Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Медикаментозний засіб, що містить лікарську рослинну сировину та спирт етиловий 70 %, який відрізняється тим, що використовують квіти лілії білої та спирт етиловий 70 % і готують спиртову настойку у такому співвідношенні інгредієнтів, мас. %:

квіти лілії білої

10,0

спирт етиловий 70 %

90,0.

Текст

Реферат: Винахід стосується медикаментозного засобу на основі лілії білої та спирту етилового, що проявляє протимікробну, протигрибкову та протизапальну дії. UA 114992 C2 (12) UA 114992 C2 UA 114992 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід стосується медицини, зокрема, фармації, і може бути використаний у фармацевтичній промисловості при виготовленні медикаментозних засобів протимікробної, протигрибкової та протизапальної дії на основі лілії білої. Відомий медикаментозний засіб протимікробної дії рослинного походження - настойка календули, яка містить каротиноїди, вуглеводи парафінового ряду, смоли, сапоніни, тритерпенові глікозиди, органічні кислоти та дубильні речовини. В якості екстрагента використовують спирт етиловий 70 %. Препарати настойки календули при зовнішньому використанні мають протизапальну та бактерицидну дію, застосовуються місцево як антисептичний засіб при інфікованих ранах, порізах, опіках шкіри та при запаленні слизових оболонок порожнини рота, ясен, глотки, мигдаликів [http://www.liku.in.ua/dovidnyklikiv/item/11074]. Недоліком відомого засобу є недостатня лікувальна ефективність, що зумовлена складом біологічно активних речовин та проявляється відсутністю впливу на грибки. Вказаний засіб не проявляє протигрибкової дії. В основу винаходу поставлено задачу розробити новий медикаментозний засіб на основі квітів лілії білої, який проявляє широкий спектр антимікробної активності, протигрибкову та протизапальну дію. Поставлена задача вирішується тим, що у медикаментозному засобі, що містить лікарську рослинну сировину та спирт етиловий 70 %, згідно з винаходом, використовують квіти лілії білої та спирт етиловий 70 % і готують спиртову настойку у такому співвідношенні інгредієнтів, мас. %: квіти лілії білої 10,0 спирт етиловий 70 % 90,0. Одержаний продукт - спиртовий розчин для зовнішнього вживання жовтуватого кольору, характерного запаху, який проявляє широкий спектр антимікробної активності, протигрибкову та протизапальну дію. Пропонований винахід пояснюється ілюстрацією, на якій продемонстровано вивчення антимікробної активності настойки лілії білої на 70 % спирті етиловому методом "колодязів", де 1 - настойка пелюсток лілії білої на 70 % спирті етиловому, 2 (К) - контроль - 70 % спирт етиловий, 3 - настойка квітів лілії білої на 70 % спирті етиловому. Вміст суми флавоноїдів визначали у настойках квітів лілії білої, приготованих з використанням спирту етилового різних концентрацій - 40 %, 70 % та 96 % в перерахунку на лютеолін-7-глікозид. Нами встановлено, що вміст флавоноїдів становить не менше 0,03 % [Лелека М.В. Визначення суми флавоноїдів у настойках квітів лілії білої / М.В. Лелека, Л.В. Вронська, О.М. Заліська // Фармацевтичний часопис. - 2011. - № 1. - С. 15-18]. У процесі отримання екстрактів проводився відбір проб через 2 доби, через 4 доби і настоювання протягом 7 діб. Для деталізованого вивчення вмісту суми флавоноїдів у настойках квітів лілії білої отримували спиртові вилучення окремо з пелюсток та тичинок. Вміст суми флавоноїдів у спиртових витяжках квітів лілії білої, приготованих з використанням спирту етилового 70 %, є найвищим, у порівнянні з 40 % та 96 %, і становить 0,03 %. Вивчення флавоноїдів окремо у пелюстках та тичинках підтверджує доцільність використання квітів, а не їх окремих компонентів. Вивчення динаміки екстрагування показало, що максимальна кількість флавоноїдів переходить у витяжку протягом перших двох діб. Завдяки вмісту флавоноїдів проявляється протизапальна дія медикаментозного засобу на основі квітів лілії білої. Вивчення біологічно активних речовин квітів лілії білої включало дослідження ефірних олій. Ефірні олії із досліджуваної сировини виділяли методом перегонки з водяною парою із використанням віали "Agilent". Індекси одержання компонентів розраховували за результатами контрольних аналізів ефірної олії із додаванням суміші нормальних алканів (С 10-C18). Результати показали найбільший вміст наступних компонентів: бензилсаліцилату (16,21 %), гептакозану (13,84 %), пентакозану (10,37) та трикозану (9,75 %). Завдяки бензилсаліцитату настойка квітів лілії білої проявляє активність проти грибкових та бактеріальних інфекцій. Антимікробну активність настойок квітів лілії білої вивчали методом розведень та методом дифузії в агар [Лелека М.В. Визначення суми флавоноїдів у настойках квіток лілії білої / М.В. Лелека, Л.В. Вронська, О.М. Заліська // Фармацевтичний часопис. - 2011. -№1.- С. 15-18]. Для реалізації методу серійних розведень у пробірки наливали по 2 мл екстрактів, розведених у співвідношеннях 1:2, 1:4, та 1:8 у м'ясо-пептонному бульйоні. Потім у кожну 5 пробірку вносили по 0,2 мл стандартизованої тест-культури (10 мікробних тіл/мл). Як тесткультури використовували музейні штами мікроорганізмів Staphylococcus aureus (АТСС 6538), 1 UA 114992 C2 5 10 15 Streptococcus pyogenes (бетагемолітичний АТСС), Candida albicans (ATCC 885-653), Escherichia coli (ATCC 25922). Для визначення чутливості Streptococcus pyogenes і Candida albicans використовували цукровий м'ясо-пептонний бульйон. Після культивування у термостаті при температурі 37° С протягом 24-48 годин (залежно від біологічних властивостей тест-культур) оцінювали бактеріостатичну, а після висівання вмісту пробірки, де не було ознак росту, бактерицидну дії екстрактів (наявність бактерицидних властивостей - «++», наявність бактеріостатичних властивостей - «+», відсутність бактерицидних та бактеріостатичних властивостей - «-»). Для одержання об'єктивних результатів досліджень зразки екстрактів висівали на м'ясо-пептонний агар і культивували в термостаті протягом доби при температурі 37° С. Визначення антимікробної активності за даною методикою проводили тричі. Визначали чутливість музейних штамів мікроорганізмів до досліджуваних екстрактів за методом дифузії в агар-методом "колодязів". Посіви інкубували при 37° С протягом 24-48 годин. Діаметр зони затримки росту тест-культур вимірювали у міліметрах, включаючи діаметр "колодязя". Оцінку антимікробної активності проводили за наступними критеріями: при наявності зони затримки росту до 10 мм штам вважали нечутливим до досліджуваного зразка, при діаметрі зони затримки росту 11-20 мм штам розцінювали як чутливий, а при зоні затримки росту понад 20 мм - як високочутливий. Експерименти повторювали тричі, визначаючи медіану цифрового значення діаметра зони затримки росту. Результати вивчення антимікробної активності настойок квітів лілії білої наведено у Таблиці. 20 Таблиця Антимікробна активність настойок квітів лілії білої Метод серійних розведень Метод "колодязів" Розведення екстракту Діаметр затримки росту, мм (Me) 1:2 1:4 1:8 Настойка лілії білої (пелюстки), 70 % спирт етиловий/контрольний дослід (70 % спирт етиловий) S. aureus ++ + + 19/18 S. pyogenes + + + 12/10 С. albicans + + + 13/11 E. coli + + + 15/13 Контрольний дослід (70 % спирт етиловий) S. aureus 18 S. pyogenes 10 C. albicans 11 E. coli 13 Настойка лілії білої (пелюстки), 40 % спирт етиловий/контрольний дослід (40 % спирт етиловий) S. aureus ++ + 19/11 S. pyogenes ++ + 14/13 С. albicans + + 15/10 E. coli + + 16/10 Контрольний дослід (40 % спирт етиловий) S. aureus 11 S. pyogenes 13 C. albicans 10 E. coli 10 Настойка лілії білої (пелюстки), 70 % спирт етиловий/контрольний дослід (70 % спирт етиловий) S. aureus ++ ++ + 21/18 S. pyogenes + + 13/10 C. albicans ++ + + 15/11 E. coli + 14/13 Музейний штам Примітки: «++» - наявність бактерицидних властивостей, «+» - наявність бактеріостатичних властивостей, «-» - відсутність бактерицидних та бактеріостатичних властивостей. Результати проведених випробувань за методом розведень показали, що настойка пелюсток лілії білої на 70 % спирті етиловому, розведена у співвідношенні 1:2, проявляє антимікробну активність відносно музейних штамів мікроорганізмів Staphylococcus aureus. 2 UA 114992 C2 5 10 15 20 25 30 35 Стосовно Streptococcus pyogenes, Candida albicans та Escherichia coli настойка проявляє виражені бактеріостатичні властивості, а у розведеннях 1:4 та 1:8 - проявляє бактеріостатичні властивості відносно усіх досліджуваних штамів мікроорганізмів. Настойка пелюсток лілії білої на 40 % спирті етиловому, розведена у співвідношенні 1:2, проявляє антимікробну активність відносно музейних штамів Staphylococcus aureus та Streptococcus pyogenes. Стосовно Candida albicans та Escherichia coli настойка проявляє виражені бактеріостатичні властивості, а у розведеннях 1:4 - проявляє бактеріостатичні властивості відносно усіх досліджуваних штамів мікроорганізмів. Настойка квітів лілії білої на 70 % спирті етиловому, розведена у співвідношенні 1:2, проявляє антимікробні та протигрибкові властивості відносно музейних штамів Staphylococcus aureus та Candida albicans. Стосовно Streptococcus pyogenes та Escherichia coli настойка проявляє виражені бактеріостатичні властивості, у розведеннях 1:4 настойка проявляє бактерицидні властивості стосовно Staphylococcus aureus та бактеріостатичні властивості стосовно Streptococcus pyogenes та Candida albicans, а у розведенні 1:8 - проявляє тільки бактеріостатичні властивості стосовно Staphylococcus aureus та Candida albicans. Результати, отримані методом дифузії в агар, дозволяють характеризувати антимікробну активність досліджуваних екстрактів, тому що зони затримки росту мікроорганізмів утворюються внаслідок дифузії біологічно активних речовин у щільне живильне середовище. Дослідження антимікробної активності настойок квітів лілії білої, виконані за допомогою цієї методики, підтвердили, що музейні штами Staphylococcus aureus мають високу чутливість до настойок квітів лілії білої, як видно на ілюстрації, де 1 - настойка пелюсток лілії білої на 70 % спирті етиловому, 2 (К) - контроль - 70 % спирт етиловий, 3 - настойка квітів лілії білої на 70 % спирті етиловому. Дещо меншу чутливість мають музейні штами Candida albicans та Streptococcus pyogenes. Для підтвердження антимікробної активності настойок квітів лілії білої, зумовленої вмістом біологічно активних речовин, нами було проведено серії контрольних дослідів з використанням спирту етилового відповідної концентрації. Результати проведених досліджень підтвердили, що настойки квітів лілії білої мають антимікробний та протигрибковий ефекти. Найбільшу активність проявляє настойка квітів лілії білої на 70 % спирті етиловому щодо музейних штамів Staphylococcus aureus. За методом "колодязів" показано, що настойка проявляє протигрибкову активність по відношенню до Candida albicans. Отже, запропонований медикаментозний засіб на основі лілії білої характеризується показниками, що повністю відповідають вимогам фармакопеї [Державна Фармакопея України / ДП "Науково-експертний фармакопейний центр". - 1-е вид. - Доповнення 2. - Харків: ДП "Науково-експертний фармакопейний центр", 2008. - 620 с], а також підвищенням фармакологічної активності та лікувальної ефективності отриманої настойки, порівняно із засобом-прототипом, і може бути використаний у промисловому виробництві настойки лілії білої. 40 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 45 Медикаментозний засіб, що містить лікарську рослинну сировину та спирт етиловий 70 %, який відрізняється тим, що використовують квіти лілії білої та спирт етиловий 70 % і готують спиртову настойку, у такому співвідношенні інгредієнтів, мас. %: квіти лілії білої 10,0 спирт етиловий 70 % 90,0. 3 UA 114992 C2 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Leleka Maria Vasylivna

Автори російською

Лелека Мария Васильевна

МПК / Мітки

МПК: A61K 133/00, A61K 36/8967

Мітки: лілії, квітів, медикаментозний, било, основі, засіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-114992-medikamentoznijj-zasib-na-osnovi-kvitiv-lili-bilo.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Медикаментозний засіб на основі квітів лілії білої</a>

Подібні патенти