Анкер пружного рейкового скріплення

Номер патенту: 113604

Опубліковано: 10.02.2017

Автори: Дубневич Богдан Васильович, Дубневич Ярослав Васильович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Анкер пружного рейкового скріплення, що містить головку, опорну площадку та хвостовик, головка має форму півкруга певної товщини та поміщена на опорну площадку, з обох боків від осі головки виконані посадочні місця для встановлення клеми пружної - отвір та паз, а в нижній частині виконана опорна площадка, яка звужена донизу та переходить у хвостовик, виконаний із двох паралельно розміщених вертикальних стінок, зв'язаних роздільними прямокутними ребрами, що утворюють поперечні борти, у проміжках між якими, у площині повздовжнього перерізу хвостовика, виконані наскрізні вікна різної висоти - меншої у верхній частині, і більшої на периферії хвостовика, який відрізняється тим, що верхня частина головки дещо зміщена вперед в напрямку підрейкової площадки шпали, спереду і ззаду посередині головка містить прямокутні пази для встановлення втулки регулювальної,а спереду, зі сторони підрейкової площадки шпали, над опорною площадкою, виконана прямокутна виїмка для фіксації втулки регулювальної, причому відстань від посадочних місць для встановлення клеми пружної до опорної площадки головки є тотожною товщині регулювальної втулки.

Текст

Реферат: Винахід належить до залізничного транспорту, а саме до анкерів пружного рейкового скріплення рейок і може бути використаний на кривих ділянках залізничних колій малих радіусів. Анкер пружного рейкового скріплення містить головку, опорну площадку та хвостовик. Головка має форму півкруга певної товщини та поміщена на опорну площадку, верхня частина головки дещо зміщена вперед в напрямку підрейкової площадки шпали. З обох боків від осі головки виконані посадочні місця для встановлення клеми пружної - отвір та паз. Спереду і ззаду посередині головка містить прямокутні пази для встановлення втулки регулювальної, а спереду, зі сторони підрейкової площадки шпали, над опорною площадкою виконана прямокутна виїмка для фіксації втулки регулювальної. Відстань від посадочних місць для встановлення клеми пружної до опорної площадки головки є тотожною товщині регулювальної втулки. В нижній частині головки виконана опорна площадка, яка звужена донизу та переходить у хвостовик, виконаний із двох паралельно розміщених вертикальних стінок зв'язаних роздільними прямокутними ребрами, що утворюють поперечні борти, у проміжках, між якими, у площині повздовжнього перерізу хвостовика, виконані наскрізні вікна різної висоти - меншої у верхній частині, і більшої на периферії хвостовика. UA 113604 C2 (12) UA 113604 C2 UA 113604 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід стосується залізничного транспорту, зокрема деталей для пружного кріплення рейок і може бути використаний на кривих ділянках залізничних колій малих радіусів. Прототипом винаходу, що заявляється є анкер пружного рейкового скріплення [Патент України № 66030 А, Кл. Е01В9/08, Е01В9/30, публ. 2004 p.], який містить головку, опорну площадку та хвостовик. Головка має форму півкруга певної товщини та поміщена на опорну площадку. З обох сторін від вертикальної осі головки, виконані посадочні місця для встановлення клеми пружної - отвір та паз. У ніжній частині головки анкера виконана опорна площадка, яка звужена донизу та переходить у хвостовик, виконаний із двох паралельно розміщених вертикальних стінок, зв'язаних роздільними поперечними прямокутними ребрами, що утворюють поперечні борти, у проміжках між якими, у площині повздовжнього перерізу хвостовика виконані наскрізні вікна різної висоти - меншої у верхній частині, і більшої на периферії хвостовика, а в нижній частині головки анкера виконана опорна площадка, звернена звуженою частиною донизу. Проте цей анкер використовується для пружного скріплення рейок на прямих ділянках колії та кривих ділянках радіусом щонайменше 350 м. і конструктивно не може бути використаний для встановлення в кривих ділянках залізничних колій малих радіусів В основу винаходу поставлено задачу вдосконалити анкер пружного рейкового скріплення для можливості регулювання ширини колії в кривих її ділянках радіусом від 200 м. до 350 м. Поставлена задача вирішується тим, що в анкері пружного рейкового скріплення, що містить головку, опорну площадку та хвостовик, головка має форму півкруга певної товщини та поміщена на опорну площадку, з обох боків від вертикальної осі головки виконані посадочні місця для встановлення та фіксації клеми пружної - отвір та паз, а в нижній частині виконана опорна площадка, яка звужена донизу та переходить у хвостовик, виконаний із двох паралельно розміщених вертикальних стінок, зв'язаних роздільними прямокутними ребрами, що утворюють поперечні борти, у проміжках між якими, у площині повздовжнього перерізу хвостовика, виконані наскрізні вікна різної висоти - меншої у верхній частині, і більшої на периферії хвостовика, згідно з винаходом, верхня частина головки дещо зміщена вперед в напрямку підрейкової площадки шпали, спереду і ззаду посередині головка містить прямокутні пази для встановлення втулки регулювальної, а спереду, зі сторони підрейкової площадки шпали, над опорною площадкою виконана прямокутна виїмка для фіксації втулки регулювальної, причому відстань від посадочних місць для встановлення клеми пружної до опорної площадки головки є тотожною товщині регулювальної втулки. Наявність додаткових посадочних місць - пазів та виїмок у головці анкера дозволяє встановити регулювальну втулку, яка дає можливість використовувати анкер в кривих ділянках колії та регулювати її ширину, а зміщення верхньої частини головки підвищує надійність скріплення. На фіг. 1 показано анкер, вигляд спереду; на фіг. 2 - це ж, вигляд збоку; на фіг. 3 - розріз по Б-Б на фіг. 1; на фіг. 4 - головка анкера, вигляд А; на фіг.5 - розріз головки по В-В на фіг. 4. Анкер пружного рейкового скріплення містить головку 1, опорну площадку 2 та хвостовик 3. Головка 1 має форму півкруга певної товщини та поміщена на опорну площадку 2. Для забезпечення надійності скріплення верхня частина головки 1 дещо зміщена вперед в напрямку підрейкової площадки шпали (Фіг. 2; фіг. 5). З обох боків від осі анкера в головці 1 виконані посадочні місця для встановлення та фіксації клеми пружної. З одного боку посадочне місце у вигляді наскрізного отвору 4, а з другого боку - у вигляді наскрізного півкруглого паза 5. Спереду і ззаду головка 1 посередині містить прямокутні пази 6,7 для встановлення втулки регулювальної, а спереду (зі сторони підрейкової площадки шпали) над опорною площадкою 2 виконана прямокутна виїмка 8 для фіксації втулки регулювальної. У нижній частині головки 1 анкера виконана опорна площадка 2, яка звужена донизу та переходить у хвостовик 3. Відстань від посадочних місць 4, 5 для встановлення клеми пружної до опорної площадки 1 головки 1 є тотожною товщині регулювальної втулки. Опорна площадка 2 є основою для обпирання нижньої частини втулки регулювальної у робочому положенні. Хвостовик 3 виконаний із двох паралельно розміщених вертикальних стінок 9, зв'язаних поперечними прямокутними ребрами 10, що утворюють поперечні борти. У проміжках між ребрами 10, у площині повздовжнього перерізу хвостовика 3 виконані наскрізні вікна, які мають різну висоту, зокрема у верхній частині хвостовика вікно 11 має меншу висоту, а в нижній частині вікно 12 - більшу. Анкери виготовляються із сталі методом штампування або відливання з високоміцного чавуну. Використовують анкер таким чином. 1 UA 113604 C2 5 За допомогою технологічних форм анкери замонолічують у тіло залізобетонної шпали. Анкери розташовують симетрично повздовжній осі шпали, при цьому головки анкерів розміщені поперек осі симетрії шпали попарно. Вони утворюють підрейкові площадки для кожної рейки. Анкер є основним елементом для встановлення деталей пружного скріплення. Закріплений у шпалі запропонований анкер завдяки наявності додаткових посадочних місць для втулки регулювальної дозволяє виконувати регулювання ширини в кривих ділянках колії малих радіусів. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 10 15 20 Анкер пружного рейкового скріплення, що містить головку, опорну площадку та хвостовик, головка має форму півкруга певної товщини та поміщена на опорну площадку, з обох боків від осі головки виконані посадочні місця для встановлення клеми пружної - отвір та паз, а в нижній частині виконана опорна площадка, яка звужена донизу та переходить у хвостовик, виконаний із двох паралельно розміщених вертикальних стінок, зв'язаних роздільними прямокутними ребрами, що утворюють поперечні борти, у проміжках між якими, у площині повздовжнього перерізу хвостовика, виконані наскрізні вікна різної висоти - меншої у верхній частині і більшої на периферії хвостовика, який відрізняється тим, що верхня частина головки дещо зміщена вперед в напрямку підрейкової площадки шпали, спереду і ззаду посередині головка містить прямокутні пази для встановлення втулки регулювальної, а спереду, зі сторони підрейкової площадки шпали, над опорною площадкою, виконана прямокутна виїмка для фіксації втулки регулювальної, причому відстань від посадочних місць для встановлення клеми пружної до опорної площадки головки є тотожною товщині регулювальної втулки. 2 UA 113604 C2 3 UA 113604 C2 Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: E01B 9/30

Мітки: анкер, рейкового, скріплення, пружного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-113604-anker-pruzhnogo-rejjkovogo-skriplennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Анкер пружного рейкового скріплення</a>

Подібні патенти