланцюгового конвеєра з полицями для утримання пляшок, причому пристрій оснащено вертикально встановленою решіткою обмеження переміщення пляшок.

Текст

Реферат: Винахід для укладання пляшок в тару в горизонтальному положенні належить до вантажнорозвантажувального обладнання і може бути використаний в лініях розливу харчової, хімічної, медичної, фармацевтичної та інших галузях народного господарства. Пристрій для укладання пляшок в тару в горизонтальному положенні складається із пластинчастого конвеєра для подачі пляшок, тари, механізму орієнтації і фіксації тари, привода подачі пляшок на підтримуючу решітку, а також привода механізму подачі пляшок в горизонтальному положенні в тару. Згідно з винаходом механізм подачі пляшок в горизонтальному положенні в тару містить вили, які змонтовані на каретці з можливістю зворотно-поступального переміщення в горизонтальній і вертикальній площинах, привод яких виконаний у вигляді двох замкнених по контуру нескінченних ланцюгів, з'єднаних з кареткою і вилами, які закріплені на противазі за допомогою гнучкого елемента, а механізм переорієнтації пляшок у горизонтальне положення виконаний у вигляді криволінійного ланцюгового конвеєра з полицями для утримання пляшок, крім того, пристрій оснащено вертикально встановленою решіткою для обмеження переміщення пляшок. Технічний результат полягає в наступному: вдосконалення конструкції пристрою для укладання пляшок в тару підвищує продуктивність і надійність в роботі; UA 115392 C2 (12) UA 115392 C2 створюється відсутність коливань, як всієї системи так і шару пляшок при їх переміщенні, а також забезпечується безударне їх укладання в тару; забезпечується компактність, простота обслуговування пристрою, а також безпека роботи на ньому; утворюється можливість укладання масиву пляшок в тару в різній кількості і різних розмірів і місткості; робота всіх робочих органів здійснюється одним електродвигуном, який працює в сталому режимі; підвищується надійність в роботі пристрою; забезпечується нормальна і безаварійна робота пристрою в ручному та автоматичному режимах. UA 115392 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до вантажно-розвантажувального обладнання і може бути використаний в лініях розливу харчової, хімічної, медичної, фармацевтичної та інших галузях народного господарства. Відомий пристрій для укладання пляшок в тару в горизонтальному положенні, який складається з конвеєрів для подачі пляшок і тари, змонтованих над ними пристроїв для повороту пляшок, відлікового механізму, ланцюгового протаскувача, механізму подачі в тару шару горизонтально укладених пляшок і приводу (А.С. № 763191 БИ № 34, 80 р.) Недоліком такого пристрою є складність конструкції і те, що кожний механізм має індивідуальний привід, що ускладнює конструкцію пристрою, і наявність значних динамічних навантажень при переміщенні робочих органів. Відома також машина для укладання і виймання пляшок, розташованих горизонтально із спеціального контейнера (научно-технический реферативний сборник ВИНИТИ, раздел "Пивобезалкогольная промышленность", № 3, 1976, статья В.А. Купченко), до складу якої входить стрічковий накопичувач, дворядний ланцюговий конвеєр, гнізда шарнірно закріплені на ланцюгу, каретка з дворядними вакуумзахватами, самохідний візок, приводні рольганги по обох сторонах машини, підтримуючі і фіксуючі опори, пневмо- і електрообладнання. Недоліком такої машини є громіздкість конструкції, складна схема руху виконавчих органів та влаштування, наявність одноходової пневматичної і механічної систем. Крім цього, є ймовірність бою пляшок і можливість збільшених динамічних складових навантажень при їх укладанні в тару. В основу винаходу поставлена задача удосконалення пристрою для укладання пляшок в тару в горизонтальному положенні шляхом зміни конструкції, яка збільшує ефективність НРТС робіт ліній розливу за рахунок здійснення багатошарової укладки пляшок в тару обладнання (наприклад в контейнери), спрощення конструкції і зменшення вартості пристрою, виготовлення і налагоджування, здійснення руху основного робочого органу одним електродвигуном, який працює в сталому режимі та зменшення динамічних навантажень. Поставлена задача вирішується тим, що пристрій для укладання пляшок в тару в горизонтальному положенні складається із конвеєрів подачі пляшок і тари, механізму орієнтації і фіксації тари, привода подачі пляшок на підтримуючу решітку, а також привода механізму подачі пляшок в горизонтальному положенні в тару. Згідно з винаходом механізм подачі пляшок в горизонтальному положенні в тару містить вили, які змонтовані на каретці з можливістю зворотно-поступального переміщення в горизонтальній і вертикальній площинах, привод яких виконаний у вигляді двох замкнених по контуру нескінченних ланцюгів, з'єднаних з кареткою і вилами, які закріплені на противазі за допомогою гнучкого елемента, а механізм переорієнтації пляшок у горизонтальне положення виконаний у вигляді криволінійного ланцюгового конвеєра з полицями для утримання пляшок, крім того пристрій оснащено вертикально встановленою решіткою для обмеження переміщення пляшок. Причинно-наслідковий зв'язок між запропонованими ознаками та очікуваним технічним результатом полягає в наступному: - конструкція механізму подачі пляшок в горизонтальному положенні в тару створює можливість здійснення знімання, переміщення і укладання пляшок в тару; - рухомі вили здійснюють гарантоване 100 % перевантаження шару пляшок з підтримуючої решітки в тару в товарному вигляді, що повністю виключає їх склобій і коливання при завантаженні; - на підтримуючій решітці відбувається утворення шару пляшок для подальшого їх знімання і переносу в тару; - криволінійні ланцюгові конвеєри з полицями забезпечують переорієнтацію пляшок з вертикального положення в горизонтальне; - підтримуючі криволінійні напрямні криволінійного ланцюгового конвеєра, забезпечують плавний і без перешкод спрямований рух шару пляшок на підтримуючу решітку; - на полиці криволінійного ланцюгового конвеєра подаються пляшки з пластинчастого конвеєра і переміщуються по криволінійній напрямній; - вертикально встановлена решітка обмеження переміщення пляшок виключає можливість їх переміщення після укладання їх в тару. На фіг. 1 показано пристрій для укладання пляшок в тару в горизонтальному положенні; на фіг. 2 - механізм зрівноваження вил. Пристрій для укладання пляшок в тару в горизонтальному положенні містить в собі пластинчастий конвеєр 1 з напрямними для пляшок, ланцюговий конвеєр 2 для подачі порожньої і відводу заповненої пляшками тари 3, механізм орієнтації і фіксації тари (на 1 UA 115392 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 кресленні не показано), механізм подачі пляшок 4 на підтримуючу решітку 5, раму 6, візок горизонтального переміщення 7 з ходовими колесами 8 і вертикальними напрямними 9, в яких розташована каретка 10 вертикального переміщення з несучими вилами 11 з захватом 12 і тягою 13, з'єднаною з двома нескінченими ланцюгами 14, змонтованих на ведучих 15 і ведених 16 зірочках, вертикально встановлену решітку 17 обмеження руху пляшок при уводі несучих вил із транспортної тари 3. Механізм подачі пляшок 4 на підтримуючу решітку 5 складається з двох втулкороликових ланцюгових контурів 20, з'єднаних пальцями 19, які рухаються по криволінійних напрямних 18, і приводяться в рух від основного приводу пристрою. Зрівноваження несучих вил 11 здійснюється демпферною пружиною 21 (противагою) за допомогою гнучкого елемента 22 перекинутого через блок 23 і з'єднаного з вилами 11. Пристрій працює наступним чином. Підготовлена до укладки тара 3 із знятою боковою стінкою подається ланцюговим конвеєром 2, орієнтується, фіксується і займає робочу позицію. Механізм подачі пляшок 4 подає на підтримуючу решітку 5 пляшки в горизонтальному положенні, де відбувається формування шару пляшок. При підйомі каретки (за руху тяги 13 на вертикальній ділянці ланцюгового контуру 14) з несучими вилами 11, останні приймають на себе шар пляшок і переміщують їх до тари 3. В цей час криволінійним ланцюговим конвеєром з поличками 20, що являє собою механізм переорієнтації пляшок у горизонтальне положення механізму подачі пляшок 4, на підтримуючу решітку 5 подається наступний шар пляшок, який займає горизонтальне положення на ній. Під час руху ланцюгів 14 (на лівій вертикальній ділянці контуру), тяга 13 контактує з захватом 12 при переході на горизонтальну ділянку і переміщує візок 7 з несучими вилами 11, виконуючи горизонтальне і вертикальне переміщення - опускання в тару. При вході в контакт несучих вил 11 з дном тари 3 або з шаром пляшок, що знаходяться в тарі вони зупиняються, тяга 13 виходить із контакту з захватом 12 і продовжує вертикальне переміщення вниз. Далі тяга 13 на криволінійній ділянці нижніх ведених зірочок 16, входить в контакт з вертикальними напрямними 9, які забезпечують горизонтальне переміщення візка 7 і несучих вил 11. При цьому відбувається знімання пляшок з несучих вил 11, так як пляшки (крайній лівий ряд) входять в контакт з решіткою 17, яка обмежує їх переміщення. Виключення падіння і ударів несучих вил 11 досягається за рахунок зрівноваження вил - з'єднанням за допомогою гнучкого елемента 22 через блок 23 з демпферною пружиною 21 (противагою). Після виходу тяги 13 на ділянку вертикального переміщення вона знову входить в контакт з захватом 12 і забезпечує вертикальний рух каретки 10 вертикального переміщення з несучими вилами 11. Одночасно, протягом часу переміщення вил, здійснюється подача пляшок на підтримуючу решітку 5, де утворюється горизонтальний шар пляшок, який захоплюється вилами і процес переміщення у тару повторюється. Після заповнення тари 3 пляшками остання відводиться ланцюговим конвеєром 2, та подається порожня тара 3 і цикл повторюється. Технічний результат полягає в наступному: - вдосконалення конструкції пристрою для укладання пляшок в тару підвищує продуктивність і надійність в роботі; - створюється відсутність коливань, як всієї системи, так і шару пляшок при їх переміщенні, а також забезпечується безударне їх укладання в тару; - забезпечується компактність, простота обслуговування пристрою, а також безпека роботи на ньому; - утворюється можливість укладання масиву пляшок в тару в різній кількості і різних розмірів і місткості; - робота всіх робочих органів здійснюється одним електродвигуном, який працює в сталому режимі; - підвищується надійність в роботі пристрою; - забезпечується нормальна і безаварійна робота пристрою в ручному та автоматичному режимах. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 55 60 Пристрій для укладання пляшок в тару в горизонтальному положенні, що містить пластинчастий конвеєр для подачі пляшок, тару, механізм орієнтації і фіксації тари, приводний механізм подачі пляшок на підтримуючу решітку, а також приводний механізм подачі пляшок в горизонтальному положенні в тару, який відрізняється тим, що механізм подачі пляшок в горизонтальному положенні в тару містить візок горизонтального переміщення з кареткою, яка має можливість вертикального переміщення, несучі вила, які змонтовані на каретці з можливістю зворотнопоступального переміщення в горизонтальній і вертикальній площинах за рахунок двох 2 UA 115392 C2 5 приводних замкнених по контуру нескінченних ланцюгів, з'єднаних з кареткою і несучими вилами, які закріплені на противазі за допомогою гнучкого елемента, а механізм переорієнтації пляшок у горизонтальне положення виконаний у вигляді криволінійного ланцюгового конвеєра з полицями для утримання пляшок, причому пристрій оснащено вертикально встановленою решіткою обмеження переміщення пляшок. 3 UA 115392 C2 Комп’ютерна верстка А. Крулевський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B65B 5/10, B65B 21/10, B65B 21/12

Мітки: положенні, укладання, горизонтальному, пляшок, пристрій, тару

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-115392-pristrijj-dlya-ukladannya-plyashok-v-taru-v-gorizontalnomu-polozhenni.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для укладання пляшок в тару в горизонтальному положенні</a>

Подібні патенти