Спосіб переведення багатомодульних сільськогосподарських агрегатів в робоче та в транспортне положення

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб переведення багатомодульних сільськогосподарських агрегатів в робоче та в транспортне положення, відповідно до якого розміщують в одну шеренгу сільськогосподарські модулі, з'єднують їх між собою універсальними шарнірами і приєднують в робочому положенні до трактора за допомогою зчіпки, яку, як і сільськогосподарські модулі, встановлюють на самоустановлювальні колеса, за допомогою яких змінюють напрям руху зчіпки та сільськогосподарських модулів в робочому або транспортному положенні в залежності від їх приєднання до трактора, який відрізняється тим, що додатково за допомогою робочих сниць і гідроциліндрів приєднують в робочому положенні паралельно до першої шеренги сільськогосподарських модулів другу шеренгу сільськогосподарських модулів, при переведенні в транспортне положення підіймають одну шеренгу сільськогосподарських модулів за допомогою гідроциліндрів після від’єднання зчіпки від трактора та укладають на іншу шеренгу сільськогосподарських модулів, при цьому трактор з’єднують з транспортною сницею, розташованою в торці крайнього сільськогосподарського модуля.

Текст

Реферат: Винахід належить до сільськогосподарського машинобудування. Спосіб переведення багатомодульних сільськогосподарських агрегатів в робоче та в транспортне положення, відповідно до якого розміщують в одну шеренгу сільськогосподарські модулі, з'єднують їх між собою універсальними шарнірами і приєднують в робочому положенні до трактора за допомогою зчіпки. Зчіпку, як і сільськогосподарські модулі, встановлюють на самоустановлювальні колеса, за допомогою яких змінюють напрям руху зчіпки та сільськогосподарських модулів в робочому або транспортному положенні в залежності від їх приєднання до трактора. Додатково за допомогою робочих сниць і гідроциліндрів приєднують в робочому положенні паралельно до першої шеренги сільськогосподарських модулів другу шеренгу сільськогосподарських модулів. При переведенні в транспортне положення підіймають одну шеренгу сільськогосподарських модулів за допомогою гідроциліндрів після від’єднання зчіпки від трактора та укладають на іншу шеренгу сільськогосподарських модулів. При цьому UA 114730 C2 (12) UA 114730 C2 трактор з’єднують з транспортною сільськогосподарського модуля. сницею, розташованою в торці крайнього UA 114730 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до сільськогосподарського машинобудування і може бути використаний при розробці способів та засобів агрегатування ґрунтообробних, посівних та інших машин. Відомий спосіб агрегатування причіпних машин, згідно з яким дві бокові і одна центральна причіпні машини разом з напівначіпною зчіпкою приєднується до трактора з реверсивним постом керування (пат. України № 59836 А 01 В 59/04, 2003 p.). Даний спосіб вимагає конструктивно складних засобів приєднання машин, а агрегати складені таким чином не придатні для транспортування дорогами загального призначення. Відомий також шеренговий спосіб складання причіпних сільськогосподарських агрегатів, при якому машини розміщуються в одну шеренгу, з'єднуються між собою універсальними шарнірами і приєднуються своїми сницями до бруса зчіпки (Хоменко М. С Механізація сівби зернових культур і трав / М. С. Хоменко, В. А. Зирянов, В. А. Насонов. - К.: Урожай, 1989.-С. 7375. рис. 2.27). Недосконалість цього способу в тому, що для транспортування агрегатів причіпні машини необхідно від'єднувати від зчіпки і з'єднувати їх "цугом" або транспортувати кожну окремо. Ця робота складна, трудомістка і вимагає залучення допоміжних робітників. Задачею даного винаходу є спрощення і полегшення переведення багатомашинних причіпних агрегатів в робоче або транспортне положення. Поставлена задача вирішується завдяки тому, що спосіб складання багатомашинних агрегатів передбачає одношеренгове розміщення машин, з'єднання їх між собою універсальними шарнірами і приєднання до зчіпки, відповідно до винаходу, агрегати складають з технологічних модулів і зчіпки, яка може автономно переміщуватися у поздовжньому і поперечному напрямках, у двошеренгових агрегатах технологічні модулі першої шеренги приєднують до зчіпки, а модулі другої шеренги за допомогою робочих сниць та гідроциліндрів підйому приєднують до модулів першої шеренги. Завдяки запропонованому способу складання багатомашинних агрегатів забезпечуються умови створення одно- і двошеренгових агрегатів необхідної ширини, суміщення виконання операцій різного технологічного призначення, спрощується переведення агрегатів в робоче або транспортне положення і транспортування їх дорогами загального призначення. На фіг. 1 зображено приклад реалізації заявленого способу при складанні одношеренгового агрегату - робоче положення, фіг. 2 - одношеренговий агрегат - транспортне положення, фіг. 3 двошеренговий агрегат - робоче положення, фіг. 4 і 5 - двошеренгові агрегати - транспортне положення. При реалізації способу складання багатомашинних агрегатів передбачається зчіпка 1 і технологічні модулі 2, що з'єднуються між собою універсальними шарнірами 3 і приєднуються до зчіпки робочими сницями 4, транспортні сниці 5, призначені для транспортування агрегату та гідроциліндри 6. Реалізація запропонованого способу складання багатомашинних агрегатів здійснюється наступним чином. 1. Одношеренгові агрегати. Робоче положення. Технологічні модулі 2 розміщуються в одну шеренгу (фіг. 1), з'єднуються між собою універсальними шарнірами 3 і приєднуються своїми робочими сницями 4 до зчіпки 1. При цьому сниця зчіпки 1 знаходиться в горизонтальному положенні, а її центральне колесо з кронштейном підняте і застопорене; його кронштейн служить опорним елементом для сниці зчіпки 1. При переміщенні агрегата по полю технологічні модулі 2 рухаються паралельно до бруса зчіпки 1 і завдяки універсальним шарнірам 3, якими вони з'єднані між собою, забезпечується заданий інтервал між ними. Транспортне положення. Переведення агрегата в транспортне положення здійснюється в такій послідовності. Кронштейн центрального колеса зчіпки 1 опускають в горизонтальне положення і стопорять, сницю зчіпки піднімають і тягою з'єднують з горизонтально розміщеним кронштейном центрального колеса. Розстопорюють вертикальні осі самоустановлювальних коліс технологічних модулів, трактор приєднують до транспортної сниці 5 агрегата (фіг. 2) і протягують його. Після розвертання самоустановлювальних коліс технологічних модулів вертикальні осі відповідних коліс стопорять і агрегат готовий до транспортування. 2. Двошеренгові агрегати передбачають послідовне з'єднання одноопераційних машин і призначені для суміщення технологічних операцій: обробітку ґрунту і сівби сільськогосподарських культур, внесення добрив і сівби, сівби і коткування, боронування тощо. Робоче положення. Технологічні модулі 2 розміщують у дві шеренги і з'єднують їх між собою універсальними шарнірами 3 (фіг. 3). Модулі першої шеренги приєднують до зчіпки 1, а модулі другої шеренги приєднують до модулів першої шеренги за допомогою робочих сниць 4 і гідроциліндрів 6. Самоустановлювальні колеса технологічних модулів 2 першої шеренги і 1 UA 114730 C2 5 10 15 20 передні колеса другої шеренги вільно обертаються на своїх вертикальних осях, а вертикальні осі задніх опорних коліс другої шеренги застопорені. При переміщенні агрегата по полю брус зчіпки, а також перша і друга шеренги технологічних модулів паралельні між собою. Кінематика самоустановлювальних коліс модулів першої і другої шеренг дає можливість вільно змінювати напрям руху і забезпечувати його прямолінійний напрям. Транспортне положення. Переведення агрегата в транспортне положення здійснюється у такий послідовності. Зчіпку 1 від'єднують від модулів 2 першої шеренги і за допомогою гідроциліндрів 6 їх піднімають і укладають на модулях другої шеренги (фіг. 4). Після цього зчіпку 1 приєднують до модулів другої шеренги за допомогою робочих сниць 4 і переводять її у транспортне положення. Трактор приєднують до транспортної сниці 5 агрегата і протягують його до розвертання самоустановлювальних коліс, вертикальні осі внутрішніх опорних коліс стопорять і агрегат готовий до транспортування. У випадку, коли машини чи знаряддя (борони, котки і т. ін.) другої шеренги укладають на модулі першої шеренги (фіг. 5), то переведення агрегата в транспортне положення суттєво спрощується. Машини другої шеренги за допомогою гідроциліндрів 6 укладають на технологічні модулі першої шеренги і зчіпку 1 переводять у транспортне положення. Трактор приєднують до транспортної сниці агрегату і протягують його до розвертання самоустановлювальних коліс. Вертикальні осі внутрішніх опорних коліс стопорять і агрегат готовий до транспортування. Запропонований спосіб переведення багатомодульних сільськогосподарських агрегатів в робоче та в транспортне положення дає можливість комплектувати одно- і двошеренгові агрегати, забезпечувати суміщення технологічних операцій, спрощувати переведення агрегатів в робоче або транспортне положення. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 25 30 35 Спосіб переведення багатомодульних сільськогосподарських агрегатів в робоче та в транспортне положення, відповідно до якого розміщують в одну шеренгу сільськогосподарські модулі, з'єднують їх між собою універсальними шарнірами і приєднують в робочому положенні до трактора за допомогою зчіпки, яку, як і сільськогосподарські модулі, встановлюють на самоустановлювальні колеса, за допомогою яких змінюють напрям руху зчіпки та сільськогосподарських модулів в робочому або транспортному положенні в залежності від їх приєднання до трактора, який відрізняється тим, що додатково за допомогою робочих сниць і гідроциліндрів приєднують в робочому положенні паралельно до першої шеренги сільськогосподарських модулів другу шеренгу сільськогосподарських модулів, при переведенні в транспортне положення підіймають одну шеренгу сільськогосподарських модулів за допомогою гідроциліндрів після від’єднання зчіпки від трактора та укладають на іншу шеренгу сільськогосподарських модулів, при цьому трактор з’єднують з транспортною сницею, розташованою в торці крайнього сільськогосподарського модуля. 2 UA 114730 C2 3 UA 114730 C2 Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B60D 1/54, A01B 59/04, B62D 63/06, A01B 73/02, A01B 63/32

Мітки: транспортне, робоче, спосіб, сільськогосподарських, переведення, положення, багатомодульних, агрегатів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-114730-sposib-perevedennya-bagatomodulnikh-silskogospodarskikh-agregativ-v-roboche-ta-v-transportne-polozhennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб переведення багатомодульних сільськогосподарських агрегатів в робоче та в транспортне положення</a>

Подібні патенти