З’єднувальний трубчастий елемент просторової каркасно-модульної системи

Номер патенту: 113869

Опубліковано: 10.02.2017

Автори: Рибак Геннадій Олександрович, Рибак Вікторія Миколаївна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. З'єднувальний трубчастий елемент просторової каркасно-модульної системи, що містить обичайку, всередині якої розміщені сполучні елементи, призначені для з'єднання з призмоподібними вузловими елементами просторової каркасно-модульної системи, який відрізняється тим, що сполучний елемент виконаний суцільним та із зовнішньою різьбовою частиною, а також виконаний з можливістю обертання відносно корпусу обичайки, при цьому довжина з`єднувального трубчастого елемента вибирається у залежності від габаритних розмірів застосовуваних у каркасно-модульній системі панельних фасадних елементів.

2. З'єднувальний трубчастий елемент за п. 1, який відрізняється тим, що усередині трубчастого елемента сполучний елемент зістикований по торцю, що виконаний намагніченим, з магнітотримачем, що виконаний з виїмкою всередині, у якій розміщено неодимовий магніт.

3. З'єднувальний трубчастий елемент за п. 1, який відрізняється тим, що зовнішня різьбова частина сполучного елемента зістикована з боку обичайки із зовнішньою частиною більшого, ніж різьбова частина, розміру, на поверхні якої виконані поздовжні та поперечні рифлення, а усередині трубчастого елемента сполучний елемент виконаний із штифтовою частиною з наріззю на кінці, що проходить всередині циліндричної муфти, яка зафіксована відносно внутрішньої поверхні обичайки, при цьому сполучений елемент виконаний з можливістю фіксації відносно торця циліндричної муфти.

Текст

Реферат: З'єднувальний трубчастий елемент просторової каркасно-модульної системи містить обичайку, всередині якої розміщені сполучні елементи, призначені для з'єднання з призмоподібними вузловими елементами просторової каркасно-модульної системи. Сполучний елемент виконаний суцільним та із зовнішньою різьбовою частиною, а також виконаний з можливістю обертання відносно корпусу обичайки. Довжина з`єднувального трубчастого елемента вибирається у залежності від габаритних розмірів застосовуваних у каркасно-модульній системі панельних фасадних елементів. UA 113869 U (12) UA 113869 U UA 113869 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до з'єднувальних трубчастих елементів просторової каркасномодульної системи (далі - ПКМС), що використовується для монтажу пересувних ярмаркових, виставкових споруд, а також рекламних стендів із застосуванням скляних, металевих, дерев'яних, керамічних та комбінованих за матеріалом виконання панельних фасадів. З'єднувальний елемент каркаса - елемент, що сполучає (з'єднує) між собою вузлові елементи каркасної конструкції (і який виконаний у вигляді трубок тощо). Відома модульна каркасна система з трубчастими стійками, горизонтальними і/або діагональними стяжками і супутніми деталями системи, причому на кожній трубчастій стійці розташований один або з інтервалом один над одним кілька сполучних вузлів каркаса, кожен з яких містить відповідно чотири клинових гнізда зчеплення з'єднувальних елементів стяжок, за допомогою яких вставляються клиновидні елементи, при цьому клинові гнізда сполучних вузлів мають геометрію, відмінну від перетину елементів, що вставляються, а на кожному кінці труби діагональної стяжки розташована клинова головка, виконана з можливістю посадки на клинове гніздо з примиканням до трубчастої стійки і можливістю фіксації клином через клинову головку і клинове гніздо, причому клиновидні сполучні елементи, що вставляються, по їх передній і задній клиновим поверхням сторін, що перетинаються, мають увігнуту досередини поверхню [RU №2184823, МПК 7 E04G7/24, опубл. 10.07.2002]. Недоліком пристрою аналога є його неможливість застосування для побудови просторової каркасно-модульної системи, що використовується для монтажу пересувних ярмаркових, виставкових споруд, а також рекламних стендів, а використовується як риштування. Як найбільш близький аналог (прототип) вибрана каркасна система, виконана на основі несучого каркаса з розкосами і з'єднувальними вузлами виробництва компанії Лайтнер Буркхардт (DE) конструкції "CLIC" та "CLIC Rund" системи Magnetic [Продукція: http://www.burkhardtleitner.de/en/products.html; Несучий каркас з розкосами і з'єднувальними вузлами. Патент UA на винахід № 49021, МПК (6) Е04В 1/19, опубл. 16.09.2002, Бюл. № 9]. Зазначена каркасна система будується за рахунок поєднання трубчатими з'єднувальними елементами з'єднувальних вузлів (вузлових елементів), які мають форму прямокутного паралелепіпеда або трапецеїдальної призми. Для цього у з'єднувальні вузли вкручуються циліндричні штифти, та зчленовують цей кінець з отвором трубчатого з'єднувального елемента. Недоліком пристрою найбільш близького аналога є його конструктивна обмеженість, що спричиняє труднощі при здійсненні монтажу ПКМС. В основу корисної моделі поставлена задача створення ефективної конструкції трубчастих елементів ПКМС, що буде сприяти швидкому, легкому й мобільному здійсненню монтажу/демонтажу такої системи, а також одночасно підвищує міцність і жорсткість вузлового з'єднання цієї системи. Поставлена задача вирішується тим, що у з'єднувальному трубчастому елементі просторової каркасно-модульної системи, що містить обичайку, всередині якої розміщені сполучні елементи, призначені для з'єднання з призмоподібними вузловими елементами просторової каркасно-модульної системи, згідно з корисною моделлю, сполучний елемент виконаний суцільним та із зовнішньою різьбовою частиною, а також виконаний з можливістю обертання відносно корпусу обичайки, при цьому довжина з`єднувального трубчастого елемента вибирається у залежності від габаритних розмірів застосовуваних у каркасномодульній системі панельних фасадних елементів. Усередині трубчастого елемента сполучний елемент зістикований по торцю, що виконаний намагніченим, з магнітотримачем, що виконаний з виїмкою всередині, у якій розміщено неодимовий магніт. Зовнішня різьбова частина сполучного елемента зістикована з боку обичайки із зовнішньою частиною більшого, ніж різьбова частина, розміру, на поверхні якої виконані поздовжні та поперечні рифлення, а усередині трубчастого елемента сполучний елемент виконаний із штифтовою частиною з наріззю на кінці, що проходить всередині циліндричної муфти, яка зафіксована відносно внутрішньої поверхні обичайки, при цьому сполучений елемент виконаний з можливістю фіксації відносно торця циліндричної муфти. Перераховані ознаки становлять суть технічного рішення. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що заявляються, та технічним результатом полягає в наступному. Виконання ПКМС такою, що швидко, легко й мобільно монтується/демонтується, обумовлено тим, що суцільні з'єднувальні елементи (які виконуються як з неодимовими магнітами - елементи (Т), запресованими усередину біля їх основи, так і без них - елементи (Т1), виконані з можливістю обертання навколо своєї осі, а їх довжина вибирається у залежності від параметрів застосовуваних панельних фасадних елементів. 1 UA 113869 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Окрім цього, при використанні з'єднувальних елементів (Т1), кінці яких з'єднані з відповідними вузловими елементами за допомогою різьбового штифтового з'єднання, що значно підвищує міцність і жорсткість вузлового з'єднання, суцільний з'єднувальний (сполучний) елемент виконаний з можливістю обертання навколо своєї осі всередині муфти. Тобто таке виконання використовується при необхідності збільшити жорсткість каркасної системи. Вищезазначене виконання вузлових елементів сприяє створенню стійкої, надійної, універсальної й мобільної (у т.ч. пересувної від місця її монтажу до місця розташування) або стаціонарної просторової (тривимірної) ПКМС. Перелік фігур креслення. Технічне рішення пояснюється фіг. 1 - фіг. 2, де: на фіг. 1 показаний переріз правої частини вузла з'єднувального елемента (Т) у зборі зі з'єднувальним (сполучним) елементом з правого торця; на фіг. 2 показаний з'єднувальний елемент (Т1). На фіг. 1 - фіг. 2 прийняті наступні умовні позначення: 1 - магнітотримач, що виконаний з діаметром (d1); 2 - циліндричний неодимовий магніт, що виконаний з діаметром (d10) та висотою (h1); 3 - циліндрична частина сполучного елемента з'єднувального елемента (Т), що виконана з довжиною (ℓ2) та діаметром (d1); 4 - сполучний елемент з'єднувального елемента (Т); 4' - сполучний елемент з'єднувального елемента (Т1); 5 - різьбова (нарізева) частина зовнішньої частини сполучного елемента з'єднувальних елементів (Т), (Т1); 6 - обичайка (як варіант, циліндрична трубка) з'єднувальних елементів (Т), (Т1); 7 - циліндрична виїмка магнітотримача 1; 8 - штифтова частина сполучного елемента 4' з'єднувального елемента (Т1); 9 - циліндрична частина сполучного елемента 4' з'єднувального елемента (Т1); 10 - рифлення на поверхні циліндричної частини 9 сполучного елемента 4' з'єднувального елемента (Т1); 11 - циліндрична муфта з'єднувального елемента (Т1), що виконана з довжиною (ℓ6); 11'- внутрішній наскрізний отвір циліндричної муфти; 12 - гайка з'єднувального елемента (Т1), що виконана з довжиною (ℓ7). З'єднувальний елемент (Т), що показаний на фіг. 1 (варіант 1), виконаний у вигляді порожнистої циліндричної трубки та складається з циліндричної обичайки (циліндричної трубки) 6, магнітотримача 1, неодимового магніту 2, суцільного сполучного елемента 4, виконаного з можливістю обертання всередині обичайки 6. Суцільний сполучний елемент 4 має (внутрішню) циліндричну частину 3 довжиною (ℓ3) та зовнішню нарізеву частину 5 довжиною (ℓ4). Зовнішня нарізева частина 5 сполучного елемента 4 виконана з метричною різьбою М х, де нижній індекс "х" змінюється у залежності від зростання діаметра (d), довжиною (ℓ4). Циліндрична обичайка 6 виконана з довжиною (L) із зовнішнім діаметром (d2), що змінюється в залежності від діаметра (d1) циліндричної частини з'єднувального елемента 3, та з товщиною стінки (). З обох сторін циліндричної обичайки 6 запресовано (або приклеєно) магнітотримач 1, кожен з яких має циліндричну форму та виконаний з діаметром (d1), що змінюється в залежності від діаметра (d2) циліндричної обичайки 6 та товщини стінок () обичайки 6. Магнітотримач 1 виконано з циліндричною виїмкою 7 з діаметром, що дорівнює діаметру (d10) неодимового магніту 2, та глибиною ℓ17, що дорівнює висоті (h1) неодимового магніту 2. На фіг. 2 показано інше конструктивне виконання (варіант 2) з'єднувального елемента (Т1). З'єднувальний елемент (Т1) виконаний у вигляді порожнистої циліндричної трубки та складається з обичайки 6, суцільного сполучного елемента 4' з циліндричною частиною 9, на поверхні якої виконані поздовжні та поперечні рифлення 10, із зовнішньою різьбовою частиною 5 та штифтовою частиною 8, циліндричної муфти 11 та гайки 12. Зовнішня нарізева частина штифтового елемента виконана з метричною різьбою М x1 та з діаметром (d0). Циліндрична частина 9 виконана з довжиною (ℓ5) та з діаметром (d2). Зовнішня різьбова частина 5 сполучного елемента 4' виконана з довжиною (ℓ 4) та з діаметром (d). Циліндрична обичайка 6 виконана з довжиною (L), що змінюється в залежності від габаритів, використовуваних у каркасі панельних фасадних елементів, діаметром (d2), що змінюється в залежності від діаметра (d1) циліндричної муфти 11, та з товщиною стінки (). З обох сторін циліндричної обичайки 6 запресовано по циліндричній муфті 11, кожна з яких виконана з діаметром (d1), що змінюється в залежності від діаметра (d2) та товщини стінок () циліндричної обичайки 6. Циліндрична муфта 11 виконана з внутрішнім наскрізним отвором 11' з діаметром (d0), що дорівнює діаметру (d0) штифтової частини 8 з'єднувального елемента. 2 UA 113869 U 5 10 15 20 25 30 35 В циліндричній муфті 11 розміщена штифтова частина 8 сполучного елемента 4', яка виконана з довжиною (ℓ8), діаметром (d0) та має зовнішню різьбу. Штифтова частина 8 сполучного елемента 4' фіксується гайкою 12, яка має внутрішньо-різьбовий отвір діаметром (d0), що дорівнює діаметру (d0) штифтової частини 8 з'єднувального елемента 4'. Суцільний сполучний елемент 4' завдяки запресованій циліндричній муфті 11 та гайці 12 має можливість обертатися навколо своєї осі, тобто циліндрична муфта 11 виконана з можливістю обертання всередині обичайки 6. Наявність рифлення 10 на поверхні циліндричної частини 9 сполучного елемента 4' з'єднувального елемента (Т1) допомагає швидко фіксувати з'єднання трубчастих елементів (Т1) з вузловими елементами каркасної системи в процесі монтажу/демонтажу, що дозволяє значно зекономити час. При цьому у випадку використання з'єднувальних елементів (Т1), кінці яких з'єднані з відповідними вузловими елементами за допомогою нарізевого штифтового з'єднання, значно підвищується міцність і жорсткість вузлового з'єднання. Окрім цього суцільний з'єднувальний (сполучний) елемент виконаний з можливістю обертання навколо своєї осі всередині муфти. Тобто таке виконання використовується при необхідності збільшити жорсткість каркасної системи. Обичайка 6 із суцільними сполучними елементами 4' використовується для з'єднання між собою вузлових елементів та для створення каркасів: вертикального та горизонтального площинного та вертикального хвилеподібного. З'єднувальні елементи (Т) та (Т1) із суцільними сполучними елементами 4 та 4', що мають нарізь на кінці, використовуються для з'єднання між собою вузлових елементів та для створення каркасів: як вертикального чи горизонтального площинного, так вертикального хвилеподібного, або їх комбінацій. Використання пристрою. У з'єднувальні вузли вкручуються циліндричні штифти, які (як варіант) мають феромагнітну ділянку на вільному від різьби кінці, та зчленовують цей кінець з отвором трубчатого з'єднувального елемента, до фіксації з розташованим у ньому магнітом. Різьбову (нарізеву) частину зовнішньої частини сполучного елементу, що впресований з однієї сторони обичайки (6) з'єднувального елемента Т1 вкручують в отвір, що знаходиться на грані вузлового елемента. Різьбову (нарізеву) частину зовнішньої частини сполучного елемента, що впресований з протилежної сторони обичайки (6) з'єднувального елемента Т1 вкручують в отвір, що знаходиться на грані іншого вузлового елемента, тим самим з'єднуючи їх. Зазначена каркасна система будується за рахунок поєднання трубчатими з'єднувальними елементами (Т) і/або (Т1) з'єднувальних вузлів (призмоподібних вузлових елементів). ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 45 50 55 1. З'єднувальний трубчастий елемент просторової каркасно-модульної системи, що містить обичайку, всередині якої розміщені сполучні елементи, призначені для з'єднання з призмоподібними вузловими елементами просторової каркасно-модульної системи, який відрізняється тим, що сполучний елемент виконаний суцільним та із зовнішньою різьбовою частиною, а також виконаний з можливістю обертання відносно корпусу обичайки, при цьому довжина з'єднувального трубчастого елемента вибирається у залежності від габаритних розмірів застосовуваних у каркасно-модульній системі панельних фасадних елементів. 2. З'єднувальний трубчастий елемент за п. 1, який відрізняється тим, що усередині трубчастого елемента сполучний елемент зістикований по торцю, що виконаний намагніченим, з магнітотримачем, що виконаний з виїмкою всередині, у якій розміщено неодимовий магніт. 3. З'єднувальний трубчастий елемент за п. 1, який відрізняється тим, що зовнішня різьбова частина сполучного елемента зістикована з боку обичайки із зовнішньою частиною більшого, ніж різьбова частина, розміру, на поверхні якої виконані поздовжні та поперечні рифлення, а усередині трубчастого елемента сполучний елемент виконаний із штифтовою частиною з наріззю на кінці, що проходить всередині циліндричної муфти, яка зафіксована відносно внутрішньої поверхні обичайки, при цьому сполучений елемент виконаний з можливістю фіксації відносно торця циліндричної муфти. 3 UA 113869 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A47F 5/00, F16S 1/00, F16B 5/00, E04B 1/00

Мітки: системі, каркасно-модульної, елемент, трубчастий, з'єднувальний, просторової

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-113869-zehdnuvalnijj-trubchastijj-element-prostorovo-karkasno-modulno-sistemi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">З’єднувальний трубчастий елемент просторової каркасно-модульної системи</a>

Подібні патенти