Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для завантаження пляшок в тару, що складається із багатострічкового стола-накопичувача з напрямними, механізму підйому і фіксації транспортної тари, механізму подачі пляшок в тару, каретки, а також вертикальних нерухомих стояків, який відрізняється тим, що механізм подачі пляшок в транспортну тару виконаний у вигляді змонтованої на каретці з можливістю переміщення відкритої прямокутної рамки П-подібної форми, привід якої здійснюється замкнутими ланцюговими контурами прямокутної трикутної форми, довжина горизонтальної ділянки яких дорівнює ширині транспортної тари, вертикальної - висоті пляшки і розміщеної зі сторони протилежної напрямку переміщення пляшок із стола накопичувача у транспортну тару, а похила ділянка ланцюгового контура розміщена знизу, крім того, пристрій оснащений підпружиненою бічною направляючою багатострічкового стола накопичувача, довжина якої дорівнює довжині транспортної тари, змонтованою з можливістю переміщення у вертикальній площині від електромагніта, а внутрішня сторона рамки П-подібної форми оснащена роликом з можливістю вільного обертання відносно нерухомої горизонтальної осі.

Текст

Реферат: Винахід належить до пристроїв для укладання пляшок в тару і може бути використаний в харчовій, фармацевтичній, хімічній та інших галузях народного господарства. Пристрій для завантаження пляшок в тару, складається із багатострічкового стола-накопичувача з напрямними, механізму підйому і фіксації транспортної тари, механізму подачі пляшок в тару, каретки а також вертикальних нерухомих стояків. Згідно з винаходом механізм подачі пляшок в транспортну тару виконаний у вигляді змонтованої на каретці з можливістю переміщення відкритої прямокутної рамки П-подібної форми, привід якої здійснюється замкнутими ланцюговими контурами прямокутної трикутної форми, довжина горизонтальної ділянки яких дорівнює ширині транспортної тари, вертикальної - висоті пляшки і розміщеної зі сторони протилежної напрямку переміщення пляшок із стола накопичувача у транспортну тару, а похила ділянка ланцюгового контуру розміщена знизу, крім того, пристрій оснащений підпружиненою бічною направляючою багатострічкового стола накопичувача, довжина якої дорівнює довжині транспортної тари, змонтованою з можливістю переміщення у вертикальній площині від електромагніта, а внутрішня сторона рамки П-подібної форми оснащена роликом з можливістю вільного обертання відносно нерухомої горизонтальної осі. Винахід дозволяє спростити конструкцію вузла пристрою для укладання пляшок в транспортну тару в цілому; скоротити шлях і траєкторію руху робочого органу (відкритої прямокутної рамки П-подібної форми) пристрою; вдосконалити конструкцію пристрою для завантаження пляшок в транспортну тару; підвищити продуктивність і надійність роботи; забезпечити 100 % безударне UA 113900 C2 (12) UA 113900 C2 завантаження в транспортну тару; скоротити час холостого ходу; забезпечити компактність, простоту обслуговування пристрою, а також безпеку роботи на ньому; забезпечити можливість завантаження пляшок в транспортну тару різних розмірів і різної місткості; забезпечити нормальну і безаварійну роботу пристрою в автоматичному режимі. UA 113900 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід належить до пристроїв для укладання пляшок в тару і може бути використаний в харчовій, фармацевтичній, хімічній та інших галузях народного господарства. Відомі пристрої для укладання пляшок в тару в вертикальному положенні, які складаються з конвеєрів для подачі пляшок і тари, нерухомого стола-накопичувача для формування шару пляшок, захватної головки, механізмів вертикальної і горизонтальної подачі пляшок, системи керування рухом робочих органів, механізму міжшарових прокладок. Це пристрої для укладання пляшок: ОУД, фірми "Regent", "Энцингер", "Хольштейн и Капперт", "Зейтц" (книга В.М. Новиков "Автоматы для извлечения бутылок из ящиков и укладка их в ящики", М., "Пищевая промышленность", 1977 год., стр. 20, 50, 54, 57), авторські свідоцтва СРСР 291839, 448149, 423708, 379467, 925771, 763191 та інші. Недоліком таких пристроїв є циклічна робота приводу, наявність великої кількості приводів, громіздкість, складна конструкція, великі витрати часу холостого ходу на переміщення захватної головки, трудоємкість експлуатації і налагоджування. Відомо також пристрій для укладання пляшок в контейнери а.с. № 1088998 Бюл. № 16, 1984 p., який складається із конвеєрів для подачі пляшок і контейнерів, нерухомого стола накопичувача формування шару пляшок, каретки, закріпленої на ній захватної головки, що змонтована на вільних кінцях кронштейнів і з'єднана з кареткою за допомогою вертикальної напрямної, механізму приводу, який складається із двох нескінчених ланцюгів, установлених на ведучих і ведених зірочках, утворюючи ланцюгові контури, обладнаних тягою. Недоліком такого пристрою є складна конструкція пристрою, велика довжина ланцюгових контурів, велика кількість обертаючих частин, наявність складного кронштейна підвіски захватної головки, а також складна конструкція самої захватної головки. Крім цього, наявність холостих ходів на ділянках kf, fg і gb значно зменшують продуктивність пристрою в цілому. В основу винаходу поставлена задача удосконалення пристрою для завантаження пляшок в транспортну тару шляхом змінювання конструкції, яка забезпечує гарантоване 100 % завантаження пляшок в транспортну тару за рахунок їх примусового зсуву з багатострічкового стола-накопичувача на дно транспортної тари або міжшарову прокладку, відсутність склобою при завантаженні, зменшення довжини ланцюгових контурів і зменшення динамічності складових навантажень при зсуві, скорочення часу холостого ходу а також спрощення самої конструкції в цілому. Крім того, досягається можливість завантаження пляшок в транспортну тару різних розмірів і різної місткості а також і в різній кількості. Поставлена задача вирішується тим, що пристрій для завантаження пляшок в тару, складається із багатострічкового стола-накопичувача з напрямними, механізму підйому і фіксації транспортної тари, механізму подачі пляшок в тару, каретки, а також вертикальних нерухомих стояків. Згідно з винаходом механізм подачі пляшок в транспортну тару виконаний у вигляді змонтованої на каретці з можливістю переміщення відкритої прямокутної рамки Пподібної форми, привід якої здійснюється замкнутими ланцюговими контурами прямокутної трикутної форми, довжина горизонтальної ділянки яких дорівнює ширині транспортної тари, вертикальної - висоті пляшки і розміщеної зі сторони протилежної напрямку переміщення пляшок із стола накопичувача у транспортну тару, а похила ділянка ланцюгового контуру розміщена знизу, крім того, пристрій оснащений підпружиненою бічною направляючою багатострічкового стола накопичувача, довжина якої дорівнює довжині транспортної тари, змонтованою з можливістю переміщення у вертикальній площині від електромагніта, а внутрішня сторона рамки П-подібної форми оснащена роликом з можливістю вільного обертання відносно нерухомої горизонтальної осі. Причинно-наслідковий зв'язок між запропонованими ознаками та очікуваним технічним результатом полягає в наступному: відкрита прямокутна рамка П-подібної форми дозволяє здійснити примусово 100 % перевантаження шару пляшок з багатострічкового стола-накопичувача в транспортну тару в товарному вигляді, а також повністю виключає їх склобій і коливання при завантаженні; частина бічної напрямної стола-накопичувача виконує роль рухомого перехідного містка між багатострічковим столом-накопичувачем і транспортною тарою та забезпечує можливість плавної, без ударів і перешкод подачі пляшок в останню; привід відкритої прямокутної рамки П-подібної форми здійснюється шляхом контакту цієї рамки з поперечною тягою на двох нескінченних ланцюгах, установлених на ведучих і ведених зірочках, утворюючи ланцюгові контури прямокутної трикутної форми, за допомогою яких поперечна тяга здійснює робочий - на похилій ділянці контуру, та холостий хід - на горизонтальній ділянці не зупиняючи привід; 1 UA 113900 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 каретка, яка закріплена на двох вертикальних нерухомих стояках забезпечує прямолінійний, без перекосу, рух відкритої прямокутної рамки П-подібної форми в горизонтальній площині при завантаженні пляшок в транспортну тару; На фіг. 1 показано пристрій для укладання пляшок в тару; фіг. 2 - вигляд зверху; фіг. 3 відкрита прямокутна рамка П-подібної форми; на фіг. 4 - поетапна робота пристрою для завантаження пляшок в транспортну тару. Пристрій для завантаження пляшок в тару містить в собі багатострічковий стіл-накопичувач 1 для пляшок, привід 2 механізму підйому транспортної тари 3, що включає механізм орієнтації і фіксації 4 транспортної тари і важільний підйомник 5, відкриту прямокутну рамку П-подібної форми 6, напрямні 7 багатострічкового стола-накопичувача для пляшок, каретку 8, відкритої прямокутної рамки П-подібної форми 6, рухому поперечну тягу 9, змонтовану на двох нескінченних ланцюгах 10, які утворюють з ведучими зірочками 11 і веденими 12 ланцюгові контури трикутної прямокутної форми, з довжиною горизонтальної ділянки АВ, що дорівнює ' ширині тари, а вертикальної В С, розміщеної зі сторони протилежної напрямку подачі пляшок ' ' висоті пляшки, та похилої ділянки ланцюгового контуру С А - розміщеної знизу, підпружиненої бічної направляючої 13, багатострічкового стола накопичувача для пляшок 14, з довжиною, рівною довжині транспортної тари, змонтованою з можливістю переміщення у вертикальній площині від електромагніта 15. Для автоматизації процесу завантаження пляшок в транспортну тару 3 пристрій обладнаний датчиками: 16 - для орієнтації, фіксації і наявності тари під завантаження; 17 - для контролю відкритої прямокутної рамки 6 П-подібної форми в верхньому початковому положенні; 18 - для керування (піднімання і опускання) перехідного містка 13. Відкрита рамка 6 П-подібної форми оснащена рухомим роликом 19, а стіл накопичувач 1 підпружиненою торцевою планкою 20, що взаємодіє з датчиком наявності пляшок 21. Пристрій працює наступним чином. Порожня транспортна тара 3 важільним підйомником 5 механізму підйому піднімається до рівня багатострічкового стола-накопичувача 1 для пляшок 14 і зупиняється. Попередньо вона орієнтується і фіксується в необхідному положенні механізмом 4. Одночасно на багатострічковому столі-накопичувачі для пляшок 1 накопичується і формуется шар пляшок 14. Відкрита прямокутна рамка П-подібної форми 6, опираючись своєю правою частиною на поперечну тягу 9, разом з кареткою 8 займають верхнє вихідне (горизонтальне) положення над пляшками 14 до контакту з датчиком 17, який може давати команду на зупинення (вимкнення приводу) відкритої рамки П-подібної форми 6. При наявності пляшок на багатострічковому столі-накопичувачі 1, за сигналу від датчика 21, вмикається привід ланцюгового контуру і поперечна тяга 9, яка з'єднана з нескінченними ланцюгами 10 і відкрита ' прямокутна рамка П-подібної форми 6 разом з кареткою 8 на ділянці В С, починає опускатися на сформований шар, що знаходиться на багатострічковому столі-накопичувачі 1, і відсікати його ' від загального масиву пляшок. При цьому в нижній частині вертикальної ділянки В С своєю правою частиною відкрита прямокутна рамка П-подібної форми 6 контактує з датчиком 18, який подає команду на зупинку стола накопичувача 1 і електромагніта 15 на опускання бічної напрямної 13, яка виконує роль тимчасового перехідного містка між багатострічковим столомнакопичувачем 1 і транспортною тарою 3. За подальшого переміщення відкритої рамки П-подібної форми 6 на нижній частині ділянки ' С С, вона боковою стороною входить в контакт з торцевою підпружиненою планкою 20 і відхиляє її на невелику відстань, зменшуючи тиск між пляшками, що дає можливість вільного надходження рамки П-подібної форми 6 на пляшки 14 і подальшого їх переміщення через тимчасовий перехідний місток 13 в транспортну тару 3. Огинаючи ведучу зірочку 11 нескінченні ланцюги 10 разом з поперечною тягою 9 і відкритою прямокутною рамкою П-подібної форми 6 з ' ' пляшками 14 рухаються по похилій ділянці С А ланцюгового контуру прямокутної трикутної форми ABC, перевантажувуючи пляшки плавно без ударів і перешкод в транспортну тару 3. ' ' При цьому поперечна тяга 9 рухаючись по нижній похилій ділянці С А ланцюгового контуру висота якої рівна висоті пляшки, а рухомий ролик 19, контактуючи з пляшками дає можливість без перешкод продовжувати переміщення рамки П-подібної форми 6 до крайнього лівого положення, зберігаючи цілісність масиву, чим і забезпечується гарантоване завантаження шару пляшок у транспортну тару 3. За подальшого переміщення на ведучій зірочці 11 відкрита рамка П-подібної форми 6 виходить із контакту з масивом пляшок і по горизонтальній ділянці АВ повертається у вихідне положення. Після переміщення масиву пляшок у транспортну тару 3 торцева планка 20 і бічна напрямна 13 стола-накопичувача під дією пружини повертаються у вихідне положення. 2 UA 113900 C2 5 10 15 Після завантаження першого шару пляшками 14 транспортна тара 3 опускається, укладається міжшарова прокладка і починає завантажуватися наступний шар пляшками, повторюючи цикл завантаження. Завантажена транспортна тара 3 відводиться та подається порожня тара і цикл повторюється. Технічний результат полягає в наступному: спрощується конструкція вузла пристрою для укладання пляшок в транспортну тару в цілому; скорочується шлях і траєкторія руху робочого органу (відкритої прямокутної рамки Пподібної форми) пристрою; вдосконалюється конструкція пристрою для завантаження пляшок в транспортну тару, підвищується продуктивність і надійність в роботі; створюється відсутність коливань, як всієї системи так, і шару пляшок при їх переміщенні, а також забезпечується 100 % безударне їх завантаження в транспортну тару, скорочується час холостого ходу; забезпечується компактність, простота обслуговування пристрою, а також безпека роботи на ньому; утворюється можливість завантаження пляшок в транспортну тару різних розмірів і різної місткості; забезпечується нормальна і безаварійна робота пристрою в автоматичному режимі. 20 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 25 30 35 Пристрій для завантаження пляшок в тару, що складається із багатострічкового столанакопичувача з напрямними, механізму підйому і фіксації транспортної тари, механізму подачі пляшок в тару, каретки, а також вертикальних нерухомих стояків, який відрізняється тим, що механізм подачі пляшок в транспортну тару виконаний у вигляді змонтованої на каретці з можливістю переміщення відкритої прямокутної рамки П-подібної форми, привід якої здійснюється замкнутими ланцюговими контурами прямокутної трикутної форми, довжина горизонтальної ділянки яких дорівнює ширині транспортної тари, вертикальної - висоті пляшки і розміщеної зі сторони протилежної напрямку переміщення пляшок із стола накопичувача у транспортну тару, а похила ділянка ланцюгового контура розміщена знизу, крім того, пристрій оснащений підпружиненою бічною направляючою багатострічкового стола накопичувача, довжина якої дорівнює довжині транспортної тари, змонтованою з можливістю переміщення у вертикальній площині від електромагніта, а внутрішня сторона рамки П-подібної форми оснащена роликом з можливістю вільного обертання відносно нерухомої горизонтальної осі. 3 UA 113900 C2 Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B65B 21/14

Мітки: тару, пляшок, завантаження, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-113900-pristrijj-dlya-zavantazhennya-plyashok-v-taru.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для завантаження пляшок в тару</a>

Подібні патенти