Спосіб визначення мікроциркуляторно-мітохондріальної енергоструктурної недостатності

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення мікроциркуляторно-мітохондріальної енергоструктурної недостатності, що включає визначення серцевого індексу (СІ, л´хв-1хм-2), який відрізняється тим, що додатково визначають концентрацію гемоглобіну крові (Нb, г´л-1), вміст кисню в артеріальній крові (СаО2, мл´л-1), вміст кисню в венозній крові (CvO2, мл´л-1) та артеріовенозну різницю вмісту кисню крові, що задовольняє енергетичні потреби організму (Сх, мл´л-1), при цьому рівень потреби споживання кисню (пVO2, мл´хв-1´м-2) визначають за формулою:

пVO2 = СІ ´ Сх, мл´хв-1´м-2,

Поточний рівень споживання кисню (VO2, мл´хв-1´м-2) оцінюють:

VO2 = СІ ´ 1,34 ´ Нb ´ (CaO2-CvO2), мл´хв-1´м-2,

і якщо пVО2 < VO2, то має місце збережений мікроциркуляторно-мітохондріальний енергоструктурний резерв (ММЕСР), який визначається за формулою:

ММЕСР = (VO2 - пVO2) / VO2 ´ 100, %,

а якщо пVO2 > VO2, то має місце мікроциркуляторно-мітохондріальна енергоструктурна недостатність (ММЕСН), яка оцінюється за формулою:

ММЕСН = (пVO2 - VO2) / пVO2 ´ 100, %.

Текст

Реферат: Спосіб визначення мікроциркуляторно-мітохондріальної енергоструктурної недостатності -1 -2 включає визначення серцевого індексу (СІ, лхв м ). Додатково визначають концентрацію -1 -1 гемоглобіну крові (Нb, гл ), вміст кисню в артеріальній крові (СаО2, млл ), вміст кисню в -1 венозній крові (CvO2, млл ) та артеріовенозну різницю вмісту кисню крові, що задовольняє -1 енергетичні потреби організму (Сх, млл ). UA 115257 U (12) UA 115257 U UA 115257 U 5 10 Корисна модель належить до медицини, а саме анестезіології та інтенсивної терапії, і може бути використана для визначення порушень енергоструктурних можливостей організму у критичних хворих під час надання інтенсивної терапії. Існує декілька способів визначення мікроциркуляторно-мітохондріальної енергоструктурної недостатності, але постійні зміни (посилення або послаблення) регіонального тканинного дистресу, викликаного мікроциркуляційною дисфункцією та мітохондріальною депресією, не дозволяє в повній мірі динамічно спостерігати за відновленням системної гемодинаміки, енергетичного та кисневого стану в реальному часі, що викликало необхідність у розробці нових способів. Найбільш близьким аналогом є спосіб, який полягає у тому, що у критичних хворих, визначають наступні показники, які оцінюються в балах: 1. Гемодинамічні показники: 1.1 Частота серцевих скорочень > 100 за хвилину 1.2 Середній артеріальний тиск < 50 мм рт. ст. 1.3 Центральний венозний тиск 15 мм вод. ст. -1 -2 1.4 Серцевий індекс 4 ммольл 4.2 Сатурація венозної крові < 60 % 5. Наявність органної дисфункції: 5.1 Порушення ментального статусу -1 -1 5.2 Діурез < 0,5 млкґ година 15 20 25 30 35 40 2 бали 2 бали 2 бали 2 бали 2 бали 2 бали 1 бал 1 бал 1 бал 1 бал 1 бал 1 бал За наявністю 2 або більш показників визначають порушення мікроциркуляційномітохондріального гомеостазу, при цьому, чим вища сума балів, тим більш тяжкий стан хворого (Мосенцев Н.Ф., Усенко Л.В., Мальцева Л.А., Мосенцев Н.Н., Коломоец А.В. Альтернативные компоненты коррекции микроциркуляторно-митохондриальной дисфункции у больных с тяжелым сепсисом и септическим шоком. - Днепропетровск, 2006. - С. 10). Спільними суттєвими ознаками аналога і корисної моделі, що заявляється, є визначення серцевого індексу. Цей спосіб є недостатньо ефективним, тому що він не враховує головний предиктор енерговиробництва - рівень споживання кисню тканинами організму критичного хворого, який відображує ефективність фізіологічної регенерації, а для здійснення способу є обов'язковим визначення гемодинамічних та мікросудинних показників, системних маркерів тканинної оксигенації, наявність органної дисфункції, що потребує великої кількості досліджень та неповністю відображує ефективність процесів регенерації в пошкоджених клітинах організму. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення способу визначення мікроциркуляторно-мітохондріальної енергоструктурної недостатності шляхом оцінки рівня потреби споживання кисню та його поточного рівня, що надає можливість визначити збережений мікроциркуляторно-мітохондріальний енергоструктурний резерв, при якому немає тканинної гіпоксії або мікроциркуляторно-мітохондріальну енергоструктурну недостатність в організмі критичних хворих в реальному часі, що забезпечує підвищення достовірності прогнозу в лікуванні критичних хворих. Поставлена задача вирішується тим, що у способі визначення мікроциркуляторномітохондріальної енергоструктурної недостатності, який полягає у визначенні серцевого індексу -1 -2 (СІ, лхв м ), згідно з корисною моделлю, додатково визначають концентрацію гемоглобіну -1 -1 крові (Нb, гл ), вміст кисню в артеріальній крові (СаО2, млл ), вміст кисню в венозній крові -1 (CvO2, млл ) та артеріовенозну різницю вмісту кисню крові, що задовольняє енергетичні -1 -1 -2 потреби організму (Сx, млл ), при цьому рівень потреби споживання кисню (пVO2, млхв. м ) визначають за формулою: -1 -2 пVO2 = СІСх, млхв м . -1 -2 Надалі визначають поточний рівень споживання кисню (VO2, млхв м ): 1 UA 115257 U VO2 = СІ  1,34  Нb  (CaO2-CvO2), млхв м , де: 1,34 - константа Гюфнера. І якщо пVO2 VO2, то має місце мікроциркуляторно-мітохондріальна енергоструктурна недостатність (ММЕСН), яка оцінюється: ММЕСН = (пVO2-VO2) / пVO2  100, %. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що заявляються, та технічним результатом полягає у такому. Наявність збереженого мікроциркуляторно-мітохондріального енергоструктурного резерву (пVO2 VO2) дозволяє встановити енергетичний дисбаланс на тлі критичної тканинної гіпоксії, внаслідок поглибленої мікроциркуляційної дисфункції та мітохондріальної депресії. Таким чином, сукупність вищезазначених співвідношень надає можливість більш точно визначити мікроциркуляторно-мітохондріальну енергоструктурну недостатність у критичних хворих під час надання медичної допомоги, що дозволяє своєчасно скорегувати методи анестезіологічного забезпечення та інтенсивної терапії. Спосіб здійснюють таким чином Хворому, який перебуває у критичному стані, визначають серцевий індекс, концентрацію гемоглобіну крові, вміст кисню в артеріальній крові, вміст кисню в венозній крові та артеріовенозну різницю вмісту кисню крові, що задовольняє енергетичні потреби організму, при -1 -2 цьому рівень потреби споживання кисню (пVO2, млхв м ) визначають за формулою: -1 -2 пVO2=CIСх, млхв м , де: -1 -2 СІ - серцевий індекс, лхв м ; Сх - артеріовенозна різниця вмісту кисню крові, що задовольняє енергетичні потреби -1 організму, млл . -1 -2 Надалі визначають поточний рівень споживання кисню (VO2, млхв м ): -1 -2 VO2 = СІ  1,34  Нb  (CaO2-CvO2), млхв м , де: 1,34 - константа Гюфнера; -1 Нb - концентрація гемоглобіну крові, гл ; -1 СаО2 - вміст кисню в артеріальній крові, мл л ; -1 CvО2 - вміст кисню в венозній крові, мл л . І якщо пVO2 VO2, то має місце мікроциркуляторно-мітохондріальна енергоструктурна недостатність (ММЕСН), яка оцінюється: ММЕСН = (пVO2-VO2) / пVO2  100, %. Приклад. Хворий С., 1947 року народження, історія хвороби № 359, був госпіталізований 26 січня 2016 року до приймально-діагностичного відділення Комунальної установи "Запорізька багатопрофільна клінічна лікарня № 9" (табл.). Клінічний заключний діагноз після проведення комп'ютерної томографії головного мозку: "Повторний ішемічний інсульт у лівій гемісфері головного мозку, руслі лівої середньої мозкової артерії, правобічний глибокий геміпарез. Церебральний атеросклероз III ступеня. Симптоматична артеріальна гіпертензія". -1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 -2 2 UA 115257 U Таблиця Показники гемодинаміки, кисневого режиму та мікроциркуляторно-мітохондріального енергоструктурного статусу Показник, одиниці вимірювання -1 Нb, гл -1 -2 СІ, млхв м -1 СаО2, мл л -1 CvO2, мл л -1 Сх, млл -1 -2 nVO2, млхв м -1 -2 VO2, млхв м ММЕСР, % ММЕСН, % 5 10 15 20 25 30 35 40 Відділення неврології В відділенні інтенсивної терапії Доба 1 122 2,7 108 62 79 213 203 5 Доба 2 119 2,8 155 110 76 212 201 4 Доба 3 134 2,6 178 134 72 187 205 9 Доба 4 134 2,6 176 132 72 187 205 9 Перевід 130 2,7 167 121 72 194 216 10 При надходженні до відділення інтенсивної терапії (ВІТ): -1 Нb=122 г л ; -1 -2 СІ = 2,7 млхв м ; -1 СаО2=108 млл ; -1 CvO2=62 млл ; -1 Сх = 79 млл . -1 -2 пVO2 = СІ  Сх = 2,7  79=213 млхв м . -1 -2 VO2 = СІ  1,34  Нb  (СаО2-CvO2) = 2,7  1,34  122  (108-62) = 203 млхв м . -1 -2 -1 -2 пVO2 > VO2=213 млхв м > 203 млхв м - має місце ММЕСН. MMECH - (пVО2-VО2) / пVО2 VO2=212 млхв м > 203 млхв м - має місце ММЕСН. MMECH = (пVO2-VO2) / пVO2  100 - (212-203) /212  100=4 %. На 3-тю добу перебування у ВІТ: -1 Нb=134 гл ; -1 -2 СІ = 2,6 млхв м -1 СаО2=178 млл ; -1 CvO2=134 млл ; -1 Сх = 72 млл . -1 -2 пVO2=CI  Сх = 2,6  72=187 млхв хм . -1 -2 VO2 = СІ  1,34  Нb  (СаО2-CvO2) = 2,6  1,34  134  (178-134) = 205 млхв хм . -1 -2 -1 -2 пVO2< VO2=187 млхв м < 205 млхв м - має місце ММЕСР. ММЕСР = (VO2 - пVO2) / VO2  100 = (205-187) / 205  100-9 %. На 4-ту добу перебування у ВІТ: -1 Нb=134 гл ; -1 -2 СІ = 2,6 млхв м -1 СаО2=176 млл ; -1 CvO2=132 млл ; -1 Сх = 72 млл . -1 -2 пVO2=CI  Сх = 2,6  72=187 млхв м . 3 130 2,7 167 121 72 194 216 10 UA 115257 U VO2 = СІ  1,34  Hb  (CaO2-CvO2) = 2,6  1,34  134  (176-132) = 205 млхв м . -1 -2 -1 -2 пVO2 < VO2=187 млхв м < 205 млхв м - має місце ММЕСР. MMECP = (VO2 - пVO2) / VO2  100 = (205-187) / 205  100=9 %. Під час переведення до відділення неврології та у неврологічному відділенні: -1 Нb=130 гл ; -1 -2 СІ = 2,7 млхв м -1 СаО2=167 млл ; -1 CvO2=121 млл ; -1 Сх = 72 млл . -1 -2 пVO2=CI  Cx=2,7  72=194 млхв м . -1 -2 VO2 = СІ  1,34  Нb  (СаО2-CvO2) = 2,7  1,34  130  (167-121) = 216 млхв м . -1 -2 -1 -2 пVO2 < VO2=194 млхв м < 216 млхв м - має місце ММЕСР. ММЕСР = (VO2 - пVO2) / VO2  100 = (216-194) / 216  100=10 %. Таким чином, починаючи з третьої доби перебування в відділенні інтенсивної терапії, у хворого вдавалося підтримувати мікроциркуляторно-мітохондріальний енергоструктурний резерв, який мав позитивну тенденцію. Виписаний із лікарні 13 лютого 2016 року з покращенням загального та неврологічного стану. -1 5 10 15 20 25 30 35 -2 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб визначення мікроциркуляторно-мітохондріальної енергоструктурної недостатності, що -1 -2 включає визначення серцевого індексу (СІ, лхв м ), який відрізняється тим, що додатково -1 визначають концентрацію гемоглобіну крові (Нb, гл ), вміст кисню в артеріальній крові (СаО2, -1 -1 млл ), вміст кисню в венозній крові (CvO2, млл ) та артеріовенозну різницю вмісту кисню -1 крові, що задовольняє енергетичні потреби організму (Сх, млл ), при цьому рівень потреби -1 -2 споживання кисню (пVO2, млхв м ) визначають за формулою: -1 -2 пVO2=СІСх, млхв м , -1 -2 поточний рівень споживання кисню (VO2, млхв м ) оцінюють: -1 -2 VO2=СІ1,34Нb(CaO2-CvO2), млхв м , і, якщо пVО2VO2, то має місце мікроциркуляторно-мітохондріальна енергоструктурна недостатність (ММЕСН), яка оцінюється за формулою: ММЕСН=(пVO2-VO2)/пVO2100, %. Комп’ютерна верстка О. Гергіль Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/00, G01N 33/49

Мітки: мікроциркуляторно-мітохондріальної, енергоструктурної, недостатності, спосіб, визначення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-115257-sposib-viznachennya-mikrocirkulyatorno-mitokhondrialno-energostrukturno-nedostatnosti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення мікроциркуляторно-мітохондріальної енергоструктурної недостатності</a>

Подібні патенти