Номер патенту: 113576

Опубліковано: 10.02.2017

Автор: Булгаков Володимир Михайлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Очисник головок коренеплодів, який включає привідний горизонтальний вал з двома тангенціально закріпленими на ньому основними плоскими еластичними очисними елементами, вільні кінці яких зв'язані з валом очисника за допомогою гнучких в'язей, а також, розташовані діаметрально протилежно додаткові очисні елементи, що мають у поперечному перерізі U-подібний вигляд, внутрішні поверхні яких містять закріплені шарніри, в яких встановлені очисні лопаті у вигляді двоплечих важелів, короткі чашоподібні кінці яких додатково зв'язані між собою пружиною, а на внутрішніх поверхнях лопатей і на зовнішній опуклій поверхні одного з коротких кінців важеля консольно закріплені еластичні прутки, який відрізняється тим, що кожний з додаткових очисних елементів виконаний у вигляді двох симетричних частин, що встановлені поворотно у загальному шарнірі, закріпленому на горизонтальному валу, їх плоскі внутрішні поверхні містять ряди консольно закріплених коротких жорстких пальців, які виходять назовні крізь отвори рухомих очисних лопатей, а кожна з поворотних частин додаткових очисних елементів усередині зв'язана між собою механізмами зміни і фіксації відстаней між ними.

Текст

Реферат: Винахід належить до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до робочих органів бурякозбиральних машин. Особливістю даного винаходу, серед вже відомих з рівня техніки, є те, що кожний з додаткових очисних елементів виконаний у вигляді двох симетричних частин, що встановлені поворотно у загальному шарнірі, закріпленому на горизонтальному валу, а їх плоскі внутрішні поверхні містять ряди консольно закріплених коротких жорстких пальців, які виходять назовні крізь отвори рухомих очисних лопатей. Кожна з поворотних частин додаткових очисних елементів усередині зв'язана між собою механізмами зміни і фіксації відстаней між ними. Технічний результат полягає у підвищенні якості очищення головок коренеплодів. UA 113576 C2 (12) UA 113576 C2 UA 113576 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід належить до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до пристроїв для очищення головок коренеплодів від залишків гички, які застосовуються у бурякозбиральних машинах. Відомі різноманітні очисники головок коренеплодів на корені, але найбільш поширеними, завдяки більш простій і надійній конструкції, є очисники, виконані у вигляді привідного горизонтального вала, на якому встановлені еластичні очисні робочі органи і який поступово переміщується по рядкам коренеплодів, з яких попередньо зрізана основна маса гички. Найчастіше робочими органами очисників служать гумові смуги, або ремені, що радіально розташовані відносно привідного вала. Під час роботи вони обертаються разом з валом та збивають залишки гички з головок коренеплодів. Очисниками такого типу обладнуються гичкозбиральні машини БМ-6А виробництва Тернопільського комбайнового заводу [А.С. № 1727633, А01D 23/02, 1989 р. Бюл. 15]. Найбільш близьким до запропонованого винаходу є "Очисник головок коренеплодів", який має горизонтальний привідний вал з встановленими на ньому еластичними очисними елементами, при цьому вільні кінці очисних елементів зв'язані з привідним валом очисника за допомогою гнучких в'язей, розташованих з боку їх неробочих поверхонь, а самі гнучкі в'язі мають запас по довжині та регулюючий затиск. Крім того, на поверхні привідного вала очисника встановлені додаткові очисні елементи, що мають у поперечному перерізі U-подібний вигляд, на внутрішній поверхні яких містяться шарніри, в яких встановлені очисні лопаті у вигляді двоплечих важелів, короткі чашоподібні кінці яких додатково зв'язані між собою пружиною, а на внутрішніх поверхнях лопатей і на зовнішній опуклій поверхні одного з коротких кінців важеля консольно закріплені еластичні прутки [патент України № 108706, 2015 р., опубл. в бюл. № 10 найближчий аналог]. Працює найближчий аналог наступним чином. Під час роботи очисник головок коренеплодів пересувається поступально над поверхнею ґрунту на встановленій висоті вздовж рядка коренеплодів цукрових буряків. Його горизонтальний вал обертається і основні очисні елементи наносять своїми кінцями удари по головках коренеплодів, збиваючи з них залишки гички. Завдяки встановленню очисних елементів тангенціально, які удержуються у цьому стані гнучкими в'язями, удари по головках коренеплодів є ковзними. При цьому залишки гички відокремлюються, а вибивання коренеплодів з ґрунту в основному не відбувається. За допомогою затисків можна регулювати довжину гнучких в'язей, чим досягається зміна робочого діаметра очисника та кута нанесення ударів відносно поверхні поля. Додаткові очисні елементи створюють додаткові очисні зусилля, завдяки тому, що головки коренеплодів охоплюються ними з двох боків, оскільки мають U-подібні форми, а їх лопаті і опукла чашоподібна середня частина, завдяки еластичним пальцям та такій конструкції встановлення (рухома - на шарнірах і завдяки пружині) зчищають бокові та розташовані зверху залишки гички. До недоліків у роботі найближчого аналога слід віднести невисоку якість очищення поверхонь головок коренеплодів завдяки тому, що головки коренеплодів цукрових буряків мають різні розміри і форму, вони мають різну висоту розташування над рівнем поверхні ґрунту і самі коренеплоди відхиляються від осьової лінії рядка, внаслідок чого додаткові очисні елементи не завжди мають повний контакт з усією конічною поверхнею кожної головки коренеплоду. В основу винаходу поставлена задача підвищити якість очищення головок коренеплодів. Поставлена задача вирішується тим, що в очиснику головок коренеплодів, який виконаний у вигляді привідного горизонтального вала з двома тангенціально закріпленими на ньому основними плоскими еластичними очисними елементами, вільні кінці яких зв'язані з валом очисника за допомогою гнучких в'язей, а також, розташовані діаметрально протилежно додаткові очисні елементи, що мають у поперечному перерізі U-подібний вигляд, внутрішні поверхні яких містять закріплені шарніри, в яких встановлені очисні лопаті у вигляді двоплечих важелів, короткі чашоподібні кінці яких додатково зв'язані між собою пружиною, а на внутрішніх поверхнях лопатей і на зовнішній опуклій поверхні одного з коротких кінців важеля консольно закріплені еластичні прутки, згідно з винаходом, кожний з додаткових очисних елементів виконаний у вигляді двох симетричних частин, що встановлені поворотно у загальному шарнірі, закріпленому на горизонтальному валу, їх плоскі внутрішні поверхні містять ряди консольно закріплених коротких жорстких пальців, які виходять назовні крізь отвори рухомих очисних лопатей, а кожна з поворотних частин додаткових очисних елементів усередині зв'язана між собою механізмами зміни і фіксації відстаней між ними. Конструктивна схема очисника головок коренеплодів схематично зображена на Фіг. 1 (загальний вигляд збоку). На Фіг. 2 дано вигляд А на Фіг. 1. На Фіг. 3 дано вигляд Б на Фіг. 2. 1 UA 113576 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Очисник головок коренеплодів складається з привідного горизонтального вала 1 з двома тангенціально закріпленими на ньому основними плоскими еластичними очисними елементами 2, вільні кінці 3 яких зв'язані з горизонтальним валом 1 за допомогою гнучких в'язей 4, що розташовані з боку неробочих поверхонь очисних елементів 2 і мають регульований затиск 5 та запас по довжині 6. Крім цього, привідний вал 1 містить два додаткових, встановлених діаметрально протилежно, очисних елементи, зміщених на кут 90° відносно основних очисних елементів 2, що мають у поперечному перерізі U-подібний вигляд. Кожний з додаткових очисних елементів виконаний у вигляді двох симетричних частин 7, що встановлені поворотно у загальному шарнірі 8, закріпленому на горизонтальному привідному валу 1. Внутрішні поверхні кожної частини 7 містять закріплені шарніри 9, в яких встановлені рухомі очисні лопаті у вигляді двоплечих важелів 10. Довгі опуклі плечі важелів 10, які і є очисними лопатями створюють собою очисне русло і містять на своїх зовнішніх робочих поверхнях консольно закріплені еластичні прутки 11, а короткі їх плечі позаду зв'язані між собою пружиною 12. Короткі плечі важелів 10 містять встановлені попереду додаткові кінці 13 чашоподібної форми, які всередині додаткових очисних елементів, створених частинами 7, накладаються один на один, на зовнішній поверхні одного з них також консольно закріплені еластичні прутки 11. Плоскі внутрішні поверхні симетричних частин 7 містять, спрямовані усередину, ряди консольно закріплених коротких жорстких пальців 14, які виходять назовні крізь отвори рухомих очисних лопатей, тобто довгих плечей важелів 10. Жорсткі короткі пальці 14 мають механізми 15 зміни їх довжини. Кожна з поворотних частин 7 зв'язана між собою механізмом 16 зміни і фіксації відстаней між ними усередині робочого русла додаткових очисних елементів. Напрямок поступального і обертального руху вала 1 показані стрілками. Працює очисник головок коренеплодів наступним чином. Пересуваючись над поверхнею ґрунту, на певній висоті, вздовж рядка коренеплодів цукрових буряків, з яких попередньо зрізана основна маса гички, але залишились її рештки, привідний горизонтальний вал 1 обертається й еластичні очисні елементи 2 наносять своїми кінцями 3 удари по головках коренеплодів, збиваючи з них залишки гички. Завдяки тому, що очисні елементи 2 встановлені на валу 1 тангенціально і утримуються у цьому положенні за допомогою гнучких в'язей 4, то по головках коренеплодів цукрових буряків наносяться ковзні удари, при яких залишки гички (зелені та міцні) відокремлюються, а вибивання коренеплодів з ґрунту не відбувається. При цьому, додаткові, встановлені діаметрально протилежно, очисні елементи також взаємодіють з головками коренеплодів. Оскільки, кожний з додаткових очисних елементів виконаний у вигляді двох симетричних частин 7, що встановлені поворотно у загальному шарнірі 8, закріпленому на горизонтальному привідному валу 1, то вони фактично охоплюють бічні частини головок коренеплодів з обох сторін. При цьому, оскільки внутрішні поверхні кожної частини 7 містять закріплені шарніри 9, в яких встановлені рухомі очисні лопаті у вигляді двоплечих важелів 10, то кожна зі сторін головки коренеплоду, незважаючи на їх різні розміри, взаємодіє з очисними лопатями, які фактично є довгими опуклими плечами важелів 10, які безпосередньо і створюють собою очисне русло. Очисні лопаті (фактично довгі плечі важелів 10) містять на своїх зовнішніх робочих поверхнях консольно закріплені еластичні прутки 11, а тому це сприяє ефективному відокремленню сухих та полеглих залишків гички, які міцно утримуються на бічних поверхнях головок коренеплодів. Короткі плечі важелів 10 містять встановлені попереду додаткові кінці 13 чашоподібної форми, які всередині додаткових очисних елементів (частин 7) накладаються одне на одного, на одному з яких також містяться еластичні прутки, що сприяє ефективному відокремленню залишків гички з верхніх частин головок коренеплодів. При цьому, тиск, який створюються при взаємодії з головками коренеплодів додаткових кінців 13 чашоподібної форми додатково притискає очисні лопаті (тобто довгі плечі важелів 10) до бічних частин головок коренеплодів, що також сприяє підвищенню якості очищення останніх від залишків гички. Плоскі внутрішні поверхні симетричних частин 7 містять, спрямовані усередину, ряди консольно закріплених коротких жорстких пальців 14, які виходять назовні крізь отвори рухомих очисних лопатей (довгих плечей 10), а тому кінці пальців 14 ефективно відокремлюють (фактично зрізують) з бічних частин головок коренеплодів зелені та міцні залишки гички. Жорсткі короткі пальці 14 мають механізми 15 зміни їх довжини, що дає можливість регулювати їх виступання на робочих поверхнях очисних лопатей (довгих плечей 10). Це буде забезпечувати регулювання їх висоти виступання на робочих поверхнях очисних лопатей додаткових очисних елементів і не викликатиме пошкодження тіл головок коренеплодів, що також підвищує якість очищення. Завдяки тому, що кожна з поворотних частин 7 додаткових очисних елементів зв'язана між собою механізмом 16 зміни і фіксації відстаней між ними усередині робочого русла, є можливість змінювати розміри самого робочого русла, що також підвищуватиме якість 2 UA 113576 C2 5 очищення головок коренеплодів від залишків гички. Використовуючи регульований затиск 5 та запас по довжині 6 можна змінювати довжини основних еластичних лопатей 2, що також сприятиме підвищенню якості очищення головок коренеплодів від залишків. Застосування запропонованого очисника головок коренеплодів дозволить підвищити якість очищення головок коренеплодів. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 10 15 20 Очисник головок коренеплодів, який включає привідний горизонтальний вал з двома тангенціально закріпленими на ньому основними плоскими еластичними очисними елементами, вільні кінці яких зв'язані з валом очисника за допомогою гнучких в'язей, а також, розташовані діаметрально протилежно додаткові очисні елементи, що мають у поперечному перерізі Uподібний вигляд, внутрішні поверхні яких містять закріплені шарніри, в яких встановлені очисні лопаті у вигляді двоплечих важелів, короткі чашоподібні кінці яких додатково зв'язані між собою пружиною, а на внутрішніх поверхнях лопатей і на зовнішній опуклій поверхні одного з коротких кінців важеля консольно закріплені еластичні прутки, який відрізняється тим, що кожний з додаткових очисних елементів виконаний у вигляді двох симетричних частин, що встановлені поворотно у загальному шарнірі, закріпленому на горизонтальному валу, їх плоскі внутрішні поверхні містять ряди консольно закріплених коротких жорстких пальців, які виходять назовні крізь отвори рухомих очисних лопатей, а кожна з поворотних частин додаткових очисних елементів усередині зв'язана між собою механізмами зміни і фіксації відстаней між ними. 3 UA 113576 C2 Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01D 23/02, A01D 27/04, A01D 33/02

Мітки: коренеплодів, очисник, головок

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/6-113576-ochisnik-golovok-koreneplodiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Очисник головок коренеплодів</a>

Подібні патенти