Пристрій для виймання горизонтально укладених пляшок з транспортної тари

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для виймання горизонтально укладених пляшок з транспортної тари, що складається із відвідного конвеєра з напрямними, транспортної тари, механізму підйому і фіксації транспортної тари, механізму перевантаження склопосуду із тари, торцевої планки відвідного конвеєра, важільного підйомника і датчиків, який відрізняється тим, що механізм перевантаження горизонтально укладеного шару пляшок з транспортної тари здійснюється "Г"-подібною рухомою перевантажувальною рамкою, приводом якої є чотириланковий важільний шарнірний механізм, що забезпечує її переміщення по прямолінійній траєкторії в горизонтальній площині і напівеліптичній траєкторії - в вертикальній площині, а "Г"-подібна рухома перевантажувальна рамка для стабілізації її при виході з пляшками з транспортної тари підтримується противагою і рухомими роликами, які мають можливість пересуватися по вертикальних нерухомих напрямних.

Текст

Реферат: Пристрій для виймання горизонтально укладених пляшок з транспортної тари, що складається із відвідного конвеєра з напрямними, транспортної тари, механізму підйому і фіксації транспортної тари, механізму перевантаження склопосуду із тари, торцевої планки відвідного конвеєра, важільного підйомника, датчиків і відхиляючих блоків. Крім цього механізм перевантаження горизонтально укладеного шару пляшок з транспортної тари здійснюється "Г"подібною рухомою перевантажувальною рамкою, приводом якої є чотириланковий важільний шарнірний механізм, що забезпечує її переміщення по прямолінійній траєкторії в горизонтальній площині і напівеліптичній траєкторії - в вертикальній площині, а "Г"-подібна рухома перевантажувальна рамка для стабілізації її при виході з пляшками з транспортної тари підтримується противагою і рухомими роликами, які пересуваються по вертикальних нерухомих напрямних. Технічний результат полягає в наступному: - спрощується конструкція механізму для виймання пляшок з пристрою в цілому; - скорочується шлях і траєкторія руху масиву пляшок при вийманні його з транспортної тари; - вдосконалення конструкції пристрою для виймання пляшок з тари підвищує продуктивність і надійність в роботі; - створюється відсутність коливань, як всієї системи так, і шару пляшок при їх переміщенні, а також забезпечується без ударне їх виймання із транспортної тари; UA 114999 C2 (12) UA 114999 C2 - забезпечується компактність, простота обслуговування пристрою, а також безпека роботи на ньому; - утворюється можливість виймання масиву пляшок з тари в різній кількості і різних розмірів і місткості; - підвищується надійність в роботі пристрою. UA 114999 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до обладнання транспортних систем, в складі яких використовують виймання пляшок з транспортної тари, і може бути використаний в харчовій, хімічній, медичній, фармацевтичній та інших галузях народного господарства. Відомий пристрій для виймання і укладання пляшок в ящики [А.С. № 379467 БИ № 10, 1973 p.], який складається із механізму подачі ящиків, захватних головок для пляшок, закріплених на каретки, з можливістю переміщення в горизонтальному і вертикальному направленнях. Недоліком такого пристрою є те, що його можна використовувати тільки для виймання вертикально розташованих пляшок із ящиків і він не може бути використаним для виймання горизонтально укладеного склопосуду (пляшок) із тари-обладнання (контейнерів) розташованими в декілька шарів. Найбільш близьким до запропонованого рішення є пристрій для укладання і виймання пляшок, розташованих горизонтально із спеціального контейнера [научно-технический реферативний сборник ВИНИТИ, раздел "Пивобезалкогольная промышленность", № 3, 1976, статья В.А. Купченко], який містить стрічковий накопичувач, дворядний ланцюговий конвеєр, гнізда шарнірно закріплені на ланцюгу, каретку з дворядними вакуум-захватами, самохідний візок, приводні рольганги по обох сторонах машини, підтримуючі і фіксуючі опори, пневмо- і електрообладнання. Недоліком такого пристрою є складність і громіздкість конструкції, складна схема руху контейнерів, наявність пневматичної і механічної систем. Крім цього, є ймовірність бою пляшок і збільшуються динамічні складові навантажень при їх вийманні із контейнера. В основу винаходу поставлена задача удосконалення пристрою для виймання горизонтально укладених пляшок з транспортної тари шляхом зміни конструкції, яка забезпечує гарантоване 100 % виймання скловиробів шляхом перевантаження їх з транспортної тари, зменшення динамічних складових навантажень при їх контактуванні з поверхнею приймального конвеєра для відведення пляшок, що знижує ймовірність бою останніх. Крім того досягається можливість виймання пляшок різних розмірів, різної місткості і в різній кількості, розміщених шарами по висоті в транспортній тарі. Поставлена задача вирішується тим, що пристрій для виймання горизонтально укладених пляшок, з транспортної тари, що складається із відвідного конвеєра з напрямними, транспортної тари, механізму підйому і фіксації транспортної тари, механізму перевантаження пляшок з тари, торцевої планки відвідного конвеєра, важільного підйомника, датчиків і відхиляючих блоків. Згідно з винаходом механізм перевантаження горизонтально укладеного шару пляшок з транспортної тари здійснюється "Г"-подібною рухомою перевантажувальною рамкою, приводом якої є чотириланковий важільний шарнірний механізм, що забезпечує її переміщення по прямолінійній траєкторії в горизонтальній площині і напівеліптичній траєкторії - в вертикальній площині, а "Г"-подібна рухома перевантажувальна рамка для стабілізації її при виході з пляшками з транспортної тари підтримується противагою і рухомими роликами, які пересуваються по вертикальних нерухомих напрямних. Причинно-наслідковий зв'язок між запропонованими ознаками та очікуваним технічним результатом полягає в наступному: - "Г"-подібна рухома перевантажувальна рамка дозволяє здійснити гарантоване і повне 100 % виймання шару пляшок з транспортної тари, а також повністю виключає їх склобій і коливання при вийманні; - застосування приводу чотириланкового важільного механізму здійснює заданий рух рухомої "Г"-подібної перевантажувальної рамки по заданій траєкторії не зупиняючи привод; - підтримуючі рухомі ролики, які пересуваються по вертикальних нерухомих напрямних забезпечують стабілізацію рухомої "Г"-подібної перевантажувальної рамки при вийманні склопосуду з транспортної тари. - відвідний конвеєр з напрямною відводить вивантажені пляшки з транспортної тари; - конструкція пристрою дає можливість виймання пляшки різних розмірів різної місткості і в різній кількості розміщених шарами по висоті в транспортній тарі. На фіг. 1 показано пристрій для виймання горизонтально укладених пляшок з транспортної тари, на фіг. 2 - вигляд зверху, фіг. 3 - "Г"-подібна рухома перевантажувальна рамка. Пристрій для виймання горизонтально укладених пляшок з транспортної тари містить відвідний конвеєр 1 з напрямними для пляшок, розміщених в транспортній тарі 2, привод механізму підйому і фіксації транспортної тари 3, важільний підйомник 4, "Г"-подібну рухому перевантажувальну рамку 5 з лівої сторони якої знаходяться захвати для пляшок, а правою частиною вона контактує з рухомою поперечною тягою 11. При розвантаженні пляшок сама рамка підтримується гнучким елементом 15 і противагою 16, також пристрій має торцеву планку 6, вертикальні нерухомі напрямні 7, підтримуючі ролики 8. Приводний механізм "Г"-подібної 1 UA 114999 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 рухомої перевантажувальної рами 5 створює можливість її вертикального і горизонтального переміщення по напівеліптичній траєкторії, і який виконується чотириланковим важільним шарнірним механізмом 9 за допомогою пазу-штовхача 10 і рухомої поперечної тяги 11, змонтованої на важелі 12, що забезпечує його переміщення разом з "Г"-подібною рухомою перевантажувальною рамкою 5 по заданій траєкторії. Для автоматизації процесу виймання горизонтально укладеного склопосуду з транспортної тари 2 пристрій обладнаний датчиками: 13 - для опускання "Г"-подібної рухомої перевантажувальної рамки 5, 14 - на зупинку перевантажувальної рамки 5 і відведення вивантажених пляшок відвідним конвеєром для пляшок 1. Пристрій працює наступним чином. Важільним підйомником 4 заповнена транспортна тара 2 з пляшками подається на місце розвантаження, де відкривається бічна стінка транспортної тари 2 і приводом механізму 3 підйому і фіксації транспортної тари орієнтується і фіксується в необхідному положенні, а датчик 13 подає команду на опускання "Г"-подібної рухомої перевантажувальної рамки 5, яка до цього займала верхнє вихідне положення в точці В напівеліптичної траєкторії. "Г"-подібна рухома перевантажувальна рамка 5 підтримується гнучким елементом 15 і противагою 16, опираючись своєю правою частиною на рухому поперечну тягу 11, разом з підтримуючими роликами 8 на ділянці ВС напівеліптичної траєкторії починає опускатися в транспортну тару 2 і своєю лівою частиною з захватами контактує з горловинами масиву пляшок, які знаходяться в ній. При переході з точки С до точки А по горизонтальній напрямній напівеліптичної траєкторії рухома поперечна тяга 11 разом з "Г"подібною рухомою перевантажувальною рамкою 5 продовжує рухатися і одночасно при своєму русі "Г"-подібна рухома перевантажувальна рамка 5 переміщує пляшки із транспортної тари 2 на відвідний конвеєр для пляшок 1. Далі із точки А рухома поперечна тяга 11 разом з "Г"подібною рухомою перевантажувальною рамкою 5 без пляшок продовжують підніматися по верхній напівеліптичній траєкторії до точки А. При русі на ділянці АВ "Г"-подібна рухома перевантажувальна рамка 5 контактує з датчиком 14, який видає команду на зупинку "Г"подібної рухомої перевантажувальної рамки 5 і відведення вивантажених пляшок відвідним конвеєром для пляшок 1. "Г"-подібна рухома перевантажувальна рамка 5 зупиняється і займає своє верхнє вихідне положення. Далі транспортна тара 2 піднімається на висоту діаметра пляшки, до рівня відвідного конвеєра для пляшок 1 і здійснюється процес вивантаження наступного шару пляшок із транспортної тари 2. Після вивантаження порожня тара 2 опускається, бокова стінка закривається і тара відводиться. Наступна заповнена тара подається під розвантаження і цикл повторюється. Технічний результат полягає в наступному: - спрощується конструкція механізму для виймання пляшок з пристрою в цілому; - скорочується шлях і траєкторія руху масиву пляшок при вийманні його з транспортної тари; - вдосконалення конструкції пристрою для виймання пляшок з тари підвищує продуктивність і надійність в роботі; - створюється відсутність коливань, як всієї системи, так і шару пляшок при їх переміщенні, а також забезпечується безударне їх виймання із транспортної тари; - забезпечується компактність, простота обслуговування пристрою, а також безпека роботи на ньому; - утворюється можливість виймання масиву пляшок з тари в різній кількості і різних розмірів і місткості; - підвищується надійність в роботі пристрою. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 50 55 60 Пристрій для виймання горизонтально укладених пляшок з транспортної тари, що складається із відвідного конвеєра з напрямними, транспортної тари, механізму підйому і фіксації транспортної тари, механізму перевантаження склопосуду із тари, торцевої планки відвідного конвеєра, важільного підйомника і датчиків, який відрізняється тим, що механізм перевантаження горизонтально укладеного шару пляшок з транспортної тари здійснюється "Г"подібною рухомою перевантажувальною рамкою, приводом якої є чотириланковий важільний шарнірний механізм, що забезпечує її переміщення по прямолінійній траєкторії в горизонтальній площині і напівеліптичній траєкторії - в вертикальній площині, а "Г"-подібна рухома перевантажувальна рамка для стабілізації її при виході з пляшками з транспортної тари підтримується противагою і рухомими роликами, які мають можливість пересуватися по вертикальних нерухомих напрямних. 2 UA 114999 C2 3 UA 114999 C2 Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B65G 65/02, B65B 21/14, B65B 21/00, B65B 5/10

Мітки: транспортної, виймання, тари, горизонтально, пляшок, пристрій, укладених

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-114999-pristrijj-dlya-vijjmannya-gorizontalno-ukladenikh-plyashok-z-transportno-tari.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для виймання горизонтально укладених пляшок з транспортної тари</a>

Подібні патенти