Пристрій для обробки внутрішньої та зовнішньої циліндричних поверхонь

Номер патенту: 114715

Опубліковано: 10.03.2017

Автор: Красно Дмитро Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для обробки внутрішньої та зовнішньої циліндричних поверхонь, який складається з нерухомого корпусу з наскрізним отвором, в якому закріплено, з можливістю обертового руху, засіб обробки внутрішньої поверхні з ріжучим елементом, зв'язаний з джерелом обертового руху, та ріжучий засіб обробки зовнішньої поверхні з ріжучим елементом, який відрізняється тим, що корпус містить додатковий наскрізний отвір, горизонтальні осі отворів лежать в одній вертикальній площині, при цьому засіб обробки внутрішньої поверхні виконано у вигляді циліндричного тіла, одне закінчення якого містить елемент з'єднання з джерелом обертового руху, а його ріжучий елемент розташовано у пазу з боку з'єднувального елемента, при цьому ріжучі елементи обох засобів обробки лежать у одній вертикальній площині та звернені один до одного.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що вертикальний переріз засобу обробки зовнішньої поверхні виконано у вигляді багатокутника, переважно чотирикутника.

Текст

Реферат: Пристрій для обробки внутрішньої та зовнішньої циліндричних поверхонь складається з нерухомого корпусу з наскрізним отвором, в якому закріплено, з можливістю обертового руху, засіб обробки внутрішньої поверхні з ріжучим елементом, зв'язаний з джерелом обертового руху, та ріжучий засіб обробки зовнішньої поверхні з ріжучим елементом. Корпус містить додатковий наскрізний отвір, горизонтальні осі отворів лежать в одній вертикальній площині. Засіб обробки внутрішньої поверхні виконано у вигляді циліндричного тіла, одне закінчення якого містить елемент з'єднання з джерелом обертового руху, а його ріжучий елемент розташовано у пазу з боку з'єднувального елемента. Ріжучі елементи обох засобів обробки лежать у одній вертикальній площині та звернені один до одного. UA 114715 U (12) UA 114715 U UA 114715 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель, яка заявляється, належить до галузі машинобудування, а саме до засобів обробки циліндричних поверхонь з композитних матеріалів (труб та інших рукавних конструкцій, профілю), а саме для зачищення країв до металевого шару. З існуючого рівня техніки, який належить до розглянутої галузі, найбільш близьким по сукупності ознак до корисної моделі, яка заявляється, є пристрій для обробки внутрішньої та зовнішньої циліндричних поверхонь, який складається з нерухомого корпусу, у якому виконано наскрізний отвір з фланцем на зовнішньому діаметрі якого на підшипниках встановлено ріжучий засіб для зовнішньої обробки циліндричної поверхні, який виконано у вигляді ріжучої головки з ріжучими елементами, яка має зовнішній зубчатий вінець, а перпендикулярно до внутрішньої поверхні фланця прикріплені осі, на яких встановлено, з можливістю обертання, конічні зубчасті колеса, яки зчеплені з зовнішнім конічним зубчастим вінцем, зв'язаним з ріжучим засобом для обробки внутрішньої поверхні, який виконано у вигляді розточувальної головки з ріжучими елементами, та має зовнішній зубчатий вінець, зв'язаний з джерелом обертового руху, і встановлений у отворі корпусу на підшипниках, через які проходить вал, торцеві закінчення якого жорстко зв'язані з засобами обробки зовнішньої та внутрішньої поверхонь [патент України № 92697, В23В 5/00, публ. 2014 р.] Корисна модель, яка заявляється, збігається з відомим пристроєм для обробки внутрішньої та зовнішньої циліндричних поверхонь по наступній сукупності суттєвих ознак: складається з корпусу у центрі якого міститься наскрізний отвір з засобом обробки зовнішньої поверхні з ріжучим елементом, зв'язаний з джерелом обертового руху, і засіб обробки зовнішньої поверхні, зв'язаний з корпусом. Однак відомий пристрій для обробки внутрішньої та зовнішньої циліндричних поверхонь не забезпечує технічного результату корисної моделі, яка заявляється, що обумовлено її конструкцією, яка забезпечує можливість обробки циліндричних поверхонь тільки жорстких заготовок, так як не має засобів фіксації форми заготовки, наприклад гнучких композитних труб, крім того, не дозволяє одночасно оброблять обидві поверхні з одного боку, так як засобами обробки зовнішньої та внутрішньої поверхонь розташовано на протилежних закінченнях осі, а крім того, має складну механічну конструкцію з обертовими деталями, між якими може потрапляти стружка, яка утворюється при обробці поверхонь, що знижає її надійність роботи. Задача, на рішення якого спрямована корисна модель, полягає в удосконаленні відомого пристрою для обробки внутрішньої та зовнішньої циліндричних поверхонь шляхом зміни його конструкції, що забезпечить можливість обробки гнучких циліндричних поверхонь та обробку внутрішньої та зовнішньої поверхонь з одного боку і підвищення надійності роботи завдяки усунення обертових елементів в зоні обробки. Поставлена задача вирішується у пристрої для обробки внутрішньої та зовнішньої циліндричних поверхонь, який складається з корпусу, у центрі якого міститься наскрізний отвір з засобом обробки зовнішньої поверхні з ріжучим елементом, зв'язаний з джерелом обертового руху, і засіб обробки зовнішньої поверхні, зв'язаний з корпусом, тим, що згідно з предметом корисної моделі, корпус містить додатковий отвір, в якому розташовано засіб обробки зовнішньої поверхні, причому осі отворів лежать в одній вертикальній площині, а засіб внутрішньої обробки виконано у вигляді циліндричного тіла, одне закінчення якого містить засіб з'єднання з джерелом обертового руху, а його ріжучий елемент розташовано у пазу з боку наскрізного отвору. Зазначена сукупність суттєвих ознак забезпечує можливість обробки гнучких циліндричних поверхонь унаслідок фіксації її поверхні, що унеможливить її деформацію при обробці, та забезпечить обробку двох поверхонь з одного боку, що підвищить якість та швидкість такої обробки, при одночасному спрощенні конструкції, а саме, усуває складну механічну конструкцію з обертовими деталями в зоні обробки, що підвищує надійність роботи пристрою. Додатковий технічний результат, який полягає у підвищенні надійності фіксації засобу обробки зовнішньої поверхні до корпусу, забезпечується тим, що вертикальний переріз засобу обробки зовнішньої поверхні має вигляд багатокутника, переважно чотирикутника, що унеможливлює його обертання в корпусі внаслідок обертового руху засобу обробки внутрішньої поверхні. Запропонований пристрій для одночасної обробки внутрішніх та зовнішніх циліндричних поверхонь пояснюється кресленнями, які наведено на: Фіг. 1 - загальний вигляд пристрою; Фіг. 2 - загальний вигляд пристрою у зібраному стані для обробки внутрішньої поверхні; Фіг. 3 - загальний вигляд засобу обробки внутрішньої поверхні. Запропонований пристрій для обробки внутрішній та зовнішній циліндричних поверхонь складається з корпусу 1, який містить два наскрізних отвори: центральний 2 та бічний 3, 1 UA 114715 U 5 10 15 20 25 30 35 40 горизонтальні осі яких розташовано у одній вертикальній площині, причому у центральному отворі 2 розташовано засіб обробки внутрішньої поверхні 4 заготовки, який виконано у вигляді циліндричного тіла 5, діаметр якого відповідає внутрішньому діаметру заготовки, що обробляється, одне закінчення якого містить хвостовик 6, розташований з боку торцевої поверхні корпусу 1, яким він з'єднується з джерелом обертового руху (на кресленнях не наведено), за який може бути застосовано будь-який засіб, який звичайно використовується у верстатобудуванні для зазначених цілей, наприклад електродвигун. З фронтальної поверхні корпусу 1 циліндричне тіло 5 містить опірне кільце 7, яке фіксується на його поверхні гвинтом 8, та розташований з боку фронтальної поверхні корпуса 1 паз 9, в якому зафіксовано ріжучий елемент 10. Засіб обробки внутрішньої поверхні 4 фіксується на корпусі 1 за допомогою гвинта 11. Бічний отвір 3 має у вертикальному перерізі, наприклад, форму прямокутного чотирикутника, в якому розташовується засіб обробки зовнішньої поверхні 12, виконаний у вигляді призматичного тіла, вертикальний переріз якого відповідає геометричній формі бічного отвору 3, що унеможливлює його обертовий рух при обробці зовнішньої поверхні заготовки, яка здійснює обертовий рух, і який фіксується в корпусі 1 за допомогою гвинта 13. Протилежне закінчення засобу обробки зовнішньої поверхні 12 містить ріжучий елемент 14. Запропонований пристрій для одночасної обробки сполучних внутрішніх та зовнішніх циліндричних поверхонь використовують наступним чином. Для обробки внутрішньої поверхні циліндричної заготовки, наприклад композитних труб, які містять зовнішні шари, наприклад, з гуми та внутрішній шар з металу, попередньо в корпусі 1 в центральному отворі 2 встановлюють циліндричне тіло 5, його хвостовик 6 з'єднують з джерелом обертового руху, наприклад, валом електродвигуна (на кресленнях не позначено), який жорстко зафіксовано на станині, після цього циліндричне тіло 5 фіксують в корпусі 1 за допомогою гвинта 11, та розмішують на ньому, між фронтальною поверхнею корпусу 1 та пазом 9 з ріжучим елементом 10, опірне кільце 7, яке фіксують гвинтом 8, створюючи таким чином засіб обробки внутрішньої поверхні 4. Після чого на засобі обробки внутрішньої поверхні 4 розміщують циліндричну заготовку, корпус 1 з засобом обробки зовнішньої поверхні 4 з частиною заготовки закривають захисним екраном (на кресленнях не позначено) а її зовнішнє закінчення фіксують, наприклад, руками особи, що здійснює обробку, та вмикають джерело обертового руху. Внаслідок чого, засіб обробки внутрішньої поверхні 4 здійснює обертовий рух та ріжучий елемент 10, що знаходиться в пазу 9, здійснює зрізання шару гуми або іншого полімеру з внутрішньої поверхні заготовки, причому особа, яка здійснює фіксацію кінцівки заготовки, здійснює її поступовий рух від опірного кільця 7, забезпечуючи цим зачищення внутрішньої поверхні на задану глибину. В разі необхідності обробки зовнішньої поверхні, здійснюють фіксацію засобу обробки внутрішньої поверхні 4 без ріжучого елемента 10, після чого розміщують в отворі 3 засіб обробки зовнішньої поверхні 12, ріжучий елемент 14 якого повернуто у бік заготовки, фіксують його за допомогою гвинта 13, та розміщують заготовку на циліндричному тілі 5, після чого зону обробки закривають захисним екраном, та вмикають джерело обертального руху, що забезпечує обертовий рух заготовці по відношенню до ріжучого елемента 14. Особа, яка здійснює фіксацію вільного закінчення заготовки, здійснює її поступальний рух в напрямку від опірного кільця 7, таким чином здійснює зачищення поверхні заготовки від гумового шару до металевого шару на задану глибину. 45 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 1. Пристрій для обробки внутрішньої та зовнішньої циліндричних поверхонь, який складається з нерухомого корпусу з наскрізним отвором, в якому закріплено, з можливістю обертового руху, засіб обробки внутрішньої поверхні з ріжучим елементом, зв'язаний з джерелом обертового руху, та ріжучий засіб обробки зовнішньої поверхні з ріжучим елементом, який відрізняється тим, що корпус містить додатковий наскрізний отвір, горизонтальні осі отворів лежать в одній вертикальній площині, при цьому засіб обробки внутрішньої поверхні виконано у вигляді циліндричного тіла, одне закінчення якого містить елемент з'єднання з джерелом обертового руху, а його ріжучий елемент розташовано у пазу з боку з'єднувального елемента, при цьому ріжучі елементи обох засобів обробки лежать у одній вертикальній площині та звернені один до одного. 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що вертикальний переріз засобу обробки зовнішньої поверхні виконано у вигляді багатокутника, переважно чотирикутника. 2 UA 114715 U 3 UA 114715 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B24B 39/04, B23B 5/00, B23B 5/26, B24B 39/02

Мітки: поверхонь, обробки, зовнішньої, циліндричних, внутрішньої, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-114715-pristrijj-dlya-obrobki-vnutrishno-ta-zovnishno-cilindrichnikh-poverkhon.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для обробки внутрішньої та зовнішньої циліндричних поверхонь</a>

Подібні патенти